Thủ Thuật Hướng dẫn Giá trị nhỏ nhất của hàm số fx bằng x mũ 3 trừ 3x+2 trên đoạn trừ 3 bằng Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Giá trị nhỏ nhất của hàm số fx bằng x mũ 3 trừ 3x+2 trên đoạn trừ 3 bằng được Update vào lúc : 2022-01-25 02:15:21 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Giá trị nhỏ nhất của hàm số y = x3-3x+1 trên đoạn [0;2] là:

A.miny[0;2] = -3

B. miny[0;2]= -2

C. miny[0;2]= 1

D. miny[0;2]= -1

Đáp án đúng chuẩn

Xem lời giải

://.youtube/watch?v=bT4T9xoaVU8

Reply
4
0
Chia sẻ

4340

Video Giá trị nhỏ nhất của hàm số fx bằng x mũ 3 trừ 3x+2 trên đoạn trừ 3 bằng ?

Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Giá trị nhỏ nhất của hàm số fx bằng x mũ 3 trừ 3x+2 trên đoạn trừ 3 bằng tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Down Giá trị nhỏ nhất của hàm số fx bằng x mũ 3 trừ 3x+2 trên đoạn trừ 3 bằng miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật Giá trị nhỏ nhất của hàm số fx bằng x mũ 3 trừ 3x+2 trên đoạn trừ 3 bằng miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Giá trị nhỏ nhất của hàm số fx bằng x mũ 3 trừ 3x+2 trên đoạn trừ 3 bằng

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Giá trị nhỏ nhất của hàm số fx bằng x mũ 3 trừ 3x+2 trên đoạn trừ 3 bằng vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Giá #trị #nhỏ #nhất #của #hàm #số #bằng #mũ #trừ #3×2 #trên #đoạn #trừ #bằng