Mẹo Hướng dẫn Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29 cho biết thêm thêm hồ thủy lợi Dầu Tiếng Nam trên sông nào Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29 cho biết thêm thêm hồ thủy lợi Dầu Tiếng Nam trên sông nào được Update vào lúc : 2022-03-25 09:09:21 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, cho biết thêm thêm hồ Dầu Tiếng ở Đông Nam Bộ nằm ở vị trí trên sông nào sau này?

A. Sài Gòn.

B. Đồng Nai.

C. Bé.

D. Vàm Cỏ Đông.

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, cho biết thêm thêm hồ Dầu Tiếng ở Đông Nam Bộ nằm ở vị trí trên sông nào sau này?

A. Sài Gòn.

B. Đồng Nai.

C. Bé.

D. Vàm Cỏ Đông.

Các vướng mắc tương tự

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, cho biết thêm thêm hồ Dầu Tiếng ở Đông Nam Bộ nằm ở vị trí tỉnh nào sau này?

A. Tây Ninh.

B. Bình Phước.

C. Đồng Nai.

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, cho biết thêm thêm hồ Trị An ở Đông Nam Bộ nằm ở vị trí trên sông nào sau này?

A. Sài Gòn.

B. Đồng Nai.

C. Bé.

D. Vàm Cỏ Đông.

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, cho biết thêm thêm hồ Trị An ở Đông Nam Bộ nằm ở vị trí tỉnh nào sau này?

A. Tây Ninh.

B. Bình Phước.

C. Đồng Nai.

D. Bà Rịa – Vũng Tàu.

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, cho biết thêm thêm sông nào sau này không thuộc Đông Nam Bộ?

A. Sài Gòn.

B. Đồng Nai.

C. Bé.

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, hãy cho biết thêm thêm TT nào sau này ở Đông Nam Bộ có mức giá trị sản xuất công nghiệp trên 120 nghìn tỷ VNĐ?

A. Thủ Dầu Một

B. TP. Hồ Chí Minh

C. Biên Hòa

D. Vũng Tàu

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, cho biết thêm thêm ở Đông Nam Bộ có tài nguyên nào sau này?

A. Đá axit; sét, cao lanh; dầu khí, nước khoáng; bôxit

B. Sét, cao lanh; bôxit, dầu khí, nước khoáng, than đá.

C. Bôxit, nước khoáng, than đá, dầu khí, titan, than đá.

D. Nước khoáng, than đá, dầu khí; sét, cao lanh, bôxit.

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, cho biết thêm thêm điều ở Đông Nam Bộ không được trồng ở tỉnh nào sau này?

A. Tây Ninh.

B. Bình Phước.

C. Bình Dương.

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, cho biết thêm thêm lúa gạo ở Đông Nam Bộ được trồng nhiều ở tỉnh nào sau này?

A. Bình Phước.

B. Bình Dương.

C. Đồng Nai.

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, cho biết thêm thêm hồ Dầu Tiếng ở Đông Nam Bộ nằm ở vị trí tỉnh nào sau này?

A. Tây Ninh.

B. Bình Phước.

C. Đồng Nai.

Các vướng mắc tương tự

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, cho biết thêm thêm hồ Dầu Tiếng ở Đông Nam Bộ nằm ở vị trí trên sông nào sau này?

A. Sài Gòn.

B. Đồng Nai.

C. Bé.

D. Vàm Cỏ Đông.

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, cho biết thêm thêm hồ Trị An ở Đông Nam Bộ nằm ở vị trí tỉnh nào sau này?

A. Tây Ninh.

B. Bình Phước.

C. Đồng Nai.

D. Bà Rịa – Vũng Tàu.

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, cho biết thêm thêm hồ Trị An ở Đông Nam Bộ nằm ở vị trí trên sông nào sau này?

A. Sài Gòn.

B. Đồng Nai.

C. Bé.

D. Vàm Cỏ Đông.

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, cho biết thêm thêm điều ở Đông Nam Bộ không được trồng ở tỉnh nào sau này?

A. Tây Ninh.

B. Bình Phước.

C. Bình Dương.

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, cho biết thêm thêm lúa gạo ở Đông Nam Bộ được trồng nhiều ở tỉnh nào sau này?

A. Bình Phước.

B. Bình Dương.

C. Đồng Nai.

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, cho biết thêm thêm cây ăn quả ở Đông Nam Bộ được trồng nhiều ở những tỉnh nào sau này?

A. Bình Phước, Đồng Nai.

B. Đồng Nai, Bình Dương.

C. Bình Dương, Tây Ninh.

D. Tây Ninh, Bình Phước.

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, cho biết thêm thêm lợn ở Đông Nam Bộ được nuôi nhiều ở những tỉnh hoặc thành phố nào sau này?

A. Bình Phước, Tây Ninh.

D. Bà Rịa – Vũng Tàu, Tây Ninh.

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, cho biết thêm thêm bò ở Đông Nam Bộ được nuôi nhiều ở những tỉnh hoặc thành phố nào sau này?

A. Bình Phước, Tây Ninh.

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, cho biết thêm thêm mía ở Đông Nam Bộ được trồng nhiều ở những tỉnh hoặc thành phố nào sau này?

A. Bình Phước, Tây Ninh.

4606

Clip Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29 cho biết thêm thêm hồ thủy lợi Dầu Tiếng Nam trên sông nào ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29 cho biết thêm thêm hồ thủy lợi Dầu Tiếng Nam trên sông nào tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29 cho biết thêm thêm hồ thủy lợi Dầu Tiếng Nam trên sông nào miễn phí

Pro đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29 cho biết thêm thêm hồ thủy lợi Dầu Tiếng Nam trên sông nào Free.

Giải đáp vướng mắc về Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29 cho biết thêm thêm hồ thủy lợi Dầu Tiếng Nam trên sông nào

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29 cho biết thêm thêm hồ thủy lợi Dầu Tiếng Nam trên sông nào vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Căn #cứ #vào #Atlat #Địa #lí #Việt #Nam #trang #cho #biết #hồ #thủy #lợi #Dầu #Tiếng #Nam #trên #sông #nào