Thủ Thuật Hướng dẫn Điều nào sau này không đúng với nguyên nhân gây ra diễn thế sinh thái xanh Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Điều nào sau này không đúng với nguyên nhân gây ra diễn thế sinh thái xanh được Cập Nhật vào lúc : 2022-02-02 02:08:21 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Câu hỏi Trắc nghiệm Sinh 12 Bài 41 có đáp án (Phần 2) hay nhất. Tuyển tập Trắc nghiệm Sinh 12 Bài 41 có đáp án và lời giải rõ ràng.

Câu hỏi – Đáp ánBài 41.Diến thế sinh thái xanh

Câu 1:Diễn thế sinh thái xanh là

Quá trình biến hóa tuần tự của quần xã qua những quy trình, tuy nhiên tuy nhiên có sự biến hóa của môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên, để đến ở đầu cuối có một quần xã tương đối ổn địnhQuá trình biến hóa nhảy cóc của quần xã qua những quy trình, tuy nhiên tuy nhiên có sự biến hóa của môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên.Quá trình biến hóa tuần tự của quần xã qua những quy trình, tuy nhiên tuy nhiên có sự biến hóa của môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên, để đến ở đầu cuối quần xã diệt vongQuá trình biến hóa tuần tự của quần xã qua những quy trình, để đến ở đầu cuối có một quần xã không thay đổi qua thời hạn

Đáp án :

Diễn thế sinh thái xanh là quy trình biến hóa tuần tự của quần xã qua những quy trình, tuy nhiên tuy nhiên có sự biến hóa của môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên, để đến ở đầu cuối có một quần xã tương đối ổn định

Đáp án cần chọn là: A

Câu 2:Diễn thế sinh thái xanh là quy trình biến hóa tuần tự của

quần thể qua những quy trình, tuy nhiên tuy nhiên có sự biến hóa của môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên.quần xã qua những quy trình, tuy nhiên tuy nhiên có sự biến hóa của môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên, để đến ở đầu cuối có một quần xã tương đối ổn địnhquần xã qua những quy trình, tuy nhiên tuy nhiên có sự biến hóa của môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên, để đến ở đầu cuối quần xã diệt vongquần thể qua những quy trình, để đến ở đầu cuối có một quần thể không thay đổi qua thời hạn.

Đáp án :

Diễn thế sinh thái xanh là quy trình biến hóa tuần tự của quần xã qua những quy trình, tuy nhiên tuy nhiên có sự biến hóa của môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên, để đến ở đầu cuối có một quần xã tương đối ổn định

Đáp án cần chọn là: B

Câu 3:Nguyên nhân bên trong thúc đẩy xẩy ra diễn thế sinh thái xanh là

Sự đối đầu đối đầu sinh học Một trong những loài trong quần xãSự đối đầu đối đầu nóng giãy Một trong những loài ưu thế trong quần xãTác động mạnh mẽ và tự tin của ngoại cảnh lên quần xãSự sinh sản của những loài trong quần xã

Đáp án :

Nguyên nhân bên trong gây diễn thế sinh thái xanh là vì sự đối đầu đối đầu nóng giãy Một trong những loài ưu thế trong quần xã biến hóa Đk của quần xã tạo Đk làm biến hóa môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên trong quần xã diễn thế sinh thái xanh

Đáp án cần chọn là: B

Câu 4:Nguyên nhân bên trong gây ra diễn thế sinh thái xanh là:

Sự đối đầu đối đầu trong loài thuộc nhóm ưu thế.Sự đối đầu đối đầu trong loài chủ chốt.Sự đối đầu đối đầu Một trong những nhóm loài ưu thế.Sự đối đầu đối đầu trong loài đặc trưng.

Đáp án :

Nguyên nhân bên trong gây diễn thế sinh thái xanh là vì sự đối đầu đối đầu nóng giãy Một trong những loài ưu thế trong quần xã biến hóa Đk của quần xã tạo Đk làm biến hóa môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên trong quần xã diễn thế sinh thái xanh

Đáp án cần chọn là: C

Câu 5:Nhân tố sinh thái xanh quan trọng thường xuyên làm biến hóa quần xã sinh vật dẫn đến việc diễn thế sinh thái xanh là:

Sự thay đổi của khí hậu như lũ lụt, cháy rừng.Hoạt động khai thác tài nguyên của con người.Sự đối đầu đối đầu nóng giãy Một trong những loài trong quần xã.Hoạt động mạnh mẽ và tự tin của loài đặc trưng.

Đáp án :

Nhân tố sinh thái xanh quan trọng thường xuyên làm biến hóa quần xã sinh vật dẫn đến việc diễn thế sinh thái xanh là yếu tố đối đầu đối đầu nóng giãy Một trong những loài trong quần xã.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 6:Khi loài ưu thế tự đào huyệt chôn mình thì loài nào sau này chiếm vị trí của loài ưu thế?

Loài đặc trưngLoài thứ yếuLoài chủ chốtLoài đặc hữu

Đáp án :

Khi loài ưu thế tự đào huyệt chôn mình thì loài thứ yếu sẽ thay thế loài ưu thế,

Đáp án cần chọn là: B

Câu 7:Sự tăng trưởng của quá mạnh dẫn đến tự diệt trong diễn thế sinh thái xanh là của?

Loài đặc trưngLoài thứ yếuLoài chủ chốtLoài ưu thế

Đáp án :

Khi loài ưu thế tăng trưởng của quá mạnh dẫn đến tự diệt , hiện tượng kỳ lạ tự đào huyệt chôn mình thì loài thứ yếu sẽ thay thế loài ưu thế.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 8:Khi nói về diễn thế nguyên sinh nhận xét nào sau không đúng?

Trong quy trình diễn thế nguyên sinh những loài có tuổi thọ thấp, kích thước nhỏ thay thế dần những loài có tuổi thọ cao, kích thước lớn.Giới hạn của những tác nhân sinh thái xanh ngày càng hẹp, môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên trở nên ổn định hơn.Chuỗi thức ăn ngày càng phức tạp, trong số đó chuỗi thức ăn khởi đầu bằng mùn bã hữu cơ ngày càng đóng vai trò quan trọng.Số lượng loài trong quần xã ngày càng tăng, số thành viên của mỗi loài ngày càng giảm.

Đáp án :

Ý A sai vì: Trong quy trình diễn thế nguyên sinh những loài có tuổi thọ cao, kích thước lớn thay thế dần những loài có tuổi thọ thấp, kích thước nhỏ.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 9:Có bao nhiêu nhận xét đúng về diễn thế nguyên sinh?

(1) Sinh vật thứ nhất phát tán đến môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên thường là nấm, địa y.

(2) Số lượng loài tăng dần, số lượng thành viên từng loài giảm dần.

(3) Sự biến hóa xẩy ra trên môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên đã có một quần xã sinh vật sinh sống.

(4) Kết thúc quy trình diễn thế hoàn toàn có thể hình thành quần xã suy thoái và khủng hoảng.

2341

Đáp án :

Các phát biểu đúng là : (1),(2)

(3) sai vì diễn thế nguyên sinh là yếu tố biến hóa trên môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên chưa tồn tại sinh vật sinh sống.

(4) sai vì kết thúc diễn thế nguyên sinh là hình thành một quần thể sinh vật ổn định.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 10:Sau trận chiến tranh chống Mỹ, khu vực rừng ngập mặn Cần Giờ (thành phố Hồ Chí Minh) bị tàn phá nghiêm trọng. Ngày nay, khu vườn ngập mặn Cần Giờ đã được Phục hồi lại và được công nhận là Khu dự trữ Sinh quyển toàn thế giới của Việt Nam. Đây là biểu lộ của hiện tượng kỳ lạ:

Diễn thế nguyên sinhDiễn thế thứ sinhDiễn thế khôi phụcDiễn thế nguyên sinh hoặc Diễn thế Phục hồi

Đáp án :

Đây là biểu lộ của hiện tượng kỳ lạ diễn thế thứ sinh vì trước này đã có một quần xã sinh vật sống ở đó.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 11:Việc trồng trọt sau khi đốt rừng là một kiểu của

diễn thế tái sinhdiễn thế nguyên sinhdiễn thế thứ sinhdiễn thế phân hủy

Đáp án :

Đây là diễn thế thứ sinh bởi trước này đã có một quần xã sinh sống trong khu vực này.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 12:Quá trình diễn thế thứ sinh tại rừng lim Hữu Lũng, tĩnh Lạng Sơn ra làm sao?

Rừng lim nguyên sinh bị chặt hếtcây gỗ nhỏ và cây bụi rừng thưa cây gỗ nhỏ cây bụi và cỏ chiếm ưu thếTrảng cỏ.Rừng lim nguyên sinh bị chặt hết cây bụi và cỏ chiếm ưu thế rừng thưa cây gỗ nhỏ cây gỗ nhỏ và cây bụi Trảng cỏ.Rừng lim nguyên sinh bị chặt hết rừng thưa cây gỗ nhỏ cây bụi và cỏ chiếm ưu thế cây gỗ nhỏ và cây bụi Trảng cỏ.Rừng lim nguyên sinh bị chặt hết rừng thưa cây gỗ nhỏ cây gỗ nhỏ và cây bụi cây bụi và cỏ chiếm ưu thế Trảng cỏ.

Đáp án :

A.Rừng lim nguyên sinh bị chặt hếtcây gỗ nhỏ và cây bụi rừng thưa cây gỗ nhỏ cây bụi và cỏ chiếm ưu thếTrảng cỏ.

B.Rừng lim nguyên sinh bị chặt hết cây bụi và cỏ chiếm ưu thế rừng thưa cây gỗ nhỏ cây gỗ nhỏ và cây bụi Trảng cỏ.

C.Rừng lim nguyên sinh bị chặt hết rừng thưa cây gỗ nhỏ cây bụi và cỏ chiếm ưu thế cây gỗ nhỏ và cây bụi Trảng cỏ.

D.Rừng lim nguyên sinh bị chặt hết rừng thưa cây gỗ nhỏ cây gỗ nhỏ và cây bụi cây bụi và cỏ chiếm ưu thế Trảng cỏ.

Câu 13:Nghiên cứu tại một rừng mưa nhiệt đới gió mùa vào năm 1990, có một vùng mà những cây to bị chặt phá tạo ra một khoảng chừng trống rất rộng giữa rừng. Sau đó trình làng quy trình phục hồi theo 3 quy trình với việc xuất hiện của bốn loài thực vật A, B, C, D. Trong số đó:

A là loài cây gỗ, kích thước lớn ưa bóng;

B là loài cây thân cỏ ưa sáng;

C là cây thân cỏ ưa bóng;

D là loài cây gỗ, kích thước lớn, ưa sáng.

Trật tự đúng về thứ tự xuất hiện những loài trong quy trình diễn thế là

B A C D.D B CACB D A.B D A C.

Đáp án :

Trật tự đúng là: B D A C

Đáp án cần chọn là: D

Câu 14:Kết quả của diễn thế thứ sinh:

Hình thành quần xã ổn địnhLuôn dẫn đến một quần xã đỉnh cựcThường dẫn đến việc hình thành một quần xã bị suy thoáiPhục hồi thành quần xã nguyên sinh

Đáp án :

Kết quả của diễn thế thứ sinh là thường dẫn đến việc hình thành một quần xã bị suy thoái và khủng hoảng.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 15:Diễn thế thứ sinh hình thành nên:

quần xã bị suy thoáiquần xã đỉnh cựcquần xã ổn địnhPhục hồi thành quần xã nguyên sinh

Đáp án :

Kết quả của diễn thế thứ sinh là thường dẫn đến việc hình thành một quần xã bị suy thoái và khủng hoảng.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 16:Khẳng định nào sau này đúng thời cơ nói về diễn thế?

Trong những Đk nhất định, diễn thế thứ sinh hoàn toàn có thể tạo ra một quần xã ổn định.Diễn thế nguyên sinh khởi đầu sau khi một quần xã bị phá hủy hoàn toàn bời thiên tai hoặc con người.Động lực hầu hết của quy trình diễn thế là yếu tố thay đổi của môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên.Hoạt động của con người luôn gây hại cho quy trình diễn thế sinh thái xanh của những quần xã tự nhiên.

Đáp án :

Khẳng định đúng là A

B sai, diễn thế nguyên sinh bắt nguồn từ một môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên không còn sinh vật

C sai, động lực hầu hết của quy trình diễn thế là yếu tố biến hóa của quần xã sinh vật

D sai, con người dân có những hoạt động và sinh hoạt giải trí có ích cho diễn thế sinh thái xanh như: trồng rừng, mở những khu bảo tồn động vật hoang dã,

Đáp án cần chọn là: A

Câu 17:Trong những phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu đúng về diễn thế sinh thái xanh?

(1) Diễn thế thứ sinh là diễn thế khởi đầu từ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên chưa tồn tại sinh vật.

(2) Diễn thế nguyên sinh là diễn thế khởi đầu từ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên đã có một quần xã sinh vật từng sống.

(3) Diễn thế thứ sinh không làm thay đổi thành phần loài của quần xã.

(4) Diễn thế thứ sinh hoàn toàn có thể dẫn đến hình thành nên quần xã tương đối ổn định.

(5) Diễn thế thứ sinh không làm thay đổi Đk môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống của quần xã.

2314

Đáp án :

Các phát biểu đúng là: (4)

Ý (1) sai vì: Diễn thế thứ sinh là diễn thế khởi đầu từ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên đã có sinh vật

Ý (2) sai vì: Diễn thế nguyên sinh là diễn thế khởi đầu từ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên chưa tồn tại sinh vật.

Ý (3) sai vì: Diễn thế thứ sinh làm thay đổi thành phần loài của quần xã.

Ý (5) sai vì: Diễn thế thứ sinh trình làng tuy nhiên tuy nhiên với thay đổi Đk môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống của quần xã

Đáp án cần chọn là: C

Câu 18:Nghiên cứu diễn thế sinh thái xanh giúp toàn bộ chúng ta hoàn toàn có thể:

(1) Khai thác hợp lý nguồn tài nguyên vạn vật thiên nhiên

(2) Khắc phục những biến hóa bất lợi của môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên

(3) Hiểu được những quy luật tăng trưởng của quần xã sinh vật

(4) Dự đoán được những quần xã đã tồn tại trước đó và quần xã sẽ thay thế trong tương lai.

Số phương án đúng là:

2431

Đáp án :

Cả 4 ý trên đều đúng thời cơ ta nghiên cứu và phân tích diễn thế sinh thái xanh.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 19:Tầm quan trọng của việc nghiên cứu và phân tích diễn thế sinh thái xanh ra làm sao?

Có thể kịp thời đề xuất kiến nghị những giải pháp khắc phục những biến hóa bất lợi của môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên, sinh vật và con ngườiCó thể dữ thế chủ động xây dựng kế hoạch trong việc bảo vệ và khai thác hợp lý những nguồn tài nguyên thiên nhiênCó thể hiểu biết được những quy luật tăng trưởng của quần xã sinh vật, Dự kiến được những quần xã tồn tại trước đó và quần xã sẽ thay thế trong tương laiCó thể dữ thế chủ động điều khiển và tinh chỉnh diễn thế sinh thái xanh theo ý muốn của con người

Đáp án :

Tầm quan trọng của việc nghiên cứu và phân tích diễn thế sinh thái xanh thể hiện ở việc hoàn toàn có thể dữ thế chủ động xây dựng kế hoạch trong việc bảo vệ và khai thác hợp lý những nguồn tài nguyên vạn vật thiên nhiên

Đáp án cần chọn là: B

Câu 20:Một trong những Xu thế biến hóa trong quy trình diễn thế nguyên sinh trên cạn là:

Sinh khối ngày càng giảm.Độ phong phú của quần xã ngày càng cao, lưới thức ăn ngày càng phức tạp.Độ phong phú của quần xã ngày càng giảm, lưới thức ăn ngày càng đơn thuần và giản dị.Tính ổn định của quần xã ngày càng giảm.

Đáp án :

Kết quả của diễn thế nguyên sinh là hình thành 1 quần xã tương đối ổn định, phong phú và lưới thức ăn ngày càng phức tạp.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 21:Trong diễn thế nguyên sinh, điểm lưu ý nào sau này không phải là Xu thế biến hóa chính?

Chuỗi thức ăn ngày càng phức tạp, trong số đó chuỗi thức ăn mở đầu bằng mùn bã hữu cơ ngày càng đóng vai trò quan trọng.Số lượng loài càng tăng, số lượng thành viên của mỗi loài ngày càng giảm.Giới hạn sinh thái xanh của mỗi loài ngày càng thu hẹp, môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên trở nên ổn định hơn.Các loài có tuổi thọ thấp, kích thước khung hình nhỏ có Xu thế thay thế những loài có tuổi thọ cao, kích thước khung hình lớn.

Đáp án :

Trong diễn thế nguyên sinh, kết quả là hình thành 1 quần xã tương đối ổn định, do đó những loài có tuổi thọ cao, kích thước khung hình lớn chiếm ưu thế hơn những loài có tuổi thọ thấp, kích thước khung hình nhỏ

Đáp án cần chọn là: D

Câu 22:Cho những quy trình chính trong quy trình diễn thế sinh thái xanh ở một đầm nước nông như sau:

(1) Đầm nước nông có nhiều loài sinh vật thủy sinh ở những tầng nước rất khác nhau: một số trong những loài tảo, thực vật có hoa sống trên mặt nước; tôm, cá, cua, ốc,

(2) Hình thành rừng cây bụi và cây gỗ.

(3) Các chất lắng đọng tích tụ ở đáy làm cho đầm bị nông dần. Thành phần sinh vật thay đổi: những sinh vật thuỷ sinh ít dần, nhất là những loài động vật hoang dã có kích thước lớn.

(4) Đầm nước nông biến hóa thành vùng đất trũng, xuất hiện cỏ và cây bụi.

Trật tự đúng của những quy trình trong quy trình diễn thế trên là

(2)(1)(4)(3).(3)(4)(2)(1).(1)(2)(3)(4).(1)(3)(4)(2).

Đáp án :

Trật tự đúng của diễn thế là : (1)(3)(4)(2).

Đáp án cần chọn là: D

Câu 23:Trong quy trình diễn thế ở một bãi đất trống có 4 nhóm thực vật được kí hiệu là A, B, C, D lần lượt với những điểm lưu ý sinh thái xanh những loài như sau:

– Nhóm loài A là loài cây gỗ, kích thước cây lớn. Phiến lá to, mỏng dính, mặt lá bóng, màu lá sẫm có mô giậu kém tăng trưởng.

– Nhóm loài B là loài cây gỗ, kích thước cây lớn. Phiến lá nhỏ, dày và cứng, màu nhạt, có mô giậu kém tăng trưởng.

– Nhóm loài C là loài cỏ. Phiến lá nhỏ, thuôn dài và hơi cứng, gân lá tăng trưởng.

– Nhóm loài D là loài cây thân thảo. Phiến lá to, mỏng dính, màu sẫm, mô giậu không tăng trưởng.

Thứ tự lần lượt những loài đến sống trong phạm vi của bãi đất nói trên:

C D B AC A B D.C B A DC D A B.

Đáp án :

C: loài tiên phong.

B: ưa sáng và thân gỗ đến sống cùng C.

A: ưa bóng và thân gỗ đến sống dưới tán cây ưa sáng B

D: ưa bóng và thân cỏ thường sống dưới tán rừng nơi có ánh sáng yếu đến muộn nhất

Thứ tự lần lượt những loài đến sống trong phạm vi của bãi đất nói trên: C B A D.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 24:Cho những thông tin sau về diễn thế sinh thái xanh:

(1) Có sự biến hóa tuần tự của quần xã tương ứng với những Đk môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên.

(2) Luôn dẫn tới quần xã suy thoái và khủng hoảng

(3) Quá trình biến hóa quần xã trong diễn thế luôn tuy nhiên tuy nhiên với quy trình biến hóa về những Đk tự nhiên của môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên

(4) Xuất hiện ở môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên đã có một quần xã sinh vật sinh sống.

Có bao nhiêu nhận định đúng phản ánh sự giống nhau giữa diễn thế nguyên sinh và diễn thế thứ sinh?

2314

Đáp án :

Các nhận định đúng là: (1),(3)

Ý (2) (4) là điểm lưu ý của diễn thế thứ sinh.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 25:Cho những thông tin về diễn thế sinh thái xanh như sau :

(1) Xuất hiện ở môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên đã có một quần xã sinh vật từng sống.

(2) Có sự biến hóa tuần tự của quần xã qua những quy trình tương ứng với việc biến hóa của môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên.

(3) Song tuy nhiên với quy trình biến hóa quần xã trong diễn thế là quy trình biến hóa về những Đk tự nhiên của môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên.

(4) Luôn dẫn tới quần xã bị suy thoái và khủng hoảng.

Các thông tin phản ánh sự giống nhau giữa diễn thế nguyên sinh và diễn thế thứ sinh là

(3) và (4)(1) và (4)(1) và (2)(2) và (3)

Đáp án :

Các thông tin phản ánh sự giống nhau giữa diễn thế nguyên sinh và diễn thế thứ sinh là : (2) và (3)

(1) là điểm lưu ý của diễn thế thứ sinh

(4) chưa đúng. Không có quy trình diễn thế nào chắc như đinh 100% sẽ dẫn đến suy thoái và khủng hoảng

Đáp án cần chọn là: D

Câu 26:Xu hướng biến hóa nào sau này trong quy trình diễn thế sinh thái xanh sẽ dần dần đến thiết lập trạng thái cân đối?

Sinh khối và tổng sản lượng tăng thêm, sản lượng sơ cấp tinh giảmHô hấp của quần xã giảm, tỷ suất giữa sinh vật sản xuất và phân giải vật chất trong quần xã dần tiến tới 1Tính phong phú về loài tăng nhưng số lượng thành viên của mỗi loài giảm và quan hệ sinh học Một trong những loài bớt căng thẳng mệt mỏi.Lưới thức ăn trở nên đơn thuần và giản dị, chuỗi thức ăn mùn bã ngày càng trở nên quan trọng

Đáp án :

Trong quy trình diễn thế sinh thái xanh khi sinh khối và tổng sản lượng tăng thêm, sản lượng sơ cấp tinh giảm sẽ dần dần đến thiết lập trạng thái cân đối.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 27:Khi nói về những Xu thế biến hóa chính trong quy trình diễn thế nguyên sinh, Xu thế nào sau này không đúng?

Tính phong phú về loài tăng.Ổ sinh thái xanh của mỗi loài được mở rộng,Lưới thức ăn trở nên phức tạp hơn.Tổng sản lượng sinh vật được tăng thêm.

Đáp án :

Xu hướng trong quy trình diễn thế nguyên sinh, tính phong phú về loài tăng nhưng số lượng thành viên mỗi loài giảm, ổ sinh thái xanh mỗi loài thu hẹp lại, do đó lưới thức ăn trở nên phức tạp hơn và tổng sản lượng sinh vật được tăng thêm.

Phát biểu sai là B

Đáp án cần chọn là: B

://.youtube/watch?v=gUG8q8wOCfs

Reply
2
0
Chia sẻ

4474

Review Điều nào sau này không đúng với nguyên nhân gây ra diễn thế sinh thái xanh ?

Bạn vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Điều nào sau này không đúng với nguyên nhân gây ra diễn thế sinh thái xanh tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật Điều nào sau này không đúng với nguyên nhân gây ra diễn thế sinh thái xanh miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những ShareLink Tải Điều nào sau này không đúng với nguyên nhân gây ra diễn thế sinh thái xanh miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Điều nào sau này không đúng với nguyên nhân gây ra diễn thế sinh thái xanh

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Điều nào sau này không đúng với nguyên nhân gây ra diễn thế sinh thái xanh vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Điều #nào #sau #đây #không #đúng #với #nguyên #nhân #gây #diễn #thế #sinh #thái