Kinh Nghiệm Hướng dẫn Bài 53 trang 50 sgk giải tích 12 nâng cao 2022

You đang tìm kiếm từ khóa Bài 53 trang 50 sgk giải tích 12 nâng cao được Cập Nhật vào lúc : 2022-01-19 16:01:17 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

(beginarraylmathop lim limits_x to 2^ – y = mathop lim limits_x to 2^ – fracx + 1x – 2 = – infty \mathop lim limits_x to 2^ + y = mathop lim limits_x to 2^ + fracx + 1x – 2 = + infty endarray)
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

    LG a
    LG b
    LG c

LG a

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (y = x + 1 over x – 2)

Lời giải rõ ràng:

TXĐ: (D =mathbb Rbackslash left 2 right\)
Tiệm cận đứng (x = 2) vì:

(beginarrayl
mathop lim limits_x to 2^ – y = mathop lim limits_x to 2^ – fracx + 1x – 2 = – infty \
mathop lim limits_x to 2^ + y = mathop lim limits_x to 2^ + fracx + 1x – 2 = + infty
endarray)

Tiệm cận ngang (y = 1) vì:

(mathop lim limits_x to pm infty y = mathop lim limits_x to pm infty fracx + 1x – 2 = 1)

(y’ = – 3 over left( x – 2 right)^2 < 0) với mọi (x ne 2) nên hàm số nghịch biến trên những khoảng chừng(left( – infty ;2 right)) và (left( 2; + infty right))

Điểm đặc biệt quan trọng: (Aleft( 0; – 1 over 2 right),,Bleft( – 1;0 right))

Đồ thị nhận điểm (I(2;1)) làm tâm đối xứng.

LG b

Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số đã cho tại giao điểm (A) của đồ thị với trục tung.

Lời giải rõ ràng:

Giao điểm của đồ thị với trục tung (Aleft( 0; – 1 over 2 right))

(y’left( 0 right) = – 3 over 4)

Phương trình tiếp tuyến của đồ thị tại (A) là:

(y + 1 over 2 = – 3 over 4left( x – 0 right) ) (Leftrightarrow y = – 3 over 4x – 1 over 2)

LG c

Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị tuy nhiên tuy nhiên với tiếp tuyến tại điểm (A).

Lời giải rõ ràng:

Giả sử (M) là tiếp điểm của tiếp tuyến tuy nhiên tuy nhiên với tiếp tuyến tại (A) ta có:

(y’left( x_M right) = – 3 over 4 ) (Leftrightarrow – 3 over left( x_M – 2 right)^2 = – 3 over 4 Leftrightarrow left( x_M – 2 right)^2 = 4)

( Leftrightarrow left[ matrix
x_M – 2 = 2 hfill cr
x_M – 2 = – 2 hfill cr right. ) (Leftrightarrow left[ matrix
x_M = 4 hfill cr
x_M = 0,,(text loại vì x_A = 0) hfill cr right.)

(yleft( 4 right) = 5 over 2).Vậy (Mleft( 4;5 over 2 right))

Phương trình tiếp tuyến tại điểm (M) là: (y – 5 over 2 = – 3 over 4left( x – 4 right)) ( Leftrightarrow y = – 3 over 4x + 11 over 2)

://.youtube/watch?v=Z_Qirg18D-U

Reply
2
0
Chia sẻ

4350

Video Bài 53 trang 50 sgk giải tích 12 nâng cao ?

Bạn vừa đọc nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Bài 53 trang 50 sgk giải tích 12 nâng cao tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Download Bài 53 trang 50 sgk giải tích 12 nâng cao miễn phí

You đang tìm một số trong những ShareLink Tải Bài 53 trang 50 sgk giải tích 12 nâng cao miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Bài 53 trang 50 sgk giải tích 12 nâng cao

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Bài 53 trang 50 sgk giải tích 12 nâng cao vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Bài #trang #sgk #giải #tích #nâng #cao