Thủ Thuật Hướng dẫn Trình bày sáng tạo độc lạ kinh nghiệm tay nghề bằng PowerPoint Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Trình bày sáng tạo độc lạ kinh nghiệm tay nghề bằng PowerPoint được Cập Nhật vào lúc : 2022-01-15 08:07:16 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

SKKN: Một số kinh nghiệm tay nghề trong thiết kế bài giảng điện tử

Sáng kiến kinh nghiệm tay nghề “Một số kinh nghiệm tay nghề trong thiết kế bài giảng điện tử” với tiềm năng nhằm mục đích giúp nắm quy trình thiết kế bài giảng, sử dụng được ứng dụng Adobe Presenterl được tích hợp trong Microsoft Powerpoint.

Download

Xem trực tuyến

Tóm tắt nội dung tài liệu

Sángkiếnkinhnghiệm: Mộtsốkinhnghiệmtrongthiếtkếbàigiảngđiệntử

MỤCLỤC

I.PHẦNMỞĐẦU:……………………………………………………………………..Trang2
1.Lýdochọnđềtài.
2.Mụctiêu,nhiệmvụcủađềtài……………………………………………….Trang2
3.Đốitượngnghiêncứu
4.Giớihạncủađềtài
5.Phươngphápnghiêncứu
II.PHẦNNỘIDUNG…………………………………………………………………..Trang3
1.Cơsởlýluận
2.Thựctrạngvấnđềnghiêncứu
3.Nộidungvàhìnhthứccủagiảipháp:……………………………………….Trang3
3.1.Mụctiêucủagiảipháp
3.2.Nộidungvàcáchthứcthựchiệngiảipháp……………………………….Trang4
3.3.Mốiquanhệgiữacácgiảipháp,biệnpháp
3.5.Kếtquảkhảonghiệm,giátrịkhoahọccủavấnđềnghiêncứu
III.PHẦNKẾTLUẬN,KIẾNNGHỊ…………………………………………..Trang11
1.Kếtluận:
2.Kiếnnghị:

GV:PhanNgọcThiTrườngTHTrầnQuốcToản 1
Sángkiếnkinhnghiệm: Mộtsốkinhnghiệmtrongthiếtkếbàigiảngđiệntử

SÁNGKIẾNKINHNGHIỆM
MỘTSỐKINHNGHIỆMTRONGTHIẾTKẾBÀIGIẢNGĐIỆNTỬ
I.PHẦNMỞĐẦU
1.Lýdochọnđềtài
Hiệnnay,chúngtađangđẩymạnhcôngnghệthôngtin(CNTT)vàodạy
học.ViệcápdụngCNTTđểhỗtrợtiếtdạylàhếtsứccầnthiết,giúphọcsinh
cóđượcnhữnggiờ họchứngthú,sôiđộngvàđặcbiệtlàsự pháthuytốiđa
hiệuquả về âmthanh,hình ảnh,phimvàcáchiệu ứngtrongthiếtkế bài
giảng.
Thựctiễntrướckhithựchiệnđề tài,tôiđãtìmhiểuvàkhảosát,đasố
giáoviêntrườngchúngtôichưanghiêncứukĩvềthiếtkếbàigiảngđiệntửvà
hiệuquảcủabàigiảng,để thiếtkế mộtbàigiảngđiệntử giáoviêncònlúng
túng,chưanắmrõđượcquytrìnhsoạnmộtbàigiảngđiệntử. Muốnsoạnbài
giảngtaphảibắtđầutừ đâu?Phảiquacácbướcnào?Cầnphảibiếtnhững
phầnmềmgì?Khâuchuẩnbị tư liệurasao?…Từ nhữnglídođó,tôimạnh
dạnđưarađề tàiMộtsố kinhnghiệmtrongthiếtkế bàigiảngđiệntử,
mongrằngđềtàinàysẽgiúpíchquýđồngnghiệpmộtphầntrongviệcbắttay
vàosoạnmộtbàigiảngđiệntửsaochomanglạihiệuquảnhất.
Trongđóthiếtkế bàigiảngđiệntử trênMicrosoftPowerpointcótích
hợpAdobePresenterlđápứngchuẩnHTML5làphùhợpchongườihọctrong
thờiđạihiệnnay.
2.Mụctiêu,nhiệmvụcủađềtài
a.Mụctiêu:
­Nắmquytrìnhthiếtkế bàigiảng,sử dụngđượcphầnmềm Adobe
PresenterlđượctíchhợptrongMicrosoftPowerpoint.
b.Nhiệmvụ:
­Xâydựngquytrìnhthiếtkế bàigiảngđiệntử vàhướngdẫnsử dụng
phầnmềmAdobePresenterlđượctíchhợptrongMicrosoftPowerpoint.
3.Đốitượngnghiêncứu
ThiếtkếbàigiảngđiệntửtrênphầnmềmMicrosoftPowerpointcótích
hợpAdobePresenterl
4.Giớihạncủađềtài.

GV:PhanNgọcThiTrườngTHTrầnQuốcToản 2
Sángkiếnkinhnghiệm: Mộtsốkinhnghiệmtrongthiếtkếbàigiảngđiệntử

ThiếtkếbàigiảngđiệntửtrênphầnmềmMicrosoftPowerpointcótích
hợpAdobePresenterl
5.Phươngphápnghiêncứu.
­Tìmkiếmphầnmềmhỗtrợđểthiếtkếbàigiảngđiệntửcắt,ghépâm
thanh,video..(PhầnmềmCamtasiaStudio)
­Phươngphápphântích,tổnghợptàiliệu.
­Phươngphápđiềutra.
­Phươngphápkhảonghiệm,thửnghiệm.
­Phươngpháptổngkếtkinhnghiệmgiáodục.
II.PHẦNNỘIDUNG
1.Cơsởlýluận
­QuántriệtNghịquyết29­NQ/TWvàNghịquyết44/NQ­CP:
+Đẩymạnh ứngdụngcôngnghệ thôngtinvàtruyềnthôngtrongdạy
vàhọc.
+Pháthuyvaitròcủacôngnghệ thôngtinvàcácthànhtựukhoahọc­
côngnghệhiệnđạitrongquảnlýnhànướcvềgiáodục.
+Từngbướchiệnđạihóacơsởvậtchấtkỹthuật,đặcbiệtlàhạtầng
côngnghệthôngtin.
2.Thựctrạngvấnđềnghiêncứu
­Trườngchúngtôiđãtrangbị phòngTinhọckhangtrang với20máy
tínhvà01máychiếu.
­Đasố giáoviênđượcđàotạonhữngkiếnthứccơ bảnvề tinhọcđể
đápứngyêucầuứngdụngCNTTtronggiảngdạy.
Mặcdùđiềukiệnthuậnlợinhưngmộtsố giáoviênchưapháthuyhết
tínhsángtạotrongthiếtkếbàigiảngdocònlúngtúng,chưanắmrõđượcquy
trìnhsoạnmộtbàigiảngđiệntử nêntôiđưaranộidungvàmộtsố giảipháp
saunhằmđápứngnhucầuứngdụngCNTTtronggiảngdạy
3.Nộidungvàhìnhthứccủagiảipháp:
3.1.Mụctiêucủagiảipháp
Giúpgiáoviênnắmđượcquytrìnhsoạnmộtbàigiảngđiệntử vàsử
dụngmộtsốtínhnăngcầnthiếttrongAdobePresenterlđể thiếtkế bàigiảng
điệntửsaochomanglạihiệuquảnhất.

GV:PhanNgọcThiTrườngTHTrầnQuốcToản 3
Sángkiếnkinhnghiệm: Mộtsốkinhnghiệmtrongthiếtkếbàigiảngđiệntử

3.2.Nộidungvàcáchthứcthựchiệngiảipháp.
3.2.1Quytrìnhthiếtkếbàigiảngđiệntử:
a.Chuẩnbị:
+XâydựngThuyếtminhbàigiảng:
Bámsátvàochươngtrình,sáchgiáokhoabộmôn,mụctiêubàihọc,tôi
xâydựngphầnthuyếtminhnhưsau:
Vídụ:bài:Quyếtchírađitìmđườngcứunướcmôn:Lịchsửlớp5

TT Mục Nộidung Lời ghi Hìnhảnh Video Ghichú
âm

Slide1 Trangbìa Cuộc thi Nhạc Trường Video
giớithiệu

Slide2 Giới thiệu Giới Các em thân
mến!BácHồlà
Bác Hồ, Hành
bài thiệuBác vị cha già kính
yêucủadântộc,
quê trình tìm
Hồ …cứu nước, Bác đường
giải phóng dân
tộc Việt Nam. cứunước
Hànhtrìnhrađi
tìm đường cứu
củaBác
nước của Bác
diễnranhư thế
nào? Bài học
ngày hôm nay, chúng
ta sẽ cùng tìm
hiểu qua bài
giảngLịchsử ­
Lớp5

Slide3 Bài Quyết Lờidẫn Contàu LàngSen­
chí Bến Nhà
Rồng

+Tưliệu:Dựavàothuyếtminhtôitìmkiếmtưliệuvàlưuvàocâythư
mụcnhưsau:

GV:PhanNgọcThiTrườngTHTrầnQuốcToản 4
Sángkiếnkinhnghiệm: Mộtsốkinhnghiệmtrongthiếtkếbàigiảngđiệntử

HINHANH
TEPDULIEU

VIDEO

b/Cáchthứcthựchiện:
b.1/Thiếtlậpbanđầuchobàigiảng:
Sau khi setup Adobe Presenter được tích hợp vào trong Microsoft
Powerpoint,tôithựchiệnnhưsau
Nhấnvàonútlệnh sẽchomànhìnhsau:

Đặt title (Tiêu đề) và Themes (giao diện) thích hợp tiếp theo đó chọn sang thẻ
Playback

Tự động chạy khi trình
chiếu
Lặp lại bài trình chiếu
Đánh số mục lục những slide ở viền
ngoài
Tạm dừng sau mỗi hoạt
động

Thời gian chạy của mỗi slide thường
nếu không còn âm thanh hoặc phim

GV:PhanNgọcThiTrườngTHTrầnQuốcToản 5
Sángkiếnkinhnghiệm: Mộtsốkinhnghiệmtrongthiếtkếbàigiảngđiệntử

Saukhilựachọnthíchhợpcácchỉ mụctrênthìchuyểnsangthẻ Quality
đểhiệuchỉnhchấtlượngchoâmthanhvàphimảnh(nênđểchếđộmặcđịnh
làphùhợpnhất)
Cuốicùngchọnthẻ Attackmentđểđínhkèmthêmtàiliệuvănbảnhoặc
bảngtínhbằngnútlệnh .Khinàymộthộpthoạisẽ xuấthiệncho
phépngườidùnglựachọntệptintừ bấtcứ nguồntàinguyênnào(trênmáy,
trênwebsitekhác).

Clickvàođâyđểlựa
chọnđốitượngcần
chènthêm.
File:Tệptintrênmáy
Link:Tệptintừ
websitekhác

b.2/Thiếtlậpcácthôngsốbanđầucủagiáoviên
Thiếtlậpthôngsốbanđầucủagiáoviên(ngườihướngdẫn),tôichọn
VàomenuAdobePresenterchọn
Trongthẻ PresenterchọnAdd.Khiđómànhìnhsauxuấthiện,chúngta
tiếnhànhđiềncácthôngtinnhưhướngdẫnbêndưới.

GV:PhanNgọcThiTrườngTHTrầnQuốcToản 6
Sángkiếnkinhnghiệm: Mộtsốkinhnghiệmtrongthiếtkếbàigiảngđiệntử

b.3/Việthóacácthôngbáo,nútlệnhtrongbàitrắcnghiệm
Đểchuẩnbịchocácdạngbàitậptrắcnghiệm(Câuhỏitươngtác),tôi
đãtiếnhànhViệthóacácthôngbáo,bằngcáchchọnQuizrồichọnEdit,rồi
lầnlượtchọncácnút QuestionReviewMessages và QuizResultMessages
nhưhìnhdưới:

ĐểtiếnhànhthiếtlậptỉlệđiểmĐạtyêucầuvàsốlầnlàmbài,tachọn
nútPassorFailOptionsrồithiếtlập%điểmđạtyêucầuvàsố lầnlàmbài
tạiAllowuser.(Nếucó)
Để thiếtlậpchuẩnđónggói,tavào Reporting,chọn SCORM,chọn
ManifesttạiVersionchọn2004nhấnOK
b.4/ViệthóachonhãnDefaultLabels(Thôngbáosaukhichọnphương
ántrảlời)
TôichọnvàonhãnDefaultLabelsrồiViệthóanhưbảng

GV:PhanNgọcThiTrườngTHTrầnQuốcToản 7
Sángkiếnkinhnghiệm: Mộtsốkinhnghiệmtrongthiếtkếbàigiảngđiệntử

*Chúý:SaukhiViệthóacácnútlệnh,thôngtinphảnhồi,phươngán
trảlờiTôiđãdựavàothuyếtminhđể chuẩnbị cácFileâmthanhnhư
sau:
b5/Ghiâm,quayvideo:Hiệnnaycórấtnhiềuphầnmềmghiâm,quay
video(ngaytrênAdobePresenterlđềucó)nhưngĐiệnthoạilàcôngcụ
ghiâmvàquayvideothuậntiệnvàrõlời,tôiđãdùngđiệnthoạiđểquayvà
ghiâmsauđólưuvàoTEPDULIEU,để ghépnốiâmthanh,videohoặchình
ảnhvàonhau,tôidùngphầnmềmcamtasiastudio8.6đểghépnốihoặcchỉnh
sửatùyý(đâylàphầnmềmrấtdễsửdụngcóhướngdẫnkèmtheo),bạnvào
Googlegõdownloadcamtasiastudio8.6fullcracktảivềvàxemhướngdẫn
sửdụngrấtdễdàng.
b6/Chènvideo/audio:
Để chènđượcđoạnvideovàobàigiảngtacầnchúýlàphầnmềmchỉ
hỗtrợđịnhdạngflv(dođónhữngđoạnvideokhôngthuộcđịnhdạngnàyđều
phảisửdụngphầnmềmconvertđểchuyểnđổiphim).Cáchchènnhưsau:
b6.1/Chènvideo:
Dựavàothuyếtminhđãchuẩnbị,tôilàmnhưsau:
Bước1:VàoAdobePresenterchọnImportVideosauđóchọnđếnthư
mụcchứaphimcầnchèn(TEPDULIEU).
Bước2:TạicửasổchọnđườngdẫnvideocầnchèntôichọnSlidecần
chèn,chọnvị tríhiểnthị chophimlà SlideVideo (chènphimtrongslidebài
giảng),haySidebarVideo(ChènphimrabênngoàiSlidebàigiảngkhinàyta
sẽkhôngxemđượcphimkhitrìnhchiếuPowerPoint).
Bước3:NhấnchọnOpensauđónhấnOkđểhoàntấtviệcchènphim.
Muốnxemthử(trườnghợpchènchếđộSlideVideo)tanhấnbiểutượngtrình
chiếucủaPowerPointrồikéocontrượtđểtrìnhchiếuphim.

GV:PhanNgọcThiTrườngTHTrầnQuốcToản 8
Sángkiếnkinhnghiệm: Mộtsốkinhnghiệmtrongthiếtkếbàigiảngđiệntử

b6.2.ChènAudio:
Dựavàothuyếtminhđãchuẩnbịtôilàmnhưsau:
Bước1:VàoAdobePresenter,chọnImportAudio,chọnSlidecầnchèn
âmthanhvào,chọnnútBrowseđểchènâmthanh.
Bước2: Theođườngdẫnchọnđoạnâmthanhcầnchèn(chúýphần
mềmchỉ tương hỗ đoạnâmthanhcóđuôilàmp3;wav)nhấn Openđể hoàntất
chọnfilecàiđặt.

Bước3:KiểmtralạiSlidecàiđặt,nhấnOk,rồinhấnOKtiếpđểhoàn
thành.Đoạnâmthanhsaukhiđượcchènvàosẽkhôngthểnghethấykhitrình

GV:PhanNgọcThiTrườngTHTrầnQuốcToản 9
Sángkiếnkinhnghiệm: Mộtsốkinhnghiệmtrongthiếtkếbàigiảngđiệntử

chiếuPowerPoint.Muốnnghethử tacóthể vàoAdobePrenseter,chọn Edit
Audio,chọnslidetươngứngvớiđoạnâmthanhmuốnnghe,nhấnnúttamgiác
màuxanhđểnghe.
b6.3/Đồngbộâmthanhvàvănbản:
Bước1:Tạovănbảnhoặcchènảnhvàoslide
Bước2:Tạohiệu ứngxuấthiệnchocácđốitượngvănbản(mỗiđối
tượnglàmộthiệuứng),đểchếđộOnClick.
Bước3:Chènđoạnâmthanhhoặcghiâmlờigiảngvàoslidecầnđồng
bộ.
Bước4:VàoAdobePresenter,chọnSyncAudio.Nhấnvàobiểutượng
đồnghồđểngheâmthanh,nếumuốnảnhhoặcvănbảnxuấthiệnởchỗnào
thìnhấnvàonútNextAnimation ởdưới.Cứvậylặplạithaotácđể đồngbộ
cácđốitượngtiếptheo.SaukhiđồngbộxongthìnhấnOKđểhoàntất.
Bước5:Sửađồngbộ:
­Đểđồngbộlạitacóthểlặplạibước4đểđồngbộlạitừđầu.
­ Trườnghợpmuốnđểđốitượngảnhvàvănbảnkhớpnhaukhixuất
hiệntacóthểvàoEditAudio,tìmđếnslidechưađốitượngđồngbộ.Kéocon
trượtđánhdấuslidecầnngheđểsửa,nhấnnútPlay(biểutượngtamgiácbên
dưới).Để sửađồngbộ nhấnchuộtvàgiữ chuộttráikéonútClicktrênthanh
côngcụ đếnvị trícólờicầnđồngbộ.Sauđónhấnvàobiểutượngđĩamềm
đểlưulạivàthoátkhỏicửasổ.
b7/Chèncâuh
ỏitrắcnghiệm,tươngtác,vấnđáp(Quiz)
AdobePresentergiúpgiáoviênthiếtkếhệthốngcâuhỏitươngtácthông
minh,xửlýtheotìnhhuống,cónhiềuloại,nhiềudạngcâuhỏikhácnhau.
TừmenucủaAdobePresenter,nháychọnmụcQuizzeManager.

GV:PhanNgọcThiTrườngTHTrầnQuốcToản 10
Sángkiếnkinhnghiệm: Mộtsốkinhnghiệmtrongthiếtkếbàigiảngđiệntử

GV:PhanNgọcThiTrườngTHTrầnQuốcToản 11
Sángkiếnkinhnghiệm: Mộtsốkinhnghiệmtrongthiếtkếbàigiảngđiệntử

Thêmcâuhỏitrắcnghiệmvớinhiềuloạikhácnhau
Thuyếtminh:

Câu hỏi nhiều lựa
chọn

Câuhỏiđúng/sai

Điền vào chỗ
khuyết

Trả lờingắnvớiý
kiếncủamình.

Ghépđôi

Đánhgiámứcđộ.
Không có câu trả
lờiđúnghaysai.

GV:PhanNgọcThiTrườngTHTrầnQuốcToản 12
Sángkiếnkinhnghiệm: Mộtsốkinhnghiệmtrongthiếtkếbàigiảngđiệntử

Bổsungthêmloạicâuhỏivàxửlýcáchlàmbàicủahọcviên

Quiz Setting xác lập tên
loạicâuhỏi,họcviêncó
thểnhảyquacâuhỏinày,
phản ứng sau khi tham gia học
viêntrả lời:Lùilại,hiện
thịkếtquả

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
Chophéplàmlại
Chophépxemlạicâuhỏi
Baogồmslidehướngdẫn
Hiệnthị kếtquả khilàm
xong
Hiện thị vướng mắc trong
outline (khuôn khổ, mục
lục)
Trộncâuhỏi
Trộncâutrảlời
Cácbạncóthểkhaithácnhiềutínhnăngkháctrongphầnlàmcâuhỏitrắc
nghiệmnày.
b8/Xuấtbảnbàigiảngđiệntử:
TrongmenuAdobePresenter,chọnPublish.Khinàymộtbảngsauhiệnra
chocácchọnlựaLưutrênmáytính

GV:PhanNgọcThiTrườngTHTrầnQuốcToản 13
Sángkiếnkinhnghiệm: Mộtsốkinhnghiệmtrongthiếtkếbàigiảngđiệntử

Cóthểnénnộidungbàigiảnglạidướidạngtậptinnén(mặcđịnh*.zip)
hoặcđónggóisảnphẩmlênđĩaCD.

SaukhibấmnútPublish,máyxửlývàbáo
Xemthửkếtquả:
­Cuốicùnglàthựchiệncácliênkết(hyperlink)hợplý,logiclêncácđối
tượngtrongbàigiảng.Đâychínhlàưuđiểmnổibậtcótrongbàigiảngđiệntử
nêncầnkhaitháctốiđakhả năngliênkết.Nhờ sự liênkếtnàymàbàigiảng
đượctổ chứcmộtcáchlinhhoạt,thôngtinđượctruyxuấtkịpthời,họcsinh
dễtiếpthu.
Như vậylàđãhoànthànhxongviệctạorabàigiảngđiệntử Elearning.
Côngviệcbanđầutưởngchừngkhókhăn,nhưngsaukhithựchiệnthìlạithấy
rấtdễ dàng.Hyvọngcácbạncóthể tự thiếtkế chomìnhmộtbàigiảngphù
hợp.Vềlâudài,cóthểsẽlàmộtứngdụngthườngxuyên.
c.Mốiquanhệgiữacácgiảipháp,biệnpháp.
­Nhưvậytrongthiếtkếbàigiảngđiệntửcầnphảisựkếthợpcủacác
phươngtiệnkhácnhaudungđểtrìnhbàythôngtinthuhútngườihọc,baogồm
vănbản(text),âmthanh(sound),hình ảnhđồ họa(image/graphics),phim
minhhọa,thựcnghiệmSự trợ giúpđaphươngtiệncủamáytínhchophép
giáoviênvàhọcsinhkhaitháccácđốithoại,xemxétkhámphácácvấnđề,
đưaracâuhỏivànhậnxétvềcâutrảlời.
d.Kếtquảkhảonghiệm,giátrịkhoahọccủavấnđềnghiêncứu
Trướckhithựchiệnđề tàibảnthântôiđitìmhiểuvàkhảosát,đasố
giáoviênchưanghiêncứukỹ về thiếtkế bàigiảngđiệntử vàtínhhiệuquả
củabàigiảngđiệntử.

GV:PhanNgọcThiTrườngTHTrầnQuốcToản 14
Sángkiếnkinhnghiệm: Mộtsốkinhnghiệmtrongthiếtkếbàigiảngđiệntử

III.PHẦNKẾTLUẬN,KIẾNNGHỊ
1.Kếtluận
Sự bùngnổ củaCôngnghệ thôngtinnóiriêngvàKhoahọccôngnghệ
nóichungđangtácđộngmạnhmẽvàosựpháttriểncủatấtcảcácngànhtrong
đờisốngxãhội.Trongbốicảnhđónềngiáodụcphổthôngđápứngđượcđòi
hỏicấpthiếtcủacôngcuộccôngnghiệphóa,hiệnđạihóađấtnước,chúngta
nhấtthiếtphảicảicáchphươngphápdạyhọctheohướngvậndụngCNTTvà
cácthiếtbịdạyhọchọctậpcủahọcsinhđểnângcaochấtlượngđàotạo.
2.Kiếnnghị
Đểnângcaohiệuquả ứngdụngCNTTvàogiảngdạythựctế.Đề nghị
nhàtrườngtổchứchộithithiếtkếbàigiảnge­leaminghàngnăm.
Trênđâylàmộtsố biệnphápvàhướngdẫnthựchiệnvề thiếtkế bài
giảngđiệntử.Tuynhiênvẫncònnhiềumặthạnchế.Rấtmongđượcsựđóng
gópýkiếncủađồngnghiệpđểchuyênđềcủatôiđạthiệuquảhơn.
Xintrântrọngcảmơn!
BìnhHòa,ngày15tháng02năm2017
Ngườiviếtđềtài

PhanNgọcThi

GV:PhanNgọcThiTrườngTHTrầnQuốcToản 15
Sángkiếnkinhnghiệm: Mộtsốkinhnghiệmtrongthiếtkếbàigiảngđiệntử

Tàiliệuthamkhảo:
­ĐiềulệTrườngTiểuhọcbanhànhkèmtheoThôngtưsố:41/2010/TT­
TTBGDĐTngày30/12/2010củaBộtrưởngBộGiáodụcvàĐàotạo.
­://.elib/bai­giang­dien­tu/
­ ://.youtube/watch?v=5OZ1yv9mwoc (Video hướng dẫn
thiếtkếbàigiảngđiệntửtrênphầnmếmAdobePresenter)
­Thể lệ cuộcthiThiếtkế Bàigiảngđiệntử E­Learningnămhọc
20162017củaPhòngGiáodụcvàĐảotạoKrôngAna.

GV:PhanNgọcThiTrườngTHTrầnQuốcToản 16
Sángkiếnkinhnghiệm: Mộtsốkinhnghiệmtrongthiếtkếbàigiảngđiệntử

XÁCNHẬNCỦAĐƠNVỊ
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..

GV:PhanNgọcThiTrườngTHTrầnQuốcToản 17

://.youtube/watch?v=1rNUc43SLeU

Reply
3
0
Chia sẻ

4504

Review Trình bày sáng tạo độc lạ kinh nghiệm tay nghề bằng PowerPoint ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Trình bày sáng tạo độc lạ kinh nghiệm tay nghề bằng PowerPoint tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Tải Trình bày sáng tạo độc lạ kinh nghiệm tay nghề bằng PowerPoint miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những ShareLink Download Trình bày sáng tạo độc lạ kinh nghiệm tay nghề bằng PowerPoint miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Trình bày sáng tạo độc lạ kinh nghiệm tay nghề bằng PowerPoint

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Trình bày sáng tạo độc lạ kinh nghiệm tay nghề bằng PowerPoint vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Trình #bày #sáng #kiến #kinh #nghiệm #bằng #PowerPoint