Thủ Thuật Hướng dẫn Có bao nhiêu số nguyên dương nhỏ hơn 300 và không chia hết cho 7 Mới Nhất

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Có bao nhiêu số nguyên dương nhỏ hơn 300 và không chia hết cho 7 được Update vào lúc : 2022-02-11 07:12:24 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Chọn ngẫu nhiên một số trong những tự nhiên nhỏ hơn 300. Gọi A là biến cố “số được chọn không chia hết cho 3”. Tính xác suất P(A)của biến cố A.

A. P(A) =23

Nội dung chính

    Chọn ngẫu nhiên một số trong những tự nhiên nhỏ hơn 300. Gọi A là biến cố “số được chọn không chia hết cho 3”. Tính xác suất P(A)của biến cố A.Chọn ngẫu nhiên một số trong những tự nhiên nhỏ hơn 300. Gọi $A $ là biến cố “số được chọn không chia hết cho 3”. Tính xác suất $Pl?

Đáp án đúng chuẩn

B. P(A) = 124300

C. P(A) = 13

D. P(A) = 99300

Xem lời giải

Chọn ngẫu nhiên một số trong những tự nhiên nhỏ hơn 300. Gọi $A $ là biến cố “số được chọn không chia hết cho 3”. Tính xác suất $Pl?

Chọn ngẫu nhiên một số trong những tự nhiên nhỏ hơn 300. Gọi (A ) là biến cố “số được chọn không chia hết cho 3”. Tính xác suất (Pleft( A right) ) của biến cố (A ).

A. (Pleft( A right) = dfrac23 ).

B. (Pleft( A right) = dfrac124300 ).

C. (Pleft( A right) = dfrac13 ).

D. (Pleft( A right) = dfrac99300 ).

4430

Clip Có bao nhiêu số nguyên dương nhỏ hơn 300 và không chia hết cho 7 ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Có bao nhiêu số nguyên dương nhỏ hơn 300 và không chia hết cho 7 tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Download Có bao nhiêu số nguyên dương nhỏ hơn 300 và không chia hết cho 7 miễn phí

Hero đang tìm một số trong những Share Link Down Có bao nhiêu số nguyên dương nhỏ hơn 300 và không chia hết cho 7 miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Có bao nhiêu số nguyên dương nhỏ hơn 300 và không chia hết cho 7

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Có bao nhiêu số nguyên dương nhỏ hơn 300 và không chia hết cho 7 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Có #bao #nhiêu #số #nguyên #dương #nhỏ #hơn #và #không #chia #hết #cho