Kinh Nghiệm Hướng dẫn Đề bài – giải bài 3 trang 60 sgk toán 6 cánh diều Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Đề bài – giải bài 3 trang 60 sgk toán 6 cánh diều được Update vào lúc : 2022-02-22 04:04:29 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

(beginarray*20la)rm 221 + 38 = 220 + 39 = 259;\b)rm 6,19 + 3.81 = 6,2 + 3,8 = 10\c)rm 11,131 + 9,868 = 11,13 + 9,87 = 21\d)rm 31,189 + 27,811 = 31,19 + 27,81 = 59endarray)

Đề bài

Ước lượng kết quả của những tổng sau theo mẫu:

Mẫu: 119 + 52 = 120 + 50 = 170;

185,91 + 14,1 = 185,9 + 14,1 = 200.

a) 221 + 38;

b) 6,19 + 3,81;

c) 11,131 + 9,868;

d) 31,189 + 27,811.

Video hướng dẫn giải

://.youtube/watch?v=aLNE0uR6Nvw

Phương pháp giải – Xem rõ ràng

Làm tròn rồi tính những tổng đã cho.

Lời giải rõ ràng

(beginarray*20la)rm 221 + 38 = 220 + 39 = 259;\b)rm 6,19 + 3.81 = 6,2 + 3,8 = 10\c)rm 11,131 + 9,868 = 11,13 + 9,87 = 21\d)rm 31,189 + 27,811 = 31,19 + 27,81 = 59endarray)

://.youtube/watch?v=aLNE0uR6Nvw

Reply
1
0
Chia sẻ

4422

Review Đề bài – giải bài 3 trang 60 sgk toán 6 cánh diều ?

Bạn vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Đề bài – giải bài 3 trang 60 sgk toán 6 cánh diều tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Download Đề bài – giải bài 3 trang 60 sgk toán 6 cánh diều miễn phí

Hero đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down Đề bài – giải bài 3 trang 60 sgk toán 6 cánh diều miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Đề bài – giải bài 3 trang 60 sgk toán 6 cánh diều

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đề bài – giải bài 3 trang 60 sgk toán 6 cánh diều vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đề #bài #giải #bài #trang #sgk #toán #cánh #diều