Thủ Thuật Hướng dẫn Chiến dịch nào là chiến dịch phản công ở Việt Nam Chi Tiết

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Chiến dịch nào là chiến dịch phản công ở Việt Nam được Cập Nhật vào lúc : 2022-02-02 22:01:21 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Chiến thắng Điện Biên Phủ 1954

Đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: Điện Biên Phủ như thể một chiếc mốc chói lọi bằng vàng của lịch sử. Nó ghi rõ nơi chủ nghĩa thực dân lăn xuống dốc và tan rã, đồng thời, trào lưu giải phóng dân tộc bản địa khắp toàn thế giới đang lên rất cao đến thắng lợi hoàn toàn. Đó là thắng lợi vĩ đại của Nhân dân ta mà cũng là thắng lợi chung của toàn bộ những dân tộc bản địa bị áp bức trên toàn thế giới.

Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ – đỉnh điểm của cuộc tiến công kế hoạch Đông-Xuân 1953-1954 là chiến công lớn số 1, chói lọi nhất của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945-1954). Chiến thắng này góp thêm phần quyết định hành động đập tan hoàn toàn dã tâm xâm lược của thực dân Pháp và can thiệp Mỹ, buộc chúng phải ký Hiệp định Giơ-ne-vơ, kết thúc trận chiến tranh ở Đông Dương, mở ra thuở nào kỳ mới cho cách mạng Việt Nam, Lào và Cam-pu-chia, góp thêm phần quan trọng riêng với trào lưu giải phóng dân tộc bản địa, mở đầu sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân cũ trên phạm vi toàn toàn thế giới.

Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ mang tầm vóc thời đại, có ý nghĩa to lớn, là yếu tố kết tinh của nhiều tác nhân, trong số đó, quan trọng nhất là yếu tố lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; của chủ nghĩa yêu nước, tinh thần cách mạng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc bản địa, bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam, của ý chí quyết chiến, quyết thắng và sức mạnh mẽ và tự tin của Quân đội nhân dân, lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam. Chiến thắng Điện Biên Phủ đồng thời là thắng lợi của tình đoàn kết chiến đấu bền chặt, thủy chung, son sắt giữa quân đội, nhân dân 3 nước Đông Dương và sự đoàn kết, giúp sức, ủng hộ của những nước anh em và bạn bè quốc tế.

Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến 9 năm chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ; chấm hết hoàn toàn ách xâm lược của thực dân Pháp trên đất việt nam và những nước trên bán hòn đảo Đông Dương; bảo vệ và tăng trưởng thành quả Cách mạng Tháng Tám năm 1945; mở ra quy trình cách mạng mới, tiến hành cách social chủ nghĩa ở miền Bắc, đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, đưa toàn nước tăng trưởng chủ nghĩa xã hội.

Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ đã làm tăng niềm tự hào dân tộc bản địa, niềm tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân một lòng, một dạ chiến đấu dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì niềm sung sướng của Nhân dân.

Chiến thắng Điện Biên Phủ mang tầm vóc thời đại, góp thêm phần to lớn vào trào lưu đấu tranh vì hòa bình, tiến bộ của quả đât. Chiến thắng Điện Biên Phủ giáng một đòn chí mạng vào nền móng của thực dân Pháp và can thiệp Mỹ, đánh sập thành lũy của chủ nghĩa thực dân cũ ở vị trí xung yếu nhất, ghi lại sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân cũ trên phạm vi toàn toàn thế giới; báo hiệu sự thất bại kế hoạch toàn thế giới phản cách mạng của chủ nghĩa thực dân mới do đế quốc Mỹ đứng đầu. Chiến thắng Điện Biên Phủ là thắng lợi chung của những nước trên bán hòn đảo Đông Dương, thắng lợi của trào lưu cộng sản và công nhân quốc tế, của trào lưu đấu tranh vì hòa bình, tiến bộ xã hội trên toàn toàn thế giới.

Thắng lợi của Chiến dịch Điện Biên Phủ, trước hết được bắt nguồn từ sự lãnh đạo, chỉ huy đúng đắn, sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong suốt cả cuộc kháng chiến, nhất là ở những thời gian có tính bước ngoặt quan trọng của cuộc trận chiến tranh, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn nắm vững lý luận khoa học của chủ nghĩa Mác – Lênin, phát động cuộc trận chiến tranh nhân dân, toàn dân, toàn vẹn và tổng thể, xây dựng và sử dụng lực lượng vũ trang cách mạng làm nòng cốt; đánh địch bằng cả sức mạnh mẽ và tự tin của thời đại ngày này trong sự phối hợp ngặt nghèo với kinh nghiệm tay nghề truyền thống cuội nguồn của dân tộc bản địa, của quả đât; đánh địch bằng sức mình là chính, đồng thời tranh thủ tối đa sự ủng hộ mọi mặt của những nước xã hội chủ nghĩa và bè bạn khắp 5 châu; dữ thế chủ động tạo ra sự chuyển hóa cơ bản về thế và lực, làm cho sức ta càng đánh càng mạnh và đẩy quân địch vào tình thế ngày càng khốn đốn, phải đầu hàng vô Đk.

Chiến thắng của Chiến dịch Điện Biên Phủ còn bắt nguồn từ tình đoàn kết trong sáng, thủy chung của nhân dân và quân đội 3 nước Việt Nam – Lào – Cam-pu-chia trên một chiến hào chống quân địch chung và sự ủng hộ chí tình, to lớn, có hiệu suất cao về vật chất và tinh thần của những nước xã hội chủ nghĩa anh em cùng với việc cổ vũ, động viên của những nước bạn bè, những đảng cùng chí hướng, của quả đât tiến bộ dành riêng cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, đều là những tác nhân đặc biệt quan trọng quan trọng góp thêm phần làm ra thắng lợi lẫy lừng Điện Biên Phủ. Chúng ta mãi mãi ghi lòng tạc dạ về tình cảm sâu nặng và sự giúp sức to lớn đó.

Chiến thắng Điện Biên Phủ của dân tộc bản địa ta đã chứng tỏ một chân lý của thời đại: Các dân tộc bản địa bị áp bức, bị xâm lược nếu có ý chí kiên cường và đường lối đúng đắn, sáng tạo, biết đoàn kết đấu tranh vì độc lập tự do thì dân tộc bản địa đó nhất định thắng lợi. Chân lý này đã thôi thúc và cổ vũ những nước thuộc địa ở châu Á, châu Phi, Mỹ La-tinh đứng lên đấu tranh tự giải phóng, thoát khỏi ách xâm lược của chủ nghĩa thực dân, đế quốc. Chiến thắng này đã làm thay đổi cục diện toàn thế giới, xác lập sức mạnh chính nghĩa của Việt Nam, của Nhân dân yêu chuộng hòa bình, độc lập trên toàn thế giới./.

4542

Video Chiến dịch nào là chiến dịch phản công ở Việt Nam ?

Bạn vừa đọc nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Chiến dịch nào là chiến dịch phản công ở Việt Nam tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Tải Chiến dịch nào là chiến dịch phản công ở Việt Nam miễn phí

Heros đang tìm một số trong những ShareLink Tải Chiến dịch nào là chiến dịch phản công ở Việt Nam Free.

Thảo Luận vướng mắc về Chiến dịch nào là chiến dịch phản công ở Việt Nam

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Chiến dịch nào là chiến dịch phản công ở Việt Nam vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Chiến #dịch #nào #là #chiến #dịch #phản #công #ở #Việt #Nam