Mẹo về Đề bài – bài 1.55 trang 25 sbt giải tích 12 Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Đề bài – bài 1.55 trang 25 sbt giải tích 12 được Update vào lúc : 2022-02-10 04:14:19 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Đồ thị hàm số (y = dfracax + bcx + dleft( ad – bc ne 0 right)) có TCĐ (x = – dfracdc) và TCN (y = dfracac).

Đề bài

Đồ thị hàm số nào sau này có hai quán cận tạo với hai trục tọa độ một tứ giác có diện tích s quy hoạnh bằng (12)?

A. (y = dfrac3x + 2x – 2) B. (y = dfrac2x – 31 – x)

C. (y = dfracx – 2x + 5) D. (y = dfrac3x + 7x – 4)

Phương pháp giải – Xem rõ ràng

– Tìm những đường quán cận của mỗi đò thị hàm số, sử dụng lý thuyết:

Đồ thị hàm số (y = dfracax + bcx + dleft( ad – bc ne 0 right)) có TCĐ (x = – dfracdc) và TCN (y = dfracac).

– Tính diện tích s quy hoạnh hình chữ nhật tạo thành và kết luận.

Lời giải rõ ràng

Đáp án A: Đồ thị hàm số (y = dfrac3x + 2x – 2) có đường TCĐ (x = 2) và TCN (y = 3).

Diện tích hình chữ nhật tạo thành là: (2.3 = 6). Đáp án A sai.

Đáp án B: Đồ thị hàm số (y = dfrac2x – 31 – x) có đường TCĐ (x = 1) và TCN (y = – 2).

Diện tích hình chữ nhật tạo thành là: (2.1 = 2). Đáp án B sai.

Đáp án C: Đồ thị hàm số (y = dfracx – 2x + 5) có đường TCĐ (x = – 5) và TCN (y = 1).

Diện tích hình chữ nhật tạo thành là: (5.1 = 5). Đáp án C sai.

Đáp án D: Đồ thị hàm số (y = dfrac3x + 7x – 4) có đường TCĐ (x = 4) và TCN (y = 3).

Diện tích hình chữ nhật tạo thành là: (4.3 = 12). Đáp án D đúng.

Chọn D.

4624

Video Đề bài – bài 1.55 trang 25 sbt giải tích 12 ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Đề bài – bài 1.55 trang 25 sbt giải tích 12 tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật Đề bài – bài 1.55 trang 25 sbt giải tích 12 miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những ShareLink Tải Đề bài – bài 1.55 trang 25 sbt giải tích 12 Free.

Giải đáp vướng mắc về Đề bài – bài 1.55 trang 25 sbt giải tích 12

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đề bài – bài 1.55 trang 25 sbt giải tích 12 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đề #bài #bài #trang #sbt #giải #tích