Contents

Kinh Nghiệm về Đề ôn thi toán lớp 9 học kì 2 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Đề ôn thi toán lớp 9 học kì 2 được Update vào lúc : 2022-03-07 05:56:21 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Download Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 9 – Bài kiểm tra kì 2 lớp 9

Tài liệu đề thi học kì 2 môn Toán lớp 9 được update dưới đây rất hữu ích, những em học viên hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm để ôn luyện, củng cố kiến thức và kỹ năng, đồng thời tóm gọn được cấu trúc đề thi hiệu suất cao, từ đó giúp chinh phục kì thi sắp tới đây đạt kết quả cao nhất.

Nội dung chính

  Download Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 9 – Bài kiểm tra kì 2 lớp 9
  1. Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 9 số 1
  => Đáp án Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 9 số 1
  2. Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 9 số 2
  => Đáp án Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 9 số 2
  3. Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 9 số 3
  => Đáp án Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 9 số 3
  4. Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 9 số 4
  => Đáp án Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 9 số 4
  5. Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 9 số 5
  => Đáp án Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 9 số 5
  6. Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 9 số 6
  => Đáp án Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 9 số 6
  7. Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 9 số 7
  => Đáp án Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 9 số 7
  8. Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 9 số 8
  => Đáp án Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 9 số 8
  9. Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 9 số 9
  => Đáp án Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 9 số 9
  Tổng hợp Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 9 có đáp án, lời giải rõ ràng
  Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 9 mẫu số 1Video liên quan

Để làm bài thi học kì 2 môn Toán lớp 9 đạt kết quả tốt thì việc tổng hợp và làm đề thi học kì 2 môn Toán lớp 9 thiết yếu. Thông qua việc làm đề thi này, những bạn học viên nhanh gọn nắm được những dạng bài thi, khắc phục được khuyết điểm, củng cố kiến thức và kỹ năng, từ đó làm bài hiệu suất cao hơn.

Nội dung nội dung bài viết:
1. Đề thi số 1
=> Đáp án đề thi số 1
2. Đề thi số 2
=> Đáp án đề thi số 2
3. Đề thi số 3
=> Đáp án đề thi số 3
4. Đề thi số 4
=> Đáp án đề thi số 4
5. Đề thi số 5
=> Đáp án đề thi số 5
6. Đề thi số 6
=> Đáp án đề thi số 6
7. Đề thi số 7
=> Đáp án đề thi số 7
8. Đề thi số 8
=> Đáp án đề thi số 8
9. Đề thi số 9
=> Đáp án đề thi số 9
10. Trọn bộ 9 Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 9

1. Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 9 số 1

Bài 1. (2,0 điểm)

Bài 2 (2,0 điểm) Cho hàm số y = 0,5×2 có đồ thị (P).

a) Vẽ đồ thị (P) của hàm số.

b) Tìm tọa độ giao điểm của đồ thị (P) và đường thẳng d có phương trìnhy = x + 4

Bài 3 (2,0 điểm) Cho phương trình x2- 2mx +2m – 2 = 0 (1), (m là tham số).

a) Chứng minh phương trình (1) luôn có hai nghiệm x1, x2 với mọi giá trị của m

b) Với những giá trịnào của tham số m thì x12+ x22= 12.

Bài 4: (1,0đ) Một hình trụ có bán kính đường tròn đáy là 6cm, độ cao 9cm. Hãy tính:

a) Diện tích xung quanh của hình trụ.

b) Thể tích của hình trụ.

(Kết quả làm tròn đến hai chữ số thập phân; 3,14)

Bài 5: (3,0đ) Cho tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn đường kính AD. Hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại E. Kẻ EF vuông góc với AD tại F. Chứng minh rằng:

a) Chứng minh: Tứ giác DCEF nội tiếp được

b) Chứng minh: Tia CA là tia phân giác của góc BCF.

—– Hết đề thi 1 —–

=> Đáp án Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 9 số 1

—– Hết đáp án đề thi 1 —–

2. Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 9 số 2

Bài 3: (1,5đ)

Giải phương trình: x4 + 3×2 – 4 = 0

Bài 4: (1,0đ)

Với giá trị nào của m thì phương trình: x2 -2(m +1)x + mét vuông = 0 có hai nghiệm phân biệt.

Bài 5: (1.5đ)

Tích của hai số tự nhiên liên tục to nhiều hơn tổng của chúng là 19. Tìm hai số đó

Bài 6: (1,0đ) Một hình trụ có bán kính đường tròn đáy là 6cm, độ cao 9cm. Hãy tính:

a) Diện tích xung quanh của hình trụ.

b) Thể tích của hình trụ.

(Kết quả làm tròn đến hai chữ số thập phân; 3,14)

Bài 7: (3,0đ) Cho tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn đường kính AD. Hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại E. Kẻ EF vuông góc với AD tại F. Chứng minh rằng:

a) Chứng minh: Tứ giác DCEF nội tiếp được

b) Chứng minh: Tia CA là tia phân giác của góc BCF.

—– Hết đề thi 2 —–

=> Đáp án Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 9 số 2

—– Hết đáp án đề thi 2 —–

3. Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 9 số 3

Bài 1. ( 2,00 điểm) ( không dùng máy tính cầm tay)

Bài 2. ( 2,00 điểm)

Trong mặt phẳng Oxy, cho parabol (P) : y = x2 .

a/ Vẽ đồ thị (P).

b/ Tìm tọa độ giao điểm của (P) và đường thẳng d: y = -2x +3 bằng phương pháp đại số.

Bài 3. ( 2,00 điểm ) Cho phương trình : x2 – 2(m – 3)x – 4m + 8 = 0 ( m là tham số).

a/ Chứng minh rằng phương trình luôn có nghiệm .

Bài 4. ( 4,00 điểm)

Cho tam giác ABC nhọn. Hai đường cao BM, CN của ta giác cắt nhau tại H

a/ Chứng minh : Tứ giác BNMC nội tiếp đường tròn, xác lập tâm O của đường tròn đó

b/ Chứng minh : AB.NM = AM.BC

c/ Cho biết MC = R, BC = 2R. Tính diện tích s quy hoạnh hình quạt tròn số lượng giới hạn bởi cung nhỏ MC, bán kính OC, bán kính OM của (O) theo R.

d/ Gọi K là giao điểm của AH và BC. I là giao điểm của tia NK và (O).

Chứng minh : IM và BC vuông góc với nhau.

—– Hết đề 3 —–

=> Đáp án Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 9 số 3

—– Hết đáp án đề thi 3 —–

4. Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 9 số 4

Bài 1: ( 3 điểm) ( Không dùng máy tính cầm tay )

Bài 2: (1,5 điểm)

Một tam giác vuông có chu vi bằng 30m, cạnh huyền bằng 13m. Tính mỗi cạnh góc vuông.

Bài 3: ( 2 điểm)

Trong mặt phẳng tọa độ cho prabol( P): y = -2×2

Vẽ đồ thị ( P )

Bằng phương pháp đại số tìm tọa độ giao điểm A và B của (P) và đường thẳng (d): y = 3x + 1

Bài 4: (3,5điểm)

Từ điểm A ở ngoài đường tròn (0;2cm). Kẻ hai tiếp tuyến AB, AC và cát tuyến AMN với đường tròn đó (M nằm trong tâm A và N), cho góc BAC có số đo bằng 600.

Chứng minh tứ giác ABOC nội tiếp đường tròn. Xác định tâm và bán kính của đường tròn ngoại tiếp tứ giác ABOC.

Chứng minh: AB2 = AM.AN

Tính diện tích s quy hoạnh phần hình số lượng giới hạn bởi những đoạn AB, AC và cung nhỏ BC nói trên.

—– Hết đề 4 —–

=> Đáp án Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 9 số 4

—– Hết đáp án đề thi 4 —–

5. Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 9 số 5

I.Trắc nghiệm khách quan:(4 điểm)

(Khoanh tròn vần âm đứng trước câu vấn đáp đúng).

Câu 1: Đồ thị hàm số y = ax2 trải qua điểm A (-1;2) thì thông số a bằng?

A.1

B. -1

C. 2

D. -2

Câu 2: Phương trình (m + 2)x2 – 2mx + 1 = 0 là phương trình bậc hai khi:

A. m ≠ 1.

B. m ≠ -2.

C. m ≠ 0.

D. mọi giá trị của m.

Câu 3: Phương trình x2 – 3x + 5 = 0 có biệt thức ∆ bằng

A. – 11.

B. -29.

C. -37.

D. 16.

Câu 5 AB là một cung của (O; R) với sđ cung ABnhỏ là 800. Khi đó, góc AOBcó số đo là:

A. 1800 B. 1600 C. 1400 D. 800

Câu 6: Cho đường tròn (O; R) và dây AB = R. Trên cung ABlớn lấy điểm M. Số đo góc AMBlà:

A. 60 độ B. 90 độ C. 30 độ D. 150 độ

Câu 7: Số đo góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung bằng:

A. Nửa sđ cung bị chắn B. sđ cung bị chắn

C. Nửa sđ góc nội tiếp cùng chắn một cung D. sđ góc ở tâm cùng chắn một cung

Câu 8: Câu nào sau này chỉ số đo 4 góc của một tứ giác nội tiếp ?

II.Phần tự luận.(6,0 điểm)

Câu 1. (1,0 điểm)

Giải những phương trình và hệ phương trình sau:

Câu 2.(2,0 điểm)

Cho những hàm số y = x2có đồ thị là (P) và y = – x + 3có đồ thị là (d).

a) Vẽ (P) và (D) trên cùng một hệ trục tọa độ vuông góc.

b) Xác định tọa độ những giao điểm của (P) và (D) bằng phép tính.

Câu 3(2,0 điểm)

Em hãy phát biểu định nghĩa phương trình bậc hai một ẩn và viết hệ thức

Vi – ét của phương trình bậc hai có hai nghiệm phân biệt?

b) Cho phương trình bậc hai x2 – 6x + 9 = 0. Hãy tính giá trị của biểu thức sau:

Câu 4. (1,0 điểm)

Từ một điểm M ở bên phía ngoài đường tròn (O ; 6cm); kẻ hai tiếp tuyến MN; MP với đường tròn (N ; P (O)) và cát tuyến MAB của (O) sao cho AB = 6 cm.

a) Chứng minh: OPMN là tứ giác nội tiếp

b) Tính diện tích s quy hoạnh hình viên phân số lượng giới hạn bởi cung nhỏ AB và dây AB của hình tròn trụ tâm O đã cho.

—– Hết đề 5 —–

=> Đáp án Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 9 số 5

—– Hết đáp án đề thi 5 —–

6. Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 9 số 6

A- Trắc nghiệm : (Mỗi câu đúng 0,25đ)

Hãy khoanh tròn vào vần âm đứng trước phương án đúng trong những câu sau:

Câu 1– Điểm A(-2;-1) thuộc đồ thị hàm số nào ?

Câu 2– Cho hàm số y = ax2. đồ thị là một parabol trải qua điểm M(-1;1) thì có thông số a là

A. 1 B.-1 C.2 D.3

Câu 3– Phương trình bậc hai : 2×2 – x – 1 =0 có thông số a,b,c lần lượt là:

A. 2 ; 1; 1 B. 2; -1; -1 C. 2; 1; -1 D. 2; -1; 1

Câu 4– Trong những phương trình sau phương trình nào có 2 nghiệm phân biệt

Câu 5– Phương trình x2 – 4x + 4 = 0 có nghiệm:

Câu 6– Gọi x1,x2 là nghiệm của phương trình 2×2 – 3x – 5 = 0 ta có :

Câu 7– Cho đường tròn tâm O có bán kính 2cm và đường tròn O’ có bán kính 3cm biết OO’ = 2cm. vị trí của hai tuyến phố tròn này là:

A. Tiếp xúc trong B. Tiếp xúc ngoài C. Đựng nhau D. Cắt nhau.

Câu 8– Góc nội tiếp chắn nữa đường tròn là

A. Góc vuông B. Góc nhọn C. Góc tù D. Góc bẹt

Câu 9– Cho đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC cân ở A và BAC = 40 độthì cung tròn chứa điểm A có số đo là :

. A. 600 B. 1200 C. 1000 D. 2800

Câu 10– Trong những hình dưới đây hình nào nội tiếp được đường tròn.

A. Hình thoi B. Hình chữ nhật C. Hình thang D. Hình bình hành

Câu 11– Tứ giác ABCD nội tiếp được đường tròn (O), biết  = 600 thì số đo góc C bằng :

A. 1200 B. 900 C. 600 D. 300

Câu 12– Một bể nước hình trụ cao 2m, bán kính đáy 1m hoàn toàn có thể tích là :

B- Tự luận : (7đ)

Bài 1: (1đ) Giải hệ phương trình:

Bài 2: (2đ) Cho phương trình ẩn x : (1)

a) Giải phương trình (1) với m = -4

b) Với x1, x2 là nghiệm phương trình (1). Tìm giá trị của m, biết x1 – x2 = 2

Bài 3: (1đ) Một hình chữ nhật có chiều rộng bé nhiều hơn nữa chiều dài là 4m, biết diện tích s quy hoạnh 320m2. Tính chiều dài, chiều rộng hình chữ nhật.

Bài 4: (3đ) Cho tam giác ABC có ba góc nhọn tiếp nối đuôi nhau đường tròn tâm (0). Vẽ hai tuyến phố cao BE và CF.

a) Chứng minh tứ giác BFEC nội tiếp đường tròn.

b) Chứng minh góc AFE = góc ACB

c) Chứng minh

—– Hết đề 6 —–

=> Đáp án Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 9 số 6

—– Hết đáp án đề thi 6 —–

7. Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 9 số 7

Câu 1: ( 2,0đ)

Câu 2: (2,0đ)

Vẽ đồ thị (P) của hàm số .

Trên (P) lấy hai điểm M, N lần lượt có hoành độ là – 1 và 2.Viết phương trình đường thẳng M N.

Câu 3 : (2,0đ) Cho phương trình bậc hai ẩn x :

a) Biết phương trình có một nghiệm x1 = 3. Hãy tính nghiệm còn sót lại x2 và m .

b) Gọi x1, x2 là hai nghiệm phân biệt của phương trình (1).

Tìm giá trị nguyên dương của m để biểu thức

có mức giá trị nguyên.

Câu 4 : (4,0đ)

Từ điểm M ở bên phía ngoài đường tròn (O; R) vẽ hai tiếp tuyến MA, MB ( A, B là những tiếp điểm). Gọi E là yếu tố nằm trong tâm M và A. Đường tròn ngoại tiếp tam giác AOE cắt AB tại điểm H. Nối EH cắt MB tại F.

Tính số đo góc EHO

Chứng minh rằng tứ giác OHBF nội tiếp

Chứng minh rằng tam giác EOF cân

Gọi I là trung điểm của AB. Chứng minh rằng OI. OF = OB.OH

—– Hết đề 7 —–

=> Đáp án Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 9 số 7

—– Hết đáp án đề thi 7 —–

8. Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 9 số 8

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN ( 3.0 điểm)

Chọn và ghi vào giấy làm bài chỉ một vần âm in hoa đứng trước câu vấn đáp đúng

Câu 1: Cặp giá trị nào sau này là nghiệm của hệ phương trình:

(7;4) B. (-7 ; – 4 ) C. (7 ; – 4 ) D. ( – 7 ; 4)

Câu 3: Đường thẳng nào sau này không cắt Parabol y = x2

A. y=2x+5 B. y=-3x-6 C. y= -3x+5 D. y=-3x-1

Câu 4: Số nghiệm của phương trình : 2014 x2 + (4 – m )x – 2015 = 0 ( Với x là ẩn ) là

0 B. 1

C. 2 D. Phụ thuộc vào giá trị của m

Câu 6 Phương trình x2 – 2( m +1 ) x + m – 2 = 0 (Với m là tham số) có hai nghiệm trái dấu khi

Câu 7: Tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O; 5cm) (Như hình vẽ ).

Biết AB = 5 cm. Khi đó số đo của cung nhỏ AC là :

1500 B. 1200 C. 600 D. 300

Câu 8: Tứ giác ABCD nội tiếp được trong đường tròn khi có :

Góc BCA = góc CAD ; B. Góc DAB + ABC = 180 độ

C. Ba đường trung trực ba cạnh của tứ giác đồng quy

D. Các đường phân giác của những góc đồng quy

Câu 9 : Độ dài đường tròn là 44 cm . Diện tích của hình tròn trụ đó

là:

616 (cm2 ) B. 22 ( cm2 ) C. 144 ( cm2 ) D. 154 ( cm2 )

Câu 10 : Cho hình vẽ , biết MOM = 60 độ. Độ dài cung MmN là :

Câu 11 : Cho hình chữ nhật có chiều dài là 3cm , chiều rộng là 2cm . Quay hình chữ nhật đó một vòng quanh chiều dài của nó ta được một hìmh trụ . Diện tích xung quanh của hình trụ đó là :

A. 6 ( cm2 ) B. 8( cm2 )

C. 12 ( cm2 ) D. 18 ( cm2 )

Câu 12 : Tam giác ABC (A= 90 độ) . Có AC = 6cm , AB = 8cm . Quay tam giác này một vòng quanh cạnh AB ta được một hình nón . Thể tích của hình nón này là :

A. 16 (cm3) B. 96 (cm3)

C. 110 (cm3) D. 128 (cm3)

II. TỰ LUẬN ( 7.0 điểm )

Câu 1: Rút gọn

Câu 2: Giải phương trình và hệ phương trình:

Câu 3: Cho hàm số y = x2 (P) và y = x + 2 (D)

a) Vẽ (P) và (D) trên cùng hệ trục tọa độ.

b) Tìm tọa độ giao điểm của (P) và (D) bằng phép tính.

Câu 4: Một xe khách và một xe du lịch khởi hành đồng thời từ A để đi đến B . Biết vận tốc của xe du lịch to nhiều hơn vận tốc xe khách là 20km/h . Do đó đến B trước xe khách là 50 phút . Tính vận tốc mỗi xe , biết quãng đường AB dài 100km .

Câu 5: Cho nửa đường tròn ( O, R) đường kính AB cố định và thắt chặt . Lấy điểm M thuộc nửa

đường tròn (O ; R) Qua M vẽ tiếp tuyến thứ ba với nửa đường tròn cắt những tiếp tuyến tại A và B theo thứ tự tương ứng là H và K .

a) Chứng minh tứ giác AHMO là tứ giác nội tiếp .

b) Chứng minh AH + BK = HK

c) Chứng minh HAO ~ AMB và HO.MB = 2R2

—– Hết đề 8 —–

=> Đáp án Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 9 số 8

—– Hết đáp án đề thi 8 —–

9. Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 9 số 9

Bài 1: ( 2,0 điểm) ( Học sinh không dùng máy tính cầm tay)

Bài 2: (2,0 điểm)

Bài 3: ( 2,0 điểm)

Cho hàm số y = 2×2 (P)

Vẽ đồ thị của (P)

Tìm tọa độ giao điểm của (P) và đường thẳng y = 3 – x

Bài 4: ( 4,0 điểm)

Cho đường tròn tâm O, vẽ hai dây cung AB và CD vuông góc với nhau tại M trong đường tròn (O). Qua A kẻ đường thẳng vuông góc BC tại H và cắt đường thẳng CD tại E. Gọi F là yếu tố đối xứng của C qua AB. Tia AF cắt BD tại K. Chứng minh:

Tứ giác AHCM nội tiếp.

Tam giác ADE cân.

AK vuông góc BD.

H, M, K thẳng hàng.

—– Hết đề 9 —–

=> Đáp án Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 9 số 9

—– Hết đáp án đề thi 9 —–

Tổng hợp Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 9 có đáp án, lời giải rõ ràng

– Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 9 Đề số 1
– Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 9 Đề số 2
– Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 9 Đề số 3
– Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 9 Đề số 4

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 9

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 9 mẫu số 1

Việc làm đề thi học kì 2 môn Toán lớp 9 trên đây, những em nhanh gọn làm quen với đề thi, rèn luyện, củng cố lại kiến thức và kỹ năng, từ đó tự tin bước vào kì thi thật để làm đề thi học kì 2 lớp 9 môn Toán.

Trước khi bạn tham gia vào kỳ thi học kì 2 Toán lớp 2, những bạn đều phải trải qua làm đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 2 môn Toán. Đây là yếu tố rất quan trọng để xét điểm trong học bạ của bạn.

4363

Video Đề ôn thi toán lớp 9 học kì 2 ?

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Đề ôn thi toán lớp 9 học kì 2 tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Tải Đề ôn thi toán lớp 9 học kì 2 miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những Share Link Down Đề ôn thi toán lớp 9 học kì 2 miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Đề ôn thi toán lớp 9 học kì 2

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đề ôn thi toán lớp 9 học kì 2 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đề #ôn #thi #toán #lớp #học #kì