Kinh Nghiệm về Công lao to lớn thứ nhất của Nguyễn Ái Quốc từ thời điểm năm 1920 1930 là Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Công lao to lớn thứ nhất của Nguyễn Ái Quốc từ thời điểm năm 1920 1930 là được Update vào lúc : 2022-01-08 10:01:19 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

    Hỏi Đáp

Công lao to lớn thứ nhất của Nguyễn Ái Quốc từ thời điểm năm 1920-1930 là

Công lao to lớn thứ nhất của Nguyễn Ái Quốc từ thời điểm năm 1920-1930 là

Nội dung chính

    Công lao to lớn thứ nhất của Nguyễn Ái Quốc từ thời điểm năm 1920-1930 làCông lao to lớn thứ nhất của Nguyễn Ái Quốc riêng với dân tộc bản địa Việt Nam từ thời điểm năm 1920 đến năm 1930 làVideo liên quan

A. Xác định một con phố cứu nước mới cho dân tộc bản địa Việt Nam

B. Chuẩn bị về tư tưởng chính trị cho việc Ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam

C. Chuẩn bị về tổ chức triển khai cho việc Ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam

D. Trực tiếp sáng lập Đảng cộng sản Việt Nam

Hướng dẫn

Công lao to lớn thứ nhất của Nguyễn Ái Quốc trong trong năm 1920-1930 là xác lập một con phố cứu nước mới cho dân tộc bản địa Việt Nam- con phố cách mạng vô sản (1920). Từ đó đặt nền tảng cho những hoạt động và sinh hoạt giải trí của Người trong thời hạn tiếp theo.
Đáp án cần chọn là: A

Ngân hàng trắc nghiệm lịch sử

Công lao to lớn thứ nhất của Nguyễn Ái Quốc riêng với dân tộc bản địa Việt Nam từ thời điểm năm 1920 đến năm 1930 là

trùng lao to lớn thứ nhất của Nguyễn Ái Quốc riêng với dân tộc bản địa Việt Nam từ thời điểm năm 1920 đến năm 1930 là

A. sẵn sàng sẵn sàng về tư tưởng, tổ chức triển khai cho việc Ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam.

B. tìm kiếm được con phố cứu nước đúng đắn cho dân tộc bản địa Việt Nam.

C. xây dựng Hội Việt Nam cách mạng thanh niên.

D.

truyền bá chủ nghĩa Mác- Lênin.

4149

Clip Công lao to lớn thứ nhất của Nguyễn Ái Quốc từ thời điểm năm 1920 1930 là ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Công lao to lớn thứ nhất của Nguyễn Ái Quốc từ thời điểm năm 1920 1930 là tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Down Công lao to lớn thứ nhất của Nguyễn Ái Quốc từ thời điểm năm 1920 1930 là miễn phí

Heros đang tìm một số trong những ShareLink Download Công lao to lớn thứ nhất của Nguyễn Ái Quốc từ thời điểm năm 1920 1930 là miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Công lao to lớn thứ nhất của Nguyễn Ái Quốc từ thời điểm năm 1920 1930 là

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Công lao to lớn thứ nhất của Nguyễn Ái Quốc từ thời điểm năm 1920 1930 là vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Công #lao #lớn #đầu #tiên #của #Nguyễn #Ái #Quốc #từ #năm #là