Thủ Thuật về Đề bài – đề kiểm tra 15 phút- đề số 2 – bài 2 – chương 1 – đại số 8 Mới Nhất

Pro đang tìm kiếm từ khóa Đề bài – đề kiểm tra 15 phút- đề số 2 – bài 2 – chương 1 – đại số 8 được Update vào lúc : 2022-01-29 05:06:20 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Muốn nhân một đa thức với một đa thức, ta nhân mỗi hạng tử của đa thức này với từng hạng tử của đa thức kia rồi cộng những tích với nhau.
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

    Đề bài
    LG bài 1
    LG bài 2
    LG bài 3

Đề bài

Bài 1.Chứng minh rằng với (a = – 3,5) giá trị của biểu thức:

(A = left( a + 3 right)left( 9a – 8 right) – left( 2 + a right)left( 9a – 1 right)) bằng (- 29) .

Bài 2.Chứng minh rằng giá trị của biểu thức sau không tùy từng x:

(A = left( 3x – 5 right)left( 2x + 11 right) – left( 2x + 3 right)left( 3x + 7 right).)

Bài 3.Biết (left( x – 3 right)left( 2x^2 + ax + b right) = 2x^3 – 8x^2 + 9x – 9) . Tìm a, b.

LG bài 1

Phương pháp giải:

Muốn nhân một đa thức với một đa thức, ta nhân mỗi hạng tử của đa thức này với từng hạng tử của đa thức kia rồi cộng những tích với nhau.

Lời giải rõ ràng:

Ta có: (left( a – 3 right)left( 9a – 8 right) – left( 2 + a right)left( 9a – 1 right))

( = left( 9a^2 – 8a + 27a – 24 right) )(;- left( 18a – 2 + 9a^2 – a right))

( = 9a^2 + 19a – 24 – 17a + 2 – 9a^2 )

(= 2a – 22)

Với (a = – 3,5 Rightarrow A =2a-22)(=2.(-3,5)-22= – 29.)

LG bài 2

Phương pháp giải:

Muốn nhân một đa thức với một đa thức, ta nhân mỗi hạng tử của đa thức này với từng hạng tử của đa thức kia rồi cộng những tích với nhau.

Lời giải rõ ràng:

(A = left( 3x – 5 right)left( 2x + 11 right) )(;- left( 2x + 3 right)left( 3x + 7 right))

( = left( 6x^2 + 33x – 10x – 55 right))(; – left( 6x^2 + 14x + 9x + 21 right))

( = 6x^2 + 23x – 55 – 6x^2 – 23x – 21 )(;= – 76) (không đổi)

Suy ra giá trị của A không tùy từng x.

LG bài 3

Phương pháp giải:

Muốn nhân một đa thức với một đa thức, ta nhân mỗi hạng tử của đa thức này với từng hạng tử của đa thức kia rồi cộng những tích với nhau.

Lời giải rõ ràng:

Ta có:

(left( x – 3 right)left( 2x^2 + ax + b right) )

(= 2x^3 + ax^2 + bx – 6x^2 – 3ax – 3b.)

( = 2x^3 + left( a – 6 right)x^2 + left( b – 3a right)x – 3b)

Ta có: (2x^3 + left( a – 6 right)x^2 + left( b – 3a right)x – 3b )(;= 2x^3 – 8x^2 + 9x – 9)

Nên (a – 6 = – 8,b – 3a = 9) và ( – 3b = – 9 )

Suy ra (a = – 2;b = 3.)

4137

Video Đề bài – đề kiểm tra 15 phút- đề số 2 – bài 2 – chương 1 – đại số 8 ?

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Đề bài – đề kiểm tra 15 phút- đề số 2 – bài 2 – chương 1 – đại số 8 tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Download Đề bài – đề kiểm tra 15 phút- đề số 2 – bài 2 – chương 1 – đại số 8 miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những ShareLink Tải Đề bài – đề kiểm tra 15 phút- đề số 2 – bài 2 – chương 1 – đại số 8 Free.

Giải đáp vướng mắc về Đề bài – đề kiểm tra 15 phút- đề số 2 – bài 2 – chương 1 – đại số 8

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đề bài – đề kiểm tra 15 phút- đề số 2 – bài 2 – chương 1 – đại số 8 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đề #bài #đề #kiểm #tra #phút #đề #số #bài #chương #đại #số