Mẹo về Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10 sông nào sau này có diện tích s quy hoạnh lưu vực lớn số 1 Chi Tiết

You đang tìm kiếm từ khóa Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10 sông nào sau này có diện tích s quy hoạnh lưu vực lớn số 1 được Cập Nhật vào lúc : 2022-03-23 06:48:18 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

A. Sông Hồng.

C. Sông Thái Bình.

Các vướng mắc tương tự

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, cho biết thêm thêm trong số những khối mạng lưới hệ thống sông sau này, khối mạng lưới hệ thống sông nào có diện tích s quy hoạnh lưu vực lớn số 1?

A. Sông Đồng Nai.

B. Sông Cả

C. Sông Hồng

D. Sông Mã.

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, cho biết thêm thêm trong những khối mạng lưới hệ thống sông sau này, khối mạng lưới hệ thống sông nào có tỉ lệ diện tích s quy hoạnh lưu vực lớn số 1?

A. Sông Cả.

B. Sông Đồng Nai.

C. Sông Mã.

D. Sông Thái Bình

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, cho biết thêm thêm khối mạng lưới hệ thống sông nào sau này có tỉ lệ diện tích s quy hoạnh lưu vực lớn số 1 việt nam?

A. Sông Thái Bình.

B. Sông Hồng.

C. Sông Đồng Nai.

D. Sông Cả

Căn cứ vào trang 10 của Atlat Địa lí Việt Nam, hãy cho biết thêm thêm khối mạng lưới hệ thống sông nào sau này có tỉ lệ diện tích s quy hoạnh lưu vực lớn số 1 trong những khối mạng lưới hệ thống sông?

A. Sông Mê Kông

B. Sông Hồng

C. Sông Đồng Nai

D. Các sông khác

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, cho biết thêm thêm trong số những khối mạng lưới hệ thống sông sau này, khối mạng lưới hệ thống sông nào có diện tích s quy hoạnh lưu vực nhỏ nhất?

A. Sông Thu Bồn

B. Sông Đồng Nai.

C. Sông Hồng. 

D. Sông Cả.

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, cho biết thêm thêm trong những khối mạng lưới hệ thống sông sau này, khối mạng lưới hệ thống sông nào có tỉ lệ diện tích s quy hoạnh lưu vực nhỏ nhất?

A. Sông Mã.

B. Sông Cả.

C. Sông Thái Bình.

D. Sông Thu Bồn.

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, cho biết thêm thêm trong những khối mạng lưới hệ thống sông sau này, khối mạng lưới hệ thống sông nào có tỉ lệ diện tích s quy hoạnh lưu vực nhỏ nhất?

A. Sông Đồng Nai.

B. Sông Hồng.

C. Sông Cả.

D. Sông Mã

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, hãy cho biết thêm thêm khối mạng lưới hệ thống sông nào có diện tích s quy hoạnh lưu vực lớn số 1 việt nam?

A. Sông Hồng

B. Sông Đồng Nai

C. Sông Cửu Long

D. Sông Thái Bình

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, hãy cho biết thêm thêm khối mạng lưới hệ thống sông nào có diện tích s quy hoạnh lưu vực lớn số 1 việt nam?

A. Sông Hồng

B. Sông Đồng Nai

C. Sông Cửu Long

D. Sông Thái Bình

A. Sông Hồng

C. Sông Cửu Long

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, cho biết thêm thêm khối mạng lưới hệ thống sông nào có diện tích s quy hoạnh lưu vực lớn số 1 việt nam?

A.

B.

C.

D.

Phương pháp: Sử dụng Atlat Địa lí trang 10

Cách giải: Hệ thống sông có diện tích s quy hoạnh lưu vực lớn số 1 trên lãnh thổ việt nam là sông Hồng.

Chọn C.

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, khối mạng lưới hệ thống sông Hồng có tỉ lệ diện tích s quy hoạnh lưu vực lớn số 1 việt nam.

Đáp án: A.

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm dưới đây !

Số vướng mắc: 78

Bằng cách Đk, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng và Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Page 2

Bằng cách Đk, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng và Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Page 3

Bằng cách Đk, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng và Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Page 4

Bằng cách Đk, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng và Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Page 5

Bằng cách Đk, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng và Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Page 6

Bằng cách Đk, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng và Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, cho biết thêm thêm khối mạng lưới hệ thống sông nào có diện tích s quy hoạnh lưu vực lớn số 1 việt nam?

A.

B.

C.

D.

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, cho biết thêm thêm khối mạng lưới hệ thống sông nào có diện tích s quy hoạnh lưu vực lớn số 1 việt nam?

A.

B.

C.

D.

4080

Review Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10 sông nào sau này có diện tích s quy hoạnh lưu vực lớn số 1 ?

Bạn vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10 sông nào sau này có diện tích s quy hoạnh lưu vực lớn số 1 tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Tải Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10 sông nào sau này có diện tích s quy hoạnh lưu vực lớn số 1 miễn phí

Heros đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10 sông nào sau này có diện tích s quy hoạnh lưu vực lớn số 1 Free.

Giải đáp vướng mắc về Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10 sông nào sau này có diện tích s quy hoạnh lưu vực lớn số 1

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10 sông nào sau này có diện tích s quy hoạnh lưu vực lớn số 1 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Căn #cứ #vào #Atlat #Địa #lí #Việt #Nam #trang #sông #nào #sau #đây #có #diện #tích #lưu #vực #lớn #nhất