Mẹo về Dạng : Tính lực ma sát, thông số ma sát – phương pháp giải một số trong những dạng bài tập về lực ma sát Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Dạng : Tính lực ma sát, thông số ma sát – phương pháp giải một số trong những dạng bài tập về lực ma sát được Cập Nhật vào lúc : 2022-02-19 16:03:21 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Ví dụ 2: Một xe điện đang hoạt động với vận tốc 36 km/h thì bị hãm lại đột ngột. Bánh xe không lăn nữa mà chỉ trượt lên đường ray. Kể từ lúc hãm, xe điện còn đi được bao xa thì tạm ngưng? Biết thông số ma sát trượt giữa bánh xe và đường ray là 0,2. Lấy g = 9,8m/s2.

Dạng 1: Tính lực ma sát, thông số ma sát

– Bước 1: Phân tích lực

– Bước 2: Áp dụng định luật II Niuton để viết phương trình độ lớn của những lực

* Lực ma sát gồm ba loại thường gặp:

– Lực ma sát trượt: (F_mrmst = mu _t.N)

– Lực ma sát nghỉ: (F_mrmsn = F_t) ; (F_t) là ngoại lực hoặc thành phần ngoại lực tuy nhiên tuy nhiên với mặt phẳng tiếp xúc.

(F_mrmsnmax = mu _n.Nleft( mu _n > mu _t right))

– Lực ma sát lăn: (F_mrmsl = mu _l.N)

Trong số đó: (mu _t;mu _n;mu _l) lần lượt là thông số ma sát trượt, thông số ma sát nghỉ, thông số ma sát lăn.

Ví dụ 1: Một xe hơi khối lượng 1,5 tấn hoạt động và sinh hoạt giải trí thẳng đều trên đường. Hệ số ma sát giữa bánh xe và mặt đường là 0,08. Tính lực phát động đặt vào xe.

Hướng dẫn giải

Các lực tác dụng lên xe gồm: (overrightarrow P ;overrightarrow N ;overrightarrow F _mrmst;overrightarrow F _p.rmd)

Chọn chiều dương cùng chiều hoạt động và sinh hoạt giải trí, phương trình định luật II Niuton viết cho vật là:

(overrightarrow F _mrmst + overrightarrow F _p.rmd + overrightarrow N + overrightarrow P = moverrightarrow a ) (*)

Do xe hơi hoạt động và sinh hoạt giải trí thẳng đều nên tần suất a = 0. Chiếu phương trình (*) lên chiều dương ta được:

(left{ beginarrayl – F_mrmst + F_p.rmd = 0 Leftrightarrow F_p.rmd = F_mrmst = mu N\N = P = mgendarray right.)

( Rightarrow F_p.rmd = mu P = mu mg = 0,08.1500.9,8 = 1176N)

Dạng 2: Tính quãng đường, thời hạn đi được khi có lực ma sát

– Bước 1: Chọn hệ quy chiếu: gốc tọa độ, mốc thời hạn, chiều dương

– Bước 2: Phân tích lực

– Bước 3: Viết phương trình định luật II Niuton

– Bước 4: Chiếu phương trình lên chiều dương và tìm tần suất của vật. Từ đó, suy ra quãng đường, thời hạn vật đi được.

Ví dụ 2: Một xe điện đang hoạt động với vận tốc 36 km/h thì bị hãm lại đột ngột. Bánh xe không lăn nữa mà chỉ trượt lên đường ray. Kể từ lúc hãm, xe điện còn đi được bao xa thì tạm ngưng? Biết thông số ma sát trượt giữa bánh xe và đường ray là 0,2. Lấy g = 9,8m/s2.

Hướng dẫn giải

Đổi 36 km/h = 10 m/s

Kể từ lúc hãm xe, lực ma sát đóng vai tò cản trở hoạt động và sinh hoạt giải trí khiến xe tạm ngưng.

Chọn chiều dương cùng chiều hoạt động và sinh hoạt giải trí.

Áp dụng định luật II Niuton ta có:

(overrightarrow F _mrms + overrightarrow P + overrightarrow N = moverrightarrow a ) (*)

Chiếu phương trình (*) lên chiều dương ta được:

( – F_mrms = ma Leftrightarrow – mu mg = ma\ Leftrightarrow a = – mu g = – 0,2.9,8 = – 1,96m/s^2)

Quãng đường vật đi được Tính từ lúc lúc hãm phanh đến khi dừng hẳn là:

(s = fracv^2 – v_0^22a = frac0^2 – 10^22.left( – 1,96 right) = 25,51m)

Dạng 3: Tính lực kéo để xe hoạt động và sinh hoạt giải trí khi có ma sát

– Khi xe hoạt động và sinh hoạt giải trí thẳng đều (a= 0) => (F_mrms = F) (F là ngoại lực hoặc thành phần ngoại lực tuy nhiên tuy nhiên với mặt phẳng tiếp xúc)

– Khi xe hoạt động và sinh hoạt giải trí thẳng biến hóa đều:

+ Phân tích toàn bộ những lực tác dụng vào vật

+ Viết phương tình định luật II Niuton để xác lập lực cần tìm.

Ví dụ 3: Một xe hơi khối lượng m = 1 tấn hoạt động và sinh hoạt giải trí nhanh dần đều trên mặt đường nằm ngang với tần suất a = 2m/s2. Hệ số ma sát giữa bánh xe và mặt đường là 0,1. Tính lực kéo của xe hơi.

Hướng dẫn giải

Chọn chiều dương cùng chiều hoạt động và sinh hoạt giải trí của xe.

Các lực tác dụng lên xe gồm: (overrightarrow P ;overrightarrow N ;overrightarrow F _mrms;overrightarrow F_k )

Áp dụng phương trình định luật II Niuton ta có:

(overrightarrow F _mrms + overrightarrow F _k + overrightarrow N + overrightarrow P = moverrightarrow a ) (*)

Chiếu phương trình (*) lên chiều dương, ta có:

( – F_mrms + F_k = ma\ Rightarrow F_k = F_mrms + ma = mu mg + ma)

Thay số:

(F_k = 0,1.1000.10 + 1000.2 = 3000N)

Dạng 4: Tính vận tốc của vật ở chân mặt phẳng nghiêng có ma sát

– Vật đang đứng yên trên mặt phẳng nghiêng: a = 0

( Rightarrow F_mrmsn = P_1 = mgsin alpha )

– Điều kiện để vật trượt xuống: a > 0

(P_1 > F_mrms Rightarrow mgsin alpha > mu mgcos alpha Rightarrow mu < tan alpha )

– Chọn chiều dương cùng chiều hoạt động và sinh hoạt giải trí. Áp dụng định luật II Niuton và chiếu lên chiều dương ta được:

(P_1 – F_mrms = ma)

+ Khi đó, vật trượt xuống với tần suất:

(beginarrayla = fracP_1 – F_mrmsm = fracmgsin alpha – mu mg.cos alpha m\ = gsin alpha – mu gcos alpha endarray)

+ Vận tốc của vật ở chân mặt phẳng nghiêng:

(v = sqrt 2rmas = sqrt frac2ghleft( sin alpha – mu cos alpha right)sin alpha )

Ví dụ 4: Vật đặt trên đỉnh dốc dài 165m, thông số ma sát 0,2, góc nghiêng dốc là (alpha ).

a) Với giá trị nào của (alpha ) thì vật nằm yên không trượt?

b) Cho (alpha = 30^0). Tìm vận tốc vật ở chân dốc.

Cho (tan 11^0 = 0,2;cos 30^0 = 0,85).

Hướng dẫn giải

a) Để vật nằm yên không trượt thì:

(tan alpha le mu Leftrightarrow tan alpha le 0,2 Leftrightarrow alpha le 11^0)

b) Vận tốc khi vật ở chân dốc là:

(v = sqrt 2rmas = sqrt frac2glleft( sin alpha – mu cos alpha right)sin alpha \= sqrt frac2.10.165left( sin 30^0 – 0,2.cos 30^0 right)sin 30^0 = 33m/s)

://.youtube/watch?v=C7_ZO_sreI0

Reply
4
0
Chia sẻ

4181

Video Dạng : Tính lực ma sát, thông số ma sát – phương pháp giải một số trong những dạng bài tập về lực ma sát ?

Bạn vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Dạng : Tính lực ma sát, thông số ma sát – phương pháp giải một số trong những dạng bài tập về lực ma sát tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download Dạng : Tính lực ma sát, thông số ma sát – phương pháp giải một số trong những dạng bài tập về lực ma sát miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những Chia SẻLink Tải Dạng : Tính lực ma sát, thông số ma sát – phương pháp giải một số trong những dạng bài tập về lực ma sát miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Dạng : Tính lực ma sát, thông số ma sát – phương pháp giải một số trong những dạng bài tập về lực ma sát

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Dạng : Tính lực ma sát, thông số ma sát – phương pháp giải một số trong những dạng bài tập về lực ma sát vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Dạng #Tính #lực #sát #hệ #số #sát #phương #pháp #giải #một #số #dạng #bài #tập #về #lực #sát