Kinh Nghiệm Hướng dẫn Giá trị hiệu dụng của dòng điện xoay chiều có biểu thức y = 2 căn 3 cos 200 p. t 2022

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Giá trị hiệu dụng của dòng điện xoay chiều có biểu thức y = 2 căn 3 cos 200 p. t được Cập Nhật vào lúc : 2022-03-26 04:51:18 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

23/10/2022 694

D. 1006V

Đáp án đúng chuẩn

Nội dung chính

    D. 1006V Điện áp hiệu dụng: U=U02  
    Điện áp hiệu dụng của dòng điện xoay chiều là: 
     U=U02=20032=1006(V)Chọn D.  CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ Đáp án C
    I=I02=6A CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀVideo liên quan

Điện áp hiệu dụng: U=U02  
Điện áp hiệu dụng của dòng điện xoay chiều là: 
 U=U02=20032=1006(V)Chọn D. 

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Cho đoạn mạch điện xoay chiều gồm 2 trong 3 thành phần R, L, C mắc tiếp nối đuôi nhau. Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện trong mạch có biểu thức: u=U0cos100πt−π6 và i=I0cos100πt+π4. Mạch điện gồm

Xem đáp án » 23/10/2022 3,292

Đặt điện áp xoay chiều u=200cos100πt+π4V vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L thay đổi được, điện trở R và tụ điện có điện dung C mắc tiếp nối đuôi nhau theo thứ tự. Điều chỉnh L thì thấy điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm đạt cực lớn bằng 2002V. Khi đó biểu thức  điện áp giữa hai đầu tụ điện là 

Xem đáp án » 23/10/2022 2,805

Đặt điện áp u=2002cos(100πt) (u tính bằng V, t tính bằng s) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở thuần R=50Ω mắc tiếp nối đuôi nhau với đoạn mạch X. Cường độ dòng điện hiệu dụng qua đoạn mạch là 3A. Biết ở thời gian t, điện áp tức thời giữa hai đầu AB có mức giá trị 2002V; ở thời gian t+1300s, cường độ dòng điện tức thời qua đoạn mạch bằng không và đang giảm. Công suất tiêu thụ điện của đoạn mạch X là 

Xem đáp án » 23/10/2022 2,657

Phương trình sóng tại nguồn O có dạng uO=Acosωt−π2cm. Sóng truyền dọc theo phương Ox với biên độ A và bước sóng λ không đổi. Điểm M trên phương Ox, cách O một đoạn OM=λ6 vào thời gian t=π2ω có li độ bằng 3cm. Biên độ A có mức giá trị bằng 

Xem đáp án » 23/10/2022 2,130

Một vật xấp xỉ điều hòa theo phương trình x=Acos(ωt+φ) với A>0,ω>0. Biên độ của xấp xỉ là 

Xem đáp án » 23/10/2022 1,832

Ở mặt chất lỏng, tại hai điểm A và B có hai nguồn phối hợp, xấp xỉ cùng pha theo phương thẳng đứng. Gọi M là yếu tố thuộc mặt chất lỏng, nằm trên đường thẳng Ax vuông góc với AB, MA=AB. Biết thành phần chất lỏng tại M xấp xỉ với biên độ cực lớn, giữa M và đường trung trực của AB có 3 cực tiểu giao thoa. Số cực tiểu giao thoa trên đoạn thẳng MB là 

Xem đáp án » 23/10/2022 1,310

Đặt điện áp u=U0cos(100πt) V vào hai đầu mạch điện tiếp nối đuôi nhau như hình bên. Đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L, tụ điện có điện dung C thay đổi được. Khi C=C1 và C=C2=0,5C1 thì điện áp tức thời uAN có cùng giá trị hiệu dụng nhưng lệch pha nhau 600. Cho biết R=503Ω, điện dung C1 có mức giá trị là 

Xem đáp án » 23/10/2022 1,201

Thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt chất lỏng với hai nguồn phối hợp cùng pha. Biết bước sóng bằng 20 cm. Nếu điểm M nằm trên đường cực tiểu giao thoa thì hiệu lối đi từ hai nguồn tới điểm M hoàn toàn có thể là giá trị 

Xem đáp án » 23/10/2022 1,176

Một cây cầu bắc ngang qua sông Phô-tan-ka ở thành phố Xanh Pê-téc-bua (Nga) được thiết kế xây dựng đủ vững chãi, hoàn toàn có thể cho cùng lúc 300 người trải qua mà cầu không sập. Năm 1906 có một trung đội bộ binh gồm 36 người đi đều bước qua cây cầu làm cho cây cầu gãy. Sự cố gãy cầu là vì 

Xem đáp án » 23/10/2022 1,058

Để có hiện tượng kỳ lạ sóng dừng trên dây một sợi dây đàn hồi có một đầu cố định và thắt chặt, một đầu tự do, thì chiều dài l của sợi dây phải thỏa mãn nhu cầu Đk 

Xem đáp án » 23/10/2022 1,021

Trong thí nghiệm giao thoa sóng với hai nguồn phối hợp A, B trên mặt nước, xấp xỉ cùng pha. Xét hai điểm C, D thuộc đường thẳng Ay vuông góc với AB tại A, với CA = 9 cm, DA = 16 cm. Dịch chuyển nguồn B dọc theo đường thẳng chứa AB đến khi góc CBD là lớn số 1 thì thấy C và D thuộc hai cực lớn giao thoa liền kề. Gọi M là yếu tố nằm trên Ay xấp xỉ với biên độ cực tiểu. Giá trị lớn số 1 của AM là 

Xem đáp án » 23/10/2022 816

Đặt điện áp xoay chiều u=U0cosωt vào hai đầu đoạn mạch chỉ có điện trở thuần. Gọi I0 là cường độ dòng điện cực lớn, U và I là điện áp và cường độ dòng điện hiệu dụng, u và i là giá trị tức thời. Hệ thức nào sau này sai? 

Xem đáp án » 23/10/2022 811

Đặt điện áp xoay chiều có mức giá trị hiệu dụng U không đổi vào hai đầu đoạn mạch AB mắc tiếp nối đuôi nhau gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L, điện trở R và tụ điện có điện dung C. Tần số góc ω của điện áp là thay đổi được. Hình vẽ bên là đồ thị màn biểu diễn sự phụ thuộc của điện áp hiệu dụng trên L theo giá trị tần số góc ω. Lần lượt cho ω bằng x, y và z thì mạch AB tiêu thụ hiệu suất lần lượt là P1, P2 và P3. Biểu thức nào sau này đúng? 

Xem đáp án » 23/10/2022 800

Một con lắc lò xo nằm ngang, người ta kích thích cho con lắc xấp xỉ điều hòa với biên độ 5 cm thì chu kì xấp xỉ là một trong,0 s. Nếu kích thích cho con lắc xấp xỉ điều hòa với biên độ 10 cm thì chu kì xấp xỉ là 

Xem đáp án » 23/10/2022 606

Điện năng truyền tải ra đi thường bị tiêu tốn, hầu hết do tỏa nhiệt trên đường dây. Gọi R là điện trở đường dây, P là hiệu suất được truyền đi, U là điện áp tại nơi phát, cosφ là thông số hiệu suất  của mạch điện thì hiệu suất tỏa nhiệt trên đường dây là

Xem đáp án » 23/10/2022 556

Đáp án C
I=I02=6A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Một con lắc lò xo được treo thẳng đứng gồm: lò xo nhẹ có độ cứng k = 60 N/m, một quả cầu nhỏ khối lượng m = 150g và mang điện tích q = 3.10-5C . Coi quả cầu nhỏ là hệ cô lập về điện. Lấy g = 10 m/s2. Đưa quả cầu nhỏ theo phương dọc trục lò xo đến vị trí lò xo không biến dạng rồi truyền cho nó một vận tốc ban đầu có độ lớn v0 = 32 m/s theo phương thẳng đứng hướng xuống, con lắc xấp xỉ điều hòa. Chọn gốc thời hạn là lúc quả cầu nhỏ được truyền vận tốc. Mốc thế năng tại vị trí cân đối. Sau khoảng chừng thời hạn ngắn nhất Tính từ lúc thời gian ban đầu quả cầu nhỏ trải qua vị trí có động năng bằng ba lần thế năng, một điện trường đều được thiết lập được bố trí theo phía trực tiếp đứng xuống dưới và có độ lớn E = 2.104V/m. Sau đó, quả cầu nhỏ xấp xỉ điều hòa với biên độ bằng bao nhiêu ?

Xem đáp án » 10/11/2022 341

Đặt điện áp u = U0cos(ωt + φ) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L mắc tiếp nối đuôi nhau. Hệ số hiệu suất của đoạn mạch là

Xem đáp án » 10/11/2022 279

Đặt một điện áp xoay chiều u=1002cos100πtV vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc tiếp nối đuôi nhau. Biết R=50Ω, cuộn thuần cảm có độ tự cảm L=1πH và tụ điện có điện dung C=2.10−4πF. Cường độ hiệu dụng của dòng điện trong đoạn mạch là

Xem đáp án » 10/11/2022 269

Một đoạn mạch xoay chiều RLC tiếp nối đuôi nhau gồm biến trở, cuộn cảm thuần và tụ điện. Đặt vào hai đầu mạch điện áp xoay chiều có mức giá trị hiệu dụng 220V và tần số không thay đổi. Điều chỉnh R = R1 hoặc R = R2 thì hiệu suất tiêu thụ mạch như nhau, biết R1 + R2 = 121Ω. Công suất tiêu thụ của mạch ứng với hai giá trị của biến trở khi đó là:

Xem đáp án » 10/11/2022 239

Cho một con lắc lò xo xấp xỉ điều hoà với phương trình x = 10cos20t−π3 (cm). Biết vật nặng có khối lượng m = 100g. Động năng của vật nặng tại li độ x = 8cm bằng

Xem đáp án » 10/11/2022 238

Trong mạch xấp xỉ LC lí tưởng thì dòng điện trong mạch:

Xem đáp án » 10/11/2022 190

Một cần rung xấp xỉ với tần số f tạo ra trên mặt nước hai nguồn sóng nước A và B xấp xỉ cùng phương trình và Viral với vận tốc v = 1,5m/s. M là yếu tố trên mặt nước có sóng truyền đến cách A và B lần lượt 16cm và 25cm là yếu tố xấp xỉ với biên độ cực lớn và trên MB số điểm xấp xỉ cực lớn nhiều hơn nữa trên MA là 6 điểm. Tần số f của cần rung là:

Xem đáp án » 10/11/2022 186

Cho mạch điện xoay chiều gồm một điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc tiếp nối đuôi nhau theo thứ tự đó. Đặt vào hai đầu mạch điện áp xoay chiều có mức giá trị hiệu dụng không đổi và tần số góc ω thay đổi được. Điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện và điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm lần lượt là UC, UL tùy từng ω, chúng được màn biểu diễn bằng những đồ thị như hình vẽ bên, tương ứng với những đường UC, UL. Khi ω = ω1 thì UC đạt cực lớn là Um. Giá trị của Um là 

Xem đáp án » 11/11/2022 170

Trên một sợi dây đàn hồi đang sẵn có sóng dừng với tần số 50 Hz, người ta thấy khoảng chừng cách giữa hai nút sóng liên tục là 20 cm. Tốc độ truyền sóng trên dây là

Xem đáp án » 10/11/2022 148

Nếu cho một dòng điện không đổi chạy qua một dây dẫn căng ngang theo phía từ Tây sang Đông thì ở những điểm ngay phía dưới đường dây, vị trí hướng của véctơ cảm ứng từ do dòng điện này gây ra là

Xem đáp án » 10/11/2022 144

Hai vật xấp xỉ điều hòa dọc theo hai tuyến phố thẳng tuy nhiên tuy nhiên kề nhau và tuy nhiên tuy nhiên với trục tọa độ Ox sao cho không va chạm vào nhau trong quy trình xấp xỉ. Vị trí cân đối của hai vật đều ở trên một đường thẳng qua gốc tọa độ và vuông góc với Ox. Biết phương trình xấp xỉ của hai vật lần lượt là x1 = 4cos (4πt + π/3)và  x2 = cos (4πt + π/12)cm. Tính từ t = 0, hai vật cách nhau 2 cm lần thứ 2022 tại thời gian:

Xem đáp án » 10/11/2022 136

Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn dây thuần cảm L mắc tiếp nối đuôi nhau. Điện áp hai đầu điện trở có mức giá trị hiệu dụng 60 V và trễ pha hơn điện áp hai đầu đoạn mạch góc π/3. Điện áp cực lớn hai đầu mạch là

Xem đáp án » 10/11/2022 132

Biên độ của xấp xỉ cưỡng bức không tùy từng

Xem đáp án » 10/11/2022 100

Để có sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi với hai đầu cố định và thắt chặt thì chiều dài dây bằng:

Xem đáp án » 10/11/2022 99

Một con lắc đơn xấp xỉ điều hòa tại nơi có tần suất trọng trường g=π2m/s2. Chiều dài của dây treo con lắc là 25 cm thì tần số xấp xỉ là

Xem đáp án » 10/11/2022 91

://.youtube/watch?v=9zavOPMBFCA

4537

Clip Giá trị hiệu dụng của dòng điện xoay chiều có biểu thức y = 2 căn 3 cos 200 p. t ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Giá trị hiệu dụng của dòng điện xoay chiều có biểu thức y = 2 căn 3 cos 200 p. t tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Tải Giá trị hiệu dụng của dòng điện xoay chiều có biểu thức y = 2 căn 3 cos 200 p. t miễn phí

Pro đang tìm một số trong những Share Link Down Giá trị hiệu dụng của dòng điện xoay chiều có biểu thức y = 2 căn 3 cos 200 p. t Free.

Thảo Luận vướng mắc về Giá trị hiệu dụng của dòng điện xoay chiều có biểu thức y = 2 căn 3 cos 200 p. t

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Giá trị hiệu dụng của dòng điện xoay chiều có biểu thức y = 2 căn 3 cos 200 p. t vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Giá #trị #hiệu #dụng #của #dòng #điện #xoay #chiều #có #biểu #thức #căn #cos