Kinh Nghiệm về Đổi mới việc thực thi cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong xử lý và xử lý thủ tục hành chính Mới Nhất

You đang tìm kiếm từ khóa Đổi mới việc thực thi cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong xử lý và xử lý thủ tục hành chính được Update vào lúc : 2022-01-05 20:10:22 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã phát hành Quyết định số 468/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án thay đổi việc thực thi cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong xử lý và xử lý thủ tục hành chính.

Với tiềm năng: Đổi mới việc thực thi cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong xử lý và xử lý thủ tục hành chính theo phía không tùy từng địa giới hành chính, gắn với số hóa và sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, sách vở, kết quả xử lý và xử lý thủ tục hành chính nhằm mục đích nâng cao chất lượng phục vụ, tăng năng suất lao động, góp thêm phần hình thành công xuất sắc dân số, doanh nghiệp số trong xây dựngChính phủ số, nền kinh tế thị trường tài chính số, xã hội số.

Nội dung thay đổi thực thi cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong xử lý và xử lý thủ tục hành chính gồm 5 nội dung chính:

Một là, Gắn kết việc số hoá hồ sơ, sách vở, kết quả xử lý và xử lý thủ tục hành chính với quy trình tiếp nhận, xử lý thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa tạo cơ sở hình thành tài liệu sống, sạch, đủ và đúng chuẩn.

Hai là, Đổi mới tổ chức triển khai quản trị và vận hành, link, chia sẻ tài liệu phục vụ việc đơn thuần và giản dị hoá trong sẵn sàng sẵn sàng, tiếp nhận, xử lý và xử lý hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Ba là, Mở rộng việc tiếp nhận, xử lý và xử lý hồ sơ thủ tục hành chính theo phía không tùy từng địa giới hành chính trên cơ sở ứng dụng công nghệ tiên tiến và phát triển thông tin trong thực thi cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Bốn là, Nâng cao tính dữ thế chủ động trong thay đổi, nâng cao hiệu suất cao, năng suất lao động của Bộ phận Một cửa.

Năm là, Đổi mới việc giám sát, nhìn nhận chất lượng xử lý và xử lý thủ tục hành chính theo thời hạn thực trên cơ sở ứng dụng công nghệ tiên tiến và phát triển mới.

Giải pháp thực thi có 3 giải pháp như sau:

1. Hoàn thiện thể chế

a) Xây dựng, trình phát hành Nghị định sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Nghị định số 61/2022/NĐ-CP ngày 23 tháng bốn năm 2022 của Chính phủ về thực thi cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong xử lý và xử lý thủ tục hành chính theo trình tự, thủ tục rút gọn, hoàn thành xong trong quý III năm 2022.

b) Sửa đổi, tương hỗ update Thông tư số 01/2022/TT-VPCP về việc hướng dẫn thi hành một số trong những quy định của Nghị định số 61/2022/NĐ-CP ngày 23 tháng bốn năm 2022 của Chính phủ về thực thi cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong xử lý và xử lý thủ tục hành chính để bảo vệ tính phù phù thích hợp với Nghị định sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Nghị định số 61/2022/NĐ-CP, hoàn thành xong trong quý IV năm 2022.

c) Rà soát, sửa đổi, tương hỗ update những văn bản quy phạm pháp lý có liên quan để bảo vệ tính thích hợp, thống nhất trong khối mạng lưới hệ thống pháp lý.

2. Nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, những khối mạng lưới hệ thống công nghệ tiên tiến và phát triển thông tin

a) Nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh để phục vụ yêu cầu số hóa và sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, sách vở, kết quả xử lý và xử lý thủ tục hành chính, cũng như việc link, chia sẻ tài liệu với những khối mạng lưới hệ thống thông tin, cơ sở tài liệu vương quốc, cơ sở tài liệu chuyên ngành.

b) Nâng cấp, hoàn thiện Cổng Dịch Vụ TM công vương quốc để đảm bảo thực thi xác thực, định danh và link, chia sẻ tài liệu Một trong những cơ sở tài liệu vương quốc, cơ sở tài liệu chuyên ngành, Hệ thống thông tin xử lý và xử lý thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh.

c) Tổ chức thực thi link, chia sẻ tài liệu Một trong những Cơ sở tài liệu vương quốc, cơ sở tài liệu chuyên ngành, khối mạng lưới hệ thống thông tin, Cổng Dịch Vụ TM công vương quốc và Hệ thống thông tin xử lý và xử lý thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh qua Trục liên thông văn bản vương quốc phục vụ xử lý và xử lý thủ tục hành chính.

3. Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực thi

a) Tăng cường công tác thao tác hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực thi Đề án thay đổi cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong xử lý và xử lý thủ tục hành chính tại bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và những địa phương.

b) Tăng cường công tác thao tác phối hợp Một trong những bộ, ngành, địa phương trong quy trình triển khai thực thi Đề án; link, chia sẻ thông tin Một trong những ứng dụng, cơ sở tài liệu chuyên ngành với Hệ thống thông tin một cửa điện tử, Cổng Dịch Vụ TM công vương quốc.

c) Đào tạo, tu dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong thực thi cơ chế một cửa, một cửa liên thông; kịp thời biểu dương, khen thưởng những cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên cấp dưới cơ quan, cty, doanh nghiệp thực thi tốt; đồng thời, có giải pháp xử lý nghiêm cán bộ, công chức, cơ quan, cty không trang trọng thực thi Đề án, gây trở ngại vất vả, chậm trễ cho việc triển khai thực thi Đề án.

Bạn đọc xem Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2022 tại đây:

Quốc Huy

4248

Review Đổi mới việc thực thi cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong xử lý và xử lý thủ tục hành chính ?

Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Đổi mới việc thực thi cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong xử lý và xử lý thủ tục hành chính tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật Đổi mới việc thực thi cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong xử lý và xử lý thủ tục hành chính miễn phí

Pro đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Đổi mới việc thực thi cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong xử lý và xử lý thủ tục hành chính Free.

Giải đáp vướng mắc về Đổi mới việc thực thi cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong xử lý và xử lý thủ tục hành chính

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đổi mới việc thực thi cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong xử lý và xử lý thủ tục hành chính vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đổi #mới #việc #thực #hiện #cơ #chế #một #cửa #một #cửa #liên #thông #trong #giải #quyết #thủ #tục #hành #chính