Thủ Thuật Hướng dẫn Thúc hiện những thí nghiệm sau Sục khí CO2 từ từ đến dư vào dung dịch NaAlO2 2022

Pro đang tìm kiếm từ khóa Thúc hiện những thí nghiệm sau Sục khí CO2 từ từ đến dư vào dung dịch NaAlO2 được Cập Nhật vào lúc : 2022-12-23 07:06:16 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

ID:153515

Độ khó:
Nhận biết

Thực hiện những thí nghiệm sau:

(a) Sục từ từ khí CO2 đến dư vào dung dịch Ba(OH).

(b) Sục từ từ khí CO2 đến dư vào dung dịch NaAlO2.

(c) Cho dung dịch NaHCO vào dung dịch Ca(OH)2.

(d) Cho AgNO3 vào dung dịch Fe(NO3)2 dư.

(e) Cho Mg vào dung dịch FeCl3 dư.

Sau khi những phản ứng kết thúc, số thí nghiệm tạo thành chất kết tủa là

A

3

B

5

C

2

D

4

Để xem lời giải rõ ràng vướng mắc này bạn cần Đk khoá học chứa vướng mắc này.

://.youtube/watch?v=-sgs3-Shaq0

Reply
1
0
Chia sẻ

4273

Video Thúc hiện những thí nghiệm sau Sục khí CO2 từ từ đến dư vào dung dịch NaAlO2 ?

Bạn vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Thúc hiện những thí nghiệm sau Sục khí CO2 từ từ đến dư vào dung dịch NaAlO2 tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download Thúc hiện những thí nghiệm sau Sục khí CO2 từ từ đến dư vào dung dịch NaAlO2 miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những Share Link Down Thúc hiện những thí nghiệm sau Sục khí CO2 từ từ đến dư vào dung dịch NaAlO2 miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Thúc hiện những thí nghiệm sau Sục khí CO2 từ từ đến dư vào dung dịch NaAlO2

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Thúc hiện những thí nghiệm sau Sục khí CO2 từ từ đến dư vào dung dịch NaAlO2 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Thúc #hiện #những #thí #nghiệm #sau #Sục #khí #CO2 #từ #từ #đến #dư #vào #dung #dịch #NaAlO2