Thủ Thuật về Bài học kinh nghiệm tay nghề từ cuộc kháng chiến chống mỹ, cứu nước riêng với công cuộc xây dựng Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Bài học kinh nghiệm tay nghề từ cuộc kháng chiến chống mỹ, cứu nước riêng với công cuộc xây dựng được Cập Nhật vào lúc : 2022-01-30 13:03:19 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước

Thắng lợi của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 giải phóng hoàn toàn miền Nam đã biến lời tiên đoán sáng suốt và điều mong ước thiết tha của Chủ tịch Hồ Chí Minh thành thực sự: “Cuộc chống Mỹ, cứu nước của Nhân dân ta dù phải kinh qua gian truân, quyết tử nhiều hơn nữa thế nữa, tuy nhiên nhất định thắng lợi hoàn toàn”.

Đánh giá về thắng lợi này, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng (tháng 12-1976) nhận định rằng: “Năm tháng sẽ trôi qua, nhưng thắng lợi của Nhân dân ta trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc bản địa ta như một trong những trang chói lọi nhất, một hình tượng sáng ngời về sự việc toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người, và đi vào lịch sử toàn thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX, một sự kiện có vai trò quốc tế to lớn và có tính thời đại thâm thúy”2.

Nội dung chính

    Ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước
    Bài học kinh nghiệm tay nghề kháng chiến chống mỹNhững bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nướcPhát huy bài học kinh nghiệm tay nghề về sức mạnh đại đoàn kết dân tộc bản địa trong Toàn quốc kháng chiến vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nayVideo liên quan

Trải qua 21 năm chiến đấu, Nhân dân ta đã đánh thắng cuộc trận chiến tranh xâm lược thực dân mới có quy mô lớn, dài ngày nhất, ác liệt và dã man nhất từ sau Chiến tranh toàn thế giới thứ hai. Âm mưu của đế quốc Mỹ biến miền Nam Việt Nam thành thuộc địa kiểu mới và chia cắt lâu dài đất việt nam đã biết thành đập tan.

Thắng lợi của Nhân dân ta trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước kết thúc quy trình 30 năm trận chiến tranh giải phóng dân tộc bản địa và bảo vệ Tổ quốc, chấm hết ách thống trị hơn một thế kỷ của chủ nghĩa thực dân, đế quốc, hoàn thành xong xuất sắc trách nhiệm lịch sử giải phóng dân tộc bản địa và thống nhất nước nhà, mở ra bước ngoặt vĩ đại thiết lập quyền làm chủ của nhân dân trên toàn bộ giang sơn, đưa toàn việt nam quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

Với thắng lợi này, Nhân dân Việt Nam chứng tỏ trước toàn toàn thế giới sự phá sản không thể tránh khỏi của chủ nghĩa thực dân mới. Cũng như trước kia, thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược năm 1954 đã chứng tỏ với toàn thế giới sự sụp đổ tất yếu của chủ nghĩa thực dân cũ. Quân ngụy Sài Gòn – lực lượng tay sai mạnh nhất được Mỹ dồn sức lực, tiền của nuôi dưỡng và bảo vệ bị tiêu diệt đã làm cho những liên minh Mỹ ở châu Á, châu Phi và khu vực Mỹ La tinh khởi đầu thiếu tin vào kĩ năng của Mỹ. Niềm tin về “tính bất khả chiến bại” của đế quốc Mỹ đã biết thành lung lay.

Thắng lợi của Nhân dân Việt Nam đã đẩy lùi và làm suy yếu trận địa của chủ nghĩa đế quốc, phá vỡ một phòng tuyến quan trọng của đế quốc Mỹ ở Khu vực Đông Nam Á, làm hòn đảo lộn kế hoạch toàn thế giới phản cách mạng của chủ nghĩa đế quốc và những thế lực thù địch, làm lung lay vị trí chính trị của Mỹ trên trường quốc tế làm phá sản “thần tượng Mỹ” và tâm ý phục Mỹ, sợ Mỹ – tên đế quốc hùng mạnh nhất và tên sen đầm quốc tế hung tàn nhất.

Thắng lợi của nhân dân Việt Nam đã mở rộng trận địa của chủ nghĩa xã hội, tăng thêm sức mạnh và thế tiến công của ba dòng thác cách mạng của thời đại đem lại niềm tin và niềm phấn khởi của hàng triệu người dân trên toàn thế giới đang đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc bản địa, dân chủ và chủ nghĩa xã hội.

Trong toàn bộ lịch sử 200 năm của Hoa Kỳ, đấy là thất bại lớn số 1. Đế quốc Mỹ bị suy yếu nghiêm trọng về quân sự chiến lược, chính trị, kinh tế tài chính và còn phải tiếp tục gánh chịu nhiều hậu quả nặng nề và lâu dài. Vết thương nhức nhối mà đế quốc Mỹ gọi là “hội chứng Việt Nam” đã dằn vặt giai cấp thống trị và cả nhân dân Mỹ trong nhiều năm cho tới nay vẫn chưa lành. Chiến tranh Việt Nam làm cho nhân dân Mỹ hiểu thêm những bệnh hoạn và xích míc vốn có của xã hội tư bản.

Thời kỳ sau Việt Nam, đế quốc Mỹ buộc phải kiểm soát và điều chỉnh kế hoạch toàn thế giới, chuyển sang kế hoạch “diễn biến hòa bình” gây đủ mọi sức ép nhằm mục đích phá hoại trào lưu giải phóng dân tộc bản địa, phá hoại Liên Xô, Đông Âu, khối mạng lưới hệ thống xã hội chủ nghĩa, trào lưu cộng sản quốc tế từ trong tâm những trào lưu và những nước đó.

Tất cả những điều này nói lên vai trò quốc tế và tính thời đại của cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược mà cả loài người tiến bộ, những ai có lương tri đều thừa nhận, dù White House và Lầu Năm Góc có tìm trăm phương nghìn kế để xóa khỏi cũng uổng công, dù năm tháng đã trôi qua nhưng thực sự lịch sử vẫn là yếu tố thật.

Thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ đã để lại những bài học kinh nghiệm tay nghề quý giá trong lịch sử giữ nước:

Một là, toàn dân đánh Mỹ, toàn nước đánh Mỹ, đồng thời tiến hành hai kế hoạch cách mạng nhằm mục đích tiềm năng hầu hết là giải phóng miền Nam.

Hai là, trận chiến tranh nhân dân, toàn dân, toàn vẹn và tổng thể, tạo ra sức mạnh tổng hợp của trận chiến tranh.

Ba là, lựa chọn phương thức trận chiến tranh thích hợp.

Bốn là, ba tầng mặt trận thống nhất chống Mỹ: ở trong nước, giữa ba nước Đông Dương và trên toàn thế giới.

Năm là, không ngừng nghỉ nâng cao sức chiến đấu và hiệu lực hiện hành lãnh đạo của Đảng trong trận chiến tranh.

1 Hồ Chí Minh: Toàn tập, NXB Chính trị vương quốc, 2011, t.15. tr.618.

2. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng toàn tập, NXB Chính trị vương quốc, t.37, tr.471.

Theo Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, NXB Chính trị Quốc gia, 2022, tr. 330.

Bài học kinh nghiệm tay nghề kháng chiến chống mỹ

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản khá đầy đủ của tài liệu tại đây (82.2 KB, 5 trang )

Bài học kinh nghiệm tay nghề kháng chiến chống Mỹ
Tổng kết cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Đảng ta đã rút ra nhiều bài học kinh nghiệm tay nghề kinh
nghiệm rất là quý báu:
-Giương cao cùng một lúc hai ngọn cờ độc lập dân tộc bản địa và chủ nghĩa xã hội .
-Trước thủ đoạn xâm lược miền Nam và chia cắt giang sơn của đế quốc Mỹ và bè lũ tay
sai,vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin một cách độc lập và sáng tạo, Đảng ta vạch ra đường
lối tiến hành đồng thời hai kế hoạch cách mạng dân tộc bản địa dân gia chủ dân ở miền Nam
và cách social chủ nghĩa ở miền Bắc, hướngv vào tiềm năng chung là hoàn thành xong cách
mạng dân tộc bản địa dân gia chủ dân trong toàn nước, thống nhất nước nhà, tạo Đk để lấy cả
nước tiến lên chủ nghĩa xã hội . Với đường lối đó, Đảng đã động viên được đến mức cao nhất
lực lượng hùng hậu của nhân dân toàn nước, phối hợp tiền tuyến lớn với hậu phương lớn, phối hợp
sức mạnh mẽ và tự tin của nhân dân ta với sức mạnh ba dòng thác cách mạng , liên tục đánh thắng những
kế hoạch trận chiến tranh thực dân mới của đế quốc Mỹ. Đảng ta đã quán triệt kế hoạch tấn
công, giữ vững liên tục thế tiến công, thực hành thực tiễn liên tục kế hoạch tiến công. Đồng thời vị trí căn cứ
vào so sánh lực lượng giữa ta và địch, Đảng ta biết kéo địch xuống thang từng bước, đánh
thắng địch từng bước, đánh đổ từng bộ phận, không ngừng nghỉ củng cố trận địa cách mạng , tạo thế
và lực hơn nhiều địch để tiến lên giành thắng lợi hoàn toàn.
– Coi trọng việc xây dựng lực lượng cách mạng ở miền Nam, song song với việc tổ chức triển khai
xây dựng lực lượng chiến đấu trong toàn nước.
Lực lượng cách mạng đó là những đảng bộ miền Nam được tôi luyện thành cán bộ tham
mưu dày dặn trên tiền tuyến lớn: là khối liên minh công-nông được Đảng dày công xây đắp
trong suốt quy trình cách mạng dân tộc bản địa dân chủ: là lực lượng chính trị quần chúng và lực lượng
vũ trang nhân dân , hai lực lượng cơ bản hùng hậu trong trận chiến tranh cách mạng: là Mặt trận
dân tộc bản địa giải phóng miền Nam Việt Nam cùng với Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hoà
miền Nam Việt Nam đã động viên, tập hợp ngày càng rộng tự do, phần đông những tầng lớp nhân
dân, không phân biệt giai cấp , tôn giáo , dân tộc bản địa vào cuộc kháng chiến cứu nước, đồng thời
tranh thủ được sự đống ý ủng hộ ngày càng to lớn của nhân dân và Chính phủ nhiều nước
yêu hoà bình và công lý trên toàn thế giới.
– Lựa chọn phương pháp cách mạng thích hợp.
Phương pháp cách mạng trong đấu tranh giải phóng dân tộc bản địa của Đảng ta là sử dụng bạo
lực cách mạng tổng hợp gồm có: Lực lượng chính trị quần chúng kết phù thích hợp với lực lượng

vũ trang nhân dân , khởi đầu khởi nghĩa từng phần ở nông thôn và từ khởi nghĩa tăng trưởng
thành trận chiến tranh cách mạng , phối hợp ngặt nghèo đấu tranh quân sự chiến lược với đấu tranh ngoại
giao, phối hợp khởi nghĩa quần chúng với trận chiến tranh cách mạng , phối hợp nổi dậy với tiến công,

tiến công với nổi dậy; đánh địch trên cả ba vùng: rừng núi, nông thôn đồng bằng và đô thị,
đánh địch bằng ba mũi giáp công: quân sự chiến lược, chính trị và binh vận; phối hợp ba thứ quân: bộ đội
nòng cốt, bộ đội địa phương với trận chiến tranh của những lữ đoàn nòng cốt, phối hợp đánh lớn, đánh
vừa và đánh nhỏ, thực thi làm chủ để tiêu diệt địch, tiêu diệt địch để làm chủ, nắm vững
phương châm kế hoạch đánh lâu dài, đồng thời biết tạo những thời cơ mở những cuộc tiến
công kế hoạch làm thay đổi cục diện trận chiến tranh , tiến lên thực thi tổng tiến công và nổi dậy
hàng loạt, tiêu diệt quân địch, giành thắng lợi ở đầu cuối.
– Kế thừa tài đánh giặc đầy mưu lược của tổ tiên, đồng thời phát huy kinh nghiệm tay nghề phong
phú của cuộc Cách mạng Tháng Tám và cuộc kháng chiến chống Pháp. Dưới sự l•nh đạo của
Đảng, nhân dân ta đã đánh giặc Mỹ bằng mọi phương tiện đi lại và vũ khí có trong tay, từ vũ khí thô
sơ đến vũ khí tân tiến, đánh giặc với khí thế toàn nước lên đường, toàn dân ra trận. Đó là đường
lối trận chiến tranh nhân dân đã được tăng trưởng đến một đỉnh điểm mới. Tất cả những hình thức, phương
pháp đấu tranh trên đấy là một thể thống nhất, có quan hệ hữu cơ với nhau, tạo thành chiến
lược tổng hợp và nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp quân sự chiến lược của trận chiến tranh cách mạng Việt Nam.
-Xây dựng hậu phương kháng chiến , vị trí căn cứ địa vững chãi của cách mạng toàn nước.
Trong chỉ huy cuộc đấu tranh chống Mỹ xâm lược, Đảng ta đã xác lập con phố đấu
tranh giải phóng miền Nam, thống nhất giang sơn là lâu dài, gian truân, phải sẵn sàng sẵn sàng căn
cứ địa cho cuộc đấu tranh cách mạng , sẵn sàng sẵn sàng hậu phương cho cuộc trận chiến tranh giải phóng.
+Đảng ta đã có kinh nghiệm tay nghề về xây dựng vị trí căn cứ địa hậu phương trong trong năm đấu
tranh cách mạng tiến tới Tổng khởi nghĩa giành cơ quan ban ngành thường trực Tháng Tám năm 1945 và trong
cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Nhưng trong trận chiến tranh chống đế quốc Mỹ xâm lược,
Đk trong nước và toàn thế giới đã có nhiều điểm khác trước kia. Miền Bắc việt nam đã hoàn toàn
giải phóng,miền Nam còn dưới ách thống trị của chủ nghĩa đế quốc và bè lũ tay sai. Hệ thống
xã hội chủ nghĩa đã tạo nên và ngày càng vững mạnh, trào lưu độc lập dân tộc bản địa và hoà bình
toàn thế giới tăng trưởng sôi động. Đế quốc Mỹ đóng vai trò sen đầm quốc tế và trực tiếp xâm lược

việt nam.
+Miền Bắc giành được độc lập, tự do là thành quả của cuộc đấu tranh cách mạng lâu dài
của nhân dân toàn nước. Miền Nam còn phải tiếp tục cuộc đấu tranh, miền Bắc phải “vững
mạnh và tiến bộ tức là thiết thực chiếu cố miền Nam”, phải “là nền tảng, là gốc rễ của
lực
lượng đấu tranh của nhân dân ta”. Xây dựng miền Bắc vững mạnh không riêng gì có nhằm mục đích xây
dựng đời sống tự do niềm sung sướng cho nhân dân miền Bắc,mà hầu hết nhằm mục đích xây dựng thực
lực cách mạng cho tất toàn nước, làm hậu thuẫn vững chãi cho cuộc đấu tranh giải phóng
miền Nam, tạo điều kiệ hoàn toàn có thể chi viện lực lượng ngày càng lớn cho miền Nam, và cùng miền

Nam hoàn thành xong sự nghiệp giải phóng dân tộc bản địa . Xây dựng miền Bắc tiến lên chủ nghĩa xã hội là
“xây dựng vị trí căn cứ địa cách mạng cho tất toàn nước”. Đảng đã sớm xác lập miền Bắc là nền tảng
cho lực lượng cách mạng toàn nước: sớm nhận khuynh hướng xây dựng miền Bắc theo con phố
xã hội chủ nghĩa. Đó là quyết tâm đúng đắn, là cơ sở thứ nhất cho việc xây dựng vị trí căn cứ địa
cách mạng , xây dựng hậu phương vững chãi của cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm
lược; miền Bắc là hậu phương lớn, là vị trí căn cứ địa vững chãi của tiền tuyến lớn miền Nam, đồng
thời tại miền Nam cũng hình thành những vị trí căn cứ địa tại chỗ. Hậu phương miền Bắc được tiếp nối đuôi nhau
với những nước xã hội chủ nghĩa anh em to lớn. Đó là nguồn sức mạnh to lớn về vật chất và
tinh thần trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.
-Xây dựng liên minh chiến đấu ba nước Đông Dương, thực thi nhất quán chính
sách đoàn kết, liên mihh với Lào và Campuchia
Trên cơ sở tôn trọng độc lập, độc lập lãnh thổ của mỗi nước và giữ vững độc lập, tự chủ của
ta, nhằm mục đích đạt được mục tiêu thắng lợi quân địch chung của nhân dân ba nước Đông Dương. Hơn
nữa riêng với từng nước vẫn vẫn đang còn hình thức và nội dung liên minh thích hợp.
-Thực hiện đoàn kết quốc tế:
Trên cơ sở giữ vững tinh thần độc lập tự chủ, suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu
nước, Đảng chủ trương đoàn kết, tranh thủ tối đa những lực lượng cách mạng và tiến bộ trên thế
giới, ủng hộ sự nghiệp cách mạng chính nghĩa của nhân dân ta. Chủ trương này đã đem lại hiệu
quả trong thực tiễn góp thêm phần tăng thêm thế và lực cho cách mạng Việt Nam; cô lập cao độ kẻ

thù, góp thêm phần vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.
THAM KHẢO THÊM
Ngày 30/4/1975, kết thúc thắng lợi hoàn toàn cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước,
thống nhất Tổ quốc. Đây là thắng lợi vĩ đại của yếu tố nghiệp giải phóng dân tộc bản địa, giải phóng
xã hội trong thế kỷ XX, do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo,
là một trang sử hào hùng và mốc son chói lọi trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước của
dân tộc bản địa ta.
Đại thắng ngày xuân năm 1975, đỉnh điểm là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, Đảng ta đã
tổng kết rút ra những bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề trong việc lãnh đạo cách mạng của cuộc kháng
chiến chống Mỹ cứu nước.
Đó là bài học kinh nghiệm tay nghề kiên định, quyết tâm, quyết đánh, quyết thắng đế quốc Mỹ xâm lược. Là quyết
tâm lớn của Đảng cũng là quyết tâm của toàn quân, toàn dân của toàn bộ dân tộc bản địa Việt Nam. Quyết
tâm ấy bắt nguồn từ lòng yêu nước nồng nàn, ý chí kiên cường quật cường, ý thức làm chủ vận
mệnh giang sơn của người Việt Nam, được hun đúc từ ngàn đời nay. Mỗi khi Tổ quốc bị lâm
nguy, dân tộc bản địa ta triệu người như một, sẵn sàng đứng lên chống giặc cứu nước.

Đường lối kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đúng đắn, sáng tạo, độc lập, tự chủ. Đại hội lần
thứ IV của Đảng đã xác lập: “Thắng lợi vĩ đại của yếu tố nghiệp chống Mỹ, cứu nước của nhân
dân ta trước hết là thắng lợi của đường lối chính trị, đường lối quân sự chiến lược độc lập, tự chủ đúng đắn
và sáng tạo của Đảng ta”. Thắng lợi của yếu tố nghiệp chống Mỹ, cứu nước là thắng lợi của chiến
lược giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc bản địa và CNXH, tiến hành cách mạng dân tộc bản địa dân gia chủ
dân ở miền Nam và cách social chủ nghĩa (XHCN) ở miền Bắc, phối hợp ngặt nghèo hai
trách nhiệm đó với nhau nhằm mục đích thực thi một tiềm năng chung: Hoàn thành cách mạng dân tộc bản địa dân
gia chủ dân trong toàn nước, thực thi thống nhất Tổ quốc, đưa toàn nước tiến lên XHCN…
Bài học về nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp trận chiến tranh nhân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước đã được phát
triển lên một trình độ cao, sáng tạo với những nội dung và hình thức đấu tranh cực kỳ phong
phú. Đó là nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp động viên, tổ chức triển khai toàn dân, toàn nước tiến hành trận chiến tranh với hai lực
lượng quân sự chiến lược và chính trị, hai hình thức đấu tranh vũ trang và đấu tranh chính trị, trận chiến tranh
cách mạng và khởi nghĩa của quần chúng, tiến công và nổi dậy, nổi dậy và tiến công, trong số đó,

đòn tiến công quân sự chiến lược có ý nghĩa quyết định hành động, làm chủ để tiêu diệt địch, tiêu diệt để làm chủ.
Đó là xây dựng thế trận trận chiến tranh nhân dân, một thế trận rất hiểm hóc, ngày càng hoàn hảo nhất
và vững chãi. Thế trận này được xây dựng bằng lực lượng chính trị và lực lượng vũ trang nhân
dân trên ba vùng kế hoạch (nông thôn, đồng bằng, rừng núi và đô thị), phối hợp ngặt nghèo để
tiến công địch, tạo ra thế trận liên hoàn trên toàn miền Nam, tiếp nối đuôi nhau với miền Bắc, cùng với
hai nước anh em Lào và Cam-pu-chia dựng lên thế trận liên hoàn giữa 3 nước.
Đó là nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp tiến công nhất quyết, tích cực, dữ thế chủ động, cơ động, linh hoạt, phối hợp ngặt nghèo
3 mặt trận: Đấu tranh quân sự chiến lược, chính trị và ngoại giao với hình thức phong phú phong phú. Kết
hợp chiến đấu với sản xuất và không ngừng nghỉ ổn định đời sống nhân dân trong trận chiến tranh.
Nghệ thuật tiến hành trận chiến tranh nhân dân của ta là nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp lấy nhỏ thắng lớn, lấy yếu địch
mạnh, lấy ít đánh nhiều, lấy trang bị kỹ thuật thấp hơn và kém tân tiến đánh thắng quân địch có
trang bị kỹ thuật dồi dào và tân tiến hơn. Nó biểu thị một tư duy quân sự chiến lược rất sáng tạo, tiêu biểu vượt trội
cho học thuyết trận chiến tranh nhân dân Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh.
Bài học kinh nghiệm tay nghề về tổ chức triển khai lực lượng toàn nước đánh giặc. Trong kháng chiến chống Mỹ,
cứu nước, công tác thao tác tổ chức triển khai đã được triển khai với quy mô to lớn trước đó chưa từng có trong lịch sử
trận chiến tranh việt nam. Đó là công tác thao tác xây dựng, tăng trưởng lực lượng chính trị, lực lượng vũ trang.
Đường lối và nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp tổ chức triển khai của Đảng đã tạo ra lực lượng toàn nước đánh giặc lớn số 1
trong lịch sử dân tộc bản địa ta. Chính lực lượng toàn nước đánh giặc là cơ sở vững chãi của thế chiến
lược tiến công ngày càng tăng trưởng vững mạnh và sắc bén của trận chiến tranh nhân dân, tạo ra
sức mạnh tổng hợp đủ sức đánh thắng lực lượng và cỗ máy trận chiến tranh đồ sộ và tân tiến của
Đế quốc Mỹ.
Xây dựng vị trí căn cứ địa cách mạng, hậu phương kháng chiến vững chãi, phát huy vai trò của hậu
phương lớn, hậu phương tại chỗ. Đảng ta sớm xác lập miền Bắc là nền tảng cho lực lượng
cách mạng toàn nước, sớm khuynh hướng xây dựng miền Bắc theo con phố XHCN. Xây dựng
hậu phương vững chãi, tạo Đk để hoàn toàn có thể chi viện lực lượng ngày càng lớn cho miền Nam
và cùng miền Nam hoàn thành xong sự nghiệp giải phóng dân tộc bản địa.

Phát huy sức mạnh đoàn kết chiến đấu của ba dân tộc bản địa Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia để cùng
nhau đánh thắng Đế quốc Mỹ xâm lược. Đoàn kết quốc tế, phát huy sức mạnh mẽ và tự tin của thời đại gắn

với sức mạnh dân tộc bản địa. Đảng ta ra sức tăng cường đoàn kết quốc tế, phát huy tối đa sức mạnh
của thời đại.
Những bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đến nay vẫn còn đấy
nguyên giá trị. Đảng ta đã có sự vận dụng sáng tạo những bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề quý báu đó, góp
phần đưa sự nghiệp thay đổi đạt được những thành tựu quan trọng, vị trí của Việt Nam ngày
càng được xác lập trên trường quốc tế.

Những bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước

Đó là một quyết tâm vĩ đại được xác lập từ trên đầu và luôn luôn kiên định trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ.

NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM
TRONG CUỘC KHÁNG CHIẾNCHỐNG MỸ, CỨU NƯỚC

1. Kiên định quyết tâm, quyết đánh, quyết thắng đế quốc Mỹ xâm lược.

Đó là một quyết tâm vĩ đại được xác lập từ trên đầu và luôn luôn kiên định trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ. Quyết tâm ấy được bắt nguồn từ lòng yêu nước nồng nàn, ý kiến kiên cường quật cường, ý thức làm chủ vận mệnh giang sơn của người Việt Nam, được hun đúc từ ngàn đời nay.

2. Đường lối kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đúng đắn, sáng tạo, độc lập, tự chủ.

Đại hội lần thứ IV của Đảng đã xác lập: “Thắng lợi vĩ đại của yếu tố nghiệp chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta trước hết là thắng lợi của đường lối chính trị, đường lối quân sự chiến lược độc lập, tự chủ đúng đắn và sáng tạo của Đảng ta”. Đường lối này được thể hiện trong một loạt chủ trương mang tính chất chất khối mạng lưới hệ thống, phối hợp những yếu tố về nguyên tắc, kế hoạch với những yếu tố về sách lược và phương pháp, hình thành một giải pháp tối ưu đưa cách mạng và kháng chiến tiến lên một cách vững chãi, từ quy trình mở đầu đến quy trình kết thúc. Nó tạo ra sức chiến đấu to lớn của toàn nước, của toàn dân tộc bản địa, đồng thời tranh thủ được sự ủng hộ, giúp sức sâu rộng và mạnh nhất của toàn thế giới trong Đk quốc tế rất phức tạp, đảm bảo quân và dân ta đánh thắng từng bước, tiến lên đánh thắng hoàn toàn cuộc trận chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ.

3. Nghệ thuật tiến hành trận chiến tranh nhân dân sáng tạo.

Đó là nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp động viên, tổ chức triển khai toàn dân, toàn nước tiến hành trận chiến tranh với hai lực lượng quân sự chiến lược và chính trị, hai hình thức đấu tranh vũ trang và đấu tranh chính trị, trận chiến tranh cách mạng và khởi nghĩa của quần chúng, tiến công và nổi dậy, nổi dậy và tiến công trong số đó đòn tiến công quân sự chiến lược có ý nghĩa quyết định hành động, làm chủ để tiêu diệt địch, tiêu diệt địch để làm chủ…

4. Tổ chức lực lượng toàn nước đánh giặc.

Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, công tác thao tác tổ chức triển khai đã được triển khai với quy mô to lớn trước đó chưa từng có trong lịch sử trận chiến tranh việt nam. Đó là công tác thao tác xây dựng, tăng trưởng lực lượng chính trị, lực lượng vũ trang, này còn là một hình thức và phương thức xây dựng những tổ chức triển khai Đảng, cơ quan ban ngành thường trực, quần chúng ở cả hai miền Nam, Bắc; tổ chức triển khai hậu phương lớn, tổ chức triển khai những vị trí căn cứ kháng chiến tại chỗ ở miền Nam; tổ chức triển khai mặt trận…

5. Xây dựng vị trí căn cứ địa cách mạng, hậu phương kháng chiến vững chãi, phát huy vai trò của hậu phương lớn và hậu phương tại chỗ.

Trong trong năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, miền Bắc vừa là vị trí căn cứ địa cách mạng của toàn nước, vừa là hậu phương lớn của cuộc kháng chiến, vừa là tiền tuyến trực tiếp chiến đấu quyết liệt với không quân và thủy quân Mỹ. Miền Bắc còn là một nơi đặt những cty lãnh đạo, chỉ huy của Đảng và của Bộ Tổng tư lệnh, lãnh đạo toàn bộ cuộc cách mạng Việt Nam và điều hành quản lý chỉ huy trận chiến tranh trên cả hai miền Nam – Bắc.

Đảng ta còn chăm sóc xây dựng và mở rộng những vùng vị trí căn cứ, vùng giải phóng ngay tại mặt trận làm hậu phương tại chỗ. Các vùng giải phóng, vị trí căn cứ hậu phương tại chỗ có thế liên hoàn trên cả 3 vùng kế hoạch, tiếp nối đuôi nhau với hậu pưhơng lớn miền Bắc, cùng với vị trí căn cứ hậu phương của hai nước Lào, Campuchia tựa sống lưng vào nhau thành thế mạnh mẽ và tự tin của mặt trận Đông Dương.

Chú trọng xây dựng tuyến phố giao thông vận tải lối đi bộ, vận chuyển kế hoạch giữa Việt Nam, Lào, Campuchia. Tuyến vận tải lối đi bộ 559 – đường Trường Sơn – đường Hồ Chí Minh là hình tượng ý chí và nghị lực lớn lao của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”.

6. Phát huy sức mạnh đoàn kết chiến đấu của ba dân tộc bản địa Việt Nam, Lào, Campuchia để cùng nhau đánh thắng đế quốc Mỹ xâm lược.

Phát huy truyền thống cuội nguồn láng giềng anh em gắn bó về lịch sử, địa lý, kinh tế tài chính, đã dữ thế chủ động đoàn kết, liên minh với nhân dân Lào, nhân dân Campuchia chiến đấu, thắng lợi quân địch chung là đế quốc Mỹ.

Đoàn kết, liên minh chiến đấu với Lào, Campuchia đã góp thêm phần đem lại thắng lợi to lớn trong sự nghiệp đấu tranh chống quân địch chung của ba nước Đông Dương để giải phóng dân tộc bản địa, bảo vệ Tổ quốc.

7. Đoàn kết quốc tế, phát huy sức mạnh mẽ và tự tin của thời đại gắn với sức mạnh dân tộc bản địa.

Đảng ta ra sức tăng cường đoàn kết quốc tế, phát huy tối đa sức mạnh mẽ và tự tin của thời đại, coi đó là một bộ phận hợp thành của đường lối chống Mỹ, cứu nước và đặt hoạt động và sinh hoạt giải trí đối ngoại, đấu tranh ngoại giao thành một mặt trận có vai trò kế hoạch góp thêm phần tạo ra sự vượt trội về thế và lực của nhân dân ta để đánh thắng quân địch.

8. Bồi dưỡng và phát huy tác nhân con người.

Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, xét cho cùng, là thắng lợi của tác nhân con người Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh. Con người Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước tăng trưởng ở một tầm cao mới. Bản sắc, văn hóa truyền thống con người Việt Nam được tạo thành từ tố chất mới hòa quyện dân tộc bản địa và giai cấp, truyền thống cuội nguồn và tân tiến, thừa kế gia tài vĩ đại của một dân tộc bản địa anh hùng, tiếp tục làm vẻ vang dân tộc bản địa, đưa dân tộc bản địa Việt nam lên ngang tầm của thời đại mới.

(Còn nữa)
Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ

Phát huy bài học kinh nghiệm tay nghề về sức mạnh đại đoàn kết dân tộc bản địa trong Toàn quốc kháng chiến vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lúc bấy giờ

Tác giả

Thứ sáu, 31/12/2022 15:36

0 Bình luận

(Mặt trận) – Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công xuất sắc đem lại nền độc lập cho dân tộc bản địa và quyền tự do cho Nhân dân. Song, thực dân Pháp không từ bỏ dã tâm, quay trở lại xâm lược việt nam một lần nữa. Trước tình thế giang sơn “ngàn cân treo sợi tóc”, đêm ngày 19/12/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời lôi kéo toàn quốc kháng chiến, ghi lại thời khắc toàn nước tiến vào cuộc kháng chiến toàn dân, toàn vẹn và tổng thể, trường kỳ chống thực dân Pháp xâm lược. Trong những ngày đầu toàn quốc kháng chiến và trong những cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc bản địa, thống nhất giang sơn, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc bản địa tiếp tục được phát huy, động viên những tầng lớp Nhân dân nhiệt huyết thi đua, góp phần sức người, sức của cho kháng chiến, kiến quốc.

Hội thảo khoa học ‘Đồng chí Đỗ Mười với cách mạng Việt Nam’

Chương trình “Xuân biên giới” năm 2022 tại thị xã Tân Châu, An Giang

Chăm lo người lao động ở lại Tp Hà Nội Thủ Đô đón Tết

Ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Trên cơ sở nhận định, nhìn nhận đúng tình hình, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh xác lập, muốn bảo vệ được cơ quan ban ngành thường trực cách mạng và sẵn sàng sẵn sàng, tiến hành cuộc kháng chiến lâu dài chống thực dân Pháp xâm lược, phải lôi kéo sức mạnh mẽ và tự tin của toàn dân – yếu tố quyết định hành động thắng lợi trong tình hình cực kỳ trở ngại vất vả này. Để tập hợp, đoàn kết được lực lượng toàn dân, việc làm thứ nhất và cấp bách là xử lý và xử lý những nhu yếu bức xúc của Nhân dân, này cũng là những việc làm cần xử lý và xử lý của cơ quan ban ngành thường trực cách mạng. Thực hiện chủ trương đó, ngay sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công xuất sắc, trong phiên họp thứ nhất của Hội đồng Chính phủ ngày 3/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu 6 việc cấp bách cần làm ngay: (1) Phát động một chiến dịch tăng gia tài xuất; (2) Mở ngay một trào lưu chống nạn mù chữ; (3) Tổ chức càng sớm càng hay cuộc tổng tuyển cử với chính sách phổ thông đầu phiếu, thực thi quyền tự do dân chủ của Nhân dân; (4) Mở ngay một trào lưu giáo dục cần, kiệm, liêm, chính để diệt trừ những thói hư tật xấu do chính sách thực dân để lại; (5) Bỏ ngay ba thứ thuế: thuế thân, thuế chợ, thuế đò; (6) tuyên bố tự do tín ngưỡng và lương giáo đoàn kết1.

Để thực thi những trách nhiệm trên, cơ quan ban ngành thường trực cách mạng thực thi đồng điệu nhiều giải pháp: Tịch thu ruộng đất của đế quốc, việt gian chia cho dân nghèo, giảm tô, giảm thuế, bãi bỏ thuế thân và những thứ thuế vô lý khác… Đối với giai cấp công nhân, thực thi chính sách lao động ngày 8 giờ và có quyền học tập, huấn luyện những nội dung về quân sự chiến lược, chính trị do cơ quan ban ngành thường trực cách mạng và những đoàn thể tổ chức triển khai… Với những chủ trương lãnh đạo đúng đắn, nhất quyết của Đảng và Chính phủ, lòng nhiệt tình cách mạng và ý chí quyết tâm khắc phục trở ngại vất vả của toàn dân, nạn đói được đẩy lùi, sản xuất nông nghiệp nhanh gọn được Phục hồi, đời sống vật chất của Nhân dân, nhất là nông dân dần được ổn định. Trên mặt trận chống ngoại xâm, cùng với chủ trương xây dựng quân đội thường trực, Đảng và Chính phủ đặt rất cao việc xây dựng những lực lượng bán vũ trang gồm dân quân ở nông thôn và tự vệ chiến đấu ở thành thị. Đặc biệt, cuộc Tổng tuyển cử vào trong ngày 6/1/1946 – ngày thứ nhất trong lịch sử Việt Nam, Nhân dân ta được hưởng quyền dân chủ của tớ, là đòn nặng nề đánh vào thủ đoạn chia rẽ, lật đổ và xâm lược của những thế lực đế quốc và phản động; là cuộc vận động chính trị to lớn và thâm thúy, có ý nghĩa chính trị to lớn biểu dương sức mạnh và ý chí sắt đá của khối đoàn kết toàn dân quyết tâm bảo vệ, giữ vững cơ quan ban ngành thường trực cách mạng. Cùng với đó, Đảng và Chính phủ ta chú trọng xây dựng, mở rộng Mặt trận Dân tộc thống nhất, coi đó là việc làm quan trọng, cấp bách trong việc xây dựng và bảo vệ cơ quan ban ngành thường trực Nhân dân, sẵn sàng sẵn sàng cho cuộc kháng chiến toàn quốc. Tháng 5/1946, theo sáng tạo độc lạ của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những tổ chức triển khai, như: Hội Liên hiệp Quốc dân Việt Nam; Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Đảng Xã hội Việt Nam; Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam lần lượt được Ra đời, mọi tầng lớp Nhân dân không phân biệt dân tộc bản địa, tôn giáo, giai cấp, nghề nghiệp đều được triệu tập trong những tổ chức triển khai của tớ, đoàn kết xung quanh Mặt trận Việt Minh, Chính phủ cách mạng. Đây là cơ sở, tiền đề để Đảng ta tiếp tục động viên, lôi kéo mọi tiềm năng, nguồn lực, trí tuệ, sức lực của những tầng lớp, giai cấp và toàn dân, tạo sức mạnh tổng hợp để giữ vững cơ quan ban ngành thường trực cách mạng, tiến hành thắng lợi cuộc kháng chiến toàn dân, toàn vẹn và tổng thể, trường kỳ chống thực dân Pháp xâm lược.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, một lần nữa sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc bản địa lại được phát huy cao độ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa, tiến hành cuộc cách mạng dân tộc bản địa dân gia chủ dân ở miền Nam, hoàn thành xong sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất giang sơn vào mùa Xuân năm 1975.

Bước vào thời kỳ mới, Đảng ta luôn coi trọng, tương hỗ update, hoàn hảo nhất đường lối, chủ trương đại đoàn kết toàn dân tộc bản địa, phát huy sức mạnh Nhân dân vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, thể hiện ở một số trong những nội dung cơ bản sau:

Đảng và Nhà nước luôn quán triệt tư tưởng lấy dân làm gốc, coi đoàn kết toàn dân tộc bản địa là đường lối kế hoạch của cách mạng, là động lực và nguồn lực to lớn trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Năm 1986, trên cơ sở tổng kết thực tiễn lãnh đạo cách mạng, Đại hội VI của Đảng đã đưa ra và thông qua đường lối thay đổi toàn vẹn và tổng thể giang sơn; trong số đó, Đảng ta chỉ rõ bốn bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề lớn và bài học kinh nghiệm tay nghề thứ nhất là: “Đảng phải quán triệt tư tưởng lấy dân làm gốc”2, xây dựng và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân. Từ đó đến nay, qua những kỳ Đại hội, Đảng luôn xác lập: “Không ngừng củng cố, tăng cường đoàn kết: đoàn kết toàn Đảng, đoàn kết toàn dân, đoàn kết dân tộc bản địa, đoàn kết quốc tế. Đoàn kết là truyền thống cuội nguồn quý báu và là bài học kinh nghiệm tay nghề lớn của cách mạng việt nam”3.

Nhận thức rõ vị trí, vai trò của kế hoạch đại đoàn kết dân tộc bản địa và công tác thao tác xây dựng Mặt trận, ngày 17/11/1993, Bộ Chính trị ra Nghị quyết số 07/NQ/TW “Về đại đoàn kết dân tộc bản địa và tăng cường Mặt trận Dân tộc thống nhất”. Tiếp đó, liên tục từ Đại hội VII (năm 1991) đến Đại hội IX (năm 2001), yếu tố đại đoàn kết toàn dân tộc bản địa luôn luôn được xác lập trong Nghị quyết của Đảng, như một thành tố quan trọng, nguồn sức mạnh to lớn, có ý nghĩa quyết định hành động đến thắng lợi của yếu tố nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đặc biệt năm 2003, Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX ra Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 12/3/2003 về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc bản địa vì dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công minh, văn minh. Tại Hội nghị này, Đảng sử dụng thuật ngữ “Đại đoàn kết toàn dân tộc bản địa” thay cho thuật ngữ “Đại đoàn kết toàn dân” với ý nghĩa mở rộng đại đoàn kết, đoàn kết không riêng gì có ở trong nước mà còn với cả hiệp hội người Việt Nam định cư ở quốc tế. Đây là một bước tăng trưởng mới về tư duy đại đoàn kết toàn dân tộc bản địa của Đảng và đến Đại hội lần thứ XI (năm 2011), yếu tố Đại đoàn kết toàn dân tộc bản địa được Đảng ta xác lập là đường lối kế hoạch của cách mạng Việt Nam. Từ đó đến nay, yếu tố Đại đoàn kết toàn dân tộc bản địa tiếp tục được Đảng xác lập “là đường lối kế hoạch của cách mạng Việt Nam, là động lực và nguồn lực to lớn trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”4.

Đại đoàn kết toàn dân tộc bản địa là khối đại đoàn kết Một trong những dân tộc bản địa, tôn giáo, những giai tầng xã hội, giữa người Việt Nam ở trong nước và người Việt Nam ở quốc tế

Để triển khai đường lối đại đoàn kết toàn dân tộc bản địa mà Đại hội Đảng những khóa đã đưa ra, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã phát hành nhiều nghị quyết chuyên đề về yếu tố xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc bản địa phù phù thích hợp với những đối tượng5. Trên cơ sở đó, Nhà nước đã phát hành nhiều chủ trương về công tác thao tác dân tộc bản địa, tôn giáo, thanh niên, phụ nữ, công nhân, nông dân, trí thức, người Việt Nam ở quốc tế; những chương trình tăng trưởng kinh tế tài chính, xã hội vùng đồng bào dân tộc bản địa thiểu số và miền núi,… Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để toàn bộ chúng ta không riêng gì có khơi dậy, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, mà còn phối hợp ngặt nghèo giữa đoàn kết dân tộc bản địa với đoàn kết quốc tế, phát huy sức mạnh dân tộc bản địa với sức mạnh thời đại, phối hợp giữa nội lực và ngoại lực, lấy phát huy nội lực là tác nhân quyết định hành động, tạo sức mạnh tổng hợp to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thường xuyên quán triệt thâm thúy và thực thi nhất quán quan điểm cách mạng là yếu tố nghiệp của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân; đại đoàn kết toàn dân tộc bản địa phải nhờ vào cơ sở xử lý và xử lý hòa giải và hợp lý quan hệ quyền lợi Một trong những thành viên trong xã hội, không ngừng nghỉ nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân

Mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chủ trương, pháp lý của Nhà nước đều vì quyền lợi của Nhân dân. Đoàn kết trong Đảng là hạt nhân, là cơ sở vững chãi để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc bản địa. Vì thế, những cấp ủy đảng, cơ quan ban ngành thường trực và Mặt trận phải thường xuyên đối thoại, lắng nghe, học hỏi, tiếp thu ý kiến, xử lý và xử lý những trở ngại vất vả, vướng mắc và yêu cầu chính đáng của Nhân dân; tin dân, tôn trọng, lắng nghe những ý kiến khác; có hình thức, cơ chế, giải pháp rõ ràng, thích hợp để Nhân dân bày tỏ chính kiến, nguyện vọng và thực thi quyền làm chủ của tớ thông qua Mặt trận Tổ quốc và những đoàn thể nhân dân. Trân trọng, tôn vinh những góp phần, góp sức của Nhân dân, thực thi đúng nguyên tắc: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng” theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Đảng, Nhà nước cần dữ thế chủ động tóm gọn tình hình và đưa ra những chủ trương, giải pháp sát thực nhằm mục đích xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc bản địa

Thực tiễn 35 năm tiến hành sự nghiệp thay đổi, giang sơn đã có những bước tăng trưởng vượt bậc. Kinh tế tăng trưởng nhanh, ổn định; đời sống văn hóa truyền thống và vật chất của Nhân dân được cải tổ; quốc phòng, bảo mật thông tin an ninh thường xuyên được tăng cường; uy tín quốc tế được nâng cao. Bên cạnh kết quả đạt được, giang sơn đang đứng trước nhiều thử thách, tác động đến tư tưởng, tình cảm, đời sống của Nhân dân, ảnh hưởng không nhỏ tới sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc bản địa. Đó là yếu tố phân hóa giàu nghèo, phân tầng xã hội ngày càng nóng giãy; tệ quan liêu, tham nhũng, tiêu tốn lãng phí, xâm phạm quyền, quyền lợi chính đáng, hợp pháp của người dân còn diễn biến phức tạp, gây bức xúc trong dư luận. Các thế lực thù địch vẫn tiếp tục tiến công, hòng phá vỡ khối đại đoàn kết toàn dân tộc bản địa. Thực tế này đang làm xói mòn niềm tin của Nhân dân, trở thành thử thách riêng với quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân. Điều đó, yên cầu Đảng phải chú trọng xây dựng, kiểm soát và điều chỉnh, tương hỗ update, hoàn thiện cơ chế, chủ trương và những hình thức tổ chức triển khai cho phù phù thích hợp với những diễn biến mới của tình hình để Nhân dân được phát huy khá đầy đủ quyền làm chủ trên những nghành của đời sống xã hội, có Đk tăng trưởng tài năng, sức sáng tạo, tăng cường sản xuất, marketing thương mại làm giàu chính đáng, mang lại quyền lợi cho bản thân mình và cho giang sơn; đấu tranh phản bác có hiệu suất cao thủ đoạn chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc bản địa của những thế lực thù địch.

Để tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc bản địa, Đảng, Nhà nước phải tạo mọi Đk cho Nhân dân phát huy quyền làm chủ

Trước hết, đó là yếu tố tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, thực thi hiệu suất cao Quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng sự đồng thuận xã hội và tôn vinh ý thức trách nhiệm hiệp hội, ý chí tự lực, tự cường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dữ thế chủ động tạo Đk để những tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia xây dựng, phản biện và giám sát việc thực thi những chủ trương, chương trình, kế hoạch tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội, bảo vệ quốc phòng, bảo mật thông tin an ninh ở địa phương; thường xuyên đối thoại, lắng nghe, tiếp thu, triệu tập xử lý và xử lý những trở ngại vất vả, vướng mắc, bức xúc, nguyện vọng chính đáng của người dân. Đồng thời, xử lý nghiêm những vụ việc xấu đi, tham nhũng, củng cố niềm tin của Nhân dân riêng với Đảng, Nhà nước.

Đảng, Nhà nước cần tăng cường tu dưỡng sức dân, thực thi tốt những chủ trương tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội

Trong số đó, cần quan tâm đúng mức tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội vùng đồng bào dân tộc bản địa thiểu số, miền núi và vùng đồng bào có đạo; thanh tra rà soát, kiểm soát và điều chỉnh, tương hỗ update hoàn thiện những chủ trương đã có và nghiên cứu và phân tích phát hành những chủ trương mới để phục vụ yêu cầu tăng trưởng những vùng dân tộc bản địa thiểu số và miền núi, vùng có đông đồng bào tôn giáo sinh sống và thực thi tốt trách nhiệm công tác thao tác dân tộc bản địa, công tác thao tác tôn giáo trong tình hình mới. Chính quyền những cấp quan tâm chăm sóc từng hộ dân cư, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt quan trọng trở ngại vất vả; vận động và giúp Nhân dân xóa đói, giảm nghèo, xây dựng đời sống ấm no, niềm sung sướng. Phát huy vai trò của người dân có uy tín trong đồng bào dân tộc bản địa, chức sắc tôn giáo trong việc thực thi chủ trương dân tộc bản địa, tôn giáo, tăng trưởng kinh tế tài chính, văn hóa truyền thống, xã hội, bảo vệ bảo mật thông tin an ninh, trật tự trên địa phận; đồng thời, tích cực đấu tranh chống những biểu lộ tẩy chay, chia rẽ dân tộc bản địa và những hành vi tà đạo, mê tín dị đoan, dị đoan, tận dụng dân tộc bản địa, tôn giáo làm phương hại đến khối đại đoàn kết toàn dân tộc bản địa.

Tiếp tục tăng cường việc xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong sáng, vững mạnh

Toàn Đảng tiếp tục triển khai thực thi Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn ngừa, đẩy lùi sự suy thoái và khủng hoảng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu lộ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Kết luận số 21-KL/TW Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và khối mạng lưới hệ thống chính trị; nhất quyết ngăn ngừa, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái và khủng hoảng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu lộ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gắn với “Đẩy mạnh học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh”.

Cùng với việc xây dựng tổ chức triển khai đảng, cơ quan nhà nước, cần tăng cường công tác thao tác xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức những cấp “gần dân, hiểu dân, học dân, trọng dân và có trách nhiệm với dân”, gương mẫu, tận tụy với việc làm, nói song song với làm, thực sự là công bộc của Nhân dân. Cần tôn vinh vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là những người dân dân có chức, có quyền; nhất quyết chống mọi biểu lộ quan liêu, hách dịch, cửa quyền, vi phạm quyền dân chủ của Nhân dân; xử lý nghiêm những tập thể, thành viên vi phạm theo quy định của pháp lý để củng cố niềm tin của Nhân dân vào Đảng, Nhà nước.

Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc bản địa là trách nhiệm của toàn bộ khối mạng lưới hệ thống chính trị, trong số đó Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đóng vai trò nòng cốt

Đại hội XIII của Đảng đã chỉ rõ trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc trong xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc bản địa lúc bấy giờ là: “Tăng cường vai trò nòng cốt chính trị, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc, những tổ chức triển khai chính trị – xã hội trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc bản địa;… Xây dựng thế trận lòng dân, phát huy sức mạnh đoàn kết, đồng thuận của Nhân dân trong và ngoài nước để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”6.

Để phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc bản địa, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần tiếp tục thay đổi tổ chức triển khai cỗ máy, nội dung và phương thức hoạt động và sinh hoạt giải trí, nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ Mặt trận và đoàn thể nhân dân, hướng mạnh về cơ sở, địa phận dân cư; làm tốt hiệu suất cao giám sát, phản biện xã hội, bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên, tích cực tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước; tăng cường hoạt động và sinh hoạt giải trí đối ngoại của Mặt trận và những tổ chức triển khai thành viên. Mặt trận Tổ quốc cần tiếp tục tăng cường những cuộc vận động, những trào lưu thi đua yêu nước, khơi dậy mạnh mẽ và tự tin tinh thần thi đua lao động sáng tạo của Nhân dân và sự chung sức của toàn bộ hiệp hội tham gia tăng trưởng kinh tế tài chính, xử lý và xử lý những yếu tố xã hội; tham gia phòng, chống dịch Covid-19; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững…

Bài học về sức mạnh đoàn kết dân tộc bản địa trong trong năm tháng thứ nhất của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhất là trong những ngày mở đầu toàn quốc kháng chiến, đã và đang rất được Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát huy cao độ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lúc bấy giờ. Dưới ánh sáng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, phát huy sức mạnh mẽ và tự tin của khối đại đoàn kết toàn dân tộc bản địa, nhất định đất việt nam sẽ tăng trưởng hùng cường, phồn vinh, niềm sung sướng:

Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết

Thành công, thành công xuất sắc, đại thành công xuất sắc.

Đỗ Văn Chiến

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam

Chú thích:

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị vương quốc, H.2011, tập 4, tr.6-7.

2. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI, Nxb. Sự thật, H.1987, tr.213.

3. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng toàn tập, Nxb. Chính trị vương quốc, H.2007, tập 51, tr.130.

4. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Văn phòng Trung ương Đảng, H. 2022, tập 51, tr.158.

5. Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 12/3/2003 “Về công tác thao tác tôn giáo”; Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 12/3/2003 “Về công tác thao tác dân tộc bản địa”; Nghị quyết số 36/NQ-TW ngày 26/3/2004 của Bộ Chính trị “Về công tác thao tác riêng với những người Việt Nam ở quốc tế”; Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/1/2008 “Về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ tăng cường công nghiệp hóa, tân tiến hóa giang sơn”; Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 5/8/2008 “Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn”; Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 6/8/2008 “Về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ tăng cường công nghiệp hóa, tân tiến hóa giang sơn”; Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 9/12/2011 của Bộ Chính trị “Về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ người marketing thương mại Việt Nam trong thời kỳ tăng cường công nghiệp hóa, tân tiến hóa và hội nhập quốc tế”…

6. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị vương quốc Sự thật, H.2022, tập I, tr.172.

Tags

đại đoàn kết dân tộc bản địa

Toàn quốc kháng chiến

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến

Hội thảo khoa học ‘Đồng chí Đỗ Mười với cách mạng Việt Nam’

26/01/2022

Chương trình “Xuân biên giới” năm 2022 tại thị xã Tân Châu, An Giang

25/01/2022

Chăm lo người lao động ở lại Tp Hà Nội Thủ Đô đón Tết

25/01/2022

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân biển” tại tỉnh Cà Mau

25/01/2022

://.youtube/watch?v=YbV8LaGzXQM

Reply
9
0
Chia sẻ

4247

Review Bài học kinh nghiệm tay nghề từ cuộc kháng chiến chống mỹ, cứu nước riêng với công cuộc xây dựng ?

Bạn vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Bài học kinh nghiệm tay nghề từ cuộc kháng chiến chống mỹ, cứu nước riêng với công cuộc xây dựng tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download Bài học kinh nghiệm tay nghề từ cuộc kháng chiến chống mỹ, cứu nước riêng với công cuộc xây dựng miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những Share Link Down Bài học kinh nghiệm tay nghề từ cuộc kháng chiến chống mỹ, cứu nước riêng với công cuộc xây dựng Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Bài học kinh nghiệm tay nghề từ cuộc kháng chiến chống mỹ, cứu nước riêng với công cuộc xây dựng

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Bài học kinh nghiệm tay nghề từ cuộc kháng chiến chống mỹ, cứu nước riêng với công cuộc xây dựng vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Bài #học #kinh #nghiệm #từ #cuộc #kháng #chiến #chống #mỹ #cứu #nước #đối #với #công #cuộc #xây #dựng