Thủ Thuật Hướng dẫn Viết những phương trình phản ứng xẩy ra (nếu có) khi lần lượt cho những chất sau tác dụng với HCl Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Viết những phương trình phản ứng xẩy ra (nếu có) khi lần lượt cho những chất sau tác dụng với HCl được Update vào lúc : 2022-03-29 12:05:23 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Nội dung chính

    CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀI. Từ điển phương trình hóa học: Chương Sự điện liII. Từ điển phương trình hóa học: Chương Nitơ – Photpho 2. Amoniac và muối amoni:3. Axit nitric và muối nitrat:4. Photpho:5. Axit photphoric và muối photphat:6. Phân bón hóa học:III. Từ điển phương trình hóa học: Chương Cacbon – Silic 2. Hợp chất của cacbon:3. Silic và hợp chất:

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Cl2 không phản ứng trực tiếp được với chất nào sau này? 

Xem đáp án » 18/03/2022 7,990

Dẫn 2,24 lít SO2 (đktc) vào dung dịch nước vôi trong, dư. Khối lượng kết tủa tạo thành sau phản ứng là 

Xem đáp án » 18/03/2022 2,516

Hòa tan hoàn toàn 0,65 gam Zn bằng dung dịch H2SO4 đặc, nóng, dư thấy thu được V lít SO2 (đktc). Giá trị của V là 

Xem đáp án » 18/03/2022 1,862

Trong những halogen sau, halogen nào có tính khử yếu nhất? 

Xem đáp án » 18/03/2022 1,332

Nguyên tố lưu huỳnh không hoàn toàn có thể thể hiện số oxi hóa là 

Xem đáp án » 18/03/2022 979

Chất nào sau này không tác dụng với dung dịch HCl, H2SO4 loãng? 

Xem đáp án » 18/03/2022 786

Cho 4,35 gam MnO2 tác dụng với lượng dư dung dịch HCl đặc, đun nóng. Thể tích khí thoát ra (ở đktc) là

Xem đáp án » 18/03/2022 684

II-Tự luận

Viết những phương trình phản ứng xẩy ra trong trường hợp sau: Cho Cl2 tác dụng với KOH ở nhiệt độ 90ºC.

Xem đáp án » 18/03/2022 355

Cho 3,68 gam hỗn hợp gồm Al và Zn tác dụng với một lượng vừa đủ dung dịch HCl 10%, thu được 2,24 lít khí H2 (ở đktc).

a/ Xác định % khối lượng mỗi sắt kẽm kim loại trong hỗn hợp ban đầu.

b/ Tính nồng độ % những muối có trong dung dịch sau phản ứng.

Xem đáp án » 18/03/2022 345

Cho phản ứng: Br2 + HCOOH → 2HBr + CO2. Nồng độ ban đầu của Br2 là 0,012 mol/lít, sau 50 giây nồng độ Br2 còn sót lại là a mol/lít. Tốc độ trung bình của phản ứng trên tính theo Br2 là 4.10-5 mol/(l.s). Tính giá trị của a.

Xem đáp án » 18/03/2022 278

Trường hợp nào tác dụng với H2SO4 đặc nóng và H2SO4 loãng đều cho thành phầm giống nhau? 

Xem đáp án » 18/03/2022 247

Viết những phương trình phản ứng xẩy ra trong trường hợp sau: Cho S tác dụng với O2

Xem đáp án » 18/03/2022 179

Cho cân đối hóa học: 2SO2 (k) + O2 (k)⇔2SO3 (k); phản ứng thuận là phản ứng tỏa nhiệt. Phát biểu đúng là

Xem đáp án » 18/03/2022 135

Viết những phương trình phản ứng xẩy ra trong trường hợp sau: Cho FeO tác dụng với H2SO4 đặc.

Xem đáp án » 18/03/2022 112

Trong phòng thí nghiệm, người ta thường điều chế oxi bằng phương pháp 

Xem đáp án » 18/03/2022 106

Loading Preview

Sorry, preview is currently unavailable. You can tải về the paper by clicking the button above.

Kiến thức hóa vô cơ hay hữu cơ cũng thường rất phong phú. Muốn xử lý tốt một bài tập hóa, cần nắm được phương trình hóa học. Vì vậy, Kiến Guru gửi đến những em Từ điển phương trình hóa học hóa vô cơ 11 khá đầy đủ nhất.

Từ điển phương trình hóa học

I. Từ điển phương trình hóa học: Chương Sự điện li

Để thực thi tốt những phương trình hóa học ở chương sự điện li, những em cần nắm được:

– Phản ứng trung hòa (giữa axit và bazơ) tạo thành muối và nước.

– Điều kiện để xẩy ra phản ứng trao đổi ion trong dung dịch chất điện li: Sản phẩm tạo thành sau phản ứng phải có:

+ Chất kết tủa.

+ Chất khí.

+ Chất điện li yếu (H2O, CH3COOH,…).

– Bảng tính tan: Nắm được xem tan khi những ion kết phù thích hợp với nhau. Ví dụ:

+ Một số kết tủa hay gặp: BaSO4, BaCO3, BaSO3, CaCO3, AgCl, PbS, FeS, Fe(OH)2, Fe(OH)3, ….

+ Một số chất khí hay gặp: CO2 (khi CO32- hoặc HCO3- kết phù thích hợp với H+), SO2 (khi SO32- hoặc HSO3- kết phù thích hợp với H+), H2S (khi S2- hoặc HS- kết phù thích hợp với H+),…

+ Một số muối tan: muối của Na+, K+, NH4+, Li+, NO3-, CH3COO-,…

II. Từ điển phương trình hóa học: Chương Nitơ – Photpho 

1. Nitơ

N2 vừa có tính khử (khi tác dụng với sắt kẽm kim loại và hiđro), vừa có tính oxi hóa (khi tác dụng với oxi). Nitơ được điều chế trong phòng thí nghiệm từ muối amoni nitrit (NH4NO2).

2. Amoniac và muối amoni:

1.

2.(thành phầm sinh ra khói trắng, dùng để nhận ra NH3)

Amoniac có tính khử mạnh (do nguyên tố Nitơ có số oxi hoá -3 trong phân tử) và có tính bazơ yếu

Muối amoni đều dễ bị phân hủy bởi nhiệt, tùy vào gốc axit tạo thành mà thành phầm sinh ra sẽ rất khác nhau.

3. Axit nitric và muối nitrat:

Đối với những chất đã ở tại mức oxi hóa cao nhất, HNO3 có tính axit như HCl hay H2SO4 loãng. Ngoài ra, HNO3 còn tồn tại tính oxi hóa mạnh (do nguyên tố N +5), đưa những chất lên mức oxi hóa cao nhất của nó. 

Sản phẩm khử của HNO3 không phải H2 mà là những thành phầm khử khác của Nitơ như: NO2 (nếu là HNO3 đặc), NO, N2O, N2, NH4NO3 (nếu là HNO3 loãng):

Các sắt kẽm kim loại khi phản ứng với HNO3 đặc thành phầm khử sinh ra là NO2 (khí màu nâu đỏ), còn HNO3 loãng sinh ra nhiều thành phầm khử khác.

+ Đối với những sắt kẽm kim loại trung bình, yếu như Fe, Cu, Ag thành phầm khử là NO (khí không màu, hóa nâu trong không khí).

+ Đối với những sắt kẽm kim loại mạnh như Al, Mg, Zn ngoài NO còn tồn tại những thành phầm khử khác N2O, N2, NH4NO3.

+ Đối với những chất chưa đạt tới oxi hóa cao nhất như FeO, Fe(NO3)2 sẽ có được phản ứng oxi hóa – khử với HNO3 (NaNO3 và H2SO4 có vai trò như HNO3):

Ngoài tác dụng với sắt kẽm kim loại, HNO3 còn tác dụng được với những phi kim (P, C, S,…) và những hợp chất khác.

Hỗn hợp HNO3 và HCl với tỉ lệ 1:3 (nước cường toan) sẽ hòa tan được những sắt kẽm kim loại quý như Pt, Au.

Tất cả muối nitrat đều tan, có xẩy ra phản ứng trao đổi ion trong dung dịch với những muối khác:

Ngoài ra, những muối nitrat đều phải có xẩy ra phản ứng nhiệt phân. Sản phẩm của phản ứng còn tùy vào gốc sắt kẽm kim loại tạo thành.

+ Kim loại trước Mg: thành phầm là muối nitrit và khí O2:

+ Kim loại từ Mg → Cu: thành phầm sinh ra oxit tương ứng, khí NO2 và O2.

+ Kim loại sau Cu: thành phầm là sắt kẽm kim loại, khí NO2 và O2.

4. Photpho:

Photpho vừa có tính oxi hóa (khi tác dụng với sắt kẽm kim loại, xuống mức oxi hóa -3), có tính oxi hóa (khi tác dụng với những chất có tính oxi hóa như O2, Cl2, … số oxi hóa tăng thêm +3, +5).

5. Axit photphoric và muối photphat:

Axit photphoric là axit ba nấc, có độ mạnh trung bình.

Trong phòng thí nghiệm Axit photphoric được điều chế bằng phương pháp cho P tác dụng với HNO3 đặc:

Trong công nghiệp, Axit photphoric được điều chế từ quặng apatit hoặc quặng photphoric:

Muối photphat và nhận ra ion photphat bằng dung dịch AgNO3:

 11.

6. Phân bón hóa học:

Từ điển phương trình hóa học

III. Từ điển phương trình hóa học: Chương Cacbon – Silic 

1. Cacbon:

Cacbon vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử, nhưng tính khử đặc trưng hơn.

2. Hợp chất của cacbon:

1.

2. ZnO + CO Zn + CO2

3. CuO + CO     Cu + CO2

4. Fe2O3 + 3CO   2Fe + 3CO2

5. CO + Cl2COCl2 (photgen)

6. CO2 + H2O   H2CO3

7. CO2 + H2  CO +H2O

8.

CO vừa có tính khử, vừa có tính oxi hóa.

CO2 là oxit axit, có phản ứng với những sắt kẽm kim loại khi ở nhiệt độ cao nên không dùng CO2 để dập tắt những vụ cháy Al, Mg, Zn, K. CO2 phản ứng với dung dịch bazơ tạo muối cacbonat và hiđrocacbonat.

9.  FeCO3 FeO + CO2 (không còn O2)

10. 4FeCO3 2Fe2O3 + 4CO2 (có O2)

18. CO2 + CaO CaCO3 + H2O

19. 2CO2 + Ca(OH)2 Ca(HCO3)2

20. NaHCO3 + HCl NaCl + H2O + CO2

21. NaHCO3 + NaOH Na2CO3 + H2O

22. 2FeCl3 + 3Na2CO3 + 3H2O   2Fe(OH)3 + 3CO2 + 6NaCl

23. 2AlCl3 + 3Na2CO3 + 3H2O  2Al(OH)3 + 3CO2 + 6NaCl

24. 2NaHCO3      Na2CO3 + H2O + CO2

25. Na2CO3 + Ba(OH)2 BaCO3 + 2NaOH

Muối cacbonat và hiđrocacbonat là muối của axit yếu. Muối cacbonat có môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên bazơ yếu.

3. Silic và hợp chất:

6. SiO2 +NaOHđặc nóng Na2SiO3 + H2O

7. Na2SiO3 + 2HCl        2NaCl + H2SiO3

8. SiO2 + HF → SiF4↑ + 2H2O.

9. SiO2 + CaO CaSiO3

Silic là phi kim hoạt động và sinh hoạt giải trí hóa học kém hơn C.

Silic đioxit là oxit axit, không tan trong nước, tác dụng với dung dịch kiềm và oxit bazơ tạo muối silicat.

Từ điển phương trình hóa học

Với những phương trình hóa học trên đây, Kiến Guru mong rằng sẽ hỗ trợ ích những em xuyên thấu trong quy trình học tập.

://.youtube/watch?v=LyDZVdyoz3U

4326

Review Viết những phương trình phản ứng xẩy ra (nếu có) khi lần lượt cho những chất sau tác dụng với HCl ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Viết những phương trình phản ứng xẩy ra (nếu có) khi lần lượt cho những chất sau tác dụng với HCl tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Tải Viết những phương trình phản ứng xẩy ra (nếu có) khi lần lượt cho những chất sau tác dụng với HCl miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Viết những phương trình phản ứng xẩy ra (nếu có) khi lần lượt cho những chất sau tác dụng với HCl Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Viết những phương trình phản ứng xẩy ra (nếu có) khi lần lượt cho những chất sau tác dụng với HCl

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Viết những phương trình phản ứng xẩy ra (nếu có) khi lần lượt cho những chất sau tác dụng với HCl vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Viết #những #phương #trình #phản #ứng #xảy #nếu #có #khi #lần #lượt #cho #những #chất #sau #tác #dụng #với #HCl