Kinh Nghiệm về Một cuộn cảm có cảm kháng là XL tần số của dòng điện chạy qua f vậy chỉ số điện cảm của cuộn dây là Mới nhất Mới Nhất

You đang tìm kiếm từ khóa Một cuộn cảm có cảm kháng là XL tần số của dòng điện chạy qua f vậy chỉ số điện cảm của cuộn dây là Mới nhất được Update vào lúc : 2022-04-12 12:52:00 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Thủ Thuật Hướng dẫn Một cuộn cảm có cảm kháng là XL tần số của dòng điện chạy qua f vậy chỉ số điện cảm của cuộn dây là Mới Nhất
Pro đang tìm kiếm từ khóa Một cuộn cảm có cảm kháng là XL tần số của dòng điện chạy qua f vậy chỉ số điện cảm của cuộn dây là được Update vào lúc : 2022-04-12 12:51:09 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Nội dung chính

  Cuộn cảm là gì?Cảm kháng là gì?

Công thức xác lập cảm kháng của cuộn cảm L riêng với tần số f là
A.(Z_L = 2 pi f L)
B. (Z_L = pi f L)
C. (Z_L = frac12 pi f L)
D. (Z_L = frac1pi f L)

Xem thêm:
Cuộn cảm là gì? Cuộn cảm là một linh phụ kiện điện tử dùng chứa từ trường. Cuộn cảm được cấu trúc bởi một cuộn dây quấn quanh một lõi sắt. Khi cho dòng điện qua cuộn, nó sinh ra từ trường và chính từ trường này sẽ sinh ra cảm ứng để hãm lại biến thiên dòng điện trong cuộn.

Đơn vị thông số tự cảm L là H (đọc là henri)

Cảm kháng là gì? Cảm kháng của cuộn dây là đại lượng đặc trưng cho việc cản trở dòng điện của cuộn dây riêng với dòng điện xoay chiều

  Biểu thức: Z = ωL
  Đơn vị cảm kháng ZL là Ω (đọc là Ôm)

Ví dụ Một số ví dụ cơ bản
Ví dụ 1: Đặt vào hai đầu cuộn dây thuần cảm L = 1/π (H) một dòng điện xoay chiều i = 2cos(100πt) A. Hãy xác lập cảm khảng của cuộn dây.
Theo đề:

  Hệ số tự cảm L = 1/π (H)
  Tần số ω = 100π (rad/s)

Cảm kháng của cuộn dây: Z = ωL = 100π.1/π = 100 Ω

Ví dụ 2: Một cuộn cảm thuần có thông số tự cảm L = 1/π H mắc vào nguồn xoay chiều có điện áp u = 141,2cos(100πt – π/12) V. Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch có mức giá trị ℓà?

Dòng điện hiệu dụng: $I = fracUZ_L = fracU_0Z_Lsqrt 2 $
Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch $I = fracUZ_L = fracU_0omega L.sqrt 2 = frac141,2100pi .frac1pi .sqrt 2 = 1A$

Ví dụ 3: Đoạn mạch điện xoay chiều có tần số f1 = 50 Hz chỉ có một cuộn cảm. Nếu tần số là f2 thì cảm kháng của cuộn cảm giảm sút 10%. Tần số bằng bao nhiêu?

Cảm kháng: Z = ωL = 2πf
Khi đó: $fracZ_L2Z_L1 = frac2pi L.f_22pi L.f_1 = fracf_2f_1$ (1)

Do cảm kháng của cuộn cảm giảm sút 10%: ZL2 = 90%ZL1 = 0,9ZL1 (2)

Từ (1) và (2): $frac0,9Z_L1Z_L1 = frac2pi L.f_22pi L.f_1 leftrightarrow f_2 = 0,9.f_1 = 45left( Hz right)$

Câu 1: Một cuộn cảm có cảm kháng là XL ( ), tần số của dòng điện chạy qua là f(Hz). Vậy trị số điện cảm của cuộn dây là :

A. L = 2 XC (Hz) B. L = ( H) C. XL = f2L ( ) D. L = ( Hz)

Câu 2: Trong mạch chỉnh lưu cầu, nếu có một trong những điôt bị đánh thủng hoặc mắc ngược chiều thì hiện tượng kỳ lạ kỳ lạ gì sẽ xẩy ra?

A. Dòng điện sẽ chạy qua tải tiêu thụ theo chiều ngược lại.

B. Biến áp nguồn vẫn hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi tốt, nhưng không hề dòng điện chạy qua tải tiêu thụ.

C. Cuộn thứ cấp của biến áp nguồn bị ngắn mạch, làm cháy biến áp nguồn.

D. Không có dòng điện chạy qua cuộn thứ cấp của biến áp nguồn.

Câu 3: Tirixto hướng dẫn điện khi

A. UAK 0. B. UAK > 0 và UGK

C. UAK > 0 và UGK > 0. D. UAK

Câu 4: Chức năng của mạch chỉnh lưu là:

A. Ổn định điện áp xoay chiều.

B. Biến đổi điện xoay chiều thành điện một chiều.

C. Ổn định dòng điện và điện áp một chiều

D. Biến đổi dòng điện một chiều thành dòng điện xoay chiều.

Câu 5: Trong mạch nguồn một chiều thực tiễn, nếu tụ C1 hoặc C2 bị đánh thủng thì hiện tượng kỳ lạ kỳ lạ gì sẽ xẩy ra?

A. Mạch điện bị ngắn mạch làm cháy biến áp nguồn.

B. Mạch không hề hiệu suất cao chỉnh lưu, điện áp ra vẫn là điện áp xoay chiều.

C. Dòng điện chạy qua tải tiêu thụ tăng vọt, làm cháy tải tiêu thụ.

D. Điện áp ra sẽ ngược pha với điện áp vào.

Bạn đang xem tài liệu “Đề kiểm tra học kỳ I – Môn: Công nghệ 12 – Mã đề thi 406”, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO BÌNH ĐỊNH
TRƯỜNG THPT TRẦN QUANG DIỆU
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
NĂM HỌC: 2022-2022
Môn: CÔNG NGHỆ 12
Thời gian làm bài: 45 phút;
(30 câu trắc nghiệm)
Họ và tên học viên: Lớp:
Mã đề thi 406
Học sinh điền đáp án đúng của những câu trong đề vào bảng sau:
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Đáp án
Câu
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Đáp án
Câu 1: Một cuộn cảm có cảm kháng là XL (), tần số của dòng điện chạy qua là f(Hz). Vậy trị số điện cảm của cuộn dây là :
A. L = 2XC (Hz) B. L = ( H) C. XL = f2L () D. L = ( Hz)
Câu 2: Trong mạch chỉnh lưu cầu, nếu có một trong những điôt bị đánh thủng hoặc mắc ngược chiều thì hiện tượng kỳ lạ kỳ lạ gì sẽ xẩy ra?
A. Dòng điện sẽ chạy qua tải tiêu thụ theo chiều ngược lại.
B. Biến áp nguồn vẫn hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi tốt, nhưng không hề dòng điện chạy qua tải tiêu thụ.
C. Cuộn thứ cấp của biến áp nguồn bị ngắn mạch, làm cháy biến áp nguồn.
D. Không có dòng điện chạy qua cuộn thứ cấp của biến áp nguồn.
Câu 3: Tirixto hướng dẫn điện khi
A. UAK 0. B. UAK > 0 và UGK 0 và UGK > 0. D. UAK

Tài liệu đính kèm:

  de_kiem_tra_hoc_ky_i_mon_cong_nghe_12_ma_de_thi_406.doc

Chia Sẻ Link Down Một cuộn cảm có cảm kháng là XL tần số của dòng điện chạy qua f vậy chỉ số điện cảm của cuộn dây là miễn phí

Bạn vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Một cuộn cảm có cảm kháng là XL tần số của dòng điện chạy qua f vậy chỉ số điện cảm của cuộn dây là tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia Sẻ Link Down Một cuộn cảm có cảm kháng là XL tần số của dòng điện chạy qua f vậy chỉ số điện cảm của cuộn dây là Free.

Thảo Luận vướng mắc về Một cuộn cảm có cảm kháng là XL tần số của dòng điện chạy qua f vậy chỉ số điện cảm của cuộn dây là
Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Một cuộn cảm có cảm kháng là XL tần số của dòng điện chạy qua f vậy chỉ số điện cảm của cuộn dây là vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Một #cuộn #cảm #có #cảm #kháng #là #tần #số #của #dòng #điện #chạy #qua #vậy #chỉ #số #điện #cảm #của #cuộn #dây #là

4588

Clip Một cuộn cảm có cảm kháng là XL tần số của dòng điện chạy qua f vậy chỉ số điện cảm của cuộn dây là Mới nhất ?

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Một cuộn cảm có cảm kháng là XL tần số của dòng điện chạy qua f vậy chỉ số điện cảm của cuộn dây là Mới nhất tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download Một cuộn cảm có cảm kháng là XL tần số của dòng điện chạy qua f vậy chỉ số điện cảm của cuộn dây là Mới nhất miễn phí

Pro đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật Một cuộn cảm có cảm kháng là XL tần số của dòng điện chạy qua f vậy chỉ số điện cảm của cuộn dây là Mới nhất Free.

Thảo Luận vướng mắc về Một cuộn cảm có cảm kháng là XL tần số của dòng điện chạy qua f vậy chỉ số điện cảm của cuộn dây là Mới nhất

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Một cuộn cảm có cảm kháng là XL tần số của dòng điện chạy qua f vậy chỉ số điện cảm của cuộn dây là Mới nhất vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Một #cuộn #cảm #có #cảm #kháng #là #tần #số #của #dòng #điện #chạy #qua #vậy #chỉ #số #điện #cảm #của #cuộn #dây #là #Mới #nhất