Thủ Thuật về Cho tam giác có chu vi gọi lần lượt là trung điểm của những cạnh chu vi của tam giác là Chi Tiết

Pro đang tìm kiếm từ khóa Cho tam giác có chu vi gọi lần lượt là trung điểm của những cạnh chu vi của tam giác là được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-20 17:26:26 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Chọn đáp án đúng

Cho tam giác ABC có chu vi bằng 32 cm. gọi E, F, P lần lượt là trung điểm của AB,BC, CA. Chu vi tam giác EFP là:

A. 17cm

B. 33cm

C. 15cm

D. 16cm

Lựa chọn đáp án đúng nhất

Cho∆ABC có chu vi là 36 cm. Gọi E, F, P lần lượt là trung điểm của những cạnh AB, BC và CA. Biết AB : BC : CA =2 : 3 : 4, chiều dài những cạnh của ∆EFPlà:

A. 4cm;6cm;8cm

B. 2cm;3cm;4cm

C. 3cm;6cm;12cm

D. 3cm;6cm;8cm

Đáp án + Giải thích tiến trình giải:

Ta có: `D, E` lần lượt là trung điểm của `AB, BC`

`-> DE` là đường trung bình của `ΔABC`

`-> DE = 1/2AC`

`E, P` lần lượt là trung điểm của `BC, AC`

`-> EP` là đường trung bình của `ΔABC`

`-> EP = 1/2AB`

`P, D` lần lượt là trung điểm của `AC, AB`

`-> PD` là đường trung bình của `ΔABC`

`-> PD = 1/2BC`

`-> PD + DE + EF = 1/2BC + 1/2AC + 1/2AB`

`-> P_(DEF) = 1/2(BC + AC + AB)`

`-> P_(DEF) = 1/2 . 36`

`-> P_(DEF) = 18cm`

`->` Chọn `A`

Cho tam giác ABC. Gọi M,N,K lần lượt là trung điểm AB,AC,BC. Tính chu vi tam giác MNK , biết chu vi tam giác ABC = 48 cm

Các vướng mắc tương tự

Hãy chọn câu đúng?
Cho tam giác (ABC ) có chu vi là (80 ). Gọi (E,F,P ) là trung điểm của những cạnh (AB,BC,CA ). Chu vi của tam giác (EFP ) là:

Câu 66443 Thông hiểu

Hãy chọn câu đúng?

Cho tam giác (ABC) có chu vi là (80). Gọi (E,F,P) là trung điểm của những cạnh (AB,BC,CA). Chu vi của tam giác (EFP) là:

Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Ta sử dụng định lý đường trung bình của tam giác để tìm mối liên hệ giữa chu vi tam giác (ABC) và chu vi tam giác (EFP).

Đường trung bình của tam giác, hình thang — Xem rõ ràng

4052

Clip Cho tam giác có chu vi gọi lần lượt là trung điểm của những cạnh chu vi của tam giác là ?

Bạn vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Cho tam giác có chu vi gọi lần lượt là trung điểm của những cạnh chu vi của tam giác là tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Down Cho tam giác có chu vi gọi lần lượt là trung điểm của những cạnh chu vi của tam giác là miễn phí

Heros đang tìm một số trong những ShareLink Tải Cho tam giác có chu vi gọi lần lượt là trung điểm của những cạnh chu vi của tam giác là miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Cho tam giác có chu vi gọi lần lượt là trung điểm của những cạnh chu vi của tam giác là

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cho tam giác có chu vi gọi lần lượt là trung điểm của những cạnh chu vi của tam giác là vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cho #tam #giác #có #chu #gọi #lần #lượt #là #trung #điểm #của #những #cạnh #chu #của #tam #giác #là