Kinh Nghiệm về Bài tập ôn hè lớp 2 lên 3 môn toán Mới Nhất

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Bài tập ôn hè lớp 2 lên 3 môn toán được Cập Nhật vào lúc : 2022-03-11 02:14:23 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Đề số 1

A: Phần trắc nghiệm 

Câu 1: Tính chu vi hình tứ giác ABCD, biết độ dài những cạnh là AB= 18m; BC= 24m ; CD= 36m; DA= 28m.

A .   105m                     B.106m                    

C.107m

Câu 2: Văn chơi ván cờ từ 9 giờ 15 phút đến 9 giờ rưỡi. Hỏi Văn chơi ván cờ hết bao nhiêu phút ?

A .      45 phút              B.  15 phút              
C.30 phút

Câu 3:  Trong dịp tết trồng cây xã A trồng được 354 cây, xã B trồng được thấp hơn xã A 42 cây. Hỏi xã B trồng được bao nhiêu cây?

A. 322 cây        B.312 cây            

C.323 cây

Câu 4: Tìm hai số  có tích bằng số lớn số 1 có một chữ số và thương cũng bằng số lớn số 1 có một chữ số ?

A. 0 và 9               B.  3 và 3              
C.9 và 1


B.Phần tự luận
:

Câu 1: Tính

a) 856 – 154 + 126 b. 4 x7 + 82

b) 5×8 – 3 d. 40 : 8 x 5

Câu 2 : Tìm X

a) X – 37 = 4 x 7 b. 42 – 24 + X = 72

b) 2 x 3 x X = 24 d. X : 5  = 32 : 4

Câu 3 : Có 3 thùng dầu , mỗi thùng có 10 lít . Hỏi nếu rót số dầu đó vào những can  5 lít thì được bao nhiêu can ?

Câu 4: Cho ba chữ số : 1;  3 ; 5

a) Viết toàn bộ những số có 3 chữ số rất khác nhau ( mỗi chữ số chỉ được viết 1 lần trong mọi số )

b) Tính tổng, hiệu của số lớn số 1 và số nhỏ nhất .

Câu 5 : Số

Đáp án đề ôn hè lớp 2 lên lớp 3 môn Toán đề số 1

A: Phần trắc nghiệm ;

Khoanh vào vần âm với ý vấn đáp đúng

Câu 1:  
B.106m

Câu 2:   B.  15 phút

Câu 3:  
B.312 cây

Câu 4:  
C.9 và 1

B.Phần tự luận :

Câu 1: Tính

a) 856 – 154 + 126 = 828   b) 4 x7 + 82 = 110

c) 5×8 – 3 = 37                  d.  40 : 8 x 5 =   25

Câu 2 : Tìm X

a) X – 37 = 4 x 7                            b) 42 – 24 + X = 72

X  – 37 =  28                                18     + X      = 72

X         =   28 +  37                                        X= 72-18

X         =65                                                    X= 54

c) 2 x 3 x X = 24                               d. X : 5  = 32 : 4

6  x  X =  24                               X  :  5   =  8

X   =  24 :  6                         X           =  8 x 5

X  =    4                                 X        =   40

Câu 3 :  Giải :  3 thùng dầu có số lít là  :  10 x 3 = 30 lít

Số dầu đó  rót vào được số can là  :   30 : 5 = 6 ( can  )

Đáp số : 6 can

Câu 4:   a)  135  ;  153  ; 315  ; 351  ; 513  ; 531

b) Số lớn số 1 là 531 . Số nhỏ nhất là 135

Tổng  531 + 135 = 666

Hiệu 531  –  135  = 396

Câu 5 : Số

Bài tập ôn hè lớp 2 lên lớp 3

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản khá đầy đủ của tài liệu tại đây (702.86 KB, 25 trang )

LÊ HỒNG VÂN

BÀI TẬP ÔN HÈ LỚP 2 LÊN LỚP 3
MÔN TOÁN

Ngày ….. tháng ….. năm 2022
Toán
Ôn tập về phép cộng và phép trừ
I. Mục tiêu: Củng cố cho học viên về phép cộng, phép trừ…
HS hiểu và làm được bài tập.
II. Bài mới:
Bài 1: Tính nhanh:
a, 26+ 17 + 23 + 14
b, 46+ 82 + 18 + 54
c, 37 – 5 + 37 – 7
Bài 2: Tìm x
a, x + 36 = 72
b, x – 45 = 37
c, x + 32 = 18 + 45
d, 76 – x = 28
Bài 3: Điền dấu > < = thích hợp vào chỗ chấm
a,25 + 36 …. 17 + 48
b,74 – 36 …. 83 – 37
c,56 – 19 …. 18 + 19
Bài 4: Điền dấu > < = thích hợp vào chỗ chấm
a, x + 32 …. 41 + x
b,56 – y …. 45 – y
c,x – 26 …. x – 21
Bài 5: Tìm một số trong những biết số đó cộng với 45 thì bằng 62

Bài 6: Tìm một số trong những biết số đó trừ đi 26 thì bằng 38
Bài 7: Đúng ghi Đ sai ghi S
25 + 48 = 73
76 – 29 = 57
57 – 28 = 29
Bài 8: Tìm x :
A, x + 12 = 46
B, 42 + x = 87

C, x + 26 = 12 + 17
D, 34 + x = 86 – 21

******************************
Tiếng Việt
I. Mục tiêu: Củng cố cho HS cách đặt vướng mắc bao giờ…..
HS điền BT đúng BT chính tả….
Bài 1: Em hãy dùng cụm từ: bao giờ, lúc nào, tháng mấy, mấy giờ để thay thế
cho cho cụm từ lúc nào dưới đây:
a/ Khi nào lớp bạn đi thăm bà mẹ Việt nam anh hùng?
b/Khi nào bạn về thăm ông bà?
c/ Bạn vẽ bức tranh này lúc nào?
d/ Khi nào chúng mình đi thăm cô giáo?

Bài 2: Em hãy lựa chọn chữ trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống :
– (sông, xông)
– ………Hồng
-……….xáo
– (sa, xa)
-…… sút

– đường …….
– (sương, xương)
– cây……… rồng
– ……… sớm
___________________________________________________________________
Ngày ….. tháng ….. năm 2022
Toán

Ôn phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100
I. Mục tiêu: Củng cố cho học viên về phép cộng, phép trừ…
HS hiểu và làm được bài tập.
II. Bài mới:
Bài 1:Điền số thích hợp vào ô trống:
a/
+ 35 = 89
40 + = = 89
86 =
b/ 45 = 28
Bài 2 : Tìm x
a/ x – 21 = 33 – 21

100 –

=39

– 27 = 72

b/ 78- x = 42 + 24

c/ x + 25 = 100 – 25

d/ 89 – x = 28
Bài 3: Viết thêm 2 số vào dãy số sau:
a/ 9; 12 ; 15; 18; ….; ….
b/ 4; 8 ; 16; ….; ….
c/ 100; 200 ; 300; 400; ….; ….
d/ 110; 120 ; 130; 140; ….; ….
Bài 4:Điền số thích hợp vào ô trống:
a/

+ 15 < 15 + 1

b/ 18<

+ 16 < 20

c/ 10 <

<

Bài 5: >;<; =
2×5…5×2
20 x 4 … 79
60 : 3 … 3 x 7

< 13
40 x 2 … 80 : 2
30 x 2 … 20 x 4
4 x 10 …. 5 x 9
***********************************
Tiếng Việt

+0

Bài 1:Tìm những tiếng:
a/ Bắt đầu bằng gi hoặc d, có nghĩa như sau:
– Chỉ vật khiến cho những người dân nằm:…………………………….
– Chỉ sợi dùng để buộc:………………………………..
– Trái với hay:…………………………………………
– Tờ mỏng dính , dùng để viết chữ lên:…………………………..
b/ Có vần ưt hoặc ưc:
– chỉ chỗ rất sâu mà thường đứng trên núi cao nhìn xuống ta thấy:…………
– Chỉ động tác bỏ đi những thứ ta không cần nữa ( đồng nghĩa tương quan với quẳng đi):……
Bài 2: Gạch dưới bộ phận vấn đáp cho vướng mắc Thế nào?
– Mùa thu, hoa cúc nở vàng rực cả khu vườn.
– Ve nhởn nhơ ca hát suốt ngày hè.
Bài 3: Đặt vướng mắc cho bộ phận được in đậm dưới đây:
a/ Hoa gạo nở đỏ rực trên những cành cây.
– Câu hỏi em đặt:……………………………………………………………
b/ Đàn cò đậu trắng xóa trên cánh đồng.
– Câu hỏi em đặt:……………………………………………………………
Bài 4: Gạch dưới bộ phận câu vấn đáp cho vướng mắc Vì sao?
a/ Những cây hoa héo tàn vì không được tưới nước.
b/ Vì nắng to, cánh đồng nứt nẻ.
c/ Vì ham chơi, Hà bị điểm kém.
d/ Thỏ thua rùa vì quá chủ quan.
___________________________________________________________________
Ngày ….. tháng ….. năm 2022
Toán

Ôn tập
Bài 1: Điền số thích hợp vào ô trống:
a/
+ 72 = 97
70 + = = 96
b/ 85 = 46
Bài 2 : Tìm x

213 –

= 42

a/ x – 45 = 56

b/ 123- x = 22 + 89

c/ x + 25 = 100 – 37

d/ 67 – x = 24

e/ 18 : x = 9

g/ 3  x = 27

230 =

+0

– 89 = 72

Bài 3: Thùng thứ nhất đựng 436 lít dầu, thùng thứ hai đựng nhiều hơn nữa thùng thứ
nhất 47 lít dầu. Hỏi thùng thứ hai đựng bao nhiêu lít dầu?
Bài 4: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
392; 394; 396;… ;… ;… ; 404
155; 150; 145;… ; 135; …;…
520; 540; 560;… ;… ;…; 640.
Bài 5:Đặt tính rồi tính:
a/ 68 + 62

57 + 39

73 – 26

64 – 48

b/ 543 + 376

35 + 865

678 – 622

497 – 34

*************************************
Tiếng Việt
Bài 1: Đặt vướng mắc có cụm từ ở đâu cho những câu sau:
a/ Giữa cánh đồng, đàn trâu đang thung thăng gặm cỏ.
b/ Chú mèo mướp vẫn nằm lì bên đống tro ấm trong nhà bếp.
c/ Ngoài sân, những bạn đang nô đùa.

Bài 2: Đặt vướng mắc có cụm từ ra làm sao cho những câu sau:
a/ Gấu đi lặc lè.
b/ Sư tử giao việc cho bề tôi rất hợp lý.
c/ Vẹt bắt chước tiếng người rất giỏi.
Bài 3: Đặt câu có từ : đỏ tươi, đỏ thắm, xanh ngắt, xanh mát.
___________________________________________________________________
Ngày ….. tháng ….. năm 2022
Toán

ễn tập
Bài 1:Tìm số tròn chục liền trước và số tròn chục liền sau của :
a/ 100

b/ 80

Bài 2: Viết chữ số thích hợp vào dấu * biết :
a/ * 7 < 29

b/ 6 * > 6 *

c/ 3 * < ** < 34

d/ 63*< *** < 632

Bài 3: Tìm x
a/ x – 42 = 26

c/ 78 – x = 27

b/ x + 32 + 61

d/ x : 3 = 18

Bài 4 :Mai có một tá bút chì, Mai có thấp hơn Hùng 2 cái. Hỏi cả hai bạn có bao nhiêu
cái bút chì?
Bài 5: Đặt tính rồi tính
78 + 36

87 – 49

812 + 39

76 – 23
*********************************
Tiếng Việt

Bài 1: Hãy giải nghĩa những từ dưới đây bằng từ trái nghĩa với nó
a/ Cao:………..

d/ Đầu tiên:………………..

b/ Dài:……….

e/ Biến mất………………..

c/ Người lớn: ………………..

g/ Bình tĩnh:………………

Bài 2: Đặt câu với từ công nhân, nông dân, bác sĩ, giáo viên.
Bài 3:Sắp xếp những từ đã cho thành từng cặp có nghĩa trái ngược nhau
a/ đẹp, ngắn, nóng , thấp, lạnh, xấu, cao, dài.
b/lên, yêu, xuống, ghét, khen, ra, chê, vào
___________________________________________________________________
Ngày ….. tháng ….. năm 2022
Toán
Phép nhân – Bảng nhân 2, 3, 4, 5
Bài 1: Viết những tổng sau thành tích rồi tính:
a, 2 + 2 +2 + 2 + 2
b, 4+ 4+4 + 4
c, 5 + 5 +5 + 5 + 5

Bài 2: Viết những tích dưới dạng tổng những số hạng bằng nhau rồi tính kết quả.
a, 2 x 6
b, 8 x 3
c, 7 x 4
Bài 3: Thay những biểu thức dưới đây thành tổng của những số hạng bằng nhau rồi tính
kết quả.
a, 4 x 3 + 4
b, 3 x 4 + 3
c, 5 x 2 + 5
Bài 4: Viết mỗi biểu thức sau này thành tích của hai thừa số.
a, 4 x 3 + 4 x2
b, 3 x 5+ 3 x3
Bài 5: Không tính kết quả của mỗi biểu thức hãy điền (> < = ) thích hợp vào chỗ
chấm.
a, 4 x 3 … 4+ 4+ 4 + 4
b, 2 x 4 … 2 + 2 +2 + 2

c, 5 x 4 … 5 + 5 +5
Bài 6: Tính
a, 3 x 4 + 16
b, 5 x 6 + 42
c, 4 x 8 – 17
Bài 7: Điền số thích hợp vào ô trống
30 < 4 x
< 35
Bài 8: Điền dấu > < = thích hợp vào chỗ chấm
a, 4 x 5 + 6 … 4 x 6
b, 5 x 4 – 6 … 5 x 4
c, 3 x 6 + 3 … 3 x 7
Bài 9: Viết thêm 3 số vào mỗi dãy số sau.
a, 3, 6, 9, 12, …………………………….
b, 5, 9, 13, 17, …………………………….
a, 5, 10, 15, 20, ………………
*******************************
Tiếng Việt
Bài 1: Điền cặp từ trái nghĩa vào mỗi dòng sau để hoàn hảo nhất những thành ngữ, tục
ngữ:
– Đi …. về …
– Thức….. dậy …
– Gần mực thì…., gần đèn thì…

Bài 2: Tìm những từ chỉ phẩm chất tốt đẹp của nhân dân ta theo yêu cầu sau:
-Chỉ những phẩm chất tốt trong chiến đấu chống giặc ngoại xâm:…
-Chỉ những phẩm chất tốt trong lao động xây dựng giang sơn:…
Bài 3: Dùng cụm từ nào để tại vị vướng mắc cho từng bộ phận câu được gạch dưới trong
từng câu sau. Viết vướng mắc ở dưới mỗi câu:

-Ngay thềm lăng, mười tám cây vạn tuế tượng trưng cho một hàng quân danh dự
đứng trang nghiêm.
……………………………………………………………..
-Những đêm trăng sáng, dòng sông là một đường trăng lung linh dát vàng.
…………………………………………………………….
– Mỗi ngày hè tới, hoa phượng vĩ nở đỏ rực hai bên bờ.

Ngày ….. tháng ….. năm 2022
Toán
Một số bài toán có lời văn về ý nghĩa phép tính
Bài 1:Trường Hữu Nghị có 487 học viên nữ và 412 học viên nam. Hỏi:
a/Trường Hữu Nghị có toàn bộ bao nhiêu học viên?
b/Số học viên nữ nhiều hơn nữa số học viên nam là bao nhiêu em?
Bài 2: Một đàn vịt có 100 con ở dưới ao và 100 con ở trên bờ. Bây giờ có 10 con
vịt ở dưới ao lên bờ phơi nắng. Hỏi giờ đây:
a/Dưới ao còn sót lại bao nhiêu con vịt?
b/Trên bờ có bao nhiêu con vịt?
c/Số vịt ở trên bờ và số vịt ở dưới ao hơn kém nhau bao nhiêu con?
Bài 3: Một bến xe có 37 xe hơi rời bến, như vậy còn sót lại 12 xe hơi chưa rời bến. Hỏi lúc
đầu có bao nhiêu xe hơi trên bến xe đó ?
Bài 4: Một shop có 356 kg đường . Sau một ngày bán hàng shop còn laị
210 kg đường. Hỏi ngày đó shop đã bán được bao nhiêu ki- lô – gam đường?
Bài 5: Một xe hơi chở khách dừng tại bến đỗ. Có 5 người xuống xe và 3 người lên xe.
Xe tiếp tục chạy, thời gian hiện nay trên xe có toàn bộ 40 hành khách. Hỏi trước lúc tạm ngưng
bến đỗ đó, trên xe có bao nhiêu hành khách?
Bài 6: Gói kẹo chanh và gói kẹo dừa có toàn bộ 235 cái kẹo. Riêng gói kẹo chanh có
120 cái . Hỏi :
a/Gói kẹo dừa có bao nhiêu cái kẹo?
b/ Phải bớt ở gói kẹo chanh đi bao nhiêu cái kẹo để số kẹo ở hai gói bằng bằng
nhau?

Bài 7: Cứ 4 cái bánh nướng đóng được một hộp bánh. Hỏi nên phải có bao nhiêu cái
bánh nướng để đóng được 8 hộp bánh như vậy?

*****************************
Tiếng Việt
Bài 1: Em hãy dùng cụm từ: bao giờ, lúc nào, tháng mấy, mấy giờ để thay thế
cho cho cụm từ lúc nào dưới đây:
a/ Khi nào lớp bạn đi thăm bà mẹ Việt nam anh hùng?
b/Khi nào bạn về thăm ông bà?
c/ Bạn vẽ bức tranh này lúc nào?
d/ Khi nào chúng mình đi thăm cô giáo?
Bài 2: Em hãy lựa chọn chữ trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống :
a/- (sông, xông)
– ………Hồng
-……….xáo
-(sa, xa)
-…… sút
-đường …….
-(sương, xương)
-cây……… rồng
-……… sớm
___________________________________________________________________
Ngày ….. tháng ….. năm 2022
Toán

Ôn tập
Bài 1: Tìm số tròn chục liền trước và số tròn chục liền sau của :
a/ 100
b/ 80

Bài 2: Viết chữ số thích hợp vào dấu * biết :
a/ * 7 < 29
b/ 6 * > 6 *
c/ 3 * < ** < 34
Bài 3: Tìm x
a/ x – 42 = 26

d/ 63*< *** < 632
c/ 78 – x = 27

b/ x + 32 + 61
d/ x : 3 = 18
Bài 4 : Mai có một tá bút chì, Mai có thấp hơn Hùng 2 cái. Hỏi cả hai bạn có bao nhiêu
cáI bút chì?
Bài 5: Đặt tính rồi tính
78 + 36
87 – 49
812 + 39
76 – 23
***********************************
Tiếng Việt
Bài 1: Dùng cụm từ vì sao để tại vị vướng mắc cho từng bộ phận câu gạch dưới trong mọi
câu sau. Viết vướng mắc xuống dưới:

-Nhờ làm lụng chuyên cần, vợ chồng người nông dân đã thiết kế xây dựng được một cơ
ngơi đàng hoàng.
………………………………………………………………………..
-Mất mồi, con cá dữ tức tối bỏ đi.
……………………………………………………………………….

Bài 2: Chọn dấu chấm hỏi hoặc dấu chấm than để điền vào từng ô trống trong đoạn
văn sau cho thích hợp:
– Con mơ gì thế
Kể cho mẹ nghe đi
– Con mơ con gặp hổ dữ trong rừng, con sợ quá thét lên: “ Mẹ ơi”
Thế rồi
con tỉnh dậy.
_ Con đừng sợ. Mẹ luôn ở cạnh bên con những lúc nguy hiểm.
___________________________________________________________________
Ngày ….. tháng ….. năm 2022
Toán

Ôn tập
Bài 1:Điền số thích hợp vào ô trống:
a/
+ 72 = 97
70 + =
b/ 85 = 46
Bài 2 : Tìm x
a/ x – 45 = 56

213 –

= 96
= 42

230 =

+0

– 89 = 72

b/ 123- x = 22 + 89

c/ x + 25 = 100 – 37
d/ 67 – x = 24
e/ 18 : x = 9
g/ 3  x = 27
Bài 3: Thùng thứ nhất đựng 436 lít dầu, thùng thứ hai đựng nhiều hơn nữa thùng thứ
nhất 47 lít dầu. Hỏi thùng thứ hai đựng bao nhiêu lít dầu?
Bài 4: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
392; 394; 396;… ;… ;… ; 404
155;150;145;… ; 135; …;…
520;540;;560;… ;… ;…; 640.
Bài 5:Đặt tính rồi tính:
a/ 68 + 62
57 + 39
73 – 26
64 – 48
b/ 543 + 376
35 + 865
678 – 622
497 – 34

************************************
Tiếng Việt
Bài 1: Tìm từ trái nghĩa với mồi từ sau để điền vào từng chỗ trống cho thích hợp:

trẻ con- ….

tỉnh – ….
xuất hiện ….
hiền lành – ….
rụt rè – ……….
bình tĩnh – …
Bài 2: Đặt câu với những từ sau: anh hùng, thông minh, gan dạ, cần mẫn, đoàn kết, anh
dũng
Bài 3) Nối từ ngữ thích hợp ở cột A với cột B để tạo thành câu Ai – làm gì?

A

B
Làm cho tôi chiếc chổi cọ để
quét nhà, quét sân.
đang tung tăng tới trường.

a. Các bạn học viên tiểu học
b. Đêm ấy, quanh đống lửa
bập bùng, những cụ ông cụ bà già
c. Bố

Vừa uống rượu vừa trò
chuyện vui vẻ.
Bài 4) Đặt vướng mắc cho bộ phận câu được in đậm :
a. Cô Gió đưa những hạt kê đến một đám cỏ non xanh.
b. Cô bé ngồi thẫn thờ nhìn qua hiên chạy cửa số.
___________________________________________________________________
Ngày ….. tháng ….. năm 2022
Toán

Ôn tập
Bài 1:Tính nhẩm
a/2 x 5 x 3=…
8 : 2 x 3 =….
27 : 1 x 3 =….

b/ 6 x 2 : 4 = …
0x5:3=…
1 x 4 x 3 =….

Bài 2: Điền số
a)
:5=1

8x

= 0

b)

30 :

=6

x4=4

Bài 3: Tính theo mẫu
a) 3 x 5 + 14 = 15 + 14
= 29
5 x 7 + 27 =

5 x 9– 18 =
6:3×5=

b) 2 x 8 + 16 =
5 x 9 + 25 =
5 x 6 + 37 =
24 : 3 x 5 =

c/ 10 : 5 + 19 = ….
35 : 5 + 25 = ….
24 : 4 x 0 = …

5 x

= 15
: 4=8

Bài 4: Nhà Mai thu hoạch được 652 kg vải nhà Yến thu hoạch được thấp hơn nhà Mai
231 kg vải . Hỏi nhà Yến thu hoạch được bao nhiêu kg vải?
Bài 5: Tìm x biết :
a/ x x 5 = 25
5  x = 40
X:5=6

b/ x + 17 = 33
85 – x = 38
x:3=8

Bài 6 : Có 30 lít dầu chia đều vào 6 can. Hỏi mỗi can có bao nhiêu lít dầu?

Bài 7: Bình lấy một băng giấy cắt làm 6 mảnh. Từ mỗi mảnh này Bình lại cắt thành
2 mảnh nhỏ nữa. Hỏi số mảnh nhỏ cắt ra là bao nhiêu?

*************************************
Tiếng Việt
Bài 1: Điền vào chỗ trống ch hay tr
Cây …úc
…úc mừng
…ở lại che …ở
Bài 2: Tìm những từ ngữ:
a) Nói lên tình cảm của Bác Hồ riêng với thiếu nhi:
M: thương yêu,…
b/ Nói lên tình cảm của thiếu nhi riêng với Bác Hồ:
M: biết ơn,…
Bài 3 : Điền s hoặc x vào chỗ trống
…âu bọ
…âu kim củ …ắn
…ắn tay áo
…inh sống …inh đẹp
…át gạo …át cạnh bên
___________________________________________________________________
Ngày ….. tháng ….. năm 2022
Toán

Ôn tập
Bài 1: Điền dấu phép tính ( + , – ) thích hợp vào ô trống
a) 15
15
6 = 36
b) 18

4
2 = 12
Bài 2: Điền dấu >,<,= thích hợp vào chỗ trống
a) 24 + 32 … 17 + 42
b) 58 – 25 …66 – 35
c) 42 + 13 … 89 – 34

Bài 3 : Không tìm hiệu , hãy điền dấu ( >,<,= ) thích hợp vào chỗ chấm
a) 68- 34 … 58 – 34
b) 67 – 34 … 67 – 43
c) 84 + 26 … 88 + 26
Bài 4:Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
a) 8 dm = … cm
c) 3dm 7 cm = … cm
b) 50 cm =… dm
d) 94 cm = …dm …cm
Bài 5: Tìm y
a) 3 x y = 24 : 3
c) y : 4 = 10 : 2
b) Y x 4 = 2 x 6
d) y : 3 = 2 x 3
Bài 6: Viết những số gồm:
a) 6 trăm, 5 chục và 7 cty
b) 8 trăm và 6 chục
c) 5 trăm và 7 cty
**************************************
Tiếng Việt
Bài 1: Điền l hoặc n vào chỗ trống:
Không có việc gì khó

Chỉ sợ …òng không bền
Đào …úi và …ấp biển
Quyết chí ắt …àm …ên
Bài 2: Điền x hoặc s vào chỗ trống:
…a …ôi
…an …ẻ
…a …út
…ôi …ục
Phù …a
đi …a
xót ..a
đồng …âu
Bài 3: Điền vào chỗ trống r, d , gi:
Tôi lớn lên đã thấy dừa trước ngõ
…ừa …u tôi…ấc ngủ tuổi thơ
Cứ mỗi chiều nghe …ừa …eo trước …ó
Tôi hỏi nội tôi …ừa có tự bao …ờ
___________________________________________________________________
Ngày ….. tháng ….. năm 2022
Toán

Ôn tập
Bài 1: Điền dấu phép tính ( + , – ) thích hợp vào ô trống
a) 43
13
12 = 42
b) 67
13
Bài 2: Tính

12

> 91

a.54 + 32 – 17 =
b.8 x 5 – 16 =
c.32 : 4 +19 =
Bài 3 : Đặt tính rồi tính
875- 251
743 – 568
537 – 389
Bài 4:Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
4 dm = … cm
8dm 2 cm = … cm
20 cm =… dm
78 cm = …dm …cm
Bài 5: Tìm y
5 x y = 35 + 10
y : 5 = 18:2
yx3=4×6
y:4=3×8
Bài 6: Viết theo mẫu
512 = 500 + 10 + 2
497 =
861 =
674 =
*************************************
Tiếng Việt
Bài 1: Đặt vướng mắc có cụm từ lúc nào cho những câu sau:

a) Em thường về thăm ông bà nội vào kì nghỉ hè.
b) Vào những đêm có trăng bọn trẻ vui đùa thỏa thích.
c) Chủ nhật tới, bố mẹ sẽ đưa em về thăm ông bà ngoại.
d) Tối thứ bảy , em đi xem phim cùng chị.
Bài 2: Gạch dưới những từ ngữ nói lên phẩm chất của nhân dân Việt Nam ta:
– anh hùng, cao lớn, thông minh, gan dạ, rực rỡ, cần mẫn, đoàn kết , vui mừng, anh
dũng.
Bài 3: Chọn một từ chỉ phẩm chất em vừa tìm kiếm được ở bài tập 2 và đặt câu với từ đó.
-Từ em chọn:…………………………………
– Đặt câu:…………………………………….
___________________________________________________________________

Ngày ….. tháng ….. năm 2022
Toán

Ôn tập
Bài 1: Số
600; 599;…;…;…; 595 ; …; …; …
730; 731; …;…;…;…;…;…;…;…;…
Bài 2: Đọc những số sau:
a) 815
b) 905
c) 873
d) 505
Bài 3:Điền dấu >; < = thích hợp vào chỗ chấm
606 … 660

700 + 9 … 709

865 … 856

440 – 40 … 399

899 …999

800 + 80 + 8 … 889

Bài 4: Khoanh vào số lớn số 1
857; 875; 578; 587; 758; 785
Bài 5: Tính nhẩm
a) 300+ 400 =

b)800 + 50 =

700 – 400=

850 – 50 =

c)900 + 60 + 7 =
900 + 60=

700 – 300 =
850 – 800 =
900 + 7
Bài 6 : Với ba số 652, 600, 52 và những dấu + ; – ; = ,em hãy viết những phép tính đúng
Bài 7:Tìm x:
a)x- 422 = 415
b) 204 + x = 376
***********************************

Tiếng Việt
Bài 1: Tìm tiếng ghép với tiếng thợ để tạo ra những từ chỉ người là ở những nghề. Viết
những từ tìm kiếm được vào dòng xoáy trống:
M: thợ may, thợ mỏ,……………..

Bài 2: Gạch dưới từ chỉ điểm lưu ý trong những câu sau:
a) Cuộc sống của Bác Hồ rất giản dị.
b) Bữa cơm của Bác đạm bạc như bữa cơm của mọi người dân.
c) Loài hoa huệ có white color tinh khiết.
Bài 3: Tìm trong những từ sau: hồng hào, bạc phơ, sáng ngời, sáng suốt, ấm áp, tài ba,
xếp những từ đó vào dòng xoáy thích hợp :
– Từ chỉ điểm lưu ý hình dáng:………………………..
– Từ chỉ điểm lưu ý tính nết, phẩm chất:………………
Bài 4: Điền từ chỉ tình cảm thích hợp vào chỗ trống trong mọi câu sau:
a) Các cháu thiếu nhi rất ………… Bác Hồ.
b) Bác Hồ rất ………….những cháu thiếu nhi.
c) Mỗi dịp Tết Trung thu, những cháu thiếu niên và nhi đồng việt nam thường đọc
thơ Bác gửi cho những cháu để …………. Bác.

___________________________________________________________________
Ngày ….. tháng ….. năm 2022
Toán

Ôn tập
Bài 1: Đặt tính rồi tính
615 + 208

326 + 80

417 + 263

156 + 472

Bài 2: Đặt tính rồi tính
675 – 241

550 -202

138 – 45

78- 139

Bài 3: Khối lớp Hai có 325 học viên, khối lớp Ba có thấp hơn khối lớp Hai 40 học
sinh . Hỏi khối lớp Ba có bao nhieu học viên.
Bài 4 : Tính
5 x 9 + 258
Bài 5 : Tính nhẩm

4 x 8 – 19 =

5 x 7 + 982

600 : 2 =

800 : 4=

400: 2=

600 : 3 =

800 : 2 =

700: 7 =

Bài 6: Với những số 2, 4 và 8 và dấu x; : , = , em hãy viết những phép tính đúng
Bài 7:Đội một trồng được 345 cây, đội hai trồng được nhiều hơn nữa đội Một 83 cây.
Hỏi:
a) Đội hai trồng được bao nhiêu cây?
b) Hai đội trồng được bao nhiêu cây?
Bài 8:Tìm x
a)x  5 = 50 – 15

b) x : 4 = 38 – 33

c) x – 356 = 474 + 562

*************************************
Tiếng Việt
Bài 1: Dùng cụm từ để làm gì để tại vị vướng mắc về mục tiêu của những việc làm sau.
Viết vướng mắc vào vở:
a) những bạn học viên trông cây ở sân trường.
b) Các bạn học viên quét lá rụng ở sân trường.
c) Cô giáo dẫn học viên ra vườn trường học về những loài cây.
Mẫu : Các bạn học viên trồng cây để làm gì?
Bài 2:Kể tên những bộ phận của một cây ăn quả:
– gốc, ………
Bài 3: Tìm những từ hoàn toàn có thể dùng để tả từng bộ phận của cây;
a) Rễ: dài,……

b) Gốc : Phình to,………….
c) Thân: cao, to,…
d) Cành : nhiều nhánh,…
e) Lá: thon dài,…
f) Hoa: vàng tươi,…
g) Ngọn: chót vót,..

Bài 4: Câu sau này không đủ mấy dấu phẩy? Hãy điền dấu phẩy vào chỗ thích hợp
trong câu:
Đi giữa Hạ Long vào mùa sương, ta cảm thấy những quần hòn đảo vừa xa lạ vừa quen
thuộc mờ mờ ảo
Ngày ….. tháng ….. năm 2022
Toán

Ôn tập
1.Hướng dẫn ôn tập
VD
6
:
2
=
3
Số bị chia
Số chia
Thương
HS ôn những bảng chia từ bảng 2 đến bảng 5.
Tổ chức cho HS kiểm tra chéo việc học thuộc lòng những bảng chia đã học.
2. Luyện tập
Bài 1. Tính nhẩm

35 : 5

28 : 4

24 : 3

32 : 4

18 : 3

30 : 5

45 : 5

36 : 4

Bài 2)Tìm y:
a. y : 4 = 7

c. y x 3 = 24

b. y : 5 = 9

d. y x 5 = 45

Bài 3)Lớp 3B có 36 học viên. Nếu xếp 4 người vào mỗi bàn thì xếp được bao nhiêu
bàn?
Bài 4)May mỗi bộ quần áo hết 5m vải.Có một tấm vải dài 25m thì may được mấy
bộ quần áo như vậy?
………………………………………………………………..

Tập làm văn
Kể về mái ấm gia đình
Đề bài: Em hãy viết một đoạn văn ngắn ( khoảng chừng 4 – 5 câu) kể về mái ấm gia đình thân

yêu của em.
– 2 hs đọc đề bài
Hỏi: – Bài yêu cầu gì?
– Gia đình em có mấy người, đó là những ai?

– Từng người trong mái ấm gia đình em hiện giờ đang làm gì, ở đâu?
– Những người thân trong gia đình trong mái ấm gia đình thể hiện tình cảm yêu thương, gắn bó với
em ra sao?
– Tình cảm của em với mọi người ra làm sao? Em làm gì để làm vui lòng
mọi người thân trong gia đình yêu của em.
Gọi hs nêu miệng – GV nhận xét sửa chữa thay thế, tương hỗ update kiến thức và kỹ năng cho những em.
– HS viết bài vào vở.
___________________________________________________________________
Ngày ….. tháng ….. năm 2022
Toán
Thừa số – tích ; tìm thừa số chưa chắc như đinh

1, Ôn tập ý nghĩa của phép nhân
Phép nhân là phép cộng những số hạng bằng nhau.
VD: 3 + 3+ 3+ 3+ 3 = 3 x 5
3 x 5 đọc là 3 được lấy 5 lần hay 3 nhân với 5
3 x 5 = 15 ; 3 và 5 là thừa số còn 15 là tích.
Bài 1) Viết tích thành tổng rồi tính ( theo mẫu)
M : 25 x 4 = 25 + 25 + 25 + 25 = 100
a. 16 x 3 =

b. 24 x 2 =
Bài 2)Tìm x
a. X x 5 = 35
b. 4 x X = 32
Bài 3)Một đàn lợn có 10 con. Hỏi cả đàn có bao nhiêu cái chân?
Bài 4)Một phòng họp có 8 dãy ghế, mỗi dãy ghế có 5 người ngồi . Hỏi trong phòng
họp đó có bao nhiêu người dự họp?

*********************************

Luyện từ & câu

Ôn từ chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí
Bài 1)Gạch dưới từ chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí trong đoạn văn sau:
Con ong xanh lè to bằng quả ớt nhỡ lướt nhanh những cặp người mẫu và
mảnh trên nền đất. Nó tạm ngưng ngước đầu lên mình nhún nhảy rung rinh giơ hai
chân trước vuốt râu rồi lại bay lên đậu xuống thoăn thoắt rà khắp mảnh vườn. Nó
đi dọc đi ngang sục sạo tìm kiếm.
Bài 2) Đặt vướng mắc cho bộ phận câu được in đậm.
a. Chú mèo mướp đang vờn chuột ngoài sân.
b. Chúng em cắp sách tới trường.
c. Đám học trò hoảng sợ bỏ chạy.
Bài 3) Gạch một gạch dưới bộ phận câu TLCH Ai?( con gì?) hai gạch dưới bộ phận
TLCH làm gì?
a. Trên cành cây, mấy chú chim đang trò chuyện ríu rít.
b. Mấy chú cá rô cứ lội quanh quẩn dưới giàn mướp.
c. Hai dì cháu tôi đi hái rau khúc.
Ngày ….. tháng ….. năm 2022
Toán

Một phần hai, một phần ba, một phần bốn

Ôn tập khái niệm về một phần mấy của một số trong những
Yêu cầu HS lấy ví dụ về

1
:
2

*HS 1: – Mẹ mua một chiếc bánh mẹ chia cái bánh thành 2 phần bằng nhau; mẹ cho
hai anh em từng người một nửa. Như vậy từng người được

1
cái bánh.
2

* HS 2 : – Nam có 8 viên bi, Nam chia số bi thành 2 phần bằng nhau Nam cho em
một phần; Như vậy Nam đã cho em

1
số bi.
2

GV: Vậy Nam cho em mấy viên bi?( 8 : 2 = 4 viên bi)
=>

1
của 8 là mấy? ( là 4)
2

Tương tự cho những em ôn tập k/n
 Luyện tập

1 1 1
; ; của một số trong những.
4 3 5

Bài 1)Đọc số theo mẫu:
M:

1
đọc là : Một phần bốn.
4
1
đọc là
3
1
đọc là
5
1
đọc là
6

Bài 2)Khoanh vào vần âm đặt trước câu vấn đáp đúng
Câu 1.

1
của 9 m là:
3

A. 2m
Câu 2.

B. 3m

C. 4m

1
của 8 cái kẹo là :
4

A. 1 cái kẹo
Bài 3) Tập viết những số

B. 2 cái kẹo

C. 3 cái kẹo

1 1 1 1
, , , mỗi số 3 dòng.
3 4 6 2

*********************************
Luyện từ & câu
Ôn cách đặt & TLCH “ lúc nào?” – dấu chấm

Bài 1.Gạch dưới bộ phận câu TLCH “ Khi nào?’’
a. Ban sáng, lộc cây vừa mới nhú. Lá non còn cuộn tròn trong búp, chỉ hơi hé
nở. Đến trưa, lá đã xòe tung. Sáng hôm sau, lá đã xanh đậm lẫn vào màu xanh bình

thường của những loài cây khác.
b. Người Tày, người Nùng thường múa sư tử vào những dịp lễ hội mừng xuân.
c. Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn độc lập vào trong ngày mùng 2 tháng 9 năm 1945.
Bài 2. Trả lời vướng mắc Khi nào? Lúc nào? Bao giờ? Và viết thành câu.
a.Em được mẹ đưa theo dạo lúc nào?
b.Lúc nào cả nhà em quây quần quanh mâm cơm?
c. Bao giờ trường em tổ chức triển khai lễ khai giảng năm học mới?
Bài 3: Em hãy dùng cụm từ: bao giờ, lúc nào, tháng mấy, mấy giờ để thay thế
cho cho cụm từ lúc nào dưới đây:
a/ Khi nào lớp bạn đi thăm bà mẹ Việt nam anh hùng?

b/Khi nào bạn về thăm ông bà?
c/ Bạn vẽ bức tranh này lúc nào?
d/ Khi nào chúng mình đi thăm cô giáo?
Bài 4.Viết 2 – 3 câu văn trong số đó có bộ phận câu vấn đáp vướng mắc “ Khi nào?”
Ngày ….. tháng ….. năm 2022
Toán

Tìm số bị chia
1.Hướng dẫn ôn tập
– Muốn tìm số bị chia chưa chắc như đinh ta làm thế nào?
( Muốn tìm số bị chia chưa chắc như đinh ta lấy thương nhân với số chia)
– Gọi nhiều HS nhắc lại.
2.Luyện tập
Bài 1. Tìm x biết:
x : 3 = 7

x : 4 = 9

x : 5 = 8

x : 4

= 5

Bài 2. Có một số trong những vở chia đều cho 4 em, mỗi em được 7 quyển vở. Hỏi có toàn bộ
bao nhiêu quyển vở?
Bài 3.Tính
4 x 6 – 17

6 x 5 : 10

24 : 4 + 17

9 : 3 X 10

HS làm từng bài – chữa bài – GV nhận xét.

****************************************
Luyện từ và câu
Từ ngữ về chim chóc

Đặt và vấn đáp vướng mắc “ ở đâu?”
Bài 1. – Kể tên những loài chim mà em biết?
– Loài chim nào không biết bay?
– Loài chim nào chạy nhanh nhất có thể?
Bài 2. – Chim là loài vật có ích hay có hại?

– Môi trường sống của chim là ở đâu? ta cần làm gì để bảo vệ những loài chim?
Bài 3.Viết một đoạn văn ngắn về một loài chim mà em biết.
Gợi ý:
– Loài chim mà em biết là loài nào?
– Nó được nuôi hay sống trong môi trường tự nhiên tự nhiên?
– Nó có điểm lưu ý gì về hình dáng , sắc tố, giọng hót ?
– Tình cảm của em riêng với nó ra làm sao?
Bài 4: Đặt vướng mắc có cụm từ ở đâu cho những câu sau:
a/ Giữa cánh đồng, đàn trâu đang thung thăng gặm cỏ.
b/ Chú mèo mướp vẫn nằm lì bên đống tro ấm trong nhà bếp.
c/ Ngoài sân, những bạn đang nô đùa.
Bài 5.Gạch dưới bộ phận câu TLCH “ở đâu?”
a. Trên mấy cây cao cạnh nhà, ve đua nhau kêu ra rả.
b. Ngoài suối, tiếng chim cuốc vọng vào túc tắc.
c. Sáng tinh mơ, ông em đã cặm cụi thao tác ở ngoài vườn.
_______________________________________________________________________

Ngày ….. tháng ….. năm 2022
Toán

Luyện tập
1, Tính nhẩm
3 x4
3 x6
3 x 8
3 x 5
2, Tính

2
2

2
2

x6
x 4
x 5
x 9

5
5
5
5

x
x
x
x

4
2
7
8

4
4
4
4

x
x

x
x

5
2
3
7

5 x 4 + 124
36 : 4 + 201
10 x 3 – 17
4 x 5 – 12
60 : 2 – 14
5 x 7 + 107
3, Một đường gấp khúc gồm 4 đoạn thẳng, mỗi đoạn dài 5cm. Tính độ dài đường gấp
khúc đó.
4, Tô màu vào

1
số ô vuông trong mọi hình sau:
3

HS làm từng bài – chữa bài – GV nhận xét.

Tập làm văn
Kể về một việc tốt em đã làm

Đề bài: Em hãy viết một đoạn văn ngắn ( khoảng chừng 4 – 5 câu) kể lại một việc tốt em
đã làm để giúp sức mái ấm gia đình.

– 2 hs đọc đề bài
Hỏi: – Bài yêu cầu gì?
– Em đã làm được những việc gì giúp mẹ ?
– Hãy kể lại việc em đã làm đó theo gợi ý:
+ Em thao tác đó lúc nào? Làm cùng với ai?
+ Em làm ra sao?
+ Em có cảm nghĩ gì khi thao tác đó?
+ Mẹ nhận xét gì về việc làm của em?
– 1 HS tập làm miệng. GV nhận xét tương hỗ update, sửa chữa thay thế cách dùng từ đặt câu cho những
em.
– HS thao tác theo nhóm đôi; lần lượt từng em kể cho bạn nghe rồi đổi lại.
___________________________________________________________________
Ngày ….. tháng ….. năm 2022
Toán

Luyện tập

://.youtube/watch?v=izm1_8pWQJw

4144

Review Bài tập ôn hè lớp 2 lên 3 môn toán ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Bài tập ôn hè lớp 2 lên 3 môn toán tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Download Bài tập ôn hè lớp 2 lên 3 môn toán miễn phí

You đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật Bài tập ôn hè lớp 2 lên 3 môn toán Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Bài tập ôn hè lớp 2 lên 3 môn toán

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Bài tập ôn hè lớp 2 lên 3 môn toán vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Bài #tập #ôn #hè #lớp #lên #môn #toán