Thủ Thuật Hướng dẫn Thống kê, thu nhập trung bình đầu người những tỉnh 2022

Pro đang tìm kiếm từ khóa Thống kê, thu nhập trung bình đầu người những tỉnh được Update vào lúc : 2022-03-28 04:00:24 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

(TN&MT) – Tổng cục Thống kê vừa công bố, thu nhập trung bình (TNBQ) 1 người/1 tháng của Việt Nam năm 2022 theo giá hiện hành đạt khoảng chừng 4,2 triệu đồng, giảm khoảng chừng 1% so với năm 2022.

Nhóm hộ nghèo nhất chiếm 20% dân số chỉ có mức thu nhập đạt 1,1 triệu đồng/người/tháng. Ảnh minh họa

Đông Nam Bộ có TNBQ cao nhất

Bình quân mỗi năm trong thời kỳ 2022-2022, thu nhập trung bình đầu người 1 tháng chung toàn nước tăng trung bình 8,2%. TNBQ 1 người 1 tháng năm 2022 ở khu vực thành thị đạt 5,6 triệu đồng, cao gấp gần 1,6 lần khu vực nông thôn (3,5 triệu đồng).

Nhóm hộ giàu nhất (nhóm gồm 20% dân số giàu nhất – nhóm 5) có TNBQ 1 người 1 tháng năm 2022 đạt 9,1 triệu đồng, cao gấp hơn 8 lần so với nhóm hộ nghèo nhất (nhóm gồm 20% dân số nghèo nhất – nhóm 1), với mức thu nhập đạt 1,1 triệu đồng. Vùng có TNBQ đầu người cao nhất là vùng Đông Nam Bộ (6,0 triệu đồng 1 người 1 tháng), cao gấp 2,2 lần vùng có TNBQ đầu người thấp nhất là vùng Trung du và miền núi phía Bắc (2,7 triệu đồng 1 người 1 tháng).

Cũng theo kết quả khảo sát, trong tổng thu nhập năm 2022, tỷ trọng thu từ tiền lương, tiền công chiếm 55,4%, thu từ hoạt động và sinh hoạt giải trí tự làm nông, lâm nghiệp, thuỷ sản chiếm 11,2%, thu từ hoạt động và sinh hoạt giải trí tự làm phi nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 22,9%, thu khác chiếm 10,5%.

Cơ cấu thu nhập qua trong năm đã có sự chuyển biến theo phía tiến bộ hơn, trong số đó tỷ trọng thu từ tiền lương, tiền công ngày càng tăng, ngược lại tỷ trọng thu từ hoạt động và sinh hoạt giải trí tự làm nông, lâm nghiệp, thuỷ sản ngày càng giảm, kết quả này phù phù thích hợp với việc chuyển dời cơ cấu tổ chức triển khai trong việc làm.

Về tiêu pha hộ mái ấm gia đình, năm 2022 tiêu pha trung bình hộ mái ấm gia đình toàn nước là 2,89 triệu đồng/người/tháng, tăng 13% so với 2022. Năm 2022 là một năm người dân bị ảnh hưởng nặng nề do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19, hoàn toàn có thể thấy rằng tiêu pha năm này tăng chậm hơn so với thời kỳ trước (tiêu pha trung bình năm 2022 tăng 18% so với 2022).

Đồ họa: TCTK

Các hộ mái ấm gia đình thành thị có mức tiêu pha trung bình đầu người/tháng xấp xỉ 3,8 triệu đồng, trong lúc những hộ nông thôn chỉ ở tại mức 2,4 triệu đồng, chênh lệch giữa hai khu vực là một trong,6 lần. Vùng Đông Nam Bộ luôn đứng đầu toàn nước với mức tiêu pha hộ mái ấm gia đình cao nhất (hơn 3,9 triệu đồng/người/tháng). Vùng Trung du miền núi phía Bắc có mức chi thấp nhất (tương tự 2,1 triệu đồng/người/tháng).

Chi đời sống chiếm tỷ suất cao trong tổng tiêu pha trung bình đầu người của hộ mái ấm gia đình. Năm 2022 chi cho đời sống trung bình một người một tháng là 2,7 triệu đồng (chiếm tới 93% trong tổng tiêu pha hộ mái ấm gia đình), trong số đó chi cho ăn uống trung bình đầu người một tháng xấp xỉ 1,35 triệu đồng và không phải ăn uống hút là xấp xỉ 1,37 triệu đồng.

Sự bất bình đẳng trong tiêu pha trung bình đầu người một tháng quan sát được giữa nhóm giàu nhất và nhóm nghèo nhất, lên tới 3,5 lần năm 2022, với chi trung bình đầu người một tháng ở những hộ nhóm 5 hơn 4,6 triệu đồng/người/tháng so với gần 1,4 triệu đồng/người/tháng ở những hộ thuộc nhóm 1.

97,4% hộ mái ấm gia đình được sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh

Khảo sát của Tổng cục Thống kê đã và đang cho toàn bộ chúng ta biết, trong quy trình 2010 – 2022, chất lượng nguồn nước sinh hoạt của hộ mái ấm gia đình được nâng cao một cách rõ rệt. Tỷ lệ hộ có nguồn nước hợp vệ sinh vào năm 2022 là 97,4%, tăng 6,9 điểm Phần Trăm so với năm 2010, trong số đó, tỷ suất này tăng nhanh ở khu vực nông thôn (năm 2022 tăng 8,8 điểm Phần Trăm so với năm 2010) và tăng nhanh ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (15,9 điểm Phần Trăm), Tây Nguyên (13,9 điểm Phần Trăm) và Trung du và miền núi phía Bắc (9,7 điểm Phần Trăm).

Sử dụng điện sinh hoạt cũng là một trong số những chiều quan trọng phản ánh đời sống dân cư. Ở việt nam, việc đưa điện lưới vương quốc đến từng hộ mái ấm gia đình, vùng miền ở tại mức rất cao, năm 2022, tỷ suất hộ sử dụng điện sinh hoạt đạt 99,5%, trong số đó gần như thể không còn sự khác lạ đáng kể Một trong những khu vực thành thị – nông thôn và Một trong những vùng miền, địa phương. Thực tế số liệu đã cho toàn bộ chúng ta biết tại nhiều địa phương, tỷ suất này đã đạt 100% từ nhiều năm qua.

Nhân khẩu trung bình 1 hộ năm 2022 là 3,6 người/hộ. Nhân khẩu trung bình của hộ nghèo cao hơn hộ giàu. Theo kết quả khảo sát, nhân khẩu trung bình 1 hộ của nhóm hộ nghèo nhất (nhóm 1) là 4 người, cao gấp hơn 1,2 lần so với nhóm hộ giàu nhất (nhóm 5).

Theo kết quả khảo sát, năm 2022, có 14,9% dân số từ 15 tuổi trở lên không còn bằng cấp hoặc chưa bao giờ đến trường, giảm 2 điểm Phần Trăm so với năm 2022; 20,1% tốt nghiệp tiểu học; 28,5% tốt nghiệp THCS; 17,2% tốt nghiệp THPT; 19,3% có bằng cấp nghề hoặc cao đẳng, ĐH trở lên.

Tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên chưa bao giờ đến trường hoặc không còn bằng cấp của nhóm hộ nghèo nhất là 33,3%, gấp 5,1 lần so với nhóm hộ giàu nhất; của phái nữ là 18,0%, gấp 1,6 lần so với của phái mạnh. Tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên có bằng cao đẳng, ĐH và trên ĐH cũng luôn có thể có tầm khoảng chừng cách đáng kể giữa hai nhóm hộ nghèo nhất và nhóm hộ giàu nhất (1,6% so với 28,5%).

Tỷ lệ đi học đúng tuổi những cấp có Xu thế tăng qua trong năm, đặc biệt quan trọng ở cấp trung học phổ thông. Xu phía này đã cho toàn bộ chúng ta biết giáo dục đang rất được nâng cao, hướng tới phổ cập trung học cơ sở và trung học phổ thông.

Khảo sát mức sống dân cư năm được tiến hành theo Quyết định số 1261/QĐ-TCTK ngày 19/8/2022 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, nhằm mục đích tích lũy thông tin để tổng hợp, biên soạn những chỉ tiêu thống kê vương quốc về mức sống hộ dân cư cư, phục vụ nhu yếu thông tin thống kê cho những cấp, những ngành để xem nhận mức sống, tình trạng nghèo đói và phân hoá giàu nghèo của dân cư theo phía tiếp cận đa chiều. Khảo sát được tiến hành trên phạm vi 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, gồm có 46.995 hộ đại diện thay mặt thay mặt cho toàn quốc, khu vực thành thị, nông thôn, 6 vùng địa lý, tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương.

Năm 2022, lượng tiêu thụ thịt của người dân khoảng chừng 2,3kg/người/tháng – Ảnh: QUANG ĐỊNH

Đây là kết quả được Tổng cục Thống kê khảo sát 46.995 hộ dân cư tại 63 tỉnh, thành phố ở cả hai khu vực thành thị và nông thôn.

Thu nhập người dân giảm 2%

Theo Tổng cục Thống kê, thu nhập trung bình 1 người 1 tháng chung toàn nước năm 2022 theo giá hiện hành đạt khoảng chừng 4,23 triệu đồng, giảm khoảng chừng 2% so với năm 2022.

Trong khi trung bình mỗi năm trong thời kỳ 2022-2022, thu nhập trung bình đầu người hằng tháng của toàn nước tăng 8,1%. Dịch bệnh đang ảnh hưởng trực tiếp tới thu nhập của quá nhiều người dân.

Trong năm 2022, người dân ở khu vực thành thị có thu nhập 5,5 triệu đồng/tháng, cao gấp gần 1,6 lần người dân khu vực nông thôn, khoảng chừng 3,48 triệu đồng/tháng.

Nhóm hộ giàu nhất (gồm 20% dân số) có thu nhập trung bình 1 người 1 tháng đạt 9,1 triệu đồng, cao hơn 8 lần so với nhóm hộ nghèo nhất (nhóm gồm 20% dân số), với mức thu nhập đạt 1,13 triệu đồng.

Người dân vùng Đông Nam Bộ có thu nhập trung bình cao nhất toàn nước, đạt 6,02 triệu đồng/tháng, cao gấp 2,2 lần vùng có thu nhập trung bình đầu người thấp nhất là vùng Trung du và miền núi phía Bắc, đạt khoảng chừng 2,74 triệu/tháng.

Tỉnh Bình Dương là địa phương có thu nhập trung bình đầu người cao nhất toàn nước, đạt 7,019 triệu đồng/tháng.

TP.Hồ Chí Minh đứng thứ hai với 6,537 triệu đồng/tháng, Tp Hà Nội Thủ Đô ở vị trí thứ ba với 5,981 triệu đồng/tháng.

Theo sau là những tỉnh thành có thu nhập trên 5 triệu đồng/người/tháng là Đồng Nai, Bắc Ninh, Thành Phố Thành Phố Đà Nẵng, Hải Phòng Đất Cảng, Cần Thơ.

Cũng theo Tổng cục Thống kê, năm 2022 tiêu pha trung bình hộ mái ấm gia đình toàn nước là 2,89 triệu đồng/người/tháng, tăng 13% so với 2022.

Năm 2022 là một năm người dân bị ảnh hưởng nặng nề do dịch COVID-19, hoàn toàn có thể thấy rằng tiêu pha năm này tăng chậm hơn so với thời kỳ trước.

Các hộ mái ấm gia đình thành thị có mức tiêu pha trung bình đầu người/tháng xấp xỉ 3,8 triệu đồng, trong lúc những hộ nông thôn chỉ ở tại mức 2,4 triệu đồng, chênh lệch giữa hai khu vực là một trong,6 lần.

Vùng Đông Nam Bộ luôn đứng đầu toàn nước với mức tiêu pha hộ mái ấm gia đình, xấp xỉ 3,9 triệu đồng/người/tháng.

Vùng Trung du miền núi phía Bắc có mức chi thấp nhất, khoảng chừng 2,1 triệu đồng/người/tháng.

Chi đời sống chiếm tỉ lệ cao trong tổng tiêu pha trung bình đầu người của hộ mái ấm gia đình. Năm 2022 chi cho đời sống trung bình một người một tháng là 2,7 triệu đồng, chiếm tới 93% trong tổng tiêu pha hộ mái ấm gia đình. Trong số đó chi cho ăn uống trung bình đầu người một tháng xấp xỉ 1,69 triệu đồng và không phải ăn uống xấp xỉ 1,2 triệu đồng.

Sự bất bình đẳng trong tiêu pha trung bình đầu người một tháng quan sát được giữa nhóm giàu nhất và nhóm nghèo nhất lên tới 3,5 lần năm 2022, với chi trung bình đầu người một tháng ở những hộ nhóm giàu xấp xỉ 4,8 triệu đồng/người/tháng so với gần 1,4 triệu đồng/người/tháng ở những hộ thuộc nhóm nghèo.

Trong năm 2022, người Việt uống rượu bia nhiều hơn nữa – Ảnh: T.T.

Tăng ăn thịt, uống bia, giảm ăn gạo

Khảo sát của Tổng cục Thống kê đã và đang cho toàn bộ chúng ta biết tiêu dùng lương thực, thực phẩm của những hộ mái ấm gia đình có Xu thế giảm dần việc tiêu thụ tinh bột như giảm ăn gạo, lượng tiêu thụ gạo từ 9,7 kg/người/tháng năm 2010 hạ xuống 7,6 kg/người/tháng vào năm 2022.

Các hộ mái ấm gia đình sống ở vùng nông thôn thường tiêu thụ nhiều gạo hơn so với những hộ mái ấm gia đình thành thị (8,5kg so với 6,1kg/người/tháng).

Những hộ mái ấm gia đình thuộc nhóm nghèo nhất ăn gạo nhiều hơn nữa so với những hộ mái ấm gia đình thuộc nhóm khá giả nhất (9,0kg so với 6,6kg/người/tháng).

Lượng tiêu thụ thịt nhiều chủng loại có Xu thế tăng nhẹ, từ là 1,8kg/người/tháng năm 2010 lên 2,3kg/người/tháng năm 2022.

Tiêu thụ trứng trong năm 2022 tăng, hầu hết do năm 2022 bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh những hộ mái ấm gia đình ưa chuộng sử dụng trứng để tương hỗ update dinh dưỡng thay nhiều chủng loại thực phẩm khác.

Lượng tiêu thụ rượu bia có tín hiệu tăng nhẹ trong năm 2022, từ 0,9 lít/người/tháng năm 2022 lên 1,3 lít/người/tháng năm 2022. Trung bình, người khá giả uống 2,4 lít rươu bia/tháng, người nghèo uống 1,3 lít rượu bia/tháng.

Tổng cục Thống kê cho biết thêm thêm xét riêng về 10 chỉ số phản ánh mức độ thiếu vắng những dịch vụ xã hội cơ bản thì ba chỉ số có mức độ thiếu vắng cao nhất năm 2022 là bảo hiểm y tế, giáo dục người lớn và tiếp cận hố xí hợp vệ sinh.

Khoảng 50% người được khảo sát có thu nhập giảm do đại dịch COVID-19

BẢO NGỌC

4548

Review Thống kê, thu nhập trung bình đầu người những tỉnh ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Thống kê, thu nhập trung bình đầu người những tỉnh tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down Thống kê, thu nhập trung bình đầu người những tỉnh miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Thống kê, thu nhập trung bình đầu người những tỉnh miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Thống kê, thu nhập trung bình đầu người những tỉnh

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Thống kê, thu nhập trung bình đầu người những tỉnh vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Thống #kê #thu #nhập #bình #quân #đầu #người #những #tỉnh