Mẹo Hướng dẫn Cho khối nón có độ cao bằng 4 và bán kính đáy bằng 3 thể tích của khối nón đã cho bằng Chi Tiết

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Cho khối nón có độ cao bằng 4 và bán kính đáy bằng 3 thể tích của khối nón đã cho bằng được Update vào lúc : 2022-03-20 06:03:18 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Phương pháp giải:

Nội dung chính

  Chọn A
  Ta có công thức thể tích khối nón V=13.π.r2.h⇒h=3Vπ.r2=3.4ππ.4=3. CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀCÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀMột khối nón hoàn toàn có thể tích bằng 4π và độ cao bằng bán 3. Bán kính đường tròn đáy bằng:
  Bài tập trắc nghiệm 15 phút Khối nón: Tính độ dài đường sinh, độ cao, bán kính đáy, khoảng chừng cách, góc, thiết diện của khối nón. – Toán Học 12 – Đề số 3Video liên quan

Thể tích khối nón có độ cao (h), bán kính đáy (r) là (V = dfrac13pi r^2h).

Lời giải rõ ràng:

Gọi độ cao khối nón là (h) và bán kính đáy là (r), theo bài ra ta có (h = r).

( Rightarrow V = dfrac13pi r^2h Leftrightarrow 9pi  = dfrac13pi .r^2.r) ( Leftrightarrow r^3 = 27 Leftrightarrow r = 3 = h).

Vậy khối nón có độ cao (h = 3).

Chọn B.

15/10/2022 403

Chọn A
Ta có công thức thể tích khối nón V=13.π.r2.h⇒h=3Vπ.r2=3.4ππ.4=3.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Có bao nhiêu cách chọn 3 học viên từ một nhóm gồm học viên?

Xem đáp án » 15/10/2022 712

Số nghiệm nguyên của bất phương trình 132×2−3x−7>32x−21 là

Xem đáp án » 15/10/2022 620

Cho f(x) là hàm đa thức bậc 3 có đồ thị như hình vẽ. Tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm M có hoành độ bằng -2 cắt đồ thị tại điểm thứ hai N(1;1) cắt Ox tại điểm có hoành độ bằng 4. Biết diện tích s quy hoạnh phần gạch chéo là 916. Tích phân ∫−11fxdx bằng

Xem đáp án » 15/10/2022 554

Thể tích khối nón có độ cao h, bán kính đường tròn đáy r là

Xem đáp án » 15/10/2022 338

Cho hàm số y=f(x) có bảng biến thiên như sau:

Giá trị cực lớn của hàm số là:

Xem đáp án » 15/10/2022 304

Cho khối chóp có diện tích s quy hoạnh đáy B=6a2 và độ cao h=2a. Thể tích khối chóp đã cho bằng:

Xem đáp án » 15/10/2022 288

Cho x,y>0 và α,β∈ℝ. Khẳng định nào sau này sai?

Xem đáp án » 15/10/2022 287

Đường thẳng y=-3x cắt đồ thị hàm số y=x3−2×2−2 tại điểm có tọa độ x0;y0 thì

Xem đáp án » 15/10/2022 228

Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình bên?

Xem đáp án » 15/10/2022 157

Cho hàm số f(x). Biết hàm số f'(x) có đồ thị như hình dưới đây. Trên [-4;3], hàm số gx=2fx+1−x2 đạt giá trị nhỏ nhất tại điểm nào?

Xem đáp án » 15/10/2022 141

Nghiệm của phương trình log2x+9=5 là

Xem đáp án » 15/10/2022 129

Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại B, AB=a, BC=2a, SA vuông góc với mặt phẳng đáy và SA=15a.

Góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng đáy bằng

Xem đáp án » 15/10/2022 119

Hàm số y=3×2−x có đạo hàm là

Xem đáp án » 15/10/2022 106

Tính tích phân I=  ∫122x−1 dx

Xem đáp án » 15/10/2022 105

Cho cấp số cộng un với u17=33 và u33=65 thì công sai bằng

Xem đáp án » 15/10/2022 103

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Thiết diện qua trục của một hình trụ là một hình vuông vắn cạnh a, diện tích s quy hoạnh toàn phần của hình trụ

Xem đáp án » 02/02/2022 8,467

Một khối nón hoàn toàn có thể tích bằng 4π và độ cao bằng bán 3. Bán kính đường tròn đáy bằng:

A.233 .

B.43 .

C.1 .

D.2 .

Đáp án và lời giải

Đáp án:D

Lời giải:Lời giải
Chọn D
Áp dụng công thức V=13πR2h⇒4π=13πR23⇒R=2 .

Vậy đáp án đúng là D.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có mong ước thi thử?

Bài tập trắc nghiệm 15 phút Khối nón: Tính độ dài đường sinh, độ cao, bán kính đáy, khoảng chừng cách, góc, thiết diện của khối nón. – Toán Học 12 – Đề số 3

Làm bài

Chia sẻ

Một số vướng mắc khác cùng bài thi.

  Cho khối nón N hoàn toàn có thể tích bằng 4π và độ cao là 3 . Tính bán kính đường tròn đáy của khối nón N .

  Cho hình nón có bán kính đáy r=1 , độ cao h=43 . Kí hiệu góc ở đỉnh hình nón là 2α . Trong những mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?.

  Trong không khí cho tam giác ABC vuông tại A , AB=a,AC=a3 . Tính độ dài đường sinh l của hình nón nhận được khi quay tam giác ABC xung quanh trục AB

  [HH12.C2.1.D13.c] Cho hình trụ có trục , bán kính đáy và độ cao . Hai điểm , di động trên đường tròn đáy sao cho là tam giác đều. Gọi là hình chiếu vuông góc của trên mặt phẳng . Khi , di động trên đường tròn thì đoạn thẳng tạo thành mặt xung quanh của một hình nón, tính diện tích s quy hoạnh của mặt này.

  Cho hình nón tròn xoay có bán kính bằng 3 và diện tích s quy hoạnh xung quanh bằng . Góc ở đỉnh của hình nón đã cho bằng

  [2H2-1. 2-2] Cho hình nón có độ cao bằng 32 . Một mặt phẳng trải qua đinh của hình nón cắt hình nón theo một thiết diện là một tam giác vuông có diện tích s quy hoạnh bằng 32 . Thể tích của khối nón được số lượng giới hạn bởi hình nón đã cho là:

  Cho hình nón hoàn toàn có thể tích bằng V=36πa3 và bán kính đáy bằng 3a . Tính độ dài đường cao của hình nón đã cho.

  Cho hình nón có bán kính đáy bằng a và diện tích s quy hoạnh toàn phần bằng 3πa2 . Độ dài đường sinh l của hình nón bằng

  Một hình nón có bán kính đáy bằng 5a , độ dài đường sinh bằng 13a . Tính độ dài đường cao h của hình nón.

  Cho hình nón tròn xoay có độ cao h=20cm , bán kính đáy r=25cm . Một thiết diện trải qua đỉnh của hình nón có tầm khoảng chừng cách từ tâm đáy đến mặt phẳng chứa thiết diện là 12cm . Tính diện tích s quy hoạnh của thiết diện đó.

  Một hình nón có độ dài đường sinh bằng đường kính đáy. Diện tích hình tròn trụ đáy của hình nón bằng 16π . Tính đường cao h của hình nón.

  Một khối nón hoàn toàn có thể tích bằng 4π và độ cao bằng bán 3. Bán kính đường tròn đáy bằng:

Một số vướng mắc khác hoàn toàn có thể bạn quan tâm.

  Trong xấp xỉ điều hòa, khoảng chừng thời hạn ngắn nhất để trạng thái xấp xỉ cùa vặt lặp lại như cũ được gọi là ?

  Phương trình có hai nghiệm , với . Giá trị của là:

  Phương trình của một dao dộng điều hòa có dạng x=-Acos(ωt) . Pha ban đầu của xấp xỉ là ?

  Tìm nghiệm của phương trình .

  Biết tần suất cực lớn và vận tốc cực lớn của một xấp xỉ diều hoà là ao và vo. Biên độ xấp xỉ được xác lập:

  Tìm nghiệm của phương trình .

  Một vật xấp xỉ điều hòa với phương trình. Chiều dài quỹ đạo củavật là ?

  Phương trình có bao nhiêu nghiệm?

  Một chất điểm xấp xỉ điều hòa trên trục Ox xung quanh gốc O với biên độ 6cm và chu kì 2s. Mốc để tính thời hạn là lúc vật trải qua vị trí theo chiều dương. Khoảng thời hạn chất điểm được quãng đường 249cm Tính từ lúc thời gian ban đầu là:

  Hệ phương trình có nghiệm là:

4195

Video Cho khối nón có độ cao bằng 4 và bán kính đáy bằng 3 thể tích của khối nón đã cho bằng ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Cho khối nón có độ cao bằng 4 và bán kính đáy bằng 3 thể tích của khối nón đã cho bằng tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Cho khối nón có độ cao bằng 4 và bán kính đáy bằng 3 thể tích của khối nón đã cho bằng miễn phí

Hero đang tìm một số trong những ShareLink Tải Cho khối nón có độ cao bằng 4 và bán kính đáy bằng 3 thể tích của khối nón đã cho bằng Free.

Giải đáp vướng mắc về Cho khối nón có độ cao bằng 4 và bán kính đáy bằng 3 thể tích của khối nón đã cho bằng

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cho khối nón có độ cao bằng 4 và bán kính đáy bằng 3 thể tích của khối nón đã cho bằng vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cho #khối #nón #có #chiều #cao #bằng #và #bán #kính #đáy #bằng #thể #tích #của #khối #nón #đã #cho #bằng