Thủ Thuật Hướng dẫn Cho hình chóp SABC có đáy ABC là tam giác vuông tại B, SA vuông góc với mặt phẳng (ABC) và SC=2a 2022

Pro đang tìm kiếm từ khóa Cho hình chóp SABC có đáy ABC là tam giác vuông tại B, SA vuông góc với mặt phẳng (ABC) và SC=2a được Cập Nhật vào lúc : 2022-03-20 14:50:28 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Đáp án là C

Ta có:

Do đó 2 điểm A, B nhìn đoạn SC dưới một góc vuông. Suy ra mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S. ABC là mặt cầu đường giao thông vận tải lối đi bộ kính SC.

Xét tam giác ABC có 

suy ra 

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Bằng cách Đk, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng và Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Câu hỏi:
Cho hình chóp S.ABC  có đáy là tam giác vuông tại B, SA vuông góc với mặt phẳng (ABC), SA = 5, AB = 3, BC = 4. Bán kính R  của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC  bằng:

Lời Giải:
Đây là những bài toán Mặt cầu trong phần Hình học 12 – PHẦN MẶT TRÒN XOAY .

Gọi M là trung điểm của AC. Vì tam giác ABC vuông tại B nên M là tâm đường tròn ngoại tiếp ΔABC

Qua M dựng đường thẳng d∥SA,d∩SC=I, khi đó ta có IA=IB=IC(1)

Xét tam giác SAC có: M là trung điểm AC, MI∥SA ⇒I là trung điểm của SC (định lí đường trung bình của tam giác).

Mà ΔSAC vuông tại C nên I là tâm đường tròn ngoại tiếp ΔSAC ⇒IA=IC=IS(2)

Từ (1) và (2) ⇒IA=IB=IC=IS ⇒I là tâm mặt cầu ngoại tiếp chóp S.ABC, khối cầu này còn có bán kính R=IA

Ta có (
IM = frac12SA = frac52,AM = frac12AC = frac12sqrt 3^2 + 4^2 = frac52)

Áp dụng định lí Pytago trong tam giác vuông AIM có:

(
R = IA = sqrt AM^2 + IM^2 = sqrt frac254 + frac254 = frac5sqrt 2 2)

===============

====================
Thuộc chủ đề: Trắc nghiệm Mặt Cầu

://.youtube/watch?v=gVFWGSRys6c

Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy $ABC$ là tam giác vuông tại $B$, $SA$ vuông góc với đáy. Gọi $H,rm K$ lần lượt là hình chiếu của $A$ trên $SB$, $SC$ và $I$ là giao điểm của $HK$ với mặt phẳng $left( ABC right)$. Khẳng định nào sau này sai?

Ta có $left{ beginarraylBC bot AB\SA bot BCendarray right. Rightarrow BC bot left( SAB right) Rightarrow BC bot AH$. Do đó A đúng.

Bạn đang xem: Cho hình chóp s.abc có đáy abc là tam giác vuông tại b sa vuông góc (abc)

Lại có $AH bot SB$. Từ đó suy ra $AH bot left( SBC right) Rightarrow AH bot SC$. $left( 1 right)$

Lại có theo giả thiết $SC bot AK$. $left( 2 right)$

Từ $left( 1 right)$ và $left( 2 right)$, suy ra $SC bot left( AHK right) Rightarrow left( SBC right) bot left( AHK right)$. Do đó B đúng.

Ta có $left{ beginarraylSC bot left( AHK right)\AI subset left( AHK right)endarray right. Rightarrow SC bot AI$. Do đó C đúng.

Dùng phương pháp loại trừ thì D là đáp án sai.

Đáp án cần chọn là: d

Xem thêm: Câu 12Pp2318: Số Thí Nghiệm Xảy Ra Ăn Mòn Điện Hóa Trong, Số Thí Nghiệm Có Xảy Ra Ăn Mòn Điện Hóa

Bài tập có liên quan

Hai mặt phẳng vuông góc Luyện Ngay

Câu hỏi liên quan

Cho hai mặt phẳng $left( P right)$ và $left( Q. right)$ tuy nhiên tuy nhiên với nhau và một điểm $M$ không thuộc $left( P right)$ và $left( Q. right)$. Qua $M$ có bao nhiêu mặt phẳng vuông góc với $left( P right)$ và $left( Q. right)$?

Trong những mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

Trong những mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

Cho tứ diện (ABCD) có (AB,AC,AD) đôi một vuông góc. Chỉ ra mệnh đề sai trong những mệnh đề sau:

Cho hình hộp đứng (ABCD.A”B”C”D’) . Xét toàn bộ những hình bình hành có đỉnh là đỉnh của hình hộp đó. Hỏi có bao nhiêu hình bình hành mà mặt phẳng chứa nó vuông góc với mặt phẳng đáy ( (ABCD)) ?

Cho hình chóp (S.ABC) có (SA bot left( ABC right),) tam giác (ABC) vuông tại (B), kết luận nào sau này sai?

Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy $ABC$ là tam giác vuông cân tại $B$, $SA$ vuông góc với đáy. Gọi $M$ là trung điểm $AC$. Khẳng định nào sau này sai?

Cho tứ diện $SABC$ có $SBC$ và $ABC$ nằm trong hai mặt phẳng vuông góc với nhau. Tam giác $SBC$ đều, tam giác $ABC$ vuông tại $A$. Gọi $H$, $I$ lần lượt là trung điểm của $BC$ và $AB$. Khẳng định nào sau này sai?

Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy $ABC$ là tam giác vuông tại $C$, mặt bên $SAC$ là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Gọi $I$ là trung điểm của $SC$. Có bao nhiêu mệnh đề đúng trong những mệnh đề sau?

$left( I right):AI bot SC$

$left( II right):,,left( SBC right) bot left( SAC right)$

$left( III right):,,AI bot BC$

$left( IV right):,,left( ABI right) bot left( SBC right)$

Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy $ABC$ là tam giác vuông tại $B$, $SA$ vuông góc với đáy. Gọi $H,rm K$ lần lượt là hình chiếu của $A$ trên $SB$, $SC$ và $I$ là giao điểm của $HK$ với mặt phẳng $left( ABC right)$. Khẳng định nào sau này sai?

Cho tam giác đều $ABC$ cạnh $a$. Gọi $D$ là yếu tố đối xứng với $A$ qua $BC$. Trên đường thẳng vuông góc với mặt phẳng $left( ABC right)$ tại $D$ lấy điểm $S$ sao cho $SD = dfracasqrt 6 2$. Gọi $I$ là trung điểm $BC$; kẻ $IH$ vuông góc $SA$ $left( H in SA right)$. Khẳng định nào sau này sai?

Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thang vuông tại $A$ và $D$, đáy lớn $AB$; cạnh bên $SA$ vuông góc với đáy. Gọi $Q.$ là yếu tố trên cạnh $SA$ và $Q. ne A,$ $Q. ne S$; $M$ là yếu tố trên đoạn $AD$ và $M ne A$. Mặt phẳng $left( alpha right)$ qua $QM$ và vuông góc với mặt phẳng $left( SAD right)$. Thiết diện tạo bởi $left( alpha right)$ với hình chóp đã cho là:

Cho hình chóp đều $S.ABC$. Mặt phẳng $left( alpha right)$ qua $A$, tuy nhiên tuy nhiên với $BC$ và vuông góc với mặt phẳng $left( SBC right)$. Thiết diện tạo bởi $left( alpha right)$ với hình chóp đã cho là:

Cho hình chóp đều $S.ABCD$. Mặt phẳng $left( alpha right)$ qua $AB$ và vuông góc với mặt phẳng $left( SCD right)$. Thiết diện tạo bởi $left( alpha right)$ với hình chóp đã cho là:

Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thang vuông tại $A$ và $D$, $AB = 2a,rm AD = DC = a$; cạnh bên $SA = a$ và vuông góc với đáy. Mặt phẳng $left( alpha right)$ qua $SD$ và vuông góc với mặt phẳng $left( SAC right)$. Tính diện tích s quy hoạnh $S$ của thiết diện tạo bởi $left( alpha right)$ với hình chóp đã cho.

Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật tâm $O$ với $AB = a,$ $AD = 2a.$ Cạnh bên $SA = a$ và vuông góc với đáy. Gọi $left( alpha right)$ là mặt phẳng qua $SO$ và vuông góc với $left( SAD right).$ Tính diện tích s quy hoạnh $S$ của thiết diện tạo bởi $left( alpha right)$ và hình chóp đã cho.

Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật, $AB = a.$ Tam giác $SAB$ đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Góc giữa đường thẳng $SD$ và mặt phẳng $left( ABCD right)$ bằng $30^0.$ Tính diện tích s quy hoạnh hình chữ nhật $ABCD.$

Cho hình chóp tam giác đều $S.ABC$ đỉnh $S,$ có độ dài cạnh đáy bằng $a$ và cạnh bên bằng (dfracasqrt 3 2). Gọi $M$ và $N$ lần lượt là trung điểm của những cạnh $SB$ và $SC.$ Tính theo $a$ diện tích s quy hoạnh tam giác $AMN,$ biết rằng mặt phẳng $left( AMN right)$ vuông góc với mặt phẳng $left( SBC right).$

Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy $ABC$ là tam giác vuông tại $A,,,,AB = a.$ Tam giác $SAB$ đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Đường thẳng $BC$ tạo với mặt phẳng $left( SAC right)$ góc $30^0.$ Tính diện tích s quy hoạnh tam giác $ABC.$

Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy $widehat BAC = 90^0,,,,BC = 2a,,,,widehat ACB = 30^0.$ Mặt phẳng $left( SAB right)$ vuông góc với mặt phẳng $left( ABC right).$ Biết rằng tam giác $SAB$ cân tại $S$ và tam giác $SBC$ vuông tại $S.$ Tính diện tích s quy hoạnh tam giác $SAB.$

Hình lăng trụ đứng có đáy là hình chữ nhật có bao nhiêu mặt là hình chữ nhật ?

Cho hình lăng trụ tam giác đều ABC.A’B’C’, gọi G là trọng tâm tam giác ABC. (tìm hiểu thêm hình vẽ). Khẳng định nào sau này là sai?

Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần công nghệ tiên tiến và phát triển giáo dục Thành Phát

Tel: 0247.300.0559

gmail

Trụ sở: Tầng 7 – Tòa nhà Intracom – Trần Thái Tông – Q..Cầu Giấy – Tp Hà Nội Thủ Đô

Giấy phép phục vụ dịch vụ social trực tuyến số 240/GP – BTTTT do Bộ tin tức và Truyền thông.

4572

Clip Cho hình chóp SABC có đáy ABC là tam giác vuông tại B, SA vuông góc với mặt phẳng (ABC) và SC=2a ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Cho hình chóp SABC có đáy ABC là tam giác vuông tại B, SA vuông góc với mặt phẳng (ABC) và SC=2a tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Tải Cho hình chóp SABC có đáy ABC là tam giác vuông tại B, SA vuông góc với mặt phẳng (ABC) và SC=2a miễn phí

Heros đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Cho hình chóp SABC có đáy ABC là tam giác vuông tại B, SA vuông góc với mặt phẳng (ABC) và SC=2a miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Cho hình chóp SABC có đáy ABC là tam giác vuông tại B, SA vuông góc với mặt phẳng (ABC) và SC=2a

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cho hình chóp SABC có đáy ABC là tam giác vuông tại B, SA vuông góc với mặt phẳng (ABC) và SC=2a vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cho #hình #chóp #SABC #có #đáy #ABC #là #tam #giác #vuông #tại #vuông #góc #với #mặt #phẳng #ABC #và #SC2a