Mẹo Hướng dẫn Đề bài – bài 155 trang 60 sgk toán 6 tập 1 2022

You đang tìm kiếm từ khóa Đề bài – bài 155 trang 60 sgk toán 6 tập 1 được Cập Nhật vào lúc : 2022-01-05 14:19:15 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Bước 3: Lập tích những thừa số đã chọn, mỗi thừa số lấy với số mũ lớn số 1 của nó. Tích đó là BCNN phải tìm.

Đề bài

Cho bảng:

a

6

150

28

50

b

4

20

15

50

ƯCLN (a, b)

2

BCNN (a, b)

12

ƯCLN(a, b) . BCNN (a, b)

24

a . b

24

a) Điền vào những ô trống của bảng.

b) So sánh tích (ƯCLN (a, b) . BCNN (a, b)) với tích (a . b).

Video hướng dẫn giải

://.youtube/watch?v=eBjNGvkEfhU

Phương pháp giải – Xem rõ ràng

+) Muốn tìm ƯCLN của hai hay nhiều số to nhiều hơn 1, ta thực thi ba bước như sau:

Bước 1: Phân tích mỗi số ra thừa số nguyên tố.

Bước 2: Chọn ra những thừa số nguyên tố chung.

Bước 3: Lập tích những thừa số đã chọn, mỗi thừa số lấy với số mũ nhỏ nhất của nó. Tích đó là ƯCLN phải tìm

+) Muốn tìm BCNN của hai hay nhiều số to nhiều hơn 1, ta thực thi ba bước sau:

Bước 1: Phân tích mỗi số ra thừa số nguyên tố

Bước 2: Chọn ra những thừa số nguyên tố chung và riêng.

Bước 3: Lập tích những thừa số đã chọn, mỗi thừa số lấy với số mũ lớn số 1 của nó. Tích đó là BCNN phải tìm.

Lời giải rõ ràng

a) Ta có:

+) (150=2.3.5^2)

(20=2^2.5)

(ƯCLN(a,b)=2.5=10)

(BCNN(a,b)=2^2.3.5^2=300)

(ƯCLN(a,b).BCNN(a,b) = 3000)

(a.b=150.20=3000)

+) (28=2^2.7)

(15=3.5)

(ƯCLN(a,b)=1)

(BCNN(a,b)=2^2.3.5.7=420)

(ƯCLN(a,b).BCNN(a,b) = 420)

(a.b=28.15=420)

+) (50=2.5^2)

(ƯCLN(a,b)=50)

(BCNN(a,b)=50)

(ƯCLN(a,b).BCNN(a,b) = 2500)

(a.b=50.50=2500)

a

6

150

28

50

b

4

20

15

50

ƯCLN (a, b)

2

10

1

50

BCNN (a, b)

12

300

420

50

ƯCLN(a, b) . BCNN (a, b)

24

3000

420

2500

a . b

24

3000

420

2500

b)Từ bảng trên ta có(ƯCLN (a, b) . BCNN (a, b)=a.b)

://.youtube/watch?v=yVn1ioAey94

Reply
1
0
Chia sẻ

4448

Review Đề bài – bài 155 trang 60 sgk toán 6 tập 1 ?

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Đề bài – bài 155 trang 60 sgk toán 6 tập 1 tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật Đề bài – bài 155 trang 60 sgk toán 6 tập 1 miễn phí

Heros đang tìm một số trong những Share Link Down Đề bài – bài 155 trang 60 sgk toán 6 tập 1 miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Đề bài – bài 155 trang 60 sgk toán 6 tập 1

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đề bài – bài 155 trang 60 sgk toán 6 tập 1 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đề #bài #bài #trang #sgk #toán #tập