Thủ Thuật về Đề bài – bài 27 trang 66 sgk hình học 10 Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Đề bài – bài 27 trang 66 sgk hình học 10 được Cập Nhật vào lúc : 2022-01-17 00:05:21 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

(Rightarrow r = fracS_ABCp. = fracfraca^22frac2a + asqrt 2 2 ) (= fraca^22:frac2a + asqrt 2 2 = fraca^22.frac22a + asqrt 2 = fraca2 + sqrt 2 )

Đề bài

Tam giác (ABC) vuông cân tại (A) và nội tiếp trong đường tròn tâm (O) bán kính (R). Gọi (r) là bán kính đường tròn nội tiếp tam giác (ABC). Khi đó tỉ số (R over r)là:

A. (1 + sqrt 2)

B. (2 + sqrt 2 over 2)

C. (sqrt 2 – 1 over 2)

D. (1 + sqrt 2 over 2)

Video hướng dẫn giải

://.youtube/watch?v=shyTgR6aBVY

Phương pháp giải – Xem rõ ràng

– Tính bán kính R.

– Tính diện tích s quy hoạnh tam giác và nửa chu vi suy ra r.

– Tính tỉ số.

Lời giải rõ ràng

Đặt AB=AC=a.

+) Tam giác ABC vuông tại A nên theo Pitago ta có: (BC =AB^2+AC^2) (= sqrt a^2 + a^2 = asqrt 2 )

(Rightarrow R =frac12BC= fracasqrt 2 2.)

+) Nửa chu vi tam giác (ABC) là:(p. = fraca + a + asqrt 2 2) (= frac2a + asqrt 2 2)

Ta có: (S_ABC = frac12AB.AC = frac12.a.a = fraca^22)

Mà (S_ABC = pr)

(Rightarrow r = fracS_ABCp. = fracfraca^22frac2a + asqrt 2 2 ) (= fraca^22:frac2a + asqrt 2 2 = fraca^22.frac22a + asqrt 2 = fraca2 + sqrt 2 )

(Rightarrow fracRr) (= fracfracasqrt 2 2fraca2 + sqrt 2 )

(= fracasqrt 2 2:fraca2 + sqrt 2 = fracasqrt 2 2.frac2 + sqrt 2 a) ( = fracsqrt 2 left( 2 + sqrt 2 right)2 = sqrt 2 + 1)

Vậy chọn A.

4526

Review Đề bài – bài 27 trang 66 sgk hình học 10 ?

Bạn vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Đề bài – bài 27 trang 66 sgk hình học 10 tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Down Đề bài – bài 27 trang 66 sgk hình học 10 miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những Share Link Down Đề bài – bài 27 trang 66 sgk hình học 10 miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Đề bài – bài 27 trang 66 sgk hình học 10

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đề bài – bài 27 trang 66 sgk hình học 10 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đề #bài #bài #trang #sgk #hình #học