Mẹo Hướng dẫn Trong cuộc cách mạng Tháng Mười Nga sự kiện quan trọng nhất là 2022

Pro đang tìm kiếm từ khóa Trong cuộc cách mạng Tháng Mười Nga sự kiện quan trọng nhất là được Update vào lúc : 2022-02-02 10:20:43 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 9 (có đáp án): Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô (1921 – 1941) (phần 3)

Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 9 (có đáp án): Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô (1921 – 1941) (phần 3)

    Lý thuyết Lịch Sử 11 Bài 9: Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô
    Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 9 có đáp án năm 2022 tiên tiến và phát triển nhất
    Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 9: Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô (1921 – 1941) (phần 1)
    Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 9: Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô (1921 – 1941) (phần 2)

Câu 21. Luận cương tháng tư của Lênin đã xác lập tiềm năng và đường lối của cách mạng Nga năm 1917 là

Nội dung chính

    Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 9 (có đáp án): Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô (1921 – 1941) (phần 3)Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 9 (có đáp án): Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô (1921 – 1941) (phần 3)

Quảng cáo

A. chuyển từ cách mạng tư sản sang cách mạng vô sản

B. chuyển từ cách mạng ruộng đất sang cách social chủ nghĩa

C. chuyển từ cách mạng dân chủ tư sản sang cách social chủ nghĩa

D. chuyển từ cách mạng tư sản dân quyền sang cách social chủ nghĩa

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Mục 2 (phần I) Trang 50 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 22. Tháng 10/1917, Đảng Bônsêvích Nga đã quyết định hành động chuyển sang khởi nghĩa giành cơ quan ban ngành thường trực khi

Quảng cáo

A. Chính phủ lâm thời tư sản đã suy yếu, không đủ sức chống lại cuộc đấu tranh của nhân dân

B. quần chúng nhân dân đã sẵn sàng tham gia cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng Bôsêvích Nga

C. cuộc đấu tranh hòa bình nhằm mục đích tập hợp lực lượng quần chúng phần đông đã đủ sức lật đổ giai cấp tư sản

D. Đảng Bônsêvích Nga đã đủ sức mạnh và sẵn sàng lãnh đạo quần chúng tiến hành cách mạng đến thắng lợi

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Mục 2 (phần I) Trang 50 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 23. Lực lượng đón đầu trong Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 là

Quảng cáo

A. nông dân B. công nhân

C. tiểu tư sản D. đội Cận vệ đỏ

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Mục 2 (phần I) Trang 50 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 24. Lãnh đạo cuộc khởi nghĩa trong toàn nước Nga vào tháng 10/1917 là

A. Trung tâm Quân sự cách mạng

B. Ủy phát hành chính cách mạng

C. Uỷ ban Quân sự cách mạng

D. Bộ Tổng tham mưu

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Mục 2 (phần I) Trang 50 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 25. Đêm 24-10-1917, ở nước Nga đã trình làng sự kiện lịch sử gì?

A. Nhân dân Pêtơrôgrát đập phá hoàng cung Mùa Đông

B. Quân khởi nghĩa vây hãm và tiến công Cung điện Mùa đông

C. Nhân dân Nga ăn mừng thắng lợi tại Cung điện Mùa đông

C. Cuộc biểu tình của 9 vạn nữ công nhân tại Pêtơrôgrát

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Mục 2 (phần I) Trang 50 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 26. Vì sao ngày 25-10-1917 (tức ngày 7-11-1917) đi vào lịch sử là ngày thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga?

A. Ngày cách mạng tháng Mười Nga bùng nổ

B. Ngày cách mạng giành thắng lợi hoàn toàn trên giang sơn Nga to lớn

C. Ngày quân cách mạng tiến công vào thủ phủ Chính phủ lâm thời tư sản

D. Ngày cách mạng giành thắng lợi ở Thủ đô Pêtơrôgrát

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Mục 2 (phần I) Trang 50 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 27. Sau thắng lợi ở Thủ đô Pêtơrôgrát (25/10/1917), cuộc khởi nghĩa đã giành thắng lợi ở thành phố nào?

A. Kiép B. Minxcơ C. Mátxcơva D. Pêtơrôgrát

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Mục 2 (phần I) Trang 50 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 28. Sự kiện nào ghi lại mốc quan trọng trong lịch sử nước Nga thời điểm đầu xuân mới 1918?

A. Toàn bộ Chính phủ lâm thời tư sản bị bắt

B. Lênin từ Phần Lan trở về nước

C. Cách mạng tháng Mười Nga giành thắng lợi trên toàn nước

D. Quân khởi nghĩa chiếm Mátxcơva

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Mục 2 (phần I) Trang 50 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 29. Nội dung nào không phản ánh đúng ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917?

A. Để lại nhiều bài học kinh nghiệm tay nghề quý báu cho cách mạng toàn thế giới

B. Giải phóng giai cấp công nhân, nhân dân lao động và những dân tộc bản địa Nga khỏi ách áp bức bóc lột

C. Đưa người lao động trở thành người làm chủ giang sơn và vận mệnh của tớ

D. Đưa đến việc xây dựng Liên bang Xô viết (Liên Xô)

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Mục phần III Trang 52 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 30. Một trong những ý nghĩa quốc tế to lớn của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 là

A. đập tan ách áp bức bóc lột phong kiến, đưa nhân dân lao động lên làm chủ

B. tạo thế cân đối trong so sánh lực lượng giữa chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản

C. cổ vũ và để lại nhiều bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề quý báu cho trào lưu cách mạng toàn thế giới

D. đưa tới sự xây dựng tổ chức triển khai quốc tế mới của giai cấp công nhân quốc tế

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Mục phần III Trang 52 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 31. Người cộng sản Việt Nam thứ nhất tiếp thu lí luận Cách mạng tháng Mười Nga là

A. Nguyễn Ái Quốc B. Trần Phú

C. Lê Hồng Phong D. Nguyễn Văn Cừ

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Nguyễn Ái Quốc là người cộng sản Việt Nam thứ nhất tiếp thu lí luận Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917

Xem thêm vướng mắc trắc nghiệm Lịch Sử 11 có đáp án, hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube Tôi

4252

Review Trong cuộc cách mạng Tháng Mười Nga sự kiện quan trọng nhất là ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Trong cuộc cách mạng Tháng Mười Nga sự kiện quan trọng nhất là tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Tải Trong cuộc cách mạng Tháng Mười Nga sự kiện quan trọng nhất là miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down Trong cuộc cách mạng Tháng Mười Nga sự kiện quan trọng nhất là miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Trong cuộc cách mạng Tháng Mười Nga sự kiện quan trọng nhất là

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Trong cuộc cách mạng Tháng Mười Nga sự kiện quan trọng nhất là vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Trong #cuộc #cách #mạng #Tháng #Mười #Nga #sự #kiện #quan #trọng #nhất #là