Thủ Thuật về Nghiên cứu những tác nhân ảnh hưởng đến hành vi mua nước giải khát 2022 Mới Nhất

Pro đang tìm kiếm từ khóa Nghiên cứu những tác nhân ảnh hưởng đến hành vi mua nước giải khát 2022 được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-06 00:45:00 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Kinh Nghiệm về Nghiên cứu những tác nhân ảnh hưởng đến hành vi mua nước giải khát Mới Nhất
Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Nghiên cứu những tác nhân ảnh hưởng đến hành vi mua nước giải khát được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-06 00:43:12 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read nội dung nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Tóm tắt nội dung tài liệu

KINH TEÁ VAØ HOÄI NHAÄP

NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG
ĐẾN HÀNH VI MUA MẶT HÀNG NƯỚC GIẢI KHÁT KHÔNG CỒN
CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Nguyễn Thị Thu Hà*
Nguyễn Thị Quỳnh Chi**

Tóm tắt
Theo báo cáo ngành của Công ty Cp sàn góp vốn góp vốn đầu tư và sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán Vietinbank mức tăng trưởng lệch giá nước
giải khát không cồn quy trình 2011-2014 tại Việt Nam là 13,5% và dự kiến trong quy trình 2015-2022
mức tăng trưởng vẫn sẽ duy trì ở tại mức trung bình là 8,5 % (Nguyễn Thị Thu Hằng, Lê Duy Hưng, 2015).
Với 135 doanh nghiệp thì mức độ đối đầu đối đầu trong ngành được nhìn nhận rất cao. Nghiên cứu này dựa
vào lí thuyết hành vi người tiêu dùng đã chỉ ra rằng có nhiều tác nhân ảnh hưởng đến quyết định hành động hành vi của
người tiêu dùng nước giải khát không cồn của người tiêu dùng tại thành phố Hồ Chí Minh như thương
hiệu, quảng cáo, kênh phân phối, bao bì, sở trường trong lúc giá tiền, thu nhập và giới tính không hề
ý nghĩa quyết định hành động hành vi.
Từ khóa: Hành vi người tiêu dùng, tác nhân ảnh hưởng, nước giải khát.
Mã số: 220.060116. Ngày nhận bài: 06/01/2022. Ngày hoàn thành xong xong sửa đổi và sửa đổi và biên tập: 09/03/2022. Ngày duyệt đăng: 09/03/2022.

Summary
According to the industry reports by JSC Securities Vietinbank revenue growth rate of non-alcoholic
beverages in Vietnam was13.5% during the period 2011-2014 and projected to continue to grow
an average rate of 8.5% annually in the period from 2015 to 2022(Nguyen Thi Thu Hang, Le Duy
Hung, 2015). With 135 businesses, the level of competition in the industry is rated as very high. The
study based on the theory of consumer behavior has shown that there are many factors influencing the
decisions of consumers of non-alcoholic beveragesin Ho Chi Minh City such as brand, advertising,
distribution channels, packaging, tastes while price, income or age do not have any effects.
Key words: consumer behavior, influence factor, drinks.
Paper No.220.060116. Date of receipt: 06/01/2022. Date of revision: 09/03/2022. Date of approval: 09/03/2022.

1. Đặt yếu tố
Theo Trung tâm xúc tiến thương mại và
góp vốn góp vốn đầu tư thành phố Hồ Chí Minh trong quy trình
từ thời gian năm 2008 tới nay, ngành công nghiệp thực
phẩm và đồ uống Việt Nam có sự tăng trưởng
nhanh cả về số lượng lẫn chất lượng, và được
nhìn nhận là nhóm ngành triển vọng, thu hút
thật nhiều sự quan tâm của doanh nghiệp
*
**

trong và ngoài nước. Theo nhận định của tổ
chức Giám sát marketing thương mại quốc tế (Business
Monitor International – BMI), lệch giá của
thị trường nước giải khát Việt Nam dự kiến
tăng từ 2,6 lần từ 50 nghìn tỷ năm 2010 lên
130 nghìn tỷ VNĐ vào năm 2022. Bên cạnh
đó, khi Việt Nam gia nhập Hiệp định đối tác chiến lược kế hoạch
kinh tế tài chính tài chính kế hoạch xuyên Thái Bình Dương

TS, Trường ĐH Ngoại thương; E-Mail:
Trường ĐH Ngoại thương; E-Mail:

90

Taïp chí KINH TEÁ ÑOÁI NGOAÏI

Soá 79 (01/2022)

KINH TEÁ VAØ HOÄI NHAÄP

(TTP) và Cộng động kinh tế tài chính tài chính ASEAN (AEC)
thì thuế nhập khẩu riêng với món đồ nước
giải khát có cồn là từ 40% và nước giải khát
có gas từ 35% xuống còn 0% sẽ tạo ra áp
lực đối đầu đối đầu rất rộng cho những doanh nghiệp
trong nước. Để đối đầu đối đầu và giữ vững thị
phần thì những doanh nghiệp nên phải ghi nhận hành
vi người tiêu dùng để từ đó xây dựng chiến
lược tiếp cận người tiêu dùng thích hợp nhất.
Nghiên cứu những tác nhân ảnh hưởng tới hành
vi mua thành phầm nước giải khát không cồn
nhờ vào những quy mô nghiên cứu và phân tích và phân tích hành vi
người tiêu dùng giúp nhóm tác giả tìm ra những
tác nhân nào quan trọng riêng với những người dân tiêu
dùng nước giải khát không cồn tại thành phố
Hồ Chí Minh và kết quả nghiên cứu và phân tích và phân tích hoàn toàn hoàn toàn có thể
là gợi ý quan trọng cho những doanh nghiệp
Việt Nam tìm hiểu thêm và khuynh hướng cho hoạt
động của tớ, tránh bị thua ngay trên sân
nhà khi đối đầu đối đầu với thành phầm ngoại nhập
sẽ ồ ạt vào Việt Nam sau khi AEC chính thức
có hiệu lực hiện hành hiện hành và TPP được ký kết.
2. Thiết kế nghiên cứu và phân tích và phân tích
Ảnh hưởng của những tác nhân đến hành vi
tiêu dùng đã được nghiên cứu và phân tích và phân tích độc lập bởi
nhiều tác giả. Điển hình là quy mô lí thuyết
nghiên cứu và phân tích và phân tích về hành vi mua của người tiêu
dùng như Mô hình hành vi hợp lý (Theory
of Reasoned Action – Fishbein & Ajzen 1969,
1980), Mô hình hành vi dự trù (Theory of
Planned Behaviour – Ajzen, 1991), Mô hình
về lý thuyết tín hiệu thương hiệu (Erdem &
Swait, 1998) và Mô hình hành vi lựa chọn của
người tiêu dùng (Philip Kotler, 2005). Với
nghiên cứu và phân tích và phân tích này nhóm tác giả không nhìn nhận
ảnh hưởng của từng tác nhân một cách riêng
biệt mà nhìn nhận tổng thể sự phối hợp ảnh
hưởng của những tác nhân đến quyết định hành động hành vi mua
nước giải khát không cồn của người tiêu dùng
tại TP. Hồ Chí Minh theo quy mô sau:
Soá 79 (01/2022)

Hình 1: Mô hình hành vi người tiêu dùng
riêng với món đồ nước giải khát
Nguồn:Nhóm tác giả tự tổng hợp

Trong đề tài này những biến được lý giải
như sau:
– Hành vi tiêu dùng sẽ tiến hành hiện thực hóa
bằng việc mua thành phầm. Do vậy, biến phụ
thuộc sẽ tiến hành biểu lộ bằng mức chi trả
(MUCCHITRA) của người tiêu dùng riêng với
món đồ nước giải khát không cồn trong một
một tháng (trăm nghìn/tháng)
– Biến độc lập là những tác nhân ảnh hưởng đến
quyết định hành động hành vi mua nước giải khát không cồn bao
gồm giá, thương hiệu, tính mê hoặc của quảng
cáo, tính tiện lợi của kênh phân phối có ảnh
hưởng cùng chiều tới mức chi trả. Ngoài ra
những tác nhân nhân khẩu học (giới tính, tuổi,
nghề nghiệp và thu nhập), sở trường, thói quen
cũng tiếp tục được đưa vào nhóm biến độc lập.
Nghiên cứu được thực thi qua 2 bước
đó đó là nghiên cứu và phân tích và phân tích sơ bộ và nghiên cứu và phân tích và phân tích chính
thức. Nghiên cứu sơ bộ được thực thi chủ
yếu thông qua phỏng vấn nhóm trên cơ sở
nghiên cứu và phân tích và phân tích thang đo của một số trong những trong những quy mô đã
Taïp chí KINH TEÁ ÑOÁI NGOAÏI

91

KINH TEÁ VAØ HOÄI NHAÄP

được kiểm định. Thảo luận thực thi với hai
nhóm, mỗi nhóm có 5 người (có ghi chú lại).
Danh sách vướng mắc được sẵn sàng sẵn sàng mang tính chất chất chất chất
chất hướng dẫn cho suốt quy trình thảo luận
nhóm. Sau khi thảo luận, những biến trong thang
đo được trấn áp và kiểm soát và điều chỉnh và tương hỗ update cho thích hợp
với đối tượng người dùng người tiêu dùng nghiên cứu và phân tích và phân tích. Từ đó, một bảng
vướng mắc được xây dựng để phục vụ cho nghiên
cứu chính thức tiếp theo.
Nghiên cứu chính thức được thực thi
bằng phương pháp phỏng vấn trực tiếp hoặc
gián tiếp người tiêu dùng thông qua bảng vướng mắc.
Việc khảo sát được thực thi thông qua mạng
Internet và khảo sát trực tiếp tại những trường
học, văn phòng công ty, khu dân cư và những
siêu thị trên địa phận thành phố Hồ Chí Minh.
Mẫu khảo sát được chọn theo phương pháp
phi xác suất, thành phần của mẫu là những người dân dân
tiêu dùng đã từng sử dụng thành phầm nước giải
khát không cồn trên địa phận TP.Hồ Chí Minh. Kết quả
có 500 bảng khảo sát thu về, số bảng hợp lệ là
201, đạt tỷ suất 40,2%. Tỷ lệ mẫu so với biến là
11,82; đạt yêu cầu cho việc phân tích tác nhân
(Hair & ctg, 1992).
Dữ liệu tiếp theo này được xử lý bằng Excel và
ứng dụng Eview phiên bản 6.0. Quy trình xử
lý tài liệu gồm: thống kê mô tả, hồi quy đa biến
và kiểm định sự thích hợp của quy mô (thông
qua kiểm định Wald, kiểm định tự tương quan
Breusch-Pagan_Godfrey, kiểm định đa cộng
tuyến, kiểm định phương sai thay đổi White
và kiểm định Ramsey Reset test).
3. Kết quả nghiên cứu và phân tích và phân tích
3.1. Tổng quan về quy mô hồi quy
Sau khi thực thi những kiểm định, quy mô
ở đầu cuối rút ra có những biến đều phải có p_value
α = 5% nên có ý nghĩa trong quy mô. R2 =
45,0255%: quy mô lý giải được 45,0255
% ý nghĩa của những biến trong quy mô. Nhóm
92

Taïp chí KINH TEÁ ÑOÁI NGOAÏI

tác giả đã tiến hành vô hiệu những biến không ý
nghĩa, tiến hành kiểm định quy mô và rút ra
quy mô tổng quát ở đầu cuối (**). Kết quả hồi
quy đã cho toàn bộ toàn bộ chúng ta biết mức chi trả cho thành phầm nước
giải khát không cồn của người tiêu dùng thành
phố Hồ Chí Minh tùy từng sở trường, thói
quen tiêu dùng thành phầm, thương hiệu, quảng
cáo, phân phối, kích cỡ bao bì trong lúc những
nhóm yếu tố như giá cả, thu nhập, tuổi, nhóm
khảo sát không ảnh hưởng tới quyết định hành động hành vi mua
đồ uống không cồn.
MUCCHITRA = -15,1124 + 21,88393
* GIOITINH – 10,33422 * TUOI – 144,9731
* NHOMTHAMKHAO + 92,04869
* SOTHICH + 151,7960 * THOIQUEN
+ 38,88529 * THUONGHIEU + 29,03205
* QUANGCAO + 14,51276 * TIENDUNG
+ 7,983893 * BAOBI + ε (**)
3.2. Phân tích kết quả nghiên cứu và phân tích và phân tích
Để làm rõ hơn kết quả hồi quy, nhóm tác
giả thực thi thống kê mô tả những biến đã trong
quy mô. Kết quả thống kê mô tả đã cho toàn bộ toàn bộ chúng ta biết số
người trong độ tuổi từ 18 đến 25 tiêu dùng sản
phẩm nước giải khát không cồn nhiều nhất,
tiếp theo là nhóm tuổi dưới 18. Sở dĩ như vậy
do ảnh hưởng của nhiều yếu tố, trong số đó việc
xác lập phân khúc Thị phần Thị phần thị trường của nhà sản
xuất giữ vai trò quan trọng khi họ muốn đưa
nước giải khát của tớ đến đối tượng người dùng người tiêu dùng chủ
yếu là người trẻ tuổi. Nguyên nhân sự chênh lệch
giữa nhóm tuổi dưới 18 và từ 18 đến 25 phần
lớn xuất phát từ tính độc lập xét trên phương
diện mái ấm mái ấm gia đình và kĩ năng tài chính. Những
người từ 35 – 65 tuổi có khuynh hướng giảm
tiêu dùng và càng thấp hơn ở nhóm tuổi trên 65.
Trong khi đó, lứa tuổi giữa 25 đến 35 đóng
góp tỉ lệ không nhỏ trong tỉ lệ tiêu dùng, đồng
thời nhóm tuổi này còn tồn tại Xu thế chuyển dần
sang những thành phầm nước giải khát có cồn do
Soá 79 (01/2022)

KINH TEÁ VAØ HOÄI NHAÄP

Xu thế tiêu dùng chung và yêu cầu giao tế
trong xã hội.
Nhóm tìm hiểu thêm: Mặt hàng nước giải
khát thuộc thành phầm tiêu dùng nhanh, do đó
việc mua loại hàng này mang tính chất chất chất chất chủ quan
do kinh nghiệm tay nghề tay nghề đã sử dụng hoặc nhu yếu thiết
yếu của thành viên người tiêu dùng mà không
phụ thuộc nhiều vào sự tham vấn từ hiệp hội
có quan hệ với thành viên người tiêu dùng rõ ràng.
Thói quen & Sở thích
36

Sở thích tiêu dùng

31

Thói quen shopping

41

Nhóm tác nhân về tiếp thị

19

Nhóm tác nhân về giá cả

21

Nhóm tác nhân về phân phối

53

Nhóm tác nhân về thành phầm

0

20

40

60

Biểu đồ 2. Tỷ lệ ảnh hưởng của những tác nhân
trong quy mô
Nguồn: Số liệu khảo sát của nhóm tác giả

Cũng in như sở trường, thói quen là một
đại lượng mang tính chất chất chất chất chủ quan và không thể
lượng hóa được nhưng lại sở hữu ảnh hường đến
quyết định hành động hành vi shopping của người tiêu dùng.
Người tiêu dùng có Xu thế chọn lại sản
phẩm mà mình hài lòng ở lần shopping đầu
tiên. Hành động đó lặp đi lặp lại và từ từ
tạo thành thói quen shopping. Mức độ ảnh
hưởng của thói quen tùy thuộc vào nhiều yếu
tố gồm khách quan như nơi phục vụ, giá cả
hay chủ quan như sở trường, nhận thức,… và
cùng tác động đến quyết định hành động hành vi shopping của
người tiêu dùng.
Thương hiệu: Xét trên tầm nhìn người tiêu
dùng, thương hiệu thành phầm thường có mối
liên hệ hoặc thậm chí còn còn gắn sát với nguồn gốc
thành phầm. Trừ trường hợp hàng nhái, hàng nhái,
những thương hiệu gắn sát với những tập đoàn lớn lớn lớn lớn
Soá 79 (01/2022)

lớn, những công ty đa vương quốc thường được
người tiêu dùng tin tưởng và sử dụng, cả trong
tiêu dùng nói chung và thị trường nước giải
khát nói riêng. Và yêu cầu nêu lên cho những
doanh nghiệp nước giải khát trong nước trong việc
tăng trưởng thương hiệu nhằm mục đích mục tiêu tăng nhận thức
của người tiêu dùng, nhờ đó tăng lệch giá
cũng như Thị phần trên thị trường.
Mẫu mã, bao bì: Ngoài chất lượng sản
phẩm thì yếu tố mẫu mã, bao bì thành phầm
đó đó là ngôn từ tiếp xúc thứ nhất với những người dân
tiêu dùng. Một thành phầm thu hút được người
tiêu dùng không riêng gì có ở chất lượng nội tại mà
còn bởi hình dáng, mẫu mã bên phía ngoài và
này cũng là một tác nhân góp thêm phần xây dựng
nên thương hiệu thành phầm trong tâm thức
người tiêu dùng. Một ví dụ về trường hợp này
là thương hiệu Coca – Cola. Ra đời từ thời gian năm
1984, trải qua nhiều lần thay đổi mẫu mã
công nghiệp, vào năm 1960, Coca – Cola đã
đăng kí bảo lãnh độc quyền mẫu mã vỏ chai
của tớ tại Cục thương hiệu và bản quyền
sáng tạo Hoa Kỳ. Qua đó, ta thấy rõ được vai
trò và vai trò của việc xây dựng kiểu
dáng công nghiệp tuy nhiên tuy nhiên với việc tạo dựng
thương hiệu thành phầm.
Trong bối cạnh thị trường đối đầu đối đầu mạnh
với nhiều nhà phục vụ thì việc lựa chọn được
một mẫu mã bao bì – mẫu mã riêng, đặc
trưng là yếu tố vô cùng quan trọng. Việc xây
dựng thương hiệu, xét trên quan điểm tiêu
dùng tân tiến, không riêng gì có tạm ngưng ở việc xây
dựng chất lượng thành phầm, kênh phân phối,
giá cả, xúc tiến mà nó còn mở rộng ra cảm hứng
và nhận thức của người tiêu dùng khi tiếp nhận
thành phầm. Việc chú tâm đến mẫu mã – mẫu
mã càng đặc biệt quan trọng quan trọng quan trọng khi, đã xác lập
ngay từ trên đầu, đối tượng người dùng người tiêu dùng tiêu dùng hầu hết và
tiềm năng của thành phầm đang nghiên cứu và phân tích và phân tích là
tầng lớp học viên – sinh viên, rộng ra là người trẻ tuổi.
Taïp chí KINH TEÁ ÑOÁI NGOAÏI

93

KINH TEÁ VAØ HOÄI NHAÄP

Song tuy nhiên với phục vụ nhu yếu giải khát, sản
phẩm tiêu dùng một phần giúp thể hiện tính
cách và phong thái sống của người tiêu dùng.
Dung tích
Kết quả khảo sát đã cho toàn bộ toàn bộ chúng ta biết có 94 trên 201
người (46,77%) nói rằng họ thích dùng sản
phẩm có dung tích 500 ml cho nhu yếu tiêu
dùng hằng ngày. Tỉ lệ này là 43,28% (ứng với
87) người riêng với chai thể tích 330 ml. Tuy
nhiên, ta hoàn toàn hoàn toàn có thể thấy tỉ lệ này càng giảm theo
chiều tăng của dung tích. Cụ thể, chỉ có 2/201
người (tương tự 1%) người được khảo sát
nói rằng họ muốn dùng trên 1,5 lít thành phầm
nước giải khát mỗi lần. Như vậy, ta hoàn toàn hoàn toàn có thể thấy
người tiêu dùng có Xu thế sử dụng chai/
lon nước giải khát không cồn có dung tích 330
hoặc 500 ml (chiếm tỉ lệ tương ứng là 84,08%)
cho phục vụ nhu yếu tiêu dùng.
Để lý giải hiện tượng kỳ lạ kỳ lạ trên, nhóm tác giả
tìm hiểu thêm khu khu công trình xây dựng xây dựng Ảnh hưởng của kích
thước bao bì đến lượng tiêu thụ thành phầm của
tác giả Brian Wansink.

Biểu đồ 3. Mối quan hệ giữa kích cỡ bao bì
và lượng tiêu thụ thành phầm

Nguồn: Ảnh hưởng của kích thước bao bì đến
lượng tiêu thụ thành phầm, Brian Wansink 2002

Mối quan hệ giữa kích cỡ bao bì và lượng
tiêu thụ thành phầm
Từ sơ đồ trên, khi tăng dung tích mỗi đơn
vị thành phầm lên, lượng tiêu thụ thành phầm sẽ
tăng theo. Tuy nhiên, sự ngày càng tăng này là có giới
hạn và tuân theo sự chi phối của yếu tố biên.
94

Taïp chí KINH TEÁ ÑOÁI NGOAÏI

Nghĩa là lúc lượng tiêu thụ thành phầm sẽ tăng
nhanh theo chiều tăng của dung tích (khi dung
tích
nào đó (ở đấy là hơn 500 ml) thì lượng tiêu
thụ cũng tăng tuy nhiên với vận tốc chầm dần. Khi
dung tích tăng qua mức số lượng số lượng giới hạn, lượng tiêu
thụ sẽ gần như thể thể không tăng thêm nữa.
Thứ ba, nguyên nhân hoàn toàn hoàn toàn có thể xuất phát từ
nhà sản xuất khi họ muốn thiết kế bao bì sản
phẩm theo Xu thế thị trường. Ở Việt Nam,
đối tượng người dùng người tiêu dùng tiêu dùng hầu hết của nước giải
khát đó đó là người trẻ tuổi, có độ tuổi dưới 18 và từ
18 đến 25 tuổi. Do đó, việc thiết kế dung tích
thành phầm theo Xu thế gọn nhẹ, tươi tắn,
năng động là một Xu thế tất yếu lúc bấy giờ.
Tiện dụng
Thứ nhất, đối tượng người dùng người tiêu dùng mua món đồ nước
giải khát không cồn, như đã phân tích ở trên,
phần lớn là đối tượng người dùng người tiêu dùng học viên – sinh viên nên
việc căn tin trường học hoặc công ty là nơi
phục vụ thành phầm thường xuyên.
Thứ hai, riêng với những đối tượng người dùng người tiêu dùng không
phải là học viên – sinh viên, hoặc thời hạn tiêu
dùng thành phầm sau giờ đến trường hoặc công
ty nên cách lý giải thứ hai nhờ vào mức
độ tiện lợi nơi phân phối. Xét về quy mô,
sự phong phú thành phầm, chất lượng dịch vụ thì
shop tiện lợi và siêu thị sẽ là những lựa
chọn thích hợp nhất. Số liệu khảo sát trên cũng
đã cho toàn bộ toàn bộ chúng ta biết, có đến 58,70% người tiêu dùng chọn
2 khu vực trên là nơi shopping nước giải khát
thường xuyên nhất của tớ. Tức là cứ khoảng chừng chừng
10 người đang dự trù mua nước giải khát, thì
đến hơn 5 người sẽ chọn điểm đến là siêu thị
hoặc shop tiện lợi. Theo Công ty nghiên
cứu thị trường Kantar Worldpanel, mức tăng
trưởng của quy mô shop tiện lợi so với
cùng thời hạn năm trước đó đó lên mức 80%, gắn với nhu
cầu về yếu tố tiện lợi của người tiêu dùng thành
Soá 79 (01/2022)

Page 2

YOMEDIA

Nghiên cứu này nhờ vào lí thuyết hành vi người tiêu dùng đã chỉ ra rằng có nhiều tác nhân ảnh hưởng đến quyết định hành động hành vi của người tiêu dùng nước giải khát không cồn của người tiêu dùng tại thành phố Hồ Chí Minh như thương hiệu, quảng cáo, kênh phân phối, bao bì, sở trường trong lúc giá tiền, thu nhập và giới tính không hề ý nghĩa quyết định hành động hành vi…

02-05-2022 256 13

Download

Giấy phép Mạng Xã Hội số: 670/GP-BTTTT cấp ngày 30/11/2015 Copyright © 2009-2022 TaiLieu.VN. All rights reserved.

Chia Sẻ Link Download Nghiên cứu những tác nhân ảnh hưởng đến hành vi mua nước giải khát miễn phí

Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Nghiên cứu những tác nhân ảnh hưởng đến hành vi mua nước giải khát tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia SẻLink Download Nghiên cứu những tác nhân ảnh hưởng đến hành vi mua nước giải khát miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Nghiên cứu những tác nhân ảnh hưởng đến hành vi mua nước giải khát
Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Nghiên cứu những tác nhân ảnh hưởng đến hành vi mua nước giải khát vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Nghiên #cứu #những #nhân #tố #ảnh #hưởng #đến #hành #mua #nước #giải #khát

4117

Review Nghiên cứu những tác nhân ảnh hưởng đến hành vi mua nước giải khát 2022 ?

Bạn vừa đọc nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Nghiên cứu những tác nhân ảnh hưởng đến hành vi mua nước giải khát 2022 tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật Nghiên cứu những tác nhân ảnh hưởng đến hành vi mua nước giải khát 2022 miễn phí

You đang tìm một số trong những ShareLink Tải Nghiên cứu những tác nhân ảnh hưởng đến hành vi mua nước giải khát 2022 Free.

Thảo Luận vướng mắc về Nghiên cứu những tác nhân ảnh hưởng đến hành vi mua nước giải khát 2022

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Nghiên cứu những tác nhân ảnh hưởng đến hành vi mua nước giải khát 2022 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Nghiên #cứu #những #nhân #tố #ảnh #hưởng #đến #hành #mua #nước #giải #khát