Kinh Nghiệm về Bước đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc (1975-1981) 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Bước đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc (1975-1981) được Cập Nhật vào lúc : 2022-03-28 23:01:28 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Việt Nam xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh bảo vệ tổ quốc , Bảo vệ to quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa sau năm 1975, bài 8: đảng lãnh đạo xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc (1975-1986), Ý nghĩa thực tiễn của việc bảo vệ tổ quốc, Bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới, Tại sao phải phối hợp ngặt nghèo hai trách nhiệm kế hoạch xây dựng và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa, Bảo vệ to quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa sau năm 1975 quốc phòng 12, Thuận lợi và trở ngại vất vả riêng với yếu tố bảo vệ tổ quốc lúc bấy giờ, Xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong quy trình hiện nay1. Cách mạng Việt Nam chuyển sang quy trình mới
– Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước và hoàn thành xong thống nhất giang sơn về mặt nhà nước, Việt Nam chuyển sang quy trình giang sơn độc lập, thống nhất, tăng trưởng chủ nghĩa xã hội.
* Mối quan hệ giữa độc lập dân tộc bản địa và chủ nghĩa xã hội
– Độc lập và thống nhất là yếu tố kiện tiên quyết để giang sơn tiến lên chủ nghĩa xã hội. Tiến lên chủ nghĩa xã hội sẽ đảm bảo cho nền độc lập và thống nhất giang sơn thêm bền vững.
– Độc lập và thống nhất giang sơn không những gắn với nhau mà còn gắn với chủ nghĩa xã hội. Đó là con phố tăng trưởng hợp quy luật của cách mạng việt nam.
2. Thực hiện kế hoạch Nhà nước 5 năm (1976 – 1980)
a. Chủ trương, đường lối của Đảng
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng (họp từ thời điểm ngày 14 đến ngày 20/12/1976) đã đưa ra đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội trong phạm vi toàn nước, quyết định hành động phương hướng, trách nhiệm, tiềm năng của kế hoạch Nhà nước 5 năm (1976 – 1980).

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng Cộng sản Việt Nam
– Nhiệm vụ: vừa xây dựng chủ nghĩa xã hội, vừa tái tạo quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa.
– Mục tiêu cơ bản
+ Xây dựng cơ sở vật chất – kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội, bước đầu hình thành cơ cấu tổ chức triển khai kinh tế tài chính mới trong toàn nước mà bộ phận hầu hết là cơ cấu tổ chức triển khai công – nông nghiệp
+ Cải thiện một bước đời sống vật chất và văn hoá của nhân dân lao động.
b. Kết quả thực thi:
– Các cơ sở nông nghiệp, công nghiệp, giao thông vận tải lối đi bộ vận tải lối đi bộ bị địch đánh phá về cơ bản đã được Phục hồi và bước đầu tăng trưởng.
– Nông nghiệp, diện tích s quy hoạnh gieo trồng tăng thêm gần 2 triệu hécta, được trang bị thêm 18 nghìn máy kéo nhiều chủng loại.
– Công nghiệp, có nhiều nhà máy sản xuất được quay quồng xây dựng như nhà máy sản xuất điện, cơ khí, xi-măng v.v..
– Giao thông vận tải lối đi bộ được Phục hồi và xây mới Hàng trăm km đường tàu, lối đi bộ, nhiều bến cảng. Tuyến đường tàu Thống nhất từ Tp Hà Nội Thủ Đô đi Thành phố Hồ Chí Minh sau 30 năm bị gián đoạn đã hoạt động và sinh hoạt giải trí trở lại.

Đoàn tàu Thống nhất: tuyến Tp Hà Nội Thủ Đô – Thành phố Hồ Chí Minh
– Công cuộc tái tạo xã hội chủ nghĩa được tăng cường trong những vùng mới giải phóng ở miền Nam:
+ Giai cấp tư sản mại bản bị xoá bỏ, quốc hữu hóa những xí nghiệp,xây dựng xí nghiệp quốc doanh hoặc công tư hợp doanh.
+ Đại bộ phận nông dân đi vào con phố làm ăn tập thể.
+ Thủ công nghiệp và thương nghiệp được sắp xếp và tổ chức triển khai lại.
– Xoá bỏ những biểu lộ văn hoá phản động của chính sách thực dân phong kiến, xây dựng nền văn hoá mới cách mạng. Hệ thống giáo dục từ mần nin thiếu nhi, phổ thông đến ĐH đều tăng trưởng.
c. Hạn chế
– Kinh tế mất cân đối, sản xuất tăng trưởng chậm, thu nhập quốc dân và năng xuất thấp làm cho đời sống nhân dân trở ngại vất vả.
– Trong xã hội phát sinh nhiều xấu đi.
3. Thực hiện kế hoạch Nhà nước 5 năm (1981 – 1985)
a. Chủ trương, đường lối của Đảng

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng Cộng sản Việt Nam
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng (họp từ thời điểm ngày 27 đến ngày 31/3/1982) đã quyết định hành động trách nhiệm, tiềm năng, vị trí trí hướng của kế hoạch Nhà nước 5 năm 1981 – 1985:
* Nhiệm vụ: tiếp tục đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội trong phạm vi toàn nước do Đại hội IV đưa ra với một số trong những điểm kiểm soát và điều chỉnh, tương hỗ update và rõ ràng hoá.
* Mục tiêu:
+ Sắp xếp lại cơ cấu tổ chức triển khai, tăng cường tái tạo xã hội chủ nghĩa nhằm mục đích ổn định tình hình kinh tế tài chính – xã hội.
+ Đáp ứng nhu yếu cấp bách và thiết yếu nhất của nhân dân, giảm nhẹ mất cân đối về kinh tế tài chính.
b. Kết quả thực thi:
– Sản xuất nông nghiệp và công nghiệp, đã chặn được thế giảm sút và có bước tăng trưởng:
+ Sản xuất nông nghiệp tăng trung bình hằng năm là 4,9% so với cùng 1,9% của trong năm 1976 – 1980.
+ Sản xuất công nghiệp tăng trung bình 9,5% so với 0,6% trong trong năm 1976 – 1980.
+ Thu nhập quốc dân tăng trung bình hằng năm là 6,4% so với 0,4% trong 5 năm trước đó.
– Về xây dựng cơ sở vật chất – kĩ thuật, hoàn thành xong hàng trăm khu công trình xây dựng tương đối lớn, hàng nghìn khu công trình xây dựng vừa và nhỏ. Dầu mỏ khởi đầu được khai thác, khu công trình xây dựng thuỷ điện Sông Đà, thuỷ điện Trị An được khẩn trương xây dựng, sẵn sàng sẵn sàng thành lập và sinh hoạt giải trí.

Công trình thủy điện Hòa Bình
– Các hoạt động và sinh hoạt giải trí khoa học – kĩ thuật được triển khai, góp thêm phần thúc đẩy sản xuất tăng trưởng.
c. Hạn chế: Những trở ngại vất vả cũ chưa khắc phục, xuất hiện còn trầm trọng hơn, tình hình kinh tế tài chính – xã hội chưa ổn định.1. Bảo vệ biên giới Tây Nam
– Ngay sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước, tập đoàn lớn lớn Khơ e đỏ do Pônpốt đứng đầu xâm phạm lãnh thổ việt nam:
+ Tháng 5/1975, quân Khơme đỏ lấn chiếm Phú Quốc và hòn đảo Thổ Chu.
+ Ngày 22/12/1978, quân Khơme đỏ tiến công việt nam từ Hà Tiên đến Tây Ninh.
⇒ Quân ta phản công,tiêu diệt toàn bộ quân xâm lược.
– Ngày 7/1/1979 quân đội Việt Nam cùng với lực lượng cách mạng Campuchia tiến công, xóa khỏi chính sách diệt chủng Pôn pốt,giải phóng Phnôm Pênh (7/1/1979)
2. Bảo vệ biên giới phía Bắc
– Hành động thù địch của Trung Quốc:
+ Ủng hộ hành vi xâm lược Việt Nam của tập đoàn lớn lớn Pôn pốt.
+ Khiêu khích dọc biên giới phía Bắc, hình thành sự kiện “nạn kiều”, cắt viện trợ, rút Chuyên Viên.
+ Tấn công biên giới phía Bắc ngày 17/2/1979 từ Móng Cái đến Phong Thổ (Lai Châu).
⇒ Nhân dân Việt Nam ở 6 tỉnh phía Bắc chiến đấu bảo vệ lãnh thổ, đến ngày 18/3/1979 Trung Quốc rút quân.
B. Bài tập rèn luyện kỹ năng
Câu 1. Cách social chủ nghĩa được khởi đầu ở Việt Nam lúc nào ?
A. 1954                              B. 1965                              C. 1975                              D. 1975
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 2. Một hình thức xí nghiệp chỉ xuất hiện trong thời hạn tái tạo xã hội chủ nghĩa sau giải phóng?
A. Xí nghiệp quốc dân.                                                B. Xí nghiệp tư bản – Nhà nước.
C. Xí nghiệp tư bản tư nhân.                                       D. Xí nghiệp quốc doanh hoặc công – tư hợp doanh.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 3. Sau kế hoạch 5 năm (1976 – 1980), tình hình kinh tế tài chính Việt Nam ra làm sao ?
A. Nền kinh tế tài chính việt nam mất cân đối nghiêm trọng.    
B. Nền kinh tế tài chính đã từng bước được phục hồi và tăng trưởng.
C. Kinh tế tư nhân và thành viên bị ngăn cấm, thu nhập quốc dân và năng suất lao động thấp. 
D. Tất cả những ý trên.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 4. Tình hình kinh tế tài chính nông nghiệp việt nam sau 5 năm thực thi kế hoạch Nhà nước(1981 – 1985) là:
A. Sản xuất nông nghiệp tăng trung bình hằng năm là 2,9%.
B. Sản xuất nông nghiệp tăng trung bình hằng năm là 3,9%.
C. Sản xuất nông nghiệp tăng trung bình hằng năm là 4,9%.                               
D. Sản xuất nông nghiệp tăng trung bình hằng năm là một trong,9%.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 5. Điền thêm từ không đủ trong câu sau: “Chủ nghĩa xã hội không những là mục tiêu của toàn bộ sự nghiệp toàn bộ chúng ta mà còn vì chủ nghĩa xã hội, sự vững mạnh mẽ và tự tin của chính sách xã hội chù nghĩa là bảo đàm cho … của Tổ quốc”.
A. Độc lập và tự do.                                                    B. Độc lập và thống nhất.
C. Độc lập và độc lập lãnh thổ.                                            D. Độc lập và tăng trưởng.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 6. Tình hình công nghiệp việt nam trong trong năm 1981 – 1985?
A. Công nghiệp tăng trung bình thường niên 0,6%.        B. Công nghiệp tăng trung bình thường niên 9,5%.
C. Công nghiệp tăng trung bình thường niên 7,5%.        D. Công nghiệp tăng trung bình thường niên 8,6%.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 7. Chiến tranh biên giới Tây Nam bùng nổ lúc nào ?
A. Ngày 3 – 5 – 1975.                                                  B. Ngày 10-5- 1975.
C. Ngày 22- 12- 1978.                                                 D. Ngày 1- 1-1979.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 8. Chiến tranh biên giới phía Bắc bùng nổ trong thời hạn nào ?
A. Từ ngày 7-1 – 1979 đến ngày 5 – 3 – 1979.             B. Từ ngày 17 – 1 – 1979 đến ngày 18 – 3 – 1979.
C. Từ ngày 17. – 2 – 1979 đến ngày 18 – 3 – 1979.      D. Từ ngày 17 – 2 – 1979 đến ngày 5 – 3 – 1979.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 9. Cuộc trận chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc đã trình làng trên quy mô bao nhiêu tỉnh?
A. 4                                    B. 5                                    C. 6                                    D. 7
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 10. Tình hình kinh tế tài chính việt nam sau kế hoạch 5 năm (1981 – 1985)
A. Nền kinh tế tài chính trong tình trạng mất cân đối nghiêm trọng.  
B. Không phát huy được tiềm năng của những thành phần kinh tế tài chính thành viên tư nhân.
C. Mục tiêu cơ bản là ổn định tình hình kinh tế tài chính – xã hội vẫn chưa thực thi được. 
D. Tất cả những ý trên.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 11. Từ năm 1946 đến 1980, đã ba lần Quốc hội thông qua Hiến pháp, đó là những Hiến pháp nào?
A. Hiến pháp 1946; Hiến pháp 1959; Hiến pháp 1980.        
B. Hiến pháp 1946; Hiến pháp 1960; Hiến pháp 1980.
C. Hiến pháp 1946; Hiến pháp 1975; Hiến pháp 1980.                                        
D. Hiến pháp 1946; Hiến pháp 1976; Hiến pháp 1980.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 12. Quân đội nhân dân Việt Nam đã hỗ trợ những lực lượng cách mạng Cam-pu-chia giải phóng thủ đô Phnôm Pênh vào thời hạn nào?
A. Ngày 22 – 12 – 1978.                                               B. Ngày 7 – 1 – 1979.
C. Ngày 17 – 2 – 1979.                                                 D. Ngày 18 – 3 – 1979.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 13. Chiến thắng biên giới Tây Nam của quân dân ta có ý nghĩa ra làm sao?
A. Tạo thời cơ thuận tiện cho cách mạng Cam-pu-chia giành thắng lợi.        
B. Tiêu diệt hoàn toàn chính sách Pôn-pốt – Iêng-xê-ri.
C. Tăng cường tình đoàn kết của ba nước Đông Dương.                                     
D. Tạo nên sức mạnh tổng hợp của nhân dân hai nước Việt Nam và Cam-pu-chia.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 14. Nền kinh tế tài chính của ta sau 5 năm vẫn còn đấy mất cân đối, sản xuất tăng trưởng chậm, thu nhập quốc dân và năng suất lao động thấp, đời sống nhân dân còn gặp nhiều trở ngại vất vả. Đó là những hạn chế của thời kì nào?
A. Thực hiện kế hoạch 5 năm lần 1 (1960 – 1965).    
B. Thời kì Phục hồi kinh tế tài chính miền Bắc (1968 – 1973).
C. Thực hiện kế hoạch 5 năm (1976 – 1980).             
D. Thực hiện kế hoạch 5 năm (1981 – 1985).
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 15. Điểm nào chưa phải là thành tựu hầu hết của kế hoạch nhà nước (1981 – 1985)?
A. Sản xuất lương thực tăng trung bình từ 13,4 triệu tấn trong thời kì 1976 – 1980 lên đến mức 17 triệu tấn.
B. Thu nhập quốc dân tăng trung bình thường niên là 6,4% so với 0,4% trong thời kì 1976 – 1980.
C. Về cơ bản ổn định tình hình kinh tế tài chính – xã hội, ổn định đời sống nhân dân.      
D. Hoàn thành hàng trăm khu công trình xây dựng tương đối lớn.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 16. Tình trạng khủng hoảng rủi ro không mong muốn cục bộ trầm trọng về kinh tế tài chính – xã hội của giang sơn trong thời kì 1980 – 1985 được biểu lộ ở nhiều mặt. Điểm nào không đúng với thực tiễn nói trên?
A. Vấn đề lương thực không được xử lý và xử lý.               B. Đời sống nhân dân còn trở ngại vất vả, chưa ổn định.
C. Hàng tiêu dùng còn khan hiếm.                              D. Văn hóa – giáo dục không được đánh giá trọng.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 17. Đại hội Đảng toàn quốc lần IV của Đảng Cộng sản Việt Nam họp vào lúc nào?
A. Từ 12 đến 18/12/1976                                             B. Từ 14 đến 20/12/1976
C. Từ 10 đến 20/12/1976                                             D. Từ 15 đến 20/12/1976
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 18. Đại hội lần thứ V của Đảng xác lập điều gì?
A. Tiếp tục thực thi đường lối cách mạng xủ hội chủ nghĩa đã vạch ra từ Đại hội lần thứ IV      
B. Thực hiện Công cuộc thay đổi giang sơn
C. Thực hiện Công cuộc Công nghiệp hóa và tân tiến hóa giang sơn                  
D. Tất cả đều đúng
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 19. Đại hội lần thứ V của Đảng Cộng sản Việt Nam họp vào thời hạn nào?
A. Từ 27 đến 31/3/1980                                               B. Từ 27 đến 31/3/1981
C. Từ 27 đến 31/3/1982                                               D. Từ 27 đến 31/3/1985
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 20. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV (12/1976) có những quyết định hành động quan trọng. Điều nào sau này chưa phải là quyết định hành động của Đại hội lần này?
A. Đổi tên Đảng Lao động Việt Nam thành Đảng Cộng sản Việt Nam        
B. Đề ra đường lối xây dựng CNXH trong toàn nước
C. Quyết định phương hướng, trách nhiệm, tiềm năng của kế hoạch nhà nước 5 năm (1976 – 1980)   
D. Thực hiện đường lối thay đổi giang sơn
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 21. Nhiệm vụ cơ bản của kế hoạch 5 năm (1976 – 1980) là gì?
A. Khôi phục và tăng trưởng kinh tế tài chính                             
B. Cải thiện và nâng cao đời sống của nhân dân
C. Vừa xây dựng chủ nghĩa xã hội, vừa tái tạo quan hệ sản xuất XHCN           
D. Xây dựng nền văn hóa truyền thống cổ truyền tiến bộ
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 22. Nền kinh tế tài chính của ta sau 5 năm vẫn còn đấy mất cân đối, sản xuất tăng trưởng chậm, thu nhập quốc dân và năng suất lao động thấp, đời sống nhân dân còn gặp nhiều trở ngại vất vả. Đó là hạn chế của thời kì nào?
A Thực hiện kế hoạch 5 năm lần 1 (1960 – 1965).     
B. Thời kỳ Phục hồi kinh tế tài chính miền Bắc (1986 – 1973)
C. Thực hiện kế hoạch 5 năm (1976 – 1980)              
D. Thực hiện kế hoạch 5 năm (0981 – 1995)
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 23. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ V (3/1982) có những quyết định hành động quan trọng. Điều nào sau này chưa phải là quyết định hành động của Đại hội này?
A. Cả nước tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chãi lên CNXH         
B. Tiếp tục đường lối xây dựng CNXH trong phạm vi toàn nước
C. Thời kỳ quá độ lên CNXH ở việt nam phải trải qua nhiều chặng                      
D. Phương hướng, trách nhiệm, tiềm năng của kế hoạch 5 năm (1981 – 1985)
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 24. Điểm nào sau này chưa phải là thành tựu hầu hết của kế hoạch nhà nước (1981 – 1985)?
A. Sản xuất lương thực tăng trung bình từ 3,4 triệu tấn trong thời 1976 – 1980 lên đến mức 10 triệu tấn
B. Thu nhập quốc dân tăng trung bình thường niên là 6,4% so với 0,4% trong thời kì 1976 – 1980
C. Đủ ổn định tình hình kinh tế tài chính – xã hội, ổn định đời sống nhân dân                  
D. Hoàn thành hàng trăm khu công trình xây dựng tương đối lớn
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 25. Từ sau 30/4/1975, để bảo vệ bảo vệ an toàn và uy tín lãnh thổ của Tổ quốc, Việt Nam phải đối đầu trực tiếp với những lực lượng nào?
A. Quân xâm lược Mĩ                                                 
B. Tập đoàn Pôn Pốt (Campuchia)
C. Cuộc tiến công biên giới phía Bắc của quân Trung Quốc                               
D. Câu B và C đúng
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 26. Nguyên nhân của những trở ngại vất vả yếu kém trong việc thực thi kế hoạch 5 năm (1976 – 1980 và 1981 – 1985) là gì?
A. Do nền kinh tế thị trường tài chính việt nam vốn đủ nghèo nàn lỗi thời lại bị chiến tàn phá nặng nề   
B. Do chủ trương cấm vận của Mĩ đã làm cản trở quan hệ kinh tế tài chính giữa việt nam với những nước
C. Sự khống chế, phá hoại của những lực lượng thù địch                                         
D. Cả 3 câu trên
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
 

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

4176

Clip Bước đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc (1975-1981) ?

Bạn vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Bước đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc (1975-1981) tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Download Bước đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc (1975-1981) miễn phí

Heros đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật Bước đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc (1975-1981) Free.

Giải đáp vướng mắc về Bước đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc (1975-1981)

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Bước đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc (1975-1981) vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Bước #đầu #xây #dựng #chủ #nghĩa #xã #hội #và #bảo #vệ #tổ #quốc