Thủ Thuật về Giải bài 1, 2 trang 31, 32 sgk toán 4 2022

You đang tìm kiếm từ khóa Giải bài 1, 2 trang 31, 32 sgk toán 4 được Update vào lúc : 2022-01-21 23:14:17 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

– Nếu năm học 2004 – 2005 mỗi lớp Một có 32 học viên thì số học viên lớp Một năm học 2002 – 2003 thấp hơn năm học 2004 – 2005 bao nhiêu học viên?
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

    Bài 1
    Bài 2

Bài 1

Video hướng dẫn giải

://.youtube/watch?v=pPJ15c0h06M

Biểu đồ dưới đây nói về số cây của khối lớp Bốn và khối lớp Năm đã trồng :

Nhìn vào biểu đồ trên hãy vấn đáp những vướng mắc sau:

a) Những lớp nào tham gia trồng cây?

b) Lớp 4A trồng được bao nhiêu cây? Lớp 5B trồng được bao nhiêu cây?Lớp 5C trồng được bao nhiêu cây?

c) Khối lớp Năm có mấy lớp tham gia trồng cây, là những lớp nào?

d) Có mấy lớp trồng được trên 30 cây, là những lớp nào?

e) Lớp nào trồng được nhiều cây nhất? Lớp nào trồng được ít cây nhất?

Phương pháp giải:

Quan sát biểu đồ để tìm số cây mỗi lớp trồng được, tiếp theo đó vấn đáp những vướng mắc của bài toán.

Số ghi ở đỉnh cột chỉ số cây mà mỗi lớp trồng được.

Lời giải rõ ràng:

a) Các lớp tham gia trồng cây là: 4A, 4B, 5A, 5B, 5C.

b) Lớp 4A trồng được 35 cây, lớp 5B trồng được 40 cây. Lớp 5C trồng được 23 cây.

c) Khối lớp Năm có 3 lớp trồng cây: Lớp 5A, lớp 5B và lớp 5C.

d) Có ba lớp trồng được hơn 30 cây đó là: Lớp 4A, lớp 5A, lớp 5B.

e) Lớp 4B trồng được 28 cây, lớp 5A trồng được 45 cây.

Ta có: 23 < 28 < 35 < 40 < 45.

Vậy: lớp 5A trồng được nhiều cây nhất; lớp 5C trồng được ít cây nhất.

Bài 2

Video hướng dẫn giải

://.youtube/watch?v=pPJ15c0h06M

Số lớp Một Trường tiểu học Hòa Bình trong bốn năm học như sau:

Năm học 2001 – 2002: 4 lớp

Năm học 2002 – 2003: 3 lớp

Năm học 2003 – 2004: 6 lớp

Năm học 2004 – 2005: 4 lớp

a) Hãy viết tiếp vào chỗ chấm trong biểu đồ dưới đây:

b) Dựa vào biểu đồ trên hãy vấn đáp những vướng mắc sau:

– Số lớp Một của năm học 2003 – 2004 nhiều hơn nữa của năm học 2002 – 2003 bao nhiêu lớp?

– Năm học 2002 – 2003 mỗi lớp có 35 học viên. Hỏi trong năm học đó trường Tiểu học Hòa Bình có bao nhiêu học viên lớp Một?

– Nếu năm học 2004 – 2005 mỗi lớp Một có 32 học viên thì số học viên lớp Một năm học 2002 – 2003 thấp hơn năm học 2004 – 2005 bao nhiêu học viên?

Phương pháp giải:

– Dựa vào số liệu đề bài cho để hoàn thành xong biểu đồ.

– Quan sát biểu đồ để vấn đáp những vướng mắc của bài toán.

Lời giải rõ ràng:

a)

b) Số lớp Một của năm học 2003 – 2004 nhiều hơn nữa của năm học 2002 – 2003 là:

(6 – 3 = 3) (lớp)

– Số học viên lớp Một trong năm học 2002 – 2003 của trường tiểu học Hòa Bình là:

(35 times 3 = 105) (học viên)

– Số học viên lớp Một trong năm học 2004 – 2005 của trường tiểu học Hòa Bình là:

(32 times 4 = 128) (học viên)

Số học viên lớp Một năm học 2002 – 2003 thấp hơn của năm học 2004 – 2005 là :

(128 – 105 = 23) (học viên)

4305

Clip Giải bài 1, 2 trang 31, 32 sgk toán 4 ?

Bạn vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Giải bài 1, 2 trang 31, 32 sgk toán 4 tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Giải bài 1, 2 trang 31, 32 sgk toán 4 miễn phí

You đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật Giải bài 1, 2 trang 31, 32 sgk toán 4 Free.

Thảo Luận vướng mắc về Giải bài 1, 2 trang 31, 32 sgk toán 4

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Giải bài 1, 2 trang 31, 32 sgk toán 4 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Giải #bài #trang #sgk #toán