Kinh Nghiệm Hướng dẫn Tính tổng của số nhỏ nhất có hai chữ số và số liền trước số tròn chục lớn số 1 có hai chữ số 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Tính tổng của số nhỏ nhất có hai chữ số và số liền trước số tròn chục lớn số 1 có hai chữ số được Cập Nhật vào lúc : 2022-03-19 18:48:22 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Đề bài

Bài 1: Khoanh tròn vào vần âm trước câu vấn đáp đúng:

Số 50325 đọc là:

A. Năm mươi nghìn ba trăm hai năm

B. Năm mươi nghìn ba trăm hai mươi lăm

C. Năm mươi nghìn, ba trăm, hai chục và 5 cty

D. Năm mươi nghìn, ba trăm và hai mươi lăm cty.

Bài 2: Điền dấu ( ; = ) thích hợp vào chỗ chấm

          a) 3234 …. 3234

          b) 9992 …. 9929

          c) 23560 …. 20000 + 3000 + 56

          d) 34347 …. 34374

          e) 30208 …. 300208

          f) 99999 …. 99998

Bài 3: Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng:

a) Số nhỏ nhất có năm chữ số rất khác nhau là:

A. 10000                                     B. 10001

C. 10234                                     D. 11111

b) Số lớn số 1 có bốn chữ số rất khác nhau được lập từ những số 3,4,7,8 là:

A. 3478                                       B. 4387

C. 7834                                       D. 8743

c) Tổng của số chẵn nhỏ nhất có năm chữ số và số lớn số 1 có ba chữ số là:

A. 10999                                   B. 10987

C. 10234                                   D. 10900

Bài 4: Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) Số liền sau số lớn số 1 có năm chữ số là 99998

b) Số liền trước số lẻ nhỏ nhất có năm chữ số rất khác nhau là: 10001

c) Số liền trước số chẵn lớn số 1 có năm chữ số là: 99997

d) Số liền sau số tròn chục lớn số 1 có năm chữ số là 99990

Bài 5: Tính giá trị của biểu thức sau:

a)     20304 – 9150 : 5

       ……………………………

       ……………………………

b)     (3728 + 8336) : 4

       ……………………………

       ……………………………

Bài 6: Viết những số: 37251; 34254; 36543; 34542; 37521 theo thứ tự từ bé đến lớn:

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Bài 7: Tìm (x)

a)   (x – 3762 = 3201)

       ……………………………

       ……………………………                           

b)  (x + 2378 = 9742)

       ……………………………

       ……………………………

c)  (x times 4 = 9764)

       ……………………………

       ……………………………

d)  (x:8 = 2431)

       ……………………………

       ……………………………

Bài 8:

Một đội công nhân đắp đường, trong 4 ngày đầu đắp được 180m đường. Hỏi trong một tuần đội đó đắp được bao nhiêu mét đường? (Biết rằng 1 tuần thao tác 5 ngày và số mét đường đắp được trong mọi ngày là như nhau)

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Lời giải rõ ràng

Bài 1:

Phương pháp giải:

Ta tách số thành từng lớp, từ lớp cty đi học nghìn rồi lớp triệu, mỗi lớp có ba hàng. Sau đó nhờ vào cách đọc số có tới ba chữ số thuộc từng lớp để đọc và đọc từ trái sang phải.

Cách giải :

Số 50325 đọc là năm mươi nghìn ba trăm hai mươi lăm.

Đáp án cần chọn là B

Bài 2:

Phương pháp giải:

Trong hai số tự nhiên:

– Số nào có nhiều chữ số hơn thì to nhiều hơn. Số nào có ít chữ số hơn thì bé nhiều hơn nữa.

– Nếu hai số có chữ số bằng nhau thì so sánh từng cặp chữ số ở cùng một hàng Tính từ lúc trái sang phải.

– Nếu hai số có toàn bộ những cặp chữ số ở từng hàng đều bằng nhau thì hai số đó bằng nhau.

Cách giải:

a) 3234 = 3234

b) 9992 > 9929   

c) 23560 > 20000 + 3000 + 56

 (Vì 20000 + 3000 + 56 = 23056 và 23560 > 23056)

d) 34347 < 34374

e) 30208 < 300208      

f) 99999 >  99998

Bài 3:

Phương pháp giải:

a) Tìm 5 chữ số nhỏ nhất rất khác nhau, viết số có 5 chữ số được tạo thành từ những số đó.

b) Số cần viết là số được viết bởi những số theo thứ tự từ số lớn đến số bé.

c) Viết số chẵn nhỏ nhất có năm chữ số và số lớn số 1 có ba chữ số, tiếp theo đó thực thi tính tổng của hai số đó.

Cách giải :

a) 5 chữ số nhỏ nhất rất khác nhau là: 0; 1; 2; 3; 4.

Số nhỏ nhất có 5 chữ số rất khác nhau là: 10234.

Đáp án cần chọn là C.

b) Số lớn số 1 có bốn chữ số rất khác nhau được lập từ những số 3,4,7,8 là: 8743.

Đáp án cần chọn là D.

c) Số chẵn nhỏ nhất có năm chữ số là: 10000.

Số lớn số 1 có ba chữ số là: 999.

Tổng của 10000 và 999 là 10999.

Đáp án cần chọn là A.

Bài 4:

Phương pháp giải:

– Số liền trước là số nhỏ hơn số đã cho một cty.

– Số liền sau là số to nhiều hơn số đã cho một cty.

Cách giải :

a) S

Vì: Số lớn số 1 có năm chữ số là: 99999.

      Số liền sau số 99999 là 100000

b) S

Vì: Số lẻ nhỏ nhất có năm chữ số rất khác nhau là: 10235

      Số liền trước số 10235 là: 10234.

c) Đ

Vì: Số chẵn lớn số 1 có năm chữ số là: 99998.

      Số liền trước số 99998 là: 99997.

d) S

Vì: Số tròn chục lớn số 1 có năm chữ số là: 99990.

      Số liền sau số 99990 là: 99991.

Bài 5:

Phương pháp giải:

Biểu thức có dấu ngoặc thì tính trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

Biểu thức có những phép tính cộng, trừ, nhân, chia thì thực thi phép nhân, chia trước; thực thi phép cộng, trừ sau.

Cách giải :

a)      20304 – 9150 : 5

        = 20304 – 1830

        = 18474

b)     (3728 + 8336) : 4

        = 12064 : 4

        = 3016

Bài 6:

Phương pháp giải:

So sánh những số đã cho rồi sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn.

Cách giải :

So sánh những số đã cho ta có:

34254 < 34542 < 36543 < 37251 < 37521.

Vậy những số được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là:

34254; 34542; 36543; 37251; 37521.

Bài 7:

Phương pháp giải:

Áp dụng những quy tắc:

– Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ.

– Muốn tìm số hạng chưa chắc như đinh ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết.

– Muốn tìm thừa số chưa chắc như đinh ta lấy tích chia cho thừa số đã biết.

– Muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia.

Cách giải:

a) (x – 3762 = 3201)

                  (x = 3201 + 3762) 

                  (x = 6963)

b) (x + 2378 = 9742)

                  (x = 9742 – 2378)

                  (x = 7364)

c) (x times 4 = 9764)

           (x = 9764:4)

           (x = 2441)

d) (x:8 = 2431)

          (x = 2431 times 8)

          (x = 19448)

Bài 8:

Phương pháp giải:

– Tìm số mét đường đội công nhân đắp trong một ngày ta lấy số mét đường đắp được trong 4 ngày chia cho 4.

– Tính số mét đường đắp được trong 5 ngày (1 tuần thao tác) ta lấy số mét đường đội công nhân đắp trong một ngày nhân với 5.

Cách giải:

Trong 1 ngày, đội công nhân đắp được số mét đường là:

180 : 4 = 45 (m)

Trong một tuần thao tác, đội đó đắp được số mét đường là:

45 × 5 = 225 (m)

Đáp số: 225 mét đường.

Loigiaihay

4398

Review Tính tổng của số nhỏ nhất có hai chữ số và số liền trước số tròn chục lớn số 1 có hai chữ số ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Tính tổng của số nhỏ nhất có hai chữ số và số liền trước số tròn chục lớn số 1 có hai chữ số tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Download Tính tổng của số nhỏ nhất có hai chữ số và số liền trước số tròn chục lớn số 1 có hai chữ số miễn phí

Heros đang tìm một số trong những ShareLink Download Tính tổng của số nhỏ nhất có hai chữ số và số liền trước số tròn chục lớn số 1 có hai chữ số miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Tính tổng của số nhỏ nhất có hai chữ số và số liền trước số tròn chục lớn số 1 có hai chữ số

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Tính tổng của số nhỏ nhất có hai chữ số và số liền trước số tròn chục lớn số 1 có hai chữ số vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Tính #tổng #của #số #nhỏ #nhất #có #hai #chữ #số #và #số #liền #trước #số #tròn #chục #lớn #nhất #có #hai #chữ #số