Thủ Thuật Hướng dẫn Một máy biến áp có số vòng, cuộn sơ cấp là 3000 vòng Đầy đủ 2022

Pro đang tìm kiếm từ khóa Một máy biến áp có số vòng, cuộn sơ cấp là 3000 vòng Đầy đủ được Update vào lúc : 2022-03-29 05:58:00 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Thủ Thuật Hướng dẫn Một máy biến áp có số vòng, cuộn sơ cấp là 3000 vòng 2022
Bạn đang tìm kiếm từ khóa Một máy biến áp có số vòng, cuộn sơ cấp là 3000 vòng được Update vào lúc : 2022-03-29 05:57:11 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Độ khó: Thông hiểu

Một máy biến thế có số vòng dây của cuộn sơ cấp là 3000 vòng, cuộn thứ cấp là 500 vòng , máy biến thế được mắc vào mạng điện xoay chiều có tần số 50 Hz, khi đó cường độ dòng điện hiệu dụng chạy qua cuộn thứ cấp là 12 A thì cường độ dòng điện hiệu dụng chạy qua cuộn sơ cấp sẽ là:

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm dưới đây !

Số vướng mắc: 66

Một máy biến áp có số vòng cuộn sơ cấp là 3000 vòng, cuộn thứ cấp 500 vòng, được mắc vào mạng điện xoay chiều tần số 50Hz, khi đó cường độ dòng điện qua cuộn thứ cấp là 12A. Cường độ dòng điện qua cuộn sơ cấp là:A. 1,41 A. B. 2,83 A. C. 2 A. D. 12 A.

Những vướng mắc liên quan

Một máy biến áp với cuộn sơ cấp gồm 1000 vòng được mắc vào mạng điện xoay chiều. Cuộn thứ cấp gồm 50 vòng. Bỏ qua mọi hao phí ở máy biến áp. Cuộn thứ cấp nối với điện trở thuần thì dòng điện chạy qua cuộn thứ cấp là một trong (A). Hãy xác lập dòng điện chạy qua cuộn sơ cấp.

A. 0,05 A

B. 0,06 A

C. 0,07 A

Một máy biến áp lí tưởng có số vòng sơ cấp là 2200 vòng. Mắc cuộn sơ cấp vào mạng điện xoay chiều 220 V − 50 Hz, khi đó điện áp giữa hai đầu cuộn thứ cấp để hở là 6 V. Số vòng dây thứ cấp là

A. 80 vòng

B. 42 vòng

C. 60 vòng

D. 30 vòng

Một máy biến áp có số vòng cuộn sơ cấp và thứ cấp lần lượt là 2200 vòng và 120 vòng. Mắc cuộn sơ cấp với mạng điện xoay chiều 220 V – 50 Hz, khi đó điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp để hở là

A. 17V

B. 24V

C. 8,5V

D. 12V

Có hai máy biến áp lí tưởng (bỏ qua mọi hao phí) cuộn sơ cấp có cùng số vòng dây nhưng cuộn thứ cấp có số vòng dây rất rất khác nhau. Khi đặt điện áp xoay chiều có mức giá trị hiệu dụng U không đổi vào hai đầu cuộn thứ cấp của máy thứ nhất thì tỉ số giữa điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn thứ cấp và cuộn sơ cấp để hở của máy đó là một trong,5. Khi đặt điện áp xoay chiều nói trên vào hai đầu cuộn sơ cấp của máy thứ hai thì tỉ số đó là 2. Khi cùng thay đổi số vòng dây của cuộn thứ cấp mỗi máy 50 vòng dây rồi lặp lại thí nghiệm thì tỉ số điện áp nói trên của hai máy là bằng nhau. Số vòng dây của cuộn sơ cấp mỗi máy là:

A. 100 vòng

B. 250 vòng

C. 200 vòng

D. 150 vòng

Có hai máy biến áp lí tưởng (bỏ qua mọi hao phí) cuộn sơ cấp có cùng số vòng dây nhưng cuộn thứ cấp có số vòng dây rất rất khác nhau. Khi đặt điện áp xoay chiều có mức giá trị hiệu dụng U không đổi vào hai đầu cuộn thứ cấp của máy thứ nhất thì tỉ số giữa điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn thứ cấp để hở và cuộn sơ cấp của máy đó là một trong,5. Khi đặt điện áp xoay chiều nói trên vào hai đầu cuộn sơ cấp của máy thứ hai thì tỉ số đó là 2. Khi cùng thay đổi số vòng dây của cuộn thứ cấp của mỗi máy 50 vòng dây rồi lặp lại thí nghiệm thì tỉ số điện áp nói trên của hai máy là bằng nhau. Số vòng dây của cuộn sơ cấp của mỗi máy là

A. 200 vòng

B. 250 vòng

C. 100 vòng

D. 150 vòng

Có hai máy biến áp lí tưởng (bỏ qua mọi hao phí) cuộn sơ cấp có cùng số vòng dây nhưng cuộn thứ cấp có số vòng dây rất rất khác nhau. Khi đặt điện áp xoay chiều có mức giá trị hiệu dụng U không đổi vào hai đầu cuộn thứ cấp của máy thứ nhất thì tỉ số giữa điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn thứ cấp để hở và cuộn sơ cấp của máy đó là một trong,5. Khi đặt điện áp xoay chiều nói trên vào hai đầu cuộn sơ cấp của máy thứ hai thì tỉ số đó là 2. Khi cùng thay đổi số vòng dây của cuộn thứ cấp của mỗi máy 50 vòng dây rồi lặp lại thí nghiệm thì tỉ số điện áp nói trên của hai máy là bằng nhau. Số vòng dây của cuộn sơ cấp của mỗi máy là

A. 200 vòng

B. 250 vòng 

C. 100 vòng 

D. 150 vòng

Một máy biến áp có cuộn sơ cấp 1000 vòng dây được mắc vào mạch điện xoay chiều có điện áp hiệu dụng 220V. Khi đó điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn thứ cấp để hở là 484V. Bỏ qua mọi hao phí của máy biến áp. Số vòng dây của cuộn thứ cấp là: 

A. 1100 

B. 2200 

C. 2500 

D. 2000

    lý thuyết trắc nghiệm hỏi đáp bài tập sgk

Một máy biến áp có số vòng cuộn sơ cấp là 3000 vòng, cuộn thứ cấp 500 vòng, được mắc vào mạng điện xoay chiều tần số 50Hz, khi đó cường độ dòng điện qua cuộn thứ cấp là 12A. Cường độ dòng điện qua cuộn sơ cấp là:A. 1,41 A.    B. 2,83 A.    C. 2 A.    D. 12 A.

Các vướng mắc tương tự

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm

– Các dạng bài tập máy biến áp – Đề 2

Lớp 12 Vật lý Lớp 12 – Vật lý

Trang chủ

Sách ID

Khóa học miễn phí

Luyện thi ĐGNL và ĐH 2023

Một máy biến áp có số vòng cuộn sơ cấp là 3000 vòng, cuộn thứ cấp 500 vòng, được mắc vào mạng điện xoay chiều tần số 50 Hz, khi đó cường độ dòng điện qua cuộn thứ cấp là 12 A. Cường độ dòng điện qua cuộn sơ cấp là

A. 1,41 A.

B. 2,00 A.

C. 2,83 A.

D. 72,0 A.

Share Link Down Một máy biến áp có số vòng, cuộn sơ cấp là 3000 vòng miễn phí

Bạn vừa tìm hiểu thêm nội dung nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Một máy biến áp có số vòng, cuộn sơ cấp là 3000 vòng tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Share Link Down Một máy biến áp có số vòng, cuộn sơ cấp là 3000 vòng Free.

Giải đáp vướng mắc về Một máy biến áp có số vòng, cuộn sơ cấp là 3000 vòng
Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Một máy biến áp có số vòng, cuộn sơ cấp là 3000 vòng vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Một #máy #biến #áp #có #số #vòng #cuộn #sơ #cấp #là #vòng

4436

Clip Một máy biến áp có số vòng, cuộn sơ cấp là 3000 vòng Đầy đủ ?

Bạn vừa đọc nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Một máy biến áp có số vòng, cuộn sơ cấp là 3000 vòng Đầy đủ tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật Một máy biến áp có số vòng, cuộn sơ cấp là 3000 vòng Đầy đủ miễn phí

You đang tìm một số trong những Share Link Cập nhật Một máy biến áp có số vòng, cuộn sơ cấp là 3000 vòng Đầy đủ miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Một máy biến áp có số vòng, cuộn sơ cấp là 3000 vòng Đầy đủ

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Một máy biến áp có số vòng, cuộn sơ cấp là 3000 vòng Đầy đủ vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Một #máy #biến #áp #có #số #vòng #cuộn #sơ #cấp #là #vòng #Đầy #đủ