Mẹo Hướng dẫn Hai điểm MN cùng nằm trên một phương truyền sóng và cách nhau 1 3 bước sóng Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Hai điểm MN cùng nằm trên một phương truyền sóng và cách nhau 1 3 bước sóng được Update vào lúc : 2022-03-11 01:18:19 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Hai điểm M, N cùng nằm trên cùng một hướng truyền sóng và cách nhau một phần sáu bước sóng. Sóng truyền từ M đến N. Biên độ sóng là a không đổi trong quy trình truyền sóng. Tại thuở nào điểm, khi li độ xấp xỉ của thành phần tại M là a thì li độ xấp xỉ thành phần tại N là?

Hai điểm M, N cùng nằm trên một phương truyền sóng cách nhau x = λ/3, sóng có biên độ A, chu kì T. Tại thời gian t­1 = 0, có uM = +3cm và uN = -3cm. Ở thời gian t2 liền tiếp theo đó có uM = +A, biết sóng truyền từ N đến M. Biên độ sóng A và thời gian t2 là

A.

cm và 22T/12

B.

cm và 11T/12

C.

cm và 11T/12

D.

cm và 22T/12

Hai điểm M, N cùng nằm trên một hướng truyền sóng và cách nhau một phần ba bước sóng. Biên độ sóng không đổi trong quy trình truyền. Tại thuở nào điểm, khi li dộ xấp xỉ của thành phần tại M là 3cm thì li độ xấp xỉ của thành phần tại N là -3cm. Biên độ xấp xỉ sóng bằng

A.

B.

C.

D.

Hướng dẫn: Chọn đáp án D

Cách 1:

Giả sử sóng truyền qua M rồi mới đến N nên xấp xỉ tại M sớm pha hơn xấp xỉ tại N là: 

Cách 2:

Giả sử sóng truyền qua M rồi đến N thì xấp xỉ tại M sớm pha hơn tại N (M quay trước N): 

Trang chủ

Sách ID

Khóa học miễn phí

Luyện thi ĐGNL và ĐH 2023

Đáp án: C

HD Giải:

Độ lệch pha của M và N là

 

Từ vòng tròn biểu thị xấp xỉ cho hai điểm M và N ta thấy

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Một sóng cơ Viral trên một sợi dây rất dài với biên độ không đổi, ba điểm A, B và C nằm trên sợi dây sao cho B là trung điểm của AC. Tại thời gian t1, li độ của ba thành phần A, B, C lần lượt là – 4,8mm; 0 mm; 4,8 mm. Nếu tại thời gian t2, li độ của A và C đều bằng +5,5 mm, thì li độ của thành phần tại B là:

://.youtube/watch?v=3yuPiTelX9Q

4555

Video Hai điểm MN cùng nằm trên một phương truyền sóng và cách nhau 1 3 bước sóng ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Hai điểm MN cùng nằm trên một phương truyền sóng và cách nhau 1 3 bước sóng tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Tải Hai điểm MN cùng nằm trên một phương truyền sóng và cách nhau 1 3 bước sóng miễn phí

Hero đang tìm một số trong những Chia SẻLink Tải Hai điểm MN cùng nằm trên một phương truyền sóng và cách nhau 1 3 bước sóng miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Hai điểm MN cùng nằm trên một phương truyền sóng và cách nhau 1 3 bước sóng

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Hai điểm MN cùng nằm trên một phương truyền sóng và cách nhau 1 3 bước sóng vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Hai #điểm #cùng #nằm #trên #một #phương #truyền #sóng #và #cách #nhau #bước #sóng