Mẹo về Grid on Windows desktop Mới Nhất

Pro đang tìm kiếm từ khóa Grid on Windows desktop được Update vào lúc : 2022-01-01 14:06:18 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

desktop icons snap to grid

Hi!

Welcome to our community.

This is Leocadia, independent community expert, and I am glad to assist you today.

Please, follow the instructions below:

1.Right-click an empty part of the desktop.

2.Select the “View” option.

3.Select “Align Icons to Grid.” Your desktop folders and other shortcuts snap to the grid automatically.

Alternatively, you can unable/disable Align Desktop Icons to Grid with a Registry tweak

Open the Registry Editor app.

Go to the following Registry key.

HKEY_CURRENT_USERSOFTWAREMicrosoftWindowsShellBags1Desktop

On the right, modify or create a new 32-Bit DWORD value “FFlags”. Set it to one of the following values in decimal.

1075839520 – disable Auto Arrange Icons and Align Icons to Grid

1075839525 – enable Auto Arrange Icons and Align Icons to Grid

1075839521 – enable Auto Arrange Icons and disable Align Icons to Grid

1075839524 – disable Auto Arrange Icons but enable Align Icons to Grid

Note: Even if you are running 64-bit Windows you must still create a 32-bit DWORD value.Auto Arrange Edit In Registry

To make the changes done by the Registry tweak take effect, you need to restart the Explorer shell.

That’s it.

I hope it helps.

4441

Video Grid on Windows desktop ?

Bạn vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Grid on Windows desktop tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Down Grid on Windows desktop miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật Grid on Windows desktop miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Grid on Windows desktop

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Grid on Windows desktop vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Grid #Windows #desktop