Thủ Thuật Hướng dẫn Câu 4.27 trang 138 sách bài tập đại số và giải tích 11 nâng cao 2022

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Câu 4.27 trang 138 sách bài tập đại số và giải tích 11 nâng cao được Update vào lúc : 2022-01-25 06:05:40 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

+) Giả sử (1) đúng với n = k, tức là(left( 1 + h right)^k ge 1 + kh + kleft( k – 1 right) over 2h^2)
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

    LG a
    LG b
    LG c

LG a

Cho một số trong những (h > 0.) Bằng phương pháp quy nạp chứng tỏ rằng

(left( 1 + h right)^n ge 1 + nh + nleft( n – 1 right) over 2h^2)

Lời giải rõ ràng:

(left( 1 + h right)^n ge 1 + nh + nleft( n – 1 right) over 2h^2) (1)

+) Với n = 1, (1) đúng

+) Giả sử (1) đúng với n = k, tức là(left( 1 + h right)^k ge 1 + kh + kleft( k – 1 right) over 2h^2)

Ta chứng tỏ (1) đúng với n = k + 1

LG b

Chứng minh rằng nếu (q > 1) thì

(lim q^n over n = + infty )

Lời giải rõ ràng:

Vì (q > 1) nên tồn tại số dương h sao cho (h = q – 1 > 0.) Từ bất đẳng thức trong câu a) suy ra

(q^n = left( 1 + h right)^n ge nleft( n – 1 right) over 2h^2)

Do đó

(q^n over n ge h^2 over 2left( n – 1 right)) với mọi n

Vì (lim h^2 over 2left( n – 1 right) = + infty ) nên từ đó suy ra

(lim q^n over n = + infty )

LG c

Cho (q > 1.) Tìm (lim n over q^n)

Hướng dẫn: b) Đặt (q = 1 + h) và vận dụng a)

Lời giải rõ ràng:

Từ b) suy ra (lim n over q^n = 0)

4390

Clip Câu 4.27 trang 138 sách bài tập đại số và giải tích 11 nâng cao ?

Bạn vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Câu 4.27 trang 138 sách bài tập đại số và giải tích 11 nâng cao tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Down Câu 4.27 trang 138 sách bài tập đại số và giải tích 11 nâng cao miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Chia SẻLink Tải Câu 4.27 trang 138 sách bài tập đại số và giải tích 11 nâng cao Free.

Thảo Luận vướng mắc về Câu 4.27 trang 138 sách bài tập đại số và giải tích 11 nâng cao

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Câu 4.27 trang 138 sách bài tập đại số và giải tích 11 nâng cao vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Câu #trang #sách #bài #tập #đại #số #và #giải #tích #nâng #cao