Thủ Thuật về Cho 4,8 gam sắt kẽm kim loại A hóa trị II tác dụng với Cl2 dư thu được 19 gam muối sắt kẽm kim loại A là Mới Nhất

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Cho 4,8 gam sắt kẽm kim loại A hóa trị II tác dụng với Cl2 dư thu được 19 gam muối sắt kẽm kim loại A là được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-21 20:35:20 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

18/06/2022 48,615

Nội dung chính

  Đáp án B
  Gọi n là hóa trị của M.
  2M + nCl2 → 2MCln
  Theo pt, nM = nmuối 
  hay
   => M = 9n
  n = 1 => M = 9 (loại)
  n = 2 => M = 18 (loại)
  n = 3 => M = 27 (Al) CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀVideo liên quan

Đáp án B
Gọi n là hóa trị của M.
2M + nCl2 → 2MCln
Theo pt, nM = nmuối 
hay
 => M = 9n
n = 1 => M = 9 (loại)
n = 2 => M = 18 (loại)
n = 3 => M = 27 (Al)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Khi cho 100ml dung dịch KOH 1M vào 100ml dung dịch HCl thu được dung dịch có chứa 6,525 gam chất tan. Nồng độ mol của HCl trong dung dịch đã dùng là

Xem đáp án » 18/06/2022 33,881

Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm Fe và Mg bằng một lượng vừa đủ dung dịch HCl 20%, thu được dung dịch Y. Nồng độ của FeCl2 trong dung dịch Y là 15,76%. Nồng độ Phần Trăm của MgCl2 trong dung dịch Y là

Xem đáp án » 18/06/2022 30,784

Để hoà  tan hết hỗn hợp Zn và ZnO phải dùng 100,8 ml dung dịch HCl 36,5% ( D = 1,19 g/ml ) thu được 0,4 mol khí. Thành phần % về khối lượng hỗn hợp Zn và ZnO ban đầu lần lượt  là :

Xem đáp án » 18/06/2022 27,974

Trong phản ứng:

K2Cr2O7 + HCl→ CrCl3 + Cl2 + KCl + H2O

Số phân tử HCl đóng vai trò chất khử bằng k lần tổng số phân tử HCl tham gia phản ứng. Giá trị của k là

Xem đáp án » 18/06/2022 27,269

Cho 4,8 gam một sắt kẽm kim loại hóa trị II phản ứng hết với dung dịch HCl dư, thu được 4,48 lít H2 (đktc). Kim loại đó là ?

Xem đáp án » 18/06/2022 17,241

Đốt cháy hoàn toàn 7,2 gam sắt kẽm kim loại M (có hoá trị II không đổi trong hợp chất) trong hỗn hợp khí X gồm Cl2 và O2. Sau phản ứng thu được 23,0 gam chất rắn và thể tích hỗn hợp khí đã phản ứng là 5,6 lít (đktc). Kim loại M là

Xem đáp án » 18/06/2022 16,133

Phản ứng nào sau này chứng tỏ HCl có tính khử?

Xem đáp án » 18/06/2022 15,557

Khối lượng HCl bị oxi hóa bởi MnO2 là bao nhiêu, biết rằng khí Cl2 sinh ra trong phản ứng đó hoàn toàn có thể đẩy được 12,7g I2 từ dung dịch NaI

Xem đáp án » 18/06/2022 15,105

Cho 23,7 gam KMnO4 phản ứng hết với dung dịch HCl đặc (dư), thu được V lít khí Cl2 (đktc). Giá trị của V là

Xem đáp án » 18/06/2022 14,320

Cho 300ml một dung dịch có hòa tan 5,85g NaCl tác dụng với 200ml dung dịch có hòa tan 34g AgNO3, người ta thu được một kết tủa và nước lọc. Nồng độ mol chất còn sót lại trong nước lọc là? (Cho rằng thể tích nước lọc thu được không thay đổi đáng kể)

Xem đáp án » 18/06/2022 11,096

Hoà tan hoàn toàn 10,05 gam hỗn hợp 2 muối cacbonat sắt kẽm kim loại hoá trị II vào dung dịch HCl thu được dung dịch A và 0,672 lít khí (đktc). Khối lượng muối trong A là

Xem đáp án » 18/06/2022 10,839

Đốt 3,36 gam sắt kẽm kim loại M trong khí quyển clo thì thu được 9,75 gam muối clorua. Kim loại M là

Xem đáp án » 18/06/2022 10,604

Cần dùng 300 gam dung dịch HCl 3,65% để hòa tan vừa hết x gam Al2O3. Giá trị của x là

Xem đáp án » 18/06/2022 10,594

Để tinh chế brom bị lẫn tạp chất clo, người ta dẫn hỗn hợp qua

Xem đáp án » 18/06/2022 9,848

Khi clo tác dụng với kiềm đặc nóng, tạo muối clorat thì có một phần clo bị khử, đồng thời một phần clo bị oxi hóa. Tỉ lệ số nguyên tử clo bị khử và số nguyên tử clo bị oxi hóa là:

Xem đáp án » 18/06/2022 6,813

://.youtube/watch?v=fcMIjAFw5Zw

4484

Video Cho 4,8 gam sắt kẽm kim loại A hóa trị II tác dụng với Cl2 dư thu được 19 gam muối sắt kẽm kim loại A là ?

Bạn vừa đọc nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Cho 4,8 gam sắt kẽm kim loại A hóa trị II tác dụng với Cl2 dư thu được 19 gam muối sắt kẽm kim loại A là tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download Cho 4,8 gam sắt kẽm kim loại A hóa trị II tác dụng với Cl2 dư thu được 19 gam muối sắt kẽm kim loại A là miễn phí

Pro đang tìm một số trong những Share Link Cập nhật Cho 4,8 gam sắt kẽm kim loại A hóa trị II tác dụng với Cl2 dư thu được 19 gam muối sắt kẽm kim loại A là Free.

Thảo Luận vướng mắc về Cho 4,8 gam sắt kẽm kim loại A hóa trị II tác dụng với Cl2 dư thu được 19 gam muối sắt kẽm kim loại A là

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cho 4,8 gam sắt kẽm kim loại A hóa trị II tác dụng với Cl2 dư thu được 19 gam muối sắt kẽm kim loại A là vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cho #gam #kim #loại #hóa #trị #tác #dụng #với #Cl2 #dư #thu #được #gam #muối #kim #loại #là