Mẹo Hướng dẫn Cho tam giác abc gọi m n p. lần lượt là trung điểm của ab ac bc Chi Tiết

You đang tìm kiếm từ khóa Cho tam giác abc gọi m n p. lần lượt là trung điểm của ab ac bc được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-04 04:07:23 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

cho tam giác ABC gọi M,N,P lần lượt là trung điểm của AB,AC,BC
a) tứ giác AMPN là hình gì ? chứng tỏ)
b)gọi I là trung điểm của MN

Nội dung chính

    Vì ANPM là hình bình hành nên theo quy tắc hình bình hành ta có:
    MP→+NP→=AN→+AM→=AP→
    Đáp án cần chọn là: C CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀVideo liên quan

chứng tỏ AI ,P thẳng hàng

04/08/2022 576

Vì ANPM là hình bình hành nên theo quy tắc hình bình hành ta có:
MP→+NP→=AN→+AM→=AP→
Đáp án cần chọn là: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Cho tam giác ABC vuông cân tại A có AB = a. Tính AB→+AC→

Xem đáp án » 04/08/2022 5,597

Cho tam giác ABC vuông tại A và có AB = 3, AC = 4. TínhCA→+AB→ 

Xem đáp án » 05/08/2022 2,841

Cho tam giác ABC với M là trung điểm BC. Mệnh đề nào sau này đúng?

Xem đáp án » 04/08/2022 1,904

Cho hình vuông vắn ABCD cạnh a, tâm O. Tính OB→+OC→

Xem đáp án » 05/08/2022 1,469

Cho hình vuông vắn ABCD cạnh a. Tính AB→-DA→

Xem đáp án » 06/08/2022 1,298

Cho hình chữ nhật ABCD. Khẳng định nào sau này đúng?

Xem đáp án » 07/08/2022 983

Cho những điểm phân biệt A, B, C, D, E, F. Đẳng thức nào sau này sai?

Xem đáp án » 06/08/2022 403

Cho hình vuông vắn ABCD cạnh a, tâm O. Khi đó:  OA→-BO→=

Xem đáp án » 06/08/2022 281

Cho những điểm A, B, C, M, N, P phân biệt. Khẳng định nào sau này đúng?

Xem đáp án » 04/08/2022 219

Gọi O là tâm của hình vuông vắn ABCD. Vec tơ nào trong những vec tơ dưới đây bằng CA→ ?

Xem đáp án » 06/08/2022 145

Cho tam giác ABC. Để điểm M thoả mãn Đk MA→-MB→+MC→=0→ thì M phải thỏa mãn nhu cầu mệnh đề nào?

Xem đáp án » 06/08/2022 124

Gọi G là trọng tâm tam giác vuông ABC với cạnh huyền BC = 12. Vec tơ GB→-CG→ có độ dài bằng bao nhiêu?

Xem đáp án » 06/08/2022 85

Cho tam giác ABC. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm những cạnh AB, AC, BC. Tìm vectơ tổng của hai vec tơ MP→ và MA→ 

Xem đáp án » 05/08/2022 85

Cho lục giác đều ABCDEF và O là tâm của nó. Đẳng thức nào dưới đấy là đẳng thức sai?

Xem đáp án » 05/08/2022 83

    lý thuyết trắc nghiệm hỏi đáp bài tập sgk

Cho tam giác ABC, gọi M,N,P lần lượt là trung điểm của AB,AC,BC. Chứng minh BMNP là hình bình hành

Các vướng mắc tương tự

Cho những điểm phân biệt (A,B,C). Đẳng thức nào sau này đúng ?

Cho hình bình hành (ABCD),với giao điểm hai tuyến phố chéo là (I). Khi đó:

Cho 6 điểm $A,B,C,D,E,F$. Đẳng thức nào sau này đúng.

://.youtube/watch?v=aRo2LOrwRvE

4070

Clip Cho tam giác abc gọi m n p. lần lượt là trung điểm của ab ac bc ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Cho tam giác abc gọi m n p. lần lượt là trung điểm của ab ac bc tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down Cho tam giác abc gọi m n p. lần lượt là trung điểm của ab ac bc miễn phí

Hero đang tìm một số trong những Share Link Down Cho tam giác abc gọi m n p. lần lượt là trung điểm của ab ac bc miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Cho tam giác abc gọi m n p. lần lượt là trung điểm của ab ac bc

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cho tam giác abc gọi m n p. lần lượt là trung điểm của ab ac bc vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cho #tam #giác #abc #gọi #lần #lượt #là #trung #điểm #của