Thủ Thuật về Đề bài – bài 6 trang 91 sgk vật lí 12 Chi Tiết

Pro đang tìm kiếm từ khóa Đề bài – bài 6 trang 91 sgk vật lí 12 được Update vào lúc : 2022-01-07 07:07:34 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

+ Cường độ dòng điện hiệu dụng trên đường dây tải điện: (I_2′ = dfracP_2U_2′ = dfrac4.10^3220 = dfrac20011 approx 18,18A)

Đề bài

Một máy biến áp lí tưởng phục vụ một hiệu suất 4 kW dưới một điện áp hiệu dụng 110 V. Biến áp đó nối với đường dây tải điện có điện trở tổng là 2 .

a) Tính cường độ hiệu dụng trên đường dây tải điện.

b) Tính độ sụt thế trên đường dây tải điện.

c) Tính điện áp hiệu dụng ở cuối đường dây tải điện.

d) Xác định hiệu suất tổn hao trên đường dây đó.

e) Thay biến áp trên đây bằng một biến áp có cùng hiệu suất nhưng điện áp hiệu dụng ở cửa ra là 220 V. Tính toán lại những đại lượng nêu ra ở bốn vướng mắc trên.

Video hướng dẫn giải

://.youtube/watch?v=KGQa3-AvF4o

Phương pháp giải – Xem rõ ràng

+ Sử dụng biểu thức tính cường độ dòng điện: (I_2 = dfracP_2U_2)

+ Sử dụng biểu thức tính độ sụt thế trên đường dây tải điện: (Delta U_d = I_2.R_d)

+ Sử dụng biểu thức tính điện áp hiệu dụng ở cuối đường dây tải điện: (U_d = U – Delta U_d)

+ Sử dụng biểu thức tính hiệu suất hao phí trên đường dây tải điện: (P_hp = I_2^2R_d)

Lời giải rõ ràng

a) Cường độ dòng điện hiệu dụng trên đường dây tải điện: (I_2 = dfracP_2U_2 = dfrac4.10^3110 = dfrac40011 approx 36,36A)

b) Độ sụt thế trên đường dây tải điện: (Delta U_d = I_2.R_d = dfrac40011.2 = dfrac80011 approx 72,73V)

c) Điện áp hiệu dụng ở cuối đường dây tải điện: (U_d = U – Delta U_d = 110 – 72,73 = 37,27V)

d) Công suất tổn hao trên đường dây: (P_hp = I_2^2R_d = left( dfrac40011 right)^2.2 approx 2644,63W)

e) Khi thay biến áp trên dây bằng một biến áp có cùng hiệu suất nhưng điện áp hiệu dụng ở cửa ra là (U_2′ = 220V), tương tự như trên ta có:

+ Cường độ dòng điện hiệu dụng trên đường dây tải điện: (I_2′ = dfracP_2U_2′ = dfrac4.10^3220 = dfrac20011 approx 18,18A)

+ Độ sụt thế trên đường dây tải điện: (Delta U_d’ = I_2′.R_d = dfrac20011.2 = dfrac40011 approx 36,36V)

+ Điện áp hiệu dụng ở cuối đường dây tải điện: (U_d’ = U’ – Delta U_d’ = 220 – 36,36 = 183,64V)

+ Công suất tổn hao trên đường dây: (P_hp’ = I_2’^2R_d = left( dfrac20011 right)^2.2 approx 661,16W)

://.youtube/watch?v=eTnIgsCQWtM

Reply
7
0
Chia sẻ

4615

Clip Đề bài – bài 6 trang 91 sgk vật lí 12 ?

Bạn vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Đề bài – bài 6 trang 91 sgk vật lí 12 tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down Đề bài – bài 6 trang 91 sgk vật lí 12 miễn phí

You đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Đề bài – bài 6 trang 91 sgk vật lí 12 miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Đề bài – bài 6 trang 91 sgk vật lí 12

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đề bài – bài 6 trang 91 sgk vật lí 12 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đề #bài #bài #trang #sgk #vật #lí