Thủ Thuật về Ở một loài thực vật có bộ nst 2n=24 Chi tiết 2022

Pro đang tìm kiếm từ khóa Ở một loài thực vật có bộ nst 2n=24 Chi tiết được Update vào lúc : 2022-03-23 09:30:00 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Thủ Thuật Hướng dẫn Ở một loài thực vật có bộ nst 2n=24 Mới Nhất

Pro đang tìm kiếm từ khóa Ở một loài thực vật có bộ nst 2n=24 được Update vào lúc : 2022-03-23 09:30:05 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Một loài thực vật có bộ nhiễm sắc thể 2n = 24. Có 3 tế bào thực thi quy trình nguyên phân với vận tốc và số lần bằng nhau đã tạo ra những tế bào con ở thế hệ ở đầu cuối chứa 1152 nhiễm sắc thể đơn. – Xác định số lần nguyên phân của mỗi tế bào. – Nếu ở kì giữa của quy trình nguyên phân người ta đếm được trong toàn bộ những tế bào có 576 cromatic. Các tế bào đang nguyên phân lần thứ mấy?
 

Các vướng mắc tương tự

Ở ruồi giấm(2n=8). Một tế bào sinh trứng thực thi quy trình giảm phân tạo giao tử. Cho những nhận xét sau

(1). Ở kì giữa của quy trình giảm phân I có 8 nhiễm sắc thể kép.

(2). Ở kì sau của quy trình giảm phân I có 16 crômatit.

(3). Ở kì sau của quy trình giảm phân I có 16 tâm động.

(4). Ở kì cuối của quy trình giảm phân I, lúc tế bào đang phân loại có 16 nhiễm sắc thể đơn.

(5). Ở kì đầu của quy trình giảm phân II, mỗi tế bào con có chứa 8 nhiễm sắc thể kép.

(6). Ở kì giữa của quy trình giảm phân II, mỗi tế bào con có chứa 16 crômatit.

(7). Ở kì sau của quy trình giảm phân II, mỗi tế bào con có chứa 8 tâm động.

Số ý đúng là:

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Một khung hình thực vật lưỡng bội có bộ nhiễm sắc thể 2n = 14. Một tế bào sinh dưỡng ở mô phân sinh của loài này tiến hành nguyên phân liên tục một số trong những trong những đợt tạo ra 128 tế bào con. Số đợt nguyên phân từ tế bào ban đầu và số phân tử ADN được tổng hợp mới hoàn toàn từ nguyên vật tư do môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên nội bào phục vụ trong quy trình trên là:

A. 7 và 1792.

B. 7 và 1764.

C. 6 và 882.

D. 6 và 896.

Nội dung nào sau này đúng về thể đa bội?

Đặc điểm chỉ có ở thể dị đa bội mà không hề ở thể tự đa bội là:

Đặc điểm của thể đa bội là

Khi nói về điểm lưu ý của đột biến đa bội, phát biểu nào sau này sẽ không còn đúng?

Đột biến được ứng dụng để cấy gen của NST loài này sang NST loài khác là:

Loài cải củ có 2n = 18. Thể đơn bội của loài có số NST trong tế bào là:

Kí hiệu bộ nhiễm sắc thể nào sau này là của thể ba?

Phát biểu nào sau này về đột biến nhiễm sắc thể là đúng?

Một loại thực vật giao phấn ngẫu nhiên, xét 4 cặp gen: A, a; B, b, D, d, E, e. Bốn cặp gen này nằm trên 4 cặp NST, mỗi cặp gen quy định 1 tính trạng, những alen trội là trội hoàn toàn. Giả sử do đột biến, trong loài đã xuất hiện những dạng thể ba tương ứng với những cặp NST đang xét, những thể ba đều hoàn toàn hoàn toàn có thể sống và không phát sinh những dạng đột biến khác. Theo lí thuyết, trong loại này những thể ba mang kiểu hình của 3 loại alen trội A, B, D và kiểu hình của alen lặn e có tối đa bao nhiêu loại kiểu gen?

Thể nào sau này sẽ không còn phải là thể lệch bội?

Đột biến lệch bội xẩy ra do

Khi nói về đột biến lệch bội, phát biểu nào sau này sẽ không còn đúng? 

Trong tế bào của thể ba nhiễm có hiện tượng kỳ lạ kỳ lạ nào sau này?

Thể một nhiễm có bộ nhiễm sắc thể thuộc dạng:

You are using an out of date browser. It may not display this or other websites correctly.
You should upgrade or use an alternative browser.

    Thread starter Trần Vũ
    Start date Jul 6, 2022

Ở một loài thực vật có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n=24, hoàn toàn hoàn toàn có thể đếm được số lượng nhiễm sắc thể trong tế bào dạng thể ba của loài này là

A. 24.

B. 25.

C. 36.

D. 26.

Trang chủ

Sách ID

Khóa học miễn phí

Luyện thi ĐGNL và ĐH 2023

Ở một loài thực vật có bộ NST 2n = 24, nếu giả sử những thể ba kép vẫn hoàn toàn hoàn toàn có thể sinh sản hữu tính thông thường. Cho một thể ba kép tự thụ phấn thì loại hợp tử có 26 NST chiếm tỉ lệ bao nhiêu?

A.

B.

C.

D.

Chia Sẻ Link Cập nhật Ở một loài thực vật có bộ nst 2n=24 miễn phí

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Ở một loài thực vật có bộ nst 2n=24 tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất ShareLink Download Ở một loài thực vật có bộ nst 2n=24 miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Ở một loài thực vật có bộ nst 2n=24

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Ở một loài thực vật có bộ nst 2n=24 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha

#Ở #một #loài #thực #vật #có #bộ #nst #2n24

4370

Video Ở một loài thực vật có bộ nst 2n=24 Chi tiết ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Ở một loài thực vật có bộ nst 2n=24 Chi tiết tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down Ở một loài thực vật có bộ nst 2n=24 Chi tiết miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những Chia SẻLink Tải Ở một loài thực vật có bộ nst 2n=24 Chi tiết miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Ở một loài thực vật có bộ nst 2n=24 Chi tiết

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Ở một loài thực vật có bộ nst 2n=24 Chi tiết vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Ở #một #loài #thực #vật #có #bộ #nst #2n24 #Chi #tiết