Thủ Thuật về Một số thành phầm của nông, lâm, ngư nghiệp được sử dụng làm nguyên vật tư cho công nghiệp chế biến Chi tiết Mới Nhất

Pro đang tìm kiếm từ khóa Một số thành phầm của nông, lâm, ngư nghiệp được sử dụng làm nguyên vật tư cho công nghiệp chế biến Chi tiết được Update vào lúc : 2022-01-15 15:25:00 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Thủ Thuật Hướng dẫn Một số thành phầm của nông, lâm, ngư nghiệp được sử dụng làm nguyên vật tư cho công nghiệp chế biến 2022

You đang tìm kiếm từ khóa Một số thành phầm của nông, lâm, ngư nghiệp được sử dụng làm nguyên vật tư cho công nghiệp chế biến được Cập Nhật vào lúc : 2022-01-15 15:25:04 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

công nghệ tiên tiến và phát triển tiên tiến và phát triển và tăng trưởng 10

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản khá khá đầy đủ của tài liệu tại đây (96.46 KB, 3 trang )

Trường THPT Chuyên Quang Trung Giáo án môn Công nghệ 10
..
Ngày soạn: 12/09/2008
Ngày dạy: 16/09/2008
Tiết:.

BÀI 1: BÀI MỞ ĐẦU
I) MỤC TIÊU BÀI HỌC:
1) Kiến thức:
– Biết được vai trò của sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp trong nền kinh tế thị trường tài chính thị trường tài chính quốc
dân.
– biết được tình hình sản xuất nông , lâm, ngư nghiệp ỏ việt nam lúc bấy giờ và phương
hướng, trách nhiệm của ngành trong thời hạn tới.
2) Kỹ năng :
– Độc lập tâm ý, phân tích tổng hợp kiến thức và kỹ năng và kỹ năng.
3) Vận dụng:
– Vận dụng kiến thức và kỹ năng và kỹ năng được học vào tiềm năng hướng nghiệp.
II) CHUẨN BỊ:
III) TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
1) ổn định lớp :1
– ổn định, kiểm tra sĩ số lớp.
2) Kiểm tra bài cũ: 4
– Trình bày quy trình công nghệ tiên tiến và phát triển tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhân giống cây trồng bằng nuôi cấy mô tế bào.
3) Bài mới :
Nước ta là nước ở vùng nhiệt đới gió mùa gió mùa, Đk khí hậu, đất đai rất thích hợp cho việc tăng trưởng
những ngành nghề nông, lâm, ngư nghiệp. Vậy để làm rõ về vai trò, những góp thêm phần
và để đã đã có được quan điểm toàn vẹn và tổng thể nhất về những ngành nghề này toàn bộ toàn bộ chúng ta cùng tìm hiểu bài
mở đầu của chương trình công nghệ tiên tiến và phát triển tiên tiến và phát triển và tăng trưởng 10
TL Hoạt động của GV và HS Nội dung
15
ở việt nam có đến 2/3 dân số sống bằng nghề

nông. Vậy hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi sản xuất nông , lâm, ngư
nghiệp đóng vai trò ra làm thế nào trong nền kinh
tế quốc dân? Chúng ta cùng tìm tìm hiểu tầm
quan trọng của hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi sản xuất nông, lâm,
ngư nghiệp.
? Cơ cấu tổng thành phầm việt nam có những nhóm
ngành hầu hết nào.
– Công nghiệp, nông, lâm ngư nghiệp,
dịch vụ,
? Nhận xét về kĩ năng góp thêm phần của ngành
nông, lâm, ngư nghiệp vào tổng thành phầm nước
ta trong trong năm qua.
– lý giải việc tỷ trọng thành phầm nông, lâm,
ngư nghiệp có Xu thế giảm là tất yếu vì nước
ta đang tăng cường quy trình CNH HĐH, là
điều đáng vui.
? Phân biệt cây lương thực và cây thực phẩm.
I) TẦM QUAN TRỌNG CỦA
HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT NÔNG,
LÂM, NGƯ NGHIỆP TRONG
NỀN KINH TẾ
QUỐC DÂN:
1) Sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp
góp thêm phần một phần không nhỏ vào
cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai triển khai tổng thành phầm của cà nước:
– Chiếm hơn 1/5 tổng thành phầm
trong nước.
GV: Trần Ngọc Thanh
..
1

Trường THPT Chuyên Quang Trung Giáo án môn Công nghệ 10
..
10
? Kể tên nghững thành phầm nông, lâm, ngư
nghiệp phục vụ lương thực, thực phẩm, nguyên
liệu cho những ngành công nghiệp chế biến.
– Lúa, bắp, thịt, trứng, sữa, tôm, cá, cafe, tiêu,
điều,
– Trong nhiều năm qua, việt nam đã xuất khẩu
nhiều thành phầm có mức giá trị và thu về cho nhà
nước, nhân dân ta nhiều ngoại tệ.
? Kể tên những thành phầm việt nam thường xuất khẩu
ra quốc tế. Ở Bình Phước có những sản
phẩm nào.
– Nhấn mạnh vai trò của xuất khẩu lúa.
? Nhận xét về nhân lực phân loại trong
ngành nông, lâm, ngư nghiệp so với những ngành
khác.
– Chiếm phần lớn lao động trong toàn nước.
Chuyển ý: Vậy hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi sản xuất nông, lâm,
ngư nghiệp ở việt nam đã đạt được những thành
tựu và hạn chế gì? toàn bộ toàn bộ chúng ta cùng tiếp tục tìm
hiểu bài. Trước hết đã đạt được những thành tựu
gì?
– Sản xuất lương thực tăng, phục vụ nhu yếu
trong nước và xuất khẩu,
? Ngoài những thành tựu trên, những yếu tố nào
còn hạn chế và nên phải khắc phục.
– Năng suất thấp, lỗi thời, chưa tương xứng với
tiềm năng,

? Cho ví dụ về nhiều chủng loại thành phầm kém chất
lượng của việt nam bị những nước trả về khi xuất
khẩu ra quốc tế. Ở Bình Phước có những
loại thành phầm nào.
– Lấy ví dụ về hạt điều ngâm nước, hạt điều non
2) Ngành nông, lâm, ngư nghiệp
sản xuất và phục vụ lương thực,
thực phẩm cho tiêu dùng trong
nước, phục vụ nguyên vật tư cho
ngành công nghiệp chế biến.
– Lương thực: lúa, bắp, khoai lang,
– Thực phẩm: rau nhiều chủng loại, thịt, trứng,
sữa,
– Nguyên liệu: thủy, món ăn thủy món ăn thủy hải sản đóng
hộp, cafe, cây ăn quả,
3) Ngành nông, lâm, ngư nghiệp có
vai trò quan trọng trong sản xuất
thành phầm & thành phầm & hàng hóa xuất khẩu:
4) Ngành nông, lâm, ngư nghiệp tạo
việc làm cho rất niều người lao
động:
– Chiếm hơn 50% tổng số lao động xã
hội. Có ý nghĩa quan trọng trong việc
tăng trưởng nguồn nhân lực và ổn định
chính trị xã hội.
II)TÌNH HÌNH SẢN XUẤT
NÔNG, LÂM, NGƯ NGHIỆP Ở
NƯỚC TA HIỆN NAY:
1)Thành tựu:
a) Sản xuất lương thực tăng liên tục.

b) Hình thành một số trong những trong những ngành sản xuất
thành phầm & thành phầm & hàng hóa với những vùng sản xuất tập
trung, phục vụ nhu yếu trong nước và
xuất khẩu.
c) Một số thành phầm đã xuất khẩu ra
thị trường quốc tế.
2) Hạn chế:
– Năng suất, chất lượng thấp.
– Giống, cơ sở dữ gìn và bảo vệ, chế biến lạc
hậu, chưa phục vụ nhu yếu.
GV: Trần Ngọc Thanh
..
2
Trường THPT Chuyên Quang Trung Giáo án môn Công nghệ 10
..
10
đem phơi nắng, tiêu trộn hạt đu đủ và hạt bông
gòn,để học viên thấy được nhiều chủng loại thành phầm
chưa đạt yêu cầu về chất lượng.
– Lấy ví dụ về những cơ sở dữ gìn và bảo vệ, chế biến lạc
hậu chưa đạt yêu cầu.
? Vậy trong tương lai toàn bộ toàn bộ chúng ta cần làm gì để
tăng trưởng ngành nông, lâm, ngư nghiệp.
– Tăng sx, chọn giống tốt, góp vốn góp vốn đầu tư cơ sở vật chất,

– Nhấn mạn việc đảm bảo bảo mật thông tin thông tin bảo mật thông tin an ninh lương thực
vương quốc.
? Tại sao phải góp vốn góp vốn đầu tư tăng trưởng ngành chăn nuôi.
– Có nhiều thành phầm có mức giá trị: thịt, trứng, sữa,
da, lông, sừng, phân bón,

– Nhấn mạnh việc tăng trưởng những ngành nông,
lâm, ngư nghiệp phải tuy nhiên tuy nhiên với quy trình CNH
HĐH giang sơn, vận dụng những thành tựu khoa học
kỹ thuật vào trong sản xuất.
III) PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM
VỤ PHÁT TRIỂN NGÀNH
NÔNG, LÂM, NGƯ NGHIỆP Ở
NƯỚC TA:
– Tăng cường sản xuất lương thực.
– Đầu tư tăng trưởng chăn nuôi.
-Xây dựng nền nông nghiệp bền
vững, theo phía nông nghiệp sinh
thái.
– Áp dụng khoa học công nghệ tiên tiến và phát triển tiên tiến và phát triển và tăng trưởng trong
việc lựa chọn giông vậy nuôi, cây
trồng.
– Đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào
khâu chế biến, dữ gìn và bảo vệ để giảm sút
hao hụt thành phầm.
4) Củng cố:
– Củng cố theo vướng mắc SGK trang 8.
5) Hướng dẫn về nhà:
a) Học bài cũ:
– Học phần Những thành tựu và hạn chế cùa ngành nông, lâm, ngư nghiệp ở việt nam hiện
nay. Chú ý: phương hướng, trách nhiệm tăng trưởng của ngành nông, lâm, ngư nghiệp.
b) Chuẩn bị bài mới:
– Xem trước mục I) Keo đất và kĩ năng hấp phụ của keo đất (Bài 7SGK: MỘT SỐ TÍNH
CHẤT CỦA ĐẤT TRÔNG)
* RÚT KINH NGHIỆM: Ngày..thángnăm
Ký duyệt của Tổ trưởng trình độ

Trần Thị Huyền Trâm
GV: Trần Ngọc Thanh
..
3

Reply

3

0

Chia sẻ

Share Link Download Một số thành phầm của nông, lâm, ngư nghiệp được sử dụng làm nguyên vật tư cho công nghiệp chế biến miễn phí

Bạn vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Một số thành phầm của nông, lâm, ngư nghiệp được sử dụng làm nguyên vật tư cho công nghiệp chế biến tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia SẻLink Download Một số thành phầm của nông, lâm, ngư nghiệp được sử dụng làm nguyên vật tư cho công nghiệp chế biến Free.

Thảo Luận vướng mắc về Một số thành phầm của nông, lâm, ngư nghiệp được sử dụng làm nguyên vật tư cho công nghiệp chế biến

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Một số thành phầm của nông, lâm, ngư nghiệp được sử dụng làm nguyên vật tư cho công nghiệp chế biến vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha

#Một #số #sản #phẩm #của #nông #lâm #ngư #nghiệp #được #sử #dụng #làm #nguyên #liệu #cho #công #nghiệp #chế #biến

Related posts:

4235

Review Một số thành phầm của nông, lâm, ngư nghiệp được sử dụng làm nguyên vật tư cho công nghiệp chế biến Chi tiết ?

Bạn vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Một số thành phầm của nông, lâm, ngư nghiệp được sử dụng làm nguyên vật tư cho công nghiệp chế biến Chi tiết tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Download Một số thành phầm của nông, lâm, ngư nghiệp được sử dụng làm nguyên vật tư cho công nghiệp chế biến Chi tiết miễn phí

Heros đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down Một số thành phầm của nông, lâm, ngư nghiệp được sử dụng làm nguyên vật tư cho công nghiệp chế biến Chi tiết miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Một số thành phầm của nông, lâm, ngư nghiệp được sử dụng làm nguyên vật tư cho công nghiệp chế biến Chi tiết

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Một số thành phầm của nông, lâm, ngư nghiệp được sử dụng làm nguyên vật tư cho công nghiệp chế biến Chi tiết vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Một #số #sản #phẩm #của #nông #lâm #ngư #nghiệp #được #sử #dụng #làm #nguyên #liệu #cho #công #nghiệp #chế #biến #Chi #tiết