Thủ Thuật Hướng dẫn Nguyên tử X có 3 lớp electron với lớp electron ngoài cùng có 6e số hiệu nguyên tử Z là 2022 Mới Nhất

You đang tìm kiếm từ khóa Nguyên tử X có 3 lớp electron với lớp electron ngoài cùng có 6e số hiệu nguyên tử Z là 2022 được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-19 16:29:00 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Mẹo Hướng dẫn Nguyên tử X có 3 lớp electron với lớp electron ngoài cùng có 6e số hiệu nguyên tử Z là Mới Nhất
You đang tìm kiếm từ khóa Nguyên tử X có 3 lớp electron với lớp electron ngoài cùng có 6e số hiệu nguyên tử Z là được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-19 16:27:05 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read nội dung nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Nội dung chính

    CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ Đáp án D
    Cấu hình electron của nguyên tố X là 1s22s22p63s23p5
    Vậy số hiệu nguyên tử của X là 17. CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
    lý thuyết trắc nghiệm hỏi đáp bài tập sgk

biết A có cấu trúc nguyên tử như sau có 3 lớp electron lớp ngoài cùng có 6 electron nhờ vào bảng uần hoàn thì nguyên tố A làA.clo; B.P ;C.N; D.S

Các vướng mắc tương tự

Nguyên tố X không phải là khí hiếm, nguyên tử có phân lớp electron ngoài cùng là 3p. Nguyên tử nguyên tố Y có phân lớp e ngoài cùng là 3s. Tổng số e ở hai phân lớp ngoài cùng của X và Y là 7. Điện tích hạt nhân của X và Y lần lượt là

A. X (18+); Y (10+)

B. X (13+); Y (15+)

C. X (12+); Y (16+)

D. X (17+); Y (12+)

Cho những nguyên tố có số hiệu nguyên tử từ Z = 1 đến Z = 36. Tìm những nguyên tố có thông số kỹ thuật electron thỏa mãn nhu cầu nhu yếu 2 Đk :

+ Lớp ngoài cùng có 8e.

+ Lớp ngoài cùng chứa số e tối đa.

Câu 1:Nguyên tử của nguyên tố X có thông số kỹ thuật e lớp ngoài cùng là:3s2.X hoàn toàn hoàn toàn có thể tạo ion:

A. X+              B. X2-              C.X-               D.X2+

Câu 1:Nguyên tử của nguyên tố X có thông số kỹ thuật e lớp ngoài cùng là:3s2.X hoàn toàn hoàn toàn có thể tạo ion:

A. X+              B. X2-              C.X-               D.X2+

Câu 3:Sắp xếp những nguyên tố N,C,F,O theo chiều tính phi kim giảm dần:

A.F,O,N,C            B.C,N,O,F             C.N,C.O,F              D.O,F,C,N.

Câu 4:Tính axit được xếp theo chiều tăng  dần là:

A.H2SO4,H2CO3,H3PO4                                      B.H2CO3,H3PO4,H2SO4   

C.H2SO4,H3PO4,H2CO3                                      D.H3PO4,H2SO4,H2CO3.

Câu 5: Cho 2 ngtố A, B cùng nhóm A nhưng ở cả hai chu kì tiếp Từ đó nhau có tổng số hiệu nguyên tử là 30.Số hiệu nguyên tử A,B lần lượt là:

A.9;11                    B.3;17                     C.8;22              D.11;19

Nguyên tử của nguyên tố X có 3 lớp e, lớp ngoài cùng có 5e. Vậy số hiệu nguyên tử của nguyên tố X là

A. 3

B. 15

C. 14

D. 13

Đáp án B

Cấu hình của X là 1s22s22p63s23p3

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

A. 32, 12, 32, 1, 50.

B. 31, 11, 31, 2, 48.

C. 32, 10, 32, 2, 46.

D. 32, 10, 32, 0, 50.

Xem đáp án » 18/06/2022 79,838

18/06/2022 9,806

Đáp án D
Cấu hình electron của nguyên tố X là 1s22s22p63s23p5
Vậy số hiệu nguyên tử của X là 17.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Cấu hình electron phân lớp ngoài cùng của nguyên tố X là 5p5. Tỉ lệ số nơtron và điện tích hạt nhân là một trong,3962. Số notron trong X gấp 3,7 lần số notron trong Y. Khi cho một,0725 gam Y tác dụng với lượng dư X thu được 4,565 gam thành phầm có công thức XY. Nhận định nào sau này không đúng?

Xem đáp án » 18/06/2022 4,706

X không phải là khí hiếm, nguyên tử nguyên tố X có phân lớp electron ngoài cùng là 3p. Nguyên tử nguyên tố Y có phân lớp electron ngoài cùng là 3s. Tổng số electron ở hai phân lớp ngoài cùng của X và Y là 7. Xác định số hiệu nguyên tử của X và Y

Xem đáp án » 18/06/2022 4,229

Nguyên tố X có Z = 28, thông số kỹ thuật electron của ion X2+ là

Xem đáp án » 18/06/2022 3,563

Nguyên tử B có 3 lớp e với 7e lớp ngoài cùng. Nhận định nào sau này đúng về B

Xem đáp án » 18/06/2022 2,682

Ion M3+ có thông số kỹ thuật electron ngoài cùng là 3d2, thông số kỹ thuật electron của nguyên tố M là

Xem đáp án » 18/06/2022 2,642

Nguyên tử A có e ở phân lớp 3d chỉ bằng một nửa phân lớp 4s.Cấu hình electron của nguyên tử A là

Xem đáp án » 18/06/2022 2,102

Ion Xa+ có tổng số hạt là 80; số hạt mang điện nhiều hơn nữa thế nữa số hạt không mang điện là 20; tổng số hạt trong hạt nhân của ion Xa+ là 56.

Hãy cho biết thêm thêm thêm thêm thông số kỹ thuật electron đúng của Xa+?

Xem đáp án » 18/06/2022 2,013

Nguyên tử của nguyên tố T có e ở tại mức nguồn tích điện cao nhất ở lớp e thứ 3, trong nguyên tử của Y số e nằm ở vị trí vị trí phân lớp s bằng 2/3 số e nằm ở vị trí vị trí phân lớp p… Nguyên tố T là

Xem đáp án » 18/06/2022 1,672

Nguyên tử M có thông số kỹ thuật electron ngoài cùng là 3d74s2. Số hiệu nguyên tử của M

Xem đáp án » 18/06/2022 1,568

Nguyên tử có tổng số e là 13 thì thông số kỹ thuật electron lớp ngoài cùng là?

Xem đáp án » 18/06/2022 1,291

Ba nguyên tử D, E, F có số hiệu lần lượt là 3 số nguyên liên tục, tổng số electron của 3 nguyên tử là 39. Cấu hình electron của nguyên tử D là

Xem đáp án » 18/06/2022 988

Tổng những electron trong những phân lớp p.. của nguyên tử nguyên tố X là 10. Công thức oxit cao nhất của X là

Xem đáp án » 18/06/2022 852

Nguyên tử R tạo ra cation R+. Cấu hình electron ở phân lớp ngoài cùng của R+ (ở trạng thái cơ bản) là 2p6. Tổng số hạt mang điện trong nguyên tử R là

Xem đáp án » 18/06/2022 810

Một anion R3+ có thông số kỹ thuật electron ở lớp vỏ ngoài cùng là 3p6. Số hiệu nguyên tử của R là

Xem đáp án » 18/06/2022 665

Các ion O2-8; Mg2+12; Al3+13 bằng nhau về

Xem đáp án » 18/06/2022 517

Chia Sẻ Link Down Nguyên tử X có 3 lớp electron với lớp electron ngoài cùng có 6e số hiệu nguyên tử Z là miễn phí

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Nguyên tử X có 3 lớp electron với lớp electron ngoài cùng có 6e số hiệu nguyên tử Z là tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Share Link Cập nhật Nguyên tử X có 3 lớp electron với lớp electron ngoài cùng có 6e số hiệu nguyên tử Z là miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Nguyên tử X có 3 lớp electron với lớp electron ngoài cùng có 6e số hiệu nguyên tử Z là
Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Nguyên tử X có 3 lớp electron với lớp electron ngoài cùng có 6e số hiệu nguyên tử Z là vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Nguyên #tử #có #lớp #electron #với #lớp #electron #ngoài #cùng #có #số #hiệu #nguyên #tử #là

4434

Video Nguyên tử X có 3 lớp electron với lớp electron ngoài cùng có 6e số hiệu nguyên tử Z là 2022 ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Nguyên tử X có 3 lớp electron với lớp electron ngoài cùng có 6e số hiệu nguyên tử Z là 2022 tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Down Nguyên tử X có 3 lớp electron với lớp electron ngoài cùng có 6e số hiệu nguyên tử Z là 2022 miễn phí

Heros đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Nguyên tử X có 3 lớp electron với lớp electron ngoài cùng có 6e số hiệu nguyên tử Z là 2022 miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Nguyên tử X có 3 lớp electron với lớp electron ngoài cùng có 6e số hiệu nguyên tử Z là 2022

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Nguyên tử X có 3 lớp electron với lớp electron ngoài cùng có 6e số hiệu nguyên tử Z là 2022 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Nguyên #tử #có #lớp #electron #với #lớp #electron #ngoài #cùng #có #số #hiệu #nguyên #tử #là