Thủ Thuật Hướng dẫn Có hai điện trở R1 6 và R2 4 được mắc tuy nhiên tuy nhiên nhau thì điện trở tương tự của chúng là 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Có hai điện trở R1 6 và R2 4 được mắc tuy nhiên tuy nhiên nhau thì điện trở tương tự của chúng là được Cập Nhật vào lúc : 2022-03-10 12:33:15 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Môn Lý – Lớp 9

Câu hỏi:

Có 2 điện trở R1 và R2 (với R1 = R2 = r).Gọi Rnt và Rss lần lượt là điện trở tương tự của chúng khi được mắc tiếp nối đuôi nhau và mắc tuy nhiên tuy nhiên. Kết quả nào sau này là đúng

    A Rnt = 2.RssB Rnt = 4.RssC Rss = 2RntD Rss = 4Rnt

Phương pháp giải:

Phương pháp:

Công thức tính điện trở tương tự của đoạn mạch tiếp nối đuôi nhau và tuy nhiên tuy nhiên: (left{ beginarraylR_nt = R_1 + R_2\frac1R_ss = frac1R_1 + frac1R_2endarray right.)

Lời giải rõ ràng:

Cách giải:

Ta có: (left{ beginarraylR_nt = R_1 + R_2 = r + r = 2r\frac1R_ss = frac1R_1 + frac1R_2 = frac1r + frac1rendarray right. Rightarrow left{ beginarraylR_nt = 2r\R_ss = fracr2endarray right. Rightarrow R_nt = 4R_ss)

Chọn B

Quảng cáo

Câu hỏi trước Câu hỏi tiếp theo

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 9 – Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247. , cam kết giúp học viên lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu suất cao.

    Giải khoa học tự nhiên 9 – tập 1Giải khoa học tự nhiên 9 – tập 2

hai điện trở mắc tuy nhiên tuy nhiên

[beginarrayl= > frac1R_td = frac1R_1 + frac1R_2 = frac16 + frac112\= > frac1R_td = frac14 = > R_td = 4left( Omega right)

endarray]

=>CHọn B

    Tải app VietJack. Xem lời giải nhanh hơn!

    – Mạch điện mắc tiếp nối đuôi nhau những điện trở: R = R1 + R2 + … + Rn

Quảng cáo

    – Mạch điện mắc tuy nhiên tuy nhiên những điện trở:

    + Nếu có 2 điện trở:

    + Nếu có n – R0 giống nhau:

    – Mạch điện trở phức tạp có đoạn nối tắt (dây nối không điện trở) thì:

    + Đồng nhất những điểm cùng điện thế (chập mạch).

    + Vẽ lại sơ đồ lí thuyết và thực thi tính toán theo sơ đồ.

Quảng cáo

    – Trong trường hợp đoạn mạch có cấu trúc đối xứng, hoàn toàn có thể lí luận nhờ vào sự đối xứng để định những điểm giống hệt về điện thế.

    Trường hợp đặc biệt quan trọng

    Mạch cầu cân đối:

    Ta bỏ R5 hoặc chập 2 điểm M và N lại và vẽ lại mạch như một trong 2 hình sau:

    Mạch cầu không cân đối:

    Ta chuyển từ mạch tam giác sang mạch hình sao hoặc ngược lại.

Ví dụ 1:Cho đoạn mạch điện như hình vẽ. Trong số đó R1 = 10Ω, R2 = 6Ω, R3 = 2Ω, R4 = 2Ω, R5 = 4Ω. Tính điện trở tương tự của đoạn mạch đó.

Quảng cáo

Hướng dẫn:

    + Vì R3 và R5 mắc tiếp nối đuôi nhau nên ta có: R35 = R3 + R5 = 6Ω

    + Vì R4 mắc tuy nhiên tuy nhiên với R35 nên:

    + Vì R1 mắc tiếp nối đuôi nhau với R345 nên: R1345 = R1 + R345 = 10 + 1,5 = 11,5Ω

    + Vì R2 mắc tuy nhiên tuy nhiên với R1345 nên:

Ví dụ 2:Cho đoạn mạch điện như hình vẽ. Trong số đó R1 = 6Ω, R2 = 2Ω, R3 = 3Ω. Tính điện trở tương tự của đoạn mạch đó.

Hướng dẫn:

    + Gọi M là yếu tố nối giữa điện trở R2 và R3. M và A nối trực tiếp với nhau nên M trùng với A.

    + Gọi N là yếu tố nối giữa điện trở R1 và R2. N và B nối trực tiếp với nhau nên N trùng với B.

    Mạch điện được vẽ lại như sau:

    + Vì (R1 // R2 // R3) nên:

Ví dụ 3: Cho đoạn mạch điện như hình vẽ. Trong số đó R1 = 15Ω, R2 = 10Ω, R3 = 10Ω, R4 = 10Ω. Tính điện trở tương tự của đoạn mạch đó.

Hướng dẫn:

    + Gọi M là yếu tố nối giữa điện trở R2 , R3 và R4.

    Mạch điện được vẽ lại như sau:

    + Vì (R3 // R4) nên:

    + Vì (R2 nt R34) nên:

    + Vì (R1 // R234) nên:

Ví dụ 4: Ba điện trở R1 = 1Ω, R2 = 2Ω, R3 = 3Ω. Hỏi có bao nhiêu cách mắc những điện trở này với nhau? Tìm điện trở tương tự trong mọi trường hợp.

Hướng dẫn:

    Các cách mắc 3 điện trở R1, R2, R3 là:

    – [R1 nt R2 nt R3]: Rtđ = R1 + R2 + R3 = 1 + 2 + 3 = 6Ω.

    – [R1 // R2 // R3]:

    – [R1 nt (R2 // R3)]:

    – [R1 // (R2 nt R3)]:

    – [R2 nt (R1 // R3)]:

    – [R2 // (R1 nt R3)]:

    – [R3 nt (R1 // R2)]:

    – [R3 // (R1 nt R2)]:

    Vậy: Có 8 cách mắc 3 điện trở R2, R1, R3 như trên.

Ví dụ 5: Dây dẫn có điện trở R = 144 Ω. Phải cắt dây ra bao nhiêu đoạn bằng nhau để khi mắc những đoạn đó tuy nhiên tuy nhiên nhau, điện trở tương tự là 4Ω?

Hướng dẫn:

    Điện trở của mỗi đoạn dây sau khi cắt là:

    Điện trở tương tự của n đoạn dây giống nhau mắc // :

Ví dụ 6: Có hai loại điện trở R1 = 3Ω, R2 = 5Ω. Hỏi phải cần mỗi loại mấy cái để khi ghép tiếp nối đuôi nhau, chúng có điện trở tương tự là 55Ω?

Hướng dẫn:

    Gọi x là số điện trở R1, y là số điện trở R2 cần dùng: x, y nguyên, dương.

    – Điện trở tương tự khi hệ ghép tiếp nối đuôi nhau:

    – Vì y nguyên, dương nên: 11 – 0,6x ≥ x ⇒ x ≤ 18,3.

    • x = 0 ⇒ y = 11: mạch gồm 11 điện trở R2 ghép tiếp nối đuôi nhau.

    • x = 5 ⇒ y = 8 : mạch gồm 5 điện trở R1 và 8 điện trở R2 ghép tiếp nối đuôi nhau.

    • x = 10 ⇒ y = 5: mạch gồm 10 điện trở R1 và 5 điện trở R2 ghép tiếp nối đuôi nhau.

    • x = 15 ⇒ y = 2: mạch gồm 15 điện trở R1 và 2 điện trở R2 ghép tiếp nối đuôi nhau.

Ví dụ 7: Cho mạch điện như hình vẽ. Biết R1 = R3 = 2Ω, R2 = R5 = 4Ω, R4 = 5Ω. Tính điện trở tương tự của mạch.

Hướng dẫn:

    + Ta có:
mạch cầu không cân đối.

    + Trước tiên ta chuyển mạch có dạng tam giác AMN thành mạch hình sao.

    Với:

    + Mạch điện được vẽ lại đẩy đủ hình.

    Ta có:

    + Lại có:

    + Vậy điện trở tương tự của mạch là:

Bài 1. Tính điện trở tương tự của những đoạn mạch điện hình bên, biết rằng những điện trở đều bằng nhau và bằng R = 12Ω

Hiển thị lời giải

    a) Hình 1: Vì R1 và R2 mắc tiếp nối đuôi nhau nên ta có: Rtđ = R1 + R2 = 24 Ω

    b) Hình 2: Vì R2 và R3 mắc tiếp nối đuôi nhau nên ta có: R23 = R2 + R3 = 24 Ω

    + Vì R1 mắc tuy nhiên tuy nhiên với R23 nên:

    c) Hình 3 : Vì R2 và R3 mắc tiếp nối đuôi nhau nên ta có: R23 = R2 + R3 = 24 Ω

    + Vì R1 mắc tuy nhiên tuy nhiên với R23 nên:

    + Vì R mắc tiếp nối đuôi nhau với R1-23 nên: Rtđ = R + R1-23 = 12 + 8 = 20Ω

Bài 2. Hai dây dẫn, khi mắc tiếp nối đuôi nhau có điện trở lớn gấp 6,25 lần khi mắc tuy nhiên tuy nhiên. Tính tỉ số điện trở của hai dây.

Hiển thị lời giải

    Ta có:

Bài 3. Có hai loại điện trở 5Ω và 7Ω. Tìm số điện trở mỗi loại sao cho khi ghép tiếp nối đuôi nhau ta được điện trở tổng số là 95Ω với số điện trở nhỏ nhất.

Hiển thị lời giải

    Gọi x và y lần lượt là số điện trở loại 5Ω và 7Ω (với x và y là những số nguyên không âm)

    + Theo đưa ra ta có: 5x + 7y = 95

    + Vì x ≥ 0 ⇒ ⇒ y ≤ 13,6(*)

    + Để x là số nguyên không âm thì y phải là bội của 5 hoặc y = 0 và thỏa mãn nhu cầu Đk (*). Vậy: y = 0 thì x = 19; hoặc y = 5 thì x = 12; hoặc y = 10 thì x = 5

    Vì tổng số điện trở nhỏ nhất nên lựa chọn x = 5 và y = 10. Vậy phải cần tối thiểu 5 điện trở loại 5Ω và 10 điện trở loại 7Ω.

Bài 4. Cho mạch điện như hình vẽ. Biết R1 = R3 = 2Ω, R2 = R5 = 4Ω, R4 = 4Ω. Tính điện trở tương tự của mạch

Hiển thị lời giải

    Ta có:
mạch cầu cân đối nên dòng điện qua R5 bằng 0 nên bỏ đoạn R5 đi ta có mạch (R1 nt R2)// (R3 nt R4).

    Ta có: R12 = R1 + R2 = 2 + 4 = 6, R34 = R3 + R4 = 2 + 4 = 6

    Vậy điện trở tương tự của mạch:

Xem thêm những dạng bài tập Vật Lí lớp 11 có trong đề thi THPT Quốc gia khác:

://.youtube/watch?v=ieCkGJwl-s8

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

    Hỏi bài tập trên ứng dụng, thầy cô VietJack vấn đáp miễn phí!

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên social facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các phản hồi không phù phù thích hợp với nội quy phản hồi website sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.

dinh-luat-om-cho-doan-mach-chi-co-dien-tro-r.jsp

://.youtube/watch?v=ZwyB2PNdtv4

4165

Video Có hai điện trở R1 6 và R2 4 được mắc tuy nhiên tuy nhiên nhau thì điện trở tương tự của chúng là ?

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Có hai điện trở R1 6 và R2 4 được mắc tuy nhiên tuy nhiên nhau thì điện trở tương tự của chúng là tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Có hai điện trở R1 6 và R2 4 được mắc tuy nhiên tuy nhiên nhau thì điện trở tương tự của chúng là miễn phí

Hero đang tìm một số trong những Chia SẻLink Tải Có hai điện trở R1 6 và R2 4 được mắc tuy nhiên tuy nhiên nhau thì điện trở tương tự của chúng là miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Có hai điện trở R1 6 và R2 4 được mắc tuy nhiên tuy nhiên nhau thì điện trở tương tự của chúng là

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Có hai điện trở R1 6 và R2 4 được mắc tuy nhiên tuy nhiên nhau thì điện trở tương tự của chúng là vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Có #hai #điện #trở #và #được #mắc #tuy nhiên #tuy nhiên #nhau #thì #điện #trở #tương #đương #của #chúng #là