Thủ Thuật về Cho 0 1 mol Fe tan hết trong dung dịch HNO3 dư thấy thoát ra 0 3 mol khí X Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Cho 0 1 mol Fe tan hết trong dung dịch HNO3 dư thấy thoát ra 0 3 mol khí X được Cập Nhật vào lúc : 2022-03-10 11:03:20 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Những vướng mắc liên quan

Hòa tan hết 2,16 gam FeO trong 0,1 mol HNO3 vừa đủ thấy thoát ra khí X là thành phầm khử duy nhất. Xác định khí X?

A. N2

B. N2O

C. NO2

D. NO

Hoà tan hết 2,16 gam FeO trong 0,1 mol HNO3 vừa đủ thấy thoát ra khí X là thành phầm khử duy nhất. Xác định X.

A. NO2

B. N2

C.  N2O

D. NO

Hòa tan hết 25,36 gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3 trong dung dịch chứa 0,1 mol HNO3, 1,06 mol HCl, thu được 4,256 lít hỗn hợp khí X (đktc) nặng 3,18 và dung dịch Y (chỉ chứa muối trung hòa). Cho dung dịch Y tác dụng vừa đủ với NaOH dư lấy kết tủa để ngoài không khí thu được m gam chất rắn. Biết khí NO là thành phầm khử duy nhất của toàn bộ quy trình và những phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Giá trị của x là.

A. 49,60

B. 39,59

C. 40,88

D. 36,72

Nung m gam bột sắt trong oxi thu được 3,0 gam hỗn hợp chất rắn X gồm Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4. Hòa tan hết hỗn hợp X trong dung dịch HNO3 (dư), thấy thoát ra 0,56 lít khí NO (là thành phầm khử duy nhất, đo ở đktc). Giá trị của m là

A. 2,52.                       

B. 2,10.                   

C. 4,20.                   

D. 2,80.

Nung m gam bột sắt trong oxi thu được 3,0 gam hỗn hợp chất rắn X gồm Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4. Hòa tan hết hỗn hợp X trong dung dịch HNO3 (dư), thấy thoát ra 0,56 lít khí NO (là thành phầm khử duy nhất, đo ở đktc). Giá trị của m là 

A. 2,52.

B. 2,10. 

C. 4,20. 

D. 2,80.

Hòa tan hoàn toàn 0,1 mol FeS2 trong 200ml dung dịch HNO3: 4M thành phầm thu được gồm dung dịch X và 1 chất khí thoát ra. Dung dịch X hoàn toàn có thể hòa tan tối đa m gam Cu. Biết trong quy trình trên thành phầm khử duy nhất của N+5 là NO. Giá trị của m là:

A. 18,2 

B. 

Nung 8,96 gam Fe trong không khí được hỗn hợp A gồm FeO, Fe3O4, Fe2O3. A hòa tan vừa vặn trong dung dịch chứa 0,5 mol HNO3, bay ra khí NO là thành phầm khử duy nhất. Số mol NO bay ra là.

A. 0,01.

B. 0,04.

C.  0,03

D. 0,02

Hòa tan hoàn toàn 0,1 mol FeS2 trong 200 ml dung dịch HNO3 4M, thành phầm thu được gồm dung dịch X và một chất khí thoát ra. Dung dịch X hoàn toàn có thể hòa tan tối đa m gam Cu. Biết trong những quy trình trên, thành phầm khử duy nhất của N+5 đều là NO. Giá trị của m là :

A. 12,8.

B. 6,4

C. 9,6.

D. 3,2

Hòa tan hoàn toàn 0,1 mol FeS2 trong 200ml dung dịch HNO3 4M, thành phầm thu được gồm dung dịch X và một chất khí thoát ra. Dung dịch X hoàn toàn có thể hòa tan tối đa m gam Cu. Biết trong những quy trình trên, thành phầm khử duy nhất của N+5 đều là NO. Giá trị của m là

A. C. 9,6      

D. 3,2

Cho 0,04 mol Fe vào dung dịch chứa 0,08 mol HNO3 thấy thoát ra khí NO duy nhất. Sau khi phản ứng kết thúc thì khối lượng muối thu được là

A.

B.

C.

D.

Đáp án:

Mol Mg = 0,05=> mol e nhường = 0,1
Khí A là NxOy 0,01 mol
Bảo toàn mol e: 0,01n =0,1 => n = 10 => N2

Lời giải của GV Vungoi

Xét quy trình cho – nhận e:

$beginalign& FeS_2to ,,Fe^3++,,2overset+6mathopS,,,+,,15e,,,,,,,,,,,,,,,,,,,overset+5mathopN,,,+,,1e,,to ,,overset+4mathopN,O_2 \ & 0,1,,,,,,,,,,,,,,,,,to ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1,5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1,5,,,,to ,,,,1,5 \ endalign$

=> VNO2 = 1,5.22,4 = 33,6 lít

Hòa tan hoàn toàn 0,1 mol Fe và 0,2 mol Al vào dung dịch HNO3 dư thu được hỗn hợp khí A gồm NO và NO2 có tỉ lệ mol tương ứng là 2 : 1. Thể tích của hỗn hợp khí A (ở đktc) là:

Câu 86825 Vận dụng

Hòa tan hoàn toàn 0,1 mol Fe và 0,2 mol Al vào dung dịch HNO3 dư thu được hỗn hợp khí A gồm NO và NO2 có tỉ lệ mol tương ứng là 2 : 1. Thể tích của hỗn hợp khí A (ở đktc) là:

Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Quá trình cho – nhận electron:

Áp dụng định luật bảo toàn electron: ne cho = ne nhận để tìm số mol khí NO và khí NO2. Từ đó tính được thể tích của hỗn hợp khí A
.

Phương pháp giải bài tập sắt kẽm kim loại phản ứng với axit có tính oxi hóa — Xem rõ ràng

://.youtube/watch?v=1D85rwjrj9U

4070

Video Cho 0 1 mol Fe tan hết trong dung dịch HNO3 dư thấy thoát ra 0 3 mol khí X ?

Bạn vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Cho 0 1 mol Fe tan hết trong dung dịch HNO3 dư thấy thoát ra 0 3 mol khí X tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Download Cho 0 1 mol Fe tan hết trong dung dịch HNO3 dư thấy thoát ra 0 3 mol khí X miễn phí

You đang tìm một số trong những Chia SẻLink Tải Cho 0 1 mol Fe tan hết trong dung dịch HNO3 dư thấy thoát ra 0 3 mol khí X Free.

Thảo Luận vướng mắc về Cho 0 1 mol Fe tan hết trong dung dịch HNO3 dư thấy thoát ra 0 3 mol khí X

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cho 0 1 mol Fe tan hết trong dung dịch HNO3 dư thấy thoát ra 0 3 mol khí X vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cho #mol #tan #hết #trong #dung #dịch #HNO3 #dư #thấy #thoát #mol #khí