Mẹo về Cho 10 8 gam aluminium vào a gam dung dịch hydrochloric acid 14 6 gia Trí của a Mới Nhất

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Cho 10 8 gam aluminium vào a gam dung dịch hydrochloric acid 14 6 gia Trí của a được Update vào lúc : 2022-03-11 15:22:24 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Al H2SO4: Al tác dụng H2SO4 loãng

  1. Phương trình phản ứng H2SO4 loãng tác dụng Al2. Điều kiện phản ứng Al tác dụng H2SO4 loãng3. Tiến hành thí nghiệm Nhôm tác dụng với axit sunfuric loãng4. Tính chất hóa học của nhôm

   4.1. Tác dụng với oxi và một số trong những phi kim.4.2. Nhôm tác dụng với axit (HCl, H2SO4 loãng,..)4.3. Tác dụng với dung dịch muối của sắt kẽm kim loại yếu hơn.4.4. Tính chất hóa học riêng của nhôm.4.5. Phản ứng nhiệt nhôm

  5. Bài tập vận dụng liên quan

   5.1.Câu hỏi trắc nghiệm nhôm và hợp chất của nhôm5.2. Câu hỏi bài tập tự luận

Nội dung chính

  Al H2SO4: Al tác dụng H2SO4 loãng1. Phương trình phản ứng Nhôm tác dụng với axit sunfuric loãng2. Điều kiện phản ứng Al+ H2SO4 loãng3. Tiến hành thí nghiệm Nhôm tác dụng với axit sunfuric loãng4. Tính chất hóa học của nhôm4.1. Tác dụng với oxi và một số trong những phi kim.4.2. Nhôm tác dụng với axit (HCl, H2SO4 loãng,..)4.3. Tác dụng với dung dịch muối của sắt kẽm kim loại yếu hơn.4.4. Tính chất hóa học riêng của nhôm.4.5. Phản ứng nhiệt nhôm5. Bài tập vận dụng liên quan5.1.Câu hỏi trắc nghiệm nhôm và hợp chất của nhôm5.2. Câu hỏi bài tập tự luậnVideo liên quan

Al + H2SO4 → Al2(SO4)3 + H2 được VnDoc biên soạn hướng dẫn những bạn học viên viết và cân đối đúng chuẩn phản ứn Al tác dụng với H2SO4 loãng, thành phầm thu được muối và giải phóng khí H2. Hy vọng thông qua phương trình phản ứng, bạn đọc sẽ nắm được nội dung cân đối, từ đó vạn dụng vào giải những dạng vướng mắc cân đối, tính toán. Mời những bạn tìm hiểu thêm nội dung rõ ràng dưới đây.

>> Mời những bạn tìm hiểu thêm thêm một số trong những nội dung tài liệu liên quan đến nhôm

  Mô tả nào dưới đây không phù phù thích hợp với nhômNguyên liệu chính dùng để sản xuất nhôm làPhản ứng hóa học xẩy ra trong trường hợp nào dưới đây không thuộc loại phản ứng nhiệt nhômNhôm bền trong môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên không khí và nước là vì

1. Phương trình phản ứng Nhôm tác dụng với axit sunfuric loãng

2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2

2. Điều kiện phản ứng Al+ H2SO4 loãng

Nhiệt độ phòng

3. Tiến hành thí nghiệm Nhôm tác dụng với axit sunfuric loãng

Cho một ít mẫu Al vào đáy ống nghiệm, thêm một- 2ml dung dịch axit H2SO4 loãng

Kim loại bị hòa tan, đồng thời có bọt khí không màu bay ra

4. Tính chất hóa học của nhôm

4.1. Tác dụng với oxi và một số trong những phi kim.

4Al + 3O2 → 2Al2O3

ở Đk thường, nhôm phản ứng với oxi tạo thành lớp Al2O3 mỏng dính bền vững, lớp oxit này bảo vệ dụng cụ bằng nhôm, không cho nhôm tác dụng oxi trong không khí, nước.

2Al + 3Cl2 → 2AlCl3

4.2. Nhôm tác dụng với axit (HCl, H2SO4 loãng,..)

  Tác dụng với axit (HCl, H2SO4 loãng,..)

2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2

Chú ý: Nhôm không tác dụng với H2SO4, HNO3 đặc, nguội

  Tác dụng với axit có tính oxi hóa mạnh như HNO3 hoặc H2SO4 đậm đặc

Al + 4HNO3 → Al(NO3)3 + NO + 2H2O

Al + 6HNO3 → Al(NO3)3 + 3NO2 + 3H2O

2Al + 6H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

4.3. Tác dụng với dung dịch muối của sắt kẽm kim loại yếu hơn.

AI + 3AgNO3 → Al(NO3)3 + 3Ag

2Al + 3FeSO4 → Al2(SO4)3 + 3Fe

4.4. Tính chất hóa học riêng của nhôm.

Do lớp oxit nhôm bị hòa tan trong kiềm nên nhôm phản ứng với dung dịch kiềm.

2Al + 2H2O + 2NaOH → 2NaAlO2 + 3H2↑

4.5. Phản ứng nhiệt nhôm

Phản ứng nhiệt nhôm là phản ứng hóa học toả nhiệt trong số đó nhôm là chất khử ở nhiệt độ cao.

Ví dụ nổi trội nhất là phản ứng nhiệt nhôm giữa oxit sắt III và nhôm:

Fe2O3 + 2Al → 2Fe + Al2O3

Một số phản ứng khác ví như:

3CuO+ 2Al → Al2O3 + 3Cu

8Al + 3Fe3O4 → 4Al2O3 + 9Fe

Cr2O3 + 2Al→ Al2O3 + 2Cr

5. Bài tập vận dụng liên quan

5.1.Câu hỏi trắc nghiệm nhôm và hợp chất của nhôm

Câu 1. Dung dịch H2SO4 loãngtác dụng với chất nào tạo ra khí hiđro?

A. NaOH

B. Al

C. CaO

D. CO2

Xem đáp án

Đáp án B

Phương trình hóa học xẩy ra

2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2

Câu 2. Tính chất hóa học nào không phải của axit

A. Tác dụng với sắt kẽm kim loại

B. Tác dụng với muối

C. Tác dụng với oxit axit

D. Tác dụng với oxit bazơ

Xem đáp án

Đáp án C

Câu 3. Dung dịch tác dụng với CuO tạo ra thành phầm là dung dịch có màu xanh lam:

A. Dung dịch NaOH

B. Dung dịch Na2CO3

C. Dung dịch HCl

D. Dung dịch Ca(OH)2

Xem đáp án

Đáp án C

Phương trình phản ứng hóa học xẩy ra

CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O

Câu 4. Dãy gồm những sắt kẽm kim loại tác dụng được với dung dịch H2SO4 loãng là:

A. Fe, Cu, Mg

B. Zn, Fe, Cu

C. Zn, Fe, Al.

D. Fe, Zn, Ag

Xem đáp án

Đáp án C

Phương trình phản ứng hóa học

Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2

Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2

2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2

Câu 5. Nhóm chất tác dụng với nước và với dung dịch HCl là:

A. Na2O, SO3, CO2.

B. K2O, P2O5, CaO

C. BaO, SO3, P2O5

D. CaO, BaO, Na2O

Xem đáp án

Đáp án D

Phương trình phản ứng hóa học xẩy ra

CaO + H2O → Ca(OH)2

CaO + 2HCl → CaCl2 + H2O

BaO + H2O → Ca(OH)2

BaO + 2HCl → BaCl2 + H2O

Na2O + H2O → 2NaOH

Na2O + 2HCl → 2NaCl + H2O

Câu 6.Có thể dùng hóa chất nào sau này để phân biệt 3 chất rắn Mg, Al, Al2O3 đựng trong những lọ riêng không liên quan gì đến nhau?

A. H2SO4 loãng.

B. NaOH.

C. HCl đặc.

D. NH3.

Xem đáp án

Đáp án B

Trích mẫu thử và đánh số thứ tự

Cho từng chất rắn trong lọ tác dung với NaOH.

Không có hiện tượng kỳ lạ xẩy ra là kim lọa Mg.

Chất rắn tan dần, có khí thoát ra đó đó là Al

2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2

Chất rắn tan dần đó đó là Al2O3

Al2O3 + 2NaOH → 2NaAlO2 + H2O

Câu 7.Dùng m gam Al để khử hết 3,2 gam Fe2O3 (phản ứng nhiệt nhôm). Sản phẩm sau phản ứng tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH tạo 1,344 lít khí (đktc). Giá trị của m là

A. 0,540 gam.

B. 0,810 gam.

C. 1,080 gam.

D. 1,755 gam.

Xem đáp án

Đáp án C

nFe2O3 = 3,2/160 = 0,02 mol;

nH2 = 1,344/22,4 = 0,06 mol

Phương trình phản ứng hóa học

2Al + Fe2O3 Al2O3 + 2Fe (1)

0,04 ← 0,02 mol

Khi Al dư thì:

2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2 (2)

0,04 mol ← 0,06 mol

=> ∑nAl ban đầu = nAl (1) + nAl (2) = 0,04 + 0,04 = 0,08 mol

=> mAl = 0,08.27 = 2,16 gam

Câu 8.Kim loại vừa tác dụng với dung dịch HCl vừa tác dụng với dung dịch NaOH là:

A. Fe

B. Mg

C. Ca

D. Al

Xem đáp án

Đáp án D

Al vừa tác dụng với dung dịch HCl vừa tác dụng với dung dịch NaOH

Phương trình phản ứng hóa học

2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2↑

Al + NaOH + H2O → NaAlO2 + 3/2 H2↑

Câu 9.Để hòa tan hoàn toàn m gam Al cần dùng 200 ml dung dịch chứa NaOH 1M và Ba(OH)2 0,5M. Giá trị của m là

A. 5,4 gam

B. 10,8 gam

C. 2,7 gam

D. 6 gam

Xem đáp án

Đáp án B

nNaOH = 0,2 mol;

nBa(OH)2 = 0,1 mol

Phương trình phản ứng hóa học

2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2↑

0,2 ← 0,2 mol

2Al + Ba(OH)2 + 2H2O → Ba(AlO2)2 + 3H2↑

0,2 ← 0,1 mol

=> ∑nAl phản ứng = 0,2 + 0,2 = 0,4 mol => mAl = 0,4.27 = 10,8 gam

Câu 10.Cho 10,8 gam bột nhôm vào 200 ml dung dịch KOH, sau phản ứng thấy khối lượng dung dịch tăng 7,2 gam. Nồng độ mol/lít của dung dịch KOH là

A. 0,75M

B. 1,5M

C. 2M

D. 1M

Xem đáp án

Đáp án B

nAl = 0,4 mol

Gọi số mol Al phản ứng là a mol

Phương trình hóa học

2Al + 2KOH + 2H2O → 2KAlO2 + 3H2↑

a → a → 3/2a

Khối lượng dung dịch tăng 7,2 gam => ∆mtăng = mAl – mH2 = 7,2 gam

=> 27x – 3/2a.2 = 7,2 => x = 0,3 mol

Theo phương trình hóa học

nKOH = nAl phản ứng = 0,3 mol

=>CMNaOH= 0,3/0,2 = 1,5M

Câu 11.Hỗn hợp X gồm Na và Al. Cho m gam X vào một trong những lượng dư nước thì thoát ra V lít khí. Nếu cũng cho m gam X vào dung dịch NaOH (dư) thì được một,75V lít khí. Thành phần Phần Trăm theo khối lượng của Na trong X là (biết những thể tích khí đo ở cùng Đk)

A. 29,87%.

B. 77,31%.

C. 49,87%.

D. 39,87%.

Xem đáp án

Đáp án A

Theo bài ra khi cho m gam X vào nước Na hết, Al dư. Khi cho m gam X vào NaOH dư, cả hai chất hết.

Gọi số mol Na và Al trong hỗn hợp X lần lượt là x và y mol.

Trường hợp 1:

Phương trình phản ứng hóa học

2Na + 2H2O → 2NaOH + H2

x x 1/2x mol

2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2

x x 3/2x

→ ∑nH2 = 1/2x + 3/2x= 2x.

Trường hợp 2:

Phương trình phản ứng hóa học

2Na + 2H2O (x) → 2NaOH + H2

x x 1/2x

2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2

y 3/2y

→ nkhí = 0,5x + 1,5y

Có thể tích những khí đo ở cùng Đk, do đó tỉ lệ về thể tích cũng đó đó là tỉ lệ về số mol

2x/(0,5x + 1,5y) = V/1,5V = 1/1,75

=> y = 2x => %mNa = 23x/(23x + 27y).100 = 23x/(23x + 27.2x).100 = 29,87%

Câu 12. Dùng m gam Al để khử hết 3,2 gam Fe2O3 (phản ứng nhiệt nhôm). Sản phẩn sau phản ứng tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH tạo ra 1,344 lít khí (đktc). Giá trị của m là

A.1,755

B. 2,160

C.1,080

D.0,540

Xem đáp án

Đáp án B

nFe2O3 = 3,2/160 = 0,02 mol;

nH2 = 1,344/22,4 = 0,06 mol

Phương trình phản ứng hóa học

2Al + Fe2O3 → Al2O3 + 2Fe (1)

0,04 ← 0,02 mol

Khi Al dư thì:

2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2 (2)

0,04 mol ← 0,06 mol

=> ∑nAl ban đầu = nAl (1) + nAl (2) = 0,04 + 0,04 = 0,08 mol

=> mAl = 0,08.27 = 2,16 gam

Câu 13. Cho 10,8 gam bột nhôm tác dụng với 200 ml dung dịch NaOH 0,2M. Sau khi phản ứng xẩy ra hoàn toàn thu được V lít khí hiđro (đktc). Giá trị của V là

A. 1,344 lít.

B. 0,672 lít.

C. 0,448 lít.

D. 6,72 lít.

Xem đáp án

Đáp án A

nAl = 10,8/ 27 = 0,4 mol

nNaOH = 0,2.0,2 = 0,04 mol

Phương trình phản ứng

2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2

0,4 0,4

Sau phản ứng Al dư, NaOH hết

nNaOH = 0,04 mol → nH2 = 0,06 mol

VH2 = 0,06.22,4 = 1,344

Câu 14. Phản ứng hóa học xẩy ra trong trường hợp nào dưới đây không thuộc loại phản ứng nhiệt nhôm?
A. Al tác dụng với H2SO4 đặc, nóng.

B. Al tác dụng với CuO nung nóng.

C. Al tác dụng với Fe2O3 nung nóng.

D. Al tác dụng với Fe3O4 nung nóng.

Xem đáp án

Đáp án A

5.2. Câu hỏi bài tập tự luận

Bài tập 1: Để hòa tan hoàn toàn m gam Al cần dùng 100 ml dung dịch chứa KOH 1M và Ba(OH)2 0,5M. Giá trị của m là

Đáp án hướng dẫn giải rõ ràng

nNaOH = 0,1mol;

nBa(OH)2= 0,05 mol

Phương trình phản ứng hóa học

2Al + 2KOH + 2H2O → 2NaKO2 + 3H2↑

0,1 ← 0,1 mol

2Al + Ba(OH)2 + 2H2O → Ba(AlO2)2 + 3H2↑

0,1 ← 0,05 mol

=> ∑nAl phản ứng = 0,1 + 0,1 = 0,2 mol => mAl = 0,2.27 = 5,4 gam

Bài tập 2: Trộn 5,4 gam nhôm với 4,8 gam Fe2O3 rồi tiến hành nhiệt nhôm không còn không khí sau phản ứng thu m gam chất rắn. Giá trị của m là

Đáp án hướng dẫn giải rõ ràng

Áp dụng Bảo toàn khối lượng:

mhh trước phản ứng = mhh sau phản ứng = 5,4 + 4,8= 10,2 gam

Bài tập 3: Đốt nóng một hỗn hợp gồm Al và 16 gam Fe2O3 (trong Đk không còn không khí) đến khi phản ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp rắn X. Cho X tác dụng vừa đủ với V ml dung dịch NaOH 1M sinh ra 3,36 lít H2 (ở đktc). Giá trị của V là

Hướng dẫn giải rõ ràng

Ta có:

Phương trình phản ứng hóa học

2Al + Fe2O3 → Al2O3 + 2Fe (1)

Vì X tác dụng với NaOH tạo 0,15 mol H2 => Al dư

2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2↑

Al2O3 + 2NaOH → 2NaAlO2 + H2O

Vì nH2 = 0,15 => nAl dư = nH2 = 0,1 mol

nFe2O3 = 0,1 => nAl (1) = 0,2 mol

=> Tổng số mol Al dùng là:

Theo bảo toàn nguyên tố (để ý tỉ lệ Na:Al trong NaAlO2 là một trong:1)

=> nNa+ = 0,3 mol => V = 300 ml

——————————-

>> Mời những bạn tìm hiểu thêm thêm một số trong những tài liệu liên quan

  Al + H2O + NaOH → NaAlO2 + H2Al2O3 + HCl → AlCl3 + H2OAl2O3 + H2SO4 → Al2(SO4)3 +H2OAl(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + H2O

Trên đây VnDoc đã đưa tới những bạn bộ tài liệu rất hữu ích Al + H2SO4 → Al2(SO4)3 + H2. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin trình làng tới những bạn học viên tài liệu Chuyên đề Toán 9, Chuyên đề Vật Lí 9, Lý thuyết Sinh học 9, Giải bài tập Hóa học 9, Tài liệu học tập lớp 9 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Ngoài ra, VnDoc đã xây dựng group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Meta: Luyện thi lớp 9 lên lớp 10. Mời những bạn học viên tham gia nhóm, để hoàn toàn có thể nhận được những tài liệu tiên tiến và phát triển nhất.

4484

Clip Cho 10 8 gam aluminium vào a gam dung dịch hydrochloric acid 14 6 gia Trí của a ?

Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Cho 10 8 gam aluminium vào a gam dung dịch hydrochloric acid 14 6 gia Trí của a tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Download Cho 10 8 gam aluminium vào a gam dung dịch hydrochloric acid 14 6 gia Trí của a miễn phí

Pro đang tìm một số trong những Chia SẻLink Tải Cho 10 8 gam aluminium vào a gam dung dịch hydrochloric acid 14 6 gia Trí của a Free.

Giải đáp vướng mắc về Cho 10 8 gam aluminium vào a gam dung dịch hydrochloric acid 14 6 gia Trí của a

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cho 10 8 gam aluminium vào a gam dung dịch hydrochloric acid 14 6 gia Trí của a vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cho #gam #aluminium #vào #gam #dung #dịch #hydrochloric #acid #gia #Trí #của