Thủ Thuật Hướng dẫn Công thức tính khối lượng tương đối của nguyên tử 2022

You đang tìm kiếm từ khóa Công thức tính khối lượng tương đối của nguyên tử được Update vào lúc : 2022-11-26 08:04:25 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

1. Phương pháp

    Khối lượng tương đối tính là khối lượng của một vật khi hoạt động và sinh hoạt giải trí với vận tốc v gần bằng vận tốc ánh sáng.

$m = fracm_0sqrt 1 – left( fracvc right)^2 ge m_0$
m0 là khối lượng nghỉ ( hay khối lượng quán tính)

    Khối lượng của vật có tương đối tính, giá trị của nó phụ thuộc hệ quy chiếu.
    Khối lượng tương đối tính m tăng khi v tăng.
    Với $v ll c$ thì $m approx m_0$

2. Vận dụng

Ví dụ 1:
Một vật có khối lượng tương đối tính là 75kg ứng với vận tốc 0,6c (c là vận tốc ánh sáng trong chân không). Khối lượng nghỉ của vật là
A. 93,75 kg.
B. 47,75 kg.
C. 75 kg.
D. 60 kg.
Lời giải​
Chọn C

Ví dụ 2:
Khối lượng tương đối tính của một người dân có khối lượng 60kg hoạt động và sinh hoạt giải trí với vận tốc v = 0,8c là
A. 40kg
B. 100kg
C. 80kg
D. 200kg
Lời giải​
Chọn B

Ví dụ 1:
Câu 11.Khối lượng tương đối tính của một vật đã tiếp tục tăng 25% so với khối lượng nghỉ của nó. Biết vận tốc ánh sáng trong chân không là 300000km/s thì vận tốc hoạt động và sinh hoạt giải trí của vật là
A. 180000 km/s
B. 200000 km/s
C. 150000 km/s
D. 250000 km/s
Lời giải​
Chọn A

://.youtube/watch?v=pe5bsXxy618

4213

Video Công thức tính khối lượng tương đối của nguyên tử ?

Bạn vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Công thức tính khối lượng tương đối của nguyên tử tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Download Công thức tính khối lượng tương đối của nguyên tử miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Chia SẻLink Tải Công thức tính khối lượng tương đối của nguyên tử miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Công thức tính khối lượng tương đối của nguyên tử

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Công thức tính khối lượng tương đối của nguyên tử vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Công #thức #tính #khối #lượng #tương #đối #của #nguyên #tử