Mẹo Hướng dẫn Bài 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 trang 23 sbt vật lí 10 Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Bài 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 trang 23 sbt vật lí 10 được Cập Nhật vào lúc : 2022-02-08 00:13:04 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Theo đề bài, vật đứng yên (cân đối) dưới tác dụng của 3 lực 4N, 5N và 6N nên theo Đk cân đối của chất điểm ta có hợp lực của 3 lực4N, 5N và 6N bằng 0. Suy ra hợp lực của hai lực4N và 5N cân riêng với lực 6 N
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

    9.1.
    9.2.
    9.3.
    9.4.

9.1.

Một chất điểm đứng yên dưới tác dụng của ba lực 4 N, 5 N và 6 N. Nếu bỏ đi lực 6 N thì hợp lực của hai lực còn sót lại bằng bao nhiêu ?

A. 9N.

B. 1 N.

C. 6N.

D. Không biết vì chưa chắc như đinh góc giữa hai lực còn sót lại.

Phương pháp giải:

Sử dụng lí thuyết về Đk cân đối của chất điểm:

Muốn cho một chất điểm đứng cân đối thì hợp lực của những lực tác dụng lên nó bằng không

Lời giải rõ ràng:

Theo đề bài, vật đứng yên (cân đối) dưới tác dụng của 3 lực 4N, 5N và 6N nên theo Đk cân đối của chất điểm ta có hợp lực của 3 lực4N, 5N và 6N bằng 0. Suy ra hợp lực của hai lực4N và 5N cân riêng với lực 6 N

Chọn đáp án C

9.2.

Một chất điểm đứng yên dưới tác dụng của ba lực 6 N, 8 N và 10 N. Hỏi góc giữa hai lực 6 N và 8 N bằng bao nhiêu ?

A. 30°. B. 60°.

C.45°. D. 90°.

Phương pháp giải:

– Sử dụng lí thuyết về Đk cân đối của chất điểm: :

Muốn cho một chất điểm đứng cân đối thì hợp lực của những lực tác dụng lên nó bằng không.

– Sử dụng qui tắc tổng hợp lực (qui tắc hình bình hành):

Nếu hai lực đồng qui làm thành hai cạnh của một hình bình hành, thì đường chéo kẻ từ điểm đồng qui màn biểu diễn hợp lực của chúng

Lời giải rõ ràng:

Theo đề bài, vật đứng yên (cân đối) dưới tác dụng của 3 lực 6N, 8N và 10N nên theo Đk cân đối của chất điểm ta có hợp lực của 3 lực 6N, 8N và 10N bằng 0.

Suy ra hợp lực của hai lực 6N và 8N cân riêng với lực (10N)

Ta có: (6^2 + 8^2 = 10^2)

Theo định lí Pytago hòn đảo: cạnh dài 6 vuông góc với cạnh dài 8

Góc hợp bởi hai lực 6N và 8N là (90^0)

Chọn đáp án D

9.3.

Lực 10 N là hợp lực của cặp lực nào dưới đây ? Cho biết góc giữa cặp lực đó.

A. 3 N, 15 N ; 120°.

B. 3 N, 13 N ; 180°.

C. 3 N, 6 N ; 60°.

D. 3 N, 5 N ; 0°.

Phương pháp giải:

Sử dụng lí thuyết về qui tắc tổng hợp lực (qui tắc hình bình hành) và định lí cos trong tam giác

– Nếu hai lực đồng qui làm thành hai cạnh của một hình bình hành, thì đường chéo kẻ từ điểm đồng qui màn biểu diễn hợp lực của chúng

– Định lí cos: (a^2 = b^2 + c^2 – 2bc.cos (b,c))

Lời giải rõ ràng:

Áp dụng qui tắc hình bình hành ta có hình vẽ

Áp dụng định lí cos trong tam giác có: (a^2 = b^2 + c^2 – 2bc.cos beta )

Vì (alpha + beta = 180^0)

( to a^2 = b^2 + c^2 + 2bc.cos alpha ) (*)

Thử 4 đáp án A,B,C và D vào phương trình (*) ta có:

(3^2 + 13^2 + 2.3.13.cos 180 = 100 = 10^2)

Chọn đáp án B

9.4.

Câu nào đúng ?

Hợp lực của hai lực có độ lớn F và 2F hoàn toàn có thể

A. nhỏ hơn F.

B. to nhiều hơn 3F.

C. vuông góc với lực F.

D. vuông góc với lực 2F.

Phương pháp giải:

– Sử dụng lí thuyết về qui tắc tổng hợp lực (qui tắc hình bình hành):

Nếu hai lực đồng qui làm thành hai cạnh của một hình bình hành, thì đường chéo kẻ từ điểm đồng qui màn biểu diễn hợp lực của chúng

– Áp dụng công thức: (left| F_1 – F_2 right| le F le F_1 + F_2) với (F_1,F_2)là hai lực thành phần, F là hợp lực

Lời giải rõ ràng:

Áp dụng công thức: (left| F_1 – F_2 right| le F le F_1 + F_2) với (F_1,F_2)là hai lực thành phần, F là hợp lực, ta có: (F le F_hopluc le 3F)

Suy ra A và B sai

Nếu hợp lực vuông góc với một trong hai lực thành phần ta có hình vẽ:

Từ hình vẽ ta thấy một trong hai lực thành phần sẽ là cạnh huyền của tam giác vuông, vì vậy lực thành phần nhỏ hơn sẽ là cạnh của tam giác vuông, tức hợp lực sẽ vuông góc với cạnh nhỏ hơn

Chọn đáp án C

://.youtube/watch?v=NClpKB0gzOc

Reply
6
0
Chia sẻ

4344

Review Bài 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 trang 23 sbt vật lí 10 ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Bài 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 trang 23 sbt vật lí 10 tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download Bài 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 trang 23 sbt vật lí 10 miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down Bài 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 trang 23 sbt vật lí 10 miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Bài 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 trang 23 sbt vật lí 10

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Bài 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 trang 23 sbt vật lí 10 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Bài #trang #sbt #vật #lí