Kinh Nghiệm Hướng dẫn Cho hình chóp sabcd có đáy abcd là hình thang vuông tại a và d ad=cd=a ab=2a tam giác sab đều 2022

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Cho hình chóp sabcd có đáy abcd là hình thang vuông tại a và d ad=cd=a ab=2a tam giác sab đều được Update vào lúc : 2022-04-04 23:03:20 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Nội dung chính

    CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀCÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀVideo liên quan

Ta có: (AC = sqrt AB^2 + BC^2 = asqrt 2 .)
Kẻ (CI bot AD,(I in AD) Rightarrow CI = ID = a Rightarrow CD = sqrt CI^2 + ID^2 = asqrt 2)
Xét tam giác ACD có:
(CA = CD = asqrt 2 ,AD = 2a) nên ACD vuông cân tại C.
Suy ra (S_Delta ACD = a^2.)
Gọi H là trung điểm của AB vì tam giác SAB đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy, suy ra (SH bot left( ABCD right)) và (SH = fracasqrt 3 2).

Vậy (S_S.ACD = fraca^3sqrt 3 6).

Chọn A.

Gọi K là trung điểm của AB.

DC//AB => DC//(SAB)=> DC//MN

Do đó

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

18/06/2022 2,134

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Cho hàm số y=-x3-mx2+(4m+9)x+5 (với m là tham số). Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để hàm số nghịch biến trên khoảng chừng (-∞;+∞)?

Xem đáp án » 18/06/2022 2,313

Cho lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy ABC là tam giác vuông tại A với AC=a3. Biết BC’ phù thích hợp với mặt phẳng (AA’C’C) với môt góc 300 và phù thích hợp với mặt phẳng đáy góc a sao cho sina=64 . Gọi M, N lần lượt là trung điểm cạnh BB’ và A’C’. Khoảng cách MN và AC’ là:

Xem đáp án » 18/06/2022 1,314

Trong một khối đa diện, mệnh đề nào sau này là đúng?

Xem đáp án » 18/06/2022 1,137

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông vắn cạnh a, mặt bên SAB là tam giác cân tại S và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy, góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng đáy bằng 45° . Thể tích khối chóp S.ABCD bằng:

Xem đáp án » 18/06/2022 1,130

Cho hàm số y=f(x) xác lập, liên tục trên R và có bảng biến thiên như sau:

Đồ thị hàm số y=|f(x)| có bao nhiêu điểm cực trị?

Xem đáp án » 18/06/2022 713

Cho hình chóp S.ABCDE có đáy hình ngũ giác và hoàn toàn có thể tích là V. Nếu tăng độ cao của hình chóp lên 3 lần đồng thời giảm độ dài những cạnh đi 3 lần thì ta được khối chóp mới S’.A’B’C’D’E’ hoàn toàn có thể tích là V’. Tỷ số thể tích V’V là:

Xem đáp án » 18/06/2022 689

Cho hàm số f(x) = sinx-msinx+1. Tìm giá trị của tham số m để giá trị lớn số 1 của hàm số trên đoạn 0;2π3 bằng -2?

Xem đáp án » 18/06/2022 668

Số giao điểm của đường cong y=x3-2×2+2x+1 và đường thẳng y=1-x là

Xem đáp án » 18/06/2022 660

Khẳng định nào sau này là sai?

Xem đáp án » 18/06/2022 467

Một khối lập phương có cạnh bằng a (cm). Khi tăng kích thước của mỗi cạnh thêm 2 (cm) thì thể tích tăng thêm 98 (cm3). Giá trị của a bằng

Xem đáp án » 18/06/2022 456

Cho hình lăng trụ ABCD.A’B’C’D’ có đáy ABCD là hình thoi cạnh a, ABC^=60°. Chân đường cao hạ từ B’ trùng với tâm O của đáy ABCD; góc giữa mặt phẳng (BB’C’C) với đáy bằng 600. Thể tích lăng trụ bằng:

Xem đáp án » 18/06/2022 414

Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD hoàn toàn có thể tích V, có O là tâm của đáy. Lấy M là trung điểm của cạnh bên SC. Thể tích khối tứ diện ABMO bằng

Xem đáp án » 18/06/2022 396

Cho hàm số y = 8x-5x+3 . Kết luận nào sau này là đúng ?

Xem đáp án » 18/06/2022 339

Với giá trị nào của tham số m để đồ thị hàm số y=x-mx2-3x+7 có quán cận ngang.

Xem đáp án » 18/06/2022 323

Hình đa diện có bao nhiêu cạnh?

Xem đáp án » 18/06/2022 270

://.youtube/watch?v=9gPzBSf0CzM

4468

Review Cho hình chóp sabcd có đáy abcd là hình thang vuông tại a và d ad=cd=a ab=2a tam giác sab đều ?

Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Cho hình chóp sabcd có đáy abcd là hình thang vuông tại a và d ad=cd=a ab=2a tam giác sab đều tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Tải Cho hình chóp sabcd có đáy abcd là hình thang vuông tại a và d ad=cd=a ab=2a tam giác sab đều miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Chia SẻLink Tải Cho hình chóp sabcd có đáy abcd là hình thang vuông tại a và d ad=cd=a ab=2a tam giác sab đều miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Cho hình chóp sabcd có đáy abcd là hình thang vuông tại a và d ad=cd=a ab=2a tam giác sab đều

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cho hình chóp sabcd có đáy abcd là hình thang vuông tại a và d ad=cd=a ab=2a tam giác sab đều vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cho #hình #chóp #sabcd #có #đáy #abcd #là #hình #thang #vuông #tại #và #adcda #ab2a #tam #giác #sab #đều