Thủ Thuật Hướng dẫn Virtual Desktop 3D games 2022

Pro đang tìm kiếm từ khóa Virtual Desktop 3D games được Update vào lúc : 2022-12-27 11:05:03 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Virtual Desktop is a computer application that displays the user’s computer monitor in a three-dimension virtual space, for use with a virtual reality headset. At the time of its release, CNET and Polygon wrote that the software was essential for virtual reality headset owners.[1][2][3][4][5][6]

In May, 2022, the application was released for the Oculus Quest with the ability to wirelessly stream a user’s computer monitor to the headset.[7] Godin later added an additional feature to stream VR games, Meta forced the developer to remove the update citing that its “stream quality wasnt reliable enough for Quest owners”. An unofficial patch was released outside of the Quest store.[8] However in February 2022, while submitting a version with the feature for inclusion on the less-restrictive Oculus App Lab store, the company unexpectedly backpedaled and approved the feature in the Quest store version of Virtual Desktop.[9]

4552

Review Virtual Desktop 3D games ?

Bạn vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Virtual Desktop 3D games tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Tải Virtual Desktop 3D games miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down Virtual Desktop 3D games miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Virtual Desktop 3D games

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Virtual Desktop 3D games vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Virtual #Desktop #games