Thủ Thuật về Nếu tăng khối lượng của vật lên 2 lần và tăng độ lớn áp lực đè nén lên 2 lần thì thông số lực ma sát trượt sẽ Đầy đủ 2022

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Nếu tăng khối lượng của vật lên 2 lần và tăng độ lớn áp lực đè nén lên 2 lần thì thông số lực ma sát trượt sẽ Đầy đủ được Update vào lúc : 2022-04-13 16:50:00 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Kinh Nghiệm về Nếu tăng khối lượng của vật lên 2 lần và tăng độ lớn đè nén lên 2 lần thì thông số lực ma sát trượt sẽ Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Nếu tăng khối lượng của vật lên 2 lần và tăng độ lớn đè nén lên 2 lần thì thông số lực ma sát trượt sẽ tiến hành Update vào lúc : 2022-04-13 16:50:09 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Câu 2. Lực ma sát trượt

A. chỉ xuất hiện khi vật đang chuyển động chậm dần.

B. phụ thuộc vào độ lớn của áp.. lực

C. tỉ lệ thuận với vận tốc của vật

D. phụ thuộc vào diện tích mặt tiếp.. xúc

Câu 16. Vật khối lượng m đặt trên mặt phẳng nghiêng phù thích phù thích hợp với phương nằm ngang một góc(hình vẽ). Hệ số ma sát trượt giữa vật mà mặt phẳng nghiêng là. Khi được thả ra, vật trượt xuống. Gia tốc của vật tùy từng nhữn đại lượng nào?

A., m, α

B., g, α

C., m, g

D., m, g, α

Câu 31. Chọn phát biểu đúng?

A. Khi có lực đặt vào vật mà vật vẫn đứng yên nghĩa là đã có lực ma sát

B. Lực ma sát tỉ lệ với diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh tiếp xúc

C. Lực ma sát trượt luôn tỉ lệ với trọng lượng của vật

D. Tất cả A, B, C đều sai

Câu 33. Lực ma sát nghỉ xuất hiện khi:

A. có ngoại lực tác dụng lên vật. Ngoại lực này còn tồn tại Xu thế làm cho vật hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi và đủ để thắng lực ma sát.

B. có nội lực tác dụng lên vật. Nội lực này còn tồn tại Xu thế làm cho vật hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi nhưng chưa đủ để thắng lực ma sát.

C. có ngoại lực tác dụng lên vật. Ngoại lực này còn tồn tại Xu thế làm cho vật hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi nhưng chưa đủ để thắng lực ma sát.

D. có nội lực tác dụng lên vật. Nội lực này còn tồn tại Xu thế làm cho vật hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi và đủ để thắng lực ma sát.

Câu 34. Chọn phát biểu đúng.

A. Lực ma sát nghỉ có mức giá nằm ngoài mặt tiếp xúc giữa hai vật

B. Lực ma sát nghỉ có chiều cùng chiều với ngoại lực

C. Lực ma sát nghỉ chỉ xuất hiện khi có ngoại lực tác dụng lên vật

D. Độ lớn của lực ma sát nghỉ

Câu 36. Lực ma sát trượt xuất hiện:

A. ở phía dưới mặt tiếp xúc khi hai vật đặt trên mặt phẳng của nhau.

B. ở mặt tiếp xúc khi hai vật trượt trên mặt phẳng của nhau.

C. khi hai vật đặt gần nhau.

D. khi có hai vật ở cạnh nhau.

Câu 38. Chọn phát biểu sai?

A. Lực ma sát trượt xuất hiện ở mặt tiếp xúc khi hai vật trượt trên mặt phẳng của nhau

B. Lực ma sát trượt có phương cùng phương với vận tốc tương đối của vật ấy với vật kia

C. Độ lớn của lực ma sát trượt:

D.không tùy từng tính chất của những mặt tiếp xúc

Câu 40. Chọn phát biểu đúng.

A. Hệ số ma sát trượt to nhiều hơn nữa thông số ma sát nghỉ

B. Lực ma sát luôn ngăn cản hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi của vật

C. Hệ số ma sát trượt phụ thuộc diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh tiếp xúc

D. Lực ma sát xuất hiện thành từng cặp trực đối đặt vào hai vật tiếp xúc.

Câu 41. Chọn phát biểu đúng

A. Lực ma sát trượt tùy từng tính chất của những mặt tiếp xúc.

B. Lực ma sát trượt phụ thuộc diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh mặt tiếp xúc.

C. Vật nằm yên trên mặt sàn nằm ngang vì trọng tải và lực ma sát nghỉ cân đối nhau.

D. Khi một vật chịu tác dụng của lực F mà vẫn đứng yên thì lực ma sát nghỉ to nhiều hơn nữa ngoại lực.

Câu 46. Lực ma sát trượt

A. chỉ xuất hiện khi vật đang chuyển động chậm dần.

B. phụ thuộc vào độ lớn của áp.. lực

C. tỉ lệ thuận với vận tốc của vật.

D. phụ thuộc vào diện tích mặt tiếp.. xúc

Câu 47. Đặc điểm của lực ma sát trượt?

A. Xuất hiện ở mặt tiếp xúc của vật đang trượt trên một mặt phẳng

B. Có hướng ngược vị trí vị trí hướng của vận tốc

C. Có độ lớn tỉ lệ với độ lớn của đè nén, không tùy từng diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh tiếp xúc và vận tốc của vật

D. Tất cả đều đúng

Câu 52. Khi một vật lăn trên mặt một vật khác:

A. Lực ma sát lăn xuất hiện ở đoạn tiếp xúc giữa hai vật và có tác dụng cản trở sự lăn đó

B. Lực ma sát lăn xuất hiện ở đoạn tiếp xúc giữa hai vật và không hề hiệu suất cao cản trở sự lăn đó

C. Lực ma sát lăn không xuất hiện ở đoạn tiếp xúc giữa hai vật

D. Lực ma sát lăn xuất hiện ở đoạn tiếp xúc giữa hai vật và có tác dụng làm ngày càng tăng sự lăn đó

Câu 53. Lực ma sát lăn xuất hiện

A. ở đoạn tiếp xúc giữa hai vật

B. ở đoạn tiếp xúc giữa hai vật và không hề hiệu suất cao cản trở sự lăn đó

C. ở đoạn tiếp xúc giữa hai vật và có tác dụng làm ngày càng tăng sự lăn đó

D. ở đoạn tiếp xúc giữa hai vật và có tác dụng cản trở sự lăn đó

Câu 54. Chọn phương án sai.

A. Viên gạch nằm trên mặt phẳng nghiêng chịu tác dụng của lực ma sát nghỉ

B. Lực ma sát trượt chỉ xuất hiện khi có sự trượt tương đối giữa hai vật rắn

C. Lực ma sát lăn tỉ lệ với lực nén vuông góc với mặt tiếp xúc và thông số ma sát lăn bằng thông số ma sát trượt

D. Hướng của lực ma sát trượt tiếp tuyến với mặt tiếp xúc và ngược chiều hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi tương đối

Câu 56. Chọn phương án sai.

A. Lực ma sát nghỉ luôn luôn trực riêng với lực đặt vào vật

B. Lực ma sát nghỉ cực lớn to nhiều hơn nữa lực ma sát trượt

C. Lực ma sát xuất hiện thành từng cặp trực đối đặt vào hai vật tiếp xúc

D. Khi vật hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi hoặc có Xu thế hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi riêng với mặt tiếp xúc với nó thì phát sinh lực ma sát.

Câu 57. Chọn phương án đúng

A. Lực ma sát nghỉ luôn luôn trực riêng với trọng tải của vật

B. Lực ma sát nghỉ cực lớn to nhiều hơn nữa lực ma sát trượt

C. Lực ma sát xuất hiện có chiều cùng chiều với vận tốc của vật.

D. Lực ma sát trượt tùy từng diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh tiếp xúc của vật và mặt tiếp xúc

Câu 59. Lực ma sát lăn có chiều

A. ngược chiều với tần suất của vật

B. ngược chiều với vận tốc của vật

C. vuông góc với mặt tiếp xúc

D. tiếp tuyến với mặt tiếp xúc

Câu Đáp án Câu Đáp án Câu 1 A Câu 31 A Câu 2 B Câu 32 C Câu 3 A Câu 33 C Câu 4 D Câu 34 C Câu 5 A Câu 35 D Câu 6 B Câu 36 B Câu 7 C Câu 37 B Câu 8 B Câu 38 D Câu 9 C Câu 39 B Câu 10 D Câu 40 B Câu 11 D Câu 41 A Câu 12 C Câu 42 A Câu 13 D Câu 43 D Câu 14 B Câu 44 D Câu 15 A Câu 45 A Câu 16 B Câu 46 B Câu 17 A Câu 47 D Câu 18 A Câu 48 A Câu 19 D Câu 49 D Câu 20 B Câu 50 D Câu 21 B Câu 51 C Câu 22 C Câu 52 A Câu 23 C Câu 53 D Câu 24 A Câu 54 C Câu 25 D Câu 55 C Câu 26 C Câu 56 A Câu 27 C Câu 57 B Câu 28 A Câu 58 B Câu 29 A Câu 59 B Câu 30 C Câu 60 C

Giang (Tổng hợp)

Một vật trượt có ma sát trên một mặt tiếp xúc nằm ngang. Nếu vận tốc của vật đó tăng 2 lần thì độ lớn lực ma sát trượt giữa vật và mặt tiếp xúc sẽ:

A. tăng 2 lần

B. tăng 4 lần

C. giảm 2 lần

D. không đổi

Các vướng mắc tương tự

Một vật trượt có ma sát trên một mặt tiếp xúc nằm ngang. Nếu diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh tiếp xúc của vật đó giảm 3 lần thì độ lớn lực ma sát trượt giữa vật và mặt tiếp xúc sẽ:

A. tăng 3 lần

B. giảm 3 lần

C. giảm 6 lần

D. không thay đổi

Một vật trượt có ma sát trên một mặt tiếp xúc nằm ngang. Nếu khối lượng của vật đó giảm 2 lần thì thông số ma sát trượt giữa vật và mặt tiếp xúc sẽ:

A. không đổi.

B. giảm 2 lần.

C. tăng 4 lần.

D. tăng 2 lần.

Một vật đang đứng yên trên mặt phẳng nằm ngang, bỏ qua ma sát giữa vật và măt phẳng, thì được  truyền 1 lực F thì sau 10s vật này đạt vận tốc 4m/s. Nếu không thay đổi vị trí vị trí hướng của lực mà tăng gấp 2 lần độ lớn lực F vào vật thì sau 15s thì vận tốc của vật là bao nhiêu?

A. 10 m/s

B. 12 m/s 

C. 15 m/s 

D. 8 m/s

Hai vật giống nhau, mỗi vật có trọng lượng P, đặt chồng lên nhau. Vật trên được buộc vào tường bằng một sợi dây. Vật dưới được kéo sang phải bằng một lực F nằm ngang (H.II.1).Hệ số ma sát trượt Một trong những mặt tiếp xúc là μ t . Hỏi lực F phải to nhiều hơn nữa giá trị nào dưới đây thì vật dưới khởi đầu trượt ? Cho rằng lực ma sát nghỉ cực lớn bằng lực ma sát trượt.

A.3  μ t  P        B. 2  μ t  P        C.5/2  μ t  P        D.  μ t  P

Một vật trượt trên mặt đường nằm ngang, đi được một quãng đường 48 m thì dừng hẳn. Biết lực ma sát trượt có độ lớn bằng 0,06 lần trọng lượng của vật. Cho g = 10m/ s 2 . Cho hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi của vật là chậm dần đều. Tính vận tốc ban đầu của vật.

A. 7,6m/s

B. 6,7m/s

C. 5,4m/s

D. 4,5m/s

Một vật khối lượng 2kg  đặt trên mặt phẳng nằm ngang.Khi tác dụng một lực có độ lớn là 1N theo phương ngang vật khởi đầu trượt trên mặt phẳng nằm ngang. Thật ra, sau khi đi được 8m Tính từ lúc lúc đứng yên, vật dạt được vận tốc 2m/s. Gia tốc hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi, lực ma sát và thông số ma sát lần lượt là ? (Lấy g = 10m/ s 2 )

A. 0,25m/ s 2 ; 0,4N; 0,015  

B. 0,25m/ s 2 ; 0,5N; 0,025

C. 0,35m/ s 2 ; 0,5N; 0,035

D. 0,35m/ s 2 ; 0,4N; 0,065

Một vật trượt từ đỉnh của mặt phẳng nghiêng  nghiêng AB, tiếp Từ đó tiếp tục trượt  trên mặt phẳng AB, tiếp Từ đó tiếp tục trượt trên mặt phẳng nằm ngang BC như hình vẽ với AH= 0,1m, BH=0,6m. thông số ma sát trượt giữa vật và hai mặt phẳng là  

a. Tính vận tốc của vật khi tới B.                 

b. Quãng đường vật trượt được trên mặt phẳng ngang.

Một vật có khối lượng m = 5kg trượt trên mặt phẳng nằm ngang nhờ lực kéo F →  như hình vẽ. Cho biết: độ lớn lực kéo F = 20N; g = 10m/ s 2

a) Tính tần suất của vật, khi bỏ qua mọi ma sát ?

b) Tính tần suất của vật, khi thông số ma sát trượt giữa vật và mặt phẳng là μ = 0,2?

Share Link Download Nếu tăng khối lượng của vật lên 2 lần và tăng độ lớn đè nén lên 2 lần thì thông số lực ma sát trượt sẽ miễn phí

Bạn vừa đọc nội dung nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Nếu tăng khối lượng của vật lên 2 lần và tăng độ lớn đè nén lên 2 lần thì thông số lực ma sát trượt sẽ tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Share Link Cập nhật Nếu tăng khối lượng của vật lên 2 lần và tăng độ lớn đè nén lên 2 lần thì thông số lực ma sát trượt sẽ miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Nếu tăng khối lượng của vật lên 2 lần và tăng độ lớn đè nén lên 2 lần thì thông số lực ma sát trượt sẽ

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Nếu tăng khối lượng của vật lên 2 lần và tăng độ lớn đè nén lên 2 lần thì thông số lực ma sát trượt sẽ vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha

#Nếu #tăng #khối #lượng #của #vật #lên #lần #và #tăng #độ #lớn #áp #lực #lên #lần #thì #hệ #số #lực #sát #trượt #sẽ

Related posts:

4125

Clip Nếu tăng khối lượng của vật lên 2 lần và tăng độ lớn áp lực đè nén lên 2 lần thì thông số lực ma sát trượt sẽ Đầy đủ ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Nếu tăng khối lượng của vật lên 2 lần và tăng độ lớn áp lực đè nén lên 2 lần thì thông số lực ma sát trượt sẽ Đầy đủ tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật Nếu tăng khối lượng của vật lên 2 lần và tăng độ lớn áp lực đè nén lên 2 lần thì thông số lực ma sát trượt sẽ Đầy đủ miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Nếu tăng khối lượng của vật lên 2 lần và tăng độ lớn áp lực đè nén lên 2 lần thì thông số lực ma sát trượt sẽ Đầy đủ Free.

Thảo Luận vướng mắc về Nếu tăng khối lượng của vật lên 2 lần và tăng độ lớn áp lực đè nén lên 2 lần thì thông số lực ma sát trượt sẽ Đầy đủ

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Nếu tăng khối lượng của vật lên 2 lần và tăng độ lớn áp lực đè nén lên 2 lần thì thông số lực ma sát trượt sẽ Đầy đủ vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Nếu #tăng #khối #lượng #của #vật #lên #lần #và #tăng #độ #lớn #áp #lực #lên #lần #thì #hệ #số #lực #sát #trượt #sẽ #Đầy #đủ